Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS"— Zapis prezentacji:

1 WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS ROLE I OBOWIAZKI STRON BEZPIECZEŃSTWO NIELETNICH ZAPOBIEGANIE I RADZENIE SOBIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

2 WYJAZDY IDYWIDUALNE UCZNIÓW COMENIUSA
Role i obowiązki stron Mentor przygotował wspólnie ze szkołą przyjmującą: Porozumienie o programie zajęć, Plan działania w sytuacjach kryzysowych, Zasady zachowania posiada wszelkie wymagane dokumenty niezbędne do prawidłowej realizacji projektu powitał ucznia w dniu przyjazdu i przekazał pod opiekę rodziny goszczącej upewnił się, że uczeń posiada wszelkie wymagane dokumenty związane z ubezpieczeniem wprowadził ucznia w środowisko szkolne i klasowe przekazał uczniowi pakiet powitalny oraz informacje dotyczące szkoły oraz planu zajęć/lekcji zapoznał ucznia z nauczycielami i uczniami w klasie i wprowadził go w środowisko szkolne będzie nadzorował postępy ucznia zgodnie z ustaleniami zawartymi w Porozumieniu o programie zajęć będzie wspierał ucznia podczas całego pobytu i będzie z nim w stałym kontakcie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej podejmie się natychmiastowej reakcji i mediacji będzie pełnić funkcję łącznika pomiędzy stronami projektu oraz Narodową Agencją będzie traktować wszelkie dane osobowe, jakie otrzyma jako poufne będzie komunikować się regularnie z nauczycielem kontaktowym w szkole wysyłającej będzie pozostawał w regularnym kontakcie z rodziną przyjmującą poprosi szkołę wysyłającą o przekazanie kwoty na koszty administracji (500 EUR/uczeń) po otrzymaniu środków przekażę do szkoły wysyłającej Potwierdzenie otrzymania środków finansowych pod koniec pobytu ucznia przygotuje wspólnie z nim Raport o porozumieniu o programie zajęć i przekaże go do szkoły wysyłającej odwiezie (opcjonalnie rodzina goszcząca) ucznia do miejsca wyjazdu z Polski wraz z uczniem będzie uczestniczył w obowiązkowym szkoleniu poprzyjazdowym WYJAZDY IDYWIDUALNE UCZNIÓW COMENIUSA

3 WYJAZDY IDYWIDUALNE UCZNIÓW COMENIUSA
Role i obowiązki stron Uczeń zapewni szkole wysyłającej, szkole przyjmującej i mentorowi wszelkich niezbędnych informacji na temat swojego stanu zdrowia przygotuje się do wyjazdu i pobytu (przygotowanie językowe, materiały, gadżety, itp.) przygotuje i podpisze wspólnie ze szkołą wysyłającą i przyjmującą Porozumienie o programie zajęć podpisze Formularz zgody rodziców/opiekunów i Zasady zachowania oraz będzie przestrzegać zasad postępowania i zachowania tam ustanowionych zapozna się z potencjalnym ryzykiem i procedurami postępowania w nagłych wypadkach (Część 9 Przewodnika – Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych) zapozna się z przepisami dotyczącymi osób nieletnich w kraju goszczącym oraz będzie ich przestrzegać (Przewodnik po krajach) będzie wiedzieć, z kim się skontaktować w sytuacjach kryzysowych (Plan działania w sytuacjach kryzysowych) będzie regularnie uczęszczał do szkoły przyjmującej i brał udział w zajęciach/lekcjach uzgodnionych w Porozumieniu o programie zajęć musi wiedzieć do kogo zwrócić się w razie problemów: do MENTORA i RODZINY GOSZCZĄCEJ nie będzie podejmować niepotrzebnego ryzyka będzie zachowywać się odpowiedzialnie będzie wrażliwy na miejscowe zasady i zwyczaje wraz z mentorem pod koniec pobytu przygotuje Raport z porozumienia o programie zajęć napisze po powrocie raport końcowy (część dla ucznia) przed wyjazdem oraz w trakcie wyjazdu będzie posiadał wszelkie niezbędne dokumenty związane z wyjazdem i pobytem (m.in. bilety, ubezpieczenie, Formularz o stanie zdrowia – Część 2, Plan działania w sytuacjach kryzysowych, Zasady zachowania) wraz z mentorem będzie uczestniczył w obowiązkowym szkoleniu poprzyjazdowym WYJAZDY IDYWIDUALNE UCZNIÓW COMENIUSA

4 WYJAZDY IDYWIDUALNE UCZNIÓW COMENIUSA
Bezpieczeństwo nieletnich Kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa nieletnich oraz postępowanie w sytuacjach kryzysowych regulują poniższe dokumenty: „Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa. Przewodnik 2011” Część 9: wytyczne dotyczące radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych Część 10: Plan działania w sytuacjach kryzysowych Część 10: Zasady zachowania „System Ubezpieczeń Grupowych Comeniusa. Przewodnik dla uczniów” „Przewodnik po krajach. Zapobieganie zagrożeniom i ochrona młodzieży w Unii Europejskiej” „Moduł dotyczący radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych – przykłady sytuacji kryzysowych” Powyższe dokumenty muszą posiadać: - mentor w szkole przyjmującej - rodzina goszcząca - uczeń WYJAZDY IDYWIDUALNE UCZNIÓW COMENIUSA

5 WYJAZDY IDYWIDUALNE UCZNIÓW COMENIUSA
Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych Sytuacja kryzysowa: może nastąpić nagle może być niezależna od ucznia wymaga podjęcia natychmiastowego działania należy im w każdy możliwy sposób zapobiegać każda ze stron musi wiedzieć, jak reagować w sytuacji kryzysowej każda ze stron musi wiedzieć z kim się skontaktować w sytuacji kryzysowej może obejmować: problemy medyczne ucznia (np. choroba, alergia, obrażenia, wypadek, niechciana ciąża) problemy psychologiczne ucznia (np. depresja, spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków, bycie ofiarą przemocy/gwałtu) przemoc psychiczna i/lub fizyczna wobec ucznia (np. przemoc seksualna/fizyczna, tyranizowanie, rasizm/ksenofobia, nieodpowiednia rodzina goszcząca) uczeń staje się ofiarą przestępstwa uczeń złamie zasady zachowania (np. ryzykowne zachowanie, zaginięcie ucznia, aresztowanie, zatrzymanie przez policję, agresywne zachowanie, kradzież, picie alkoholu, zażywanie narkotyków) uczeń swoim działaniem spowoduje problemy prawne inne (np. presja ze strony rodziny na powrót do domu, śmierć/poważna choroba członka rodziny, konflikt z rodziną goszczącą, konflikt z mentorem) Kto powinien brać udział w zapobieganiu sytuacji kryzysowych i radzeniu sobie z nimi? mentor rodzina goszcząca uczeń WYJAZDY IDYWIDUALNE UCZNIÓW COMENIUSA

6 Procedury szczegółowe WYJAZDY IDYWIDUALNE UCZNIÓW COMENIUSA
Podstawowa procedura postępowania w nagłych wypadkach Szczegółowy opis procedur postępowania w nagłych wypadkach/sytuacjach kryzysowych: „Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa. Przewodnik 2011” Część 9: wytyczne dotyczące radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych Procedura PODSTAWOWA 1. mentor i/lub rodzina goszcząca podejmują pierwsze działanie w zależności, kto pierwszy dowie się o zaistniałej sytuacji kryzysowej 2. mentor/rodzina goszcząca natychmiast informują się nawzajem o tym, co się stało 3. jeśli sytuacja przerasta lub jeśli mentor/rodzina goszcząca nie posiada odpowiednich kompetencji – wówczas kontakt z Narodową Agencją w kraju przyjmującym 4. mentor kontaktuje się z rodzicami/opiekunami ucznia i informuje o zaistniałej sytuacji 5. mentor podejmuje decyzję odnośnie kontynuowania pobytu ucznia lub jego powrotu do domu (wraz z uczniem) 6. mentor przygotowuje szczegółowy raport podsumowujący okoliczności i konsekwencje sprawy powinna zostać zastosowana w każdym nagłym przypadku/sytuacji kryzysowej musi się z nią zapoznać mentor, uczeń i rodzina goszcząca Procedury szczegółowe mają zastosowanie do pewnych rodzajów nagłych wypadków, w szczególności: - natury medycznej - natury psychologicznej - na wypadek przestępstwa popełnionego wobec ucznia - złamania zasad zachowania przez ucznia - problemów natury prawnej spowodowanych przez ucznia - presji na ucznia ze strony rodziny do powrotu do domu - poważnej choroby/śmierci w rodzinie ucznia - zaistnienia konfliktu z rodziną goszczącą i/lub mentorem WYJAZDY IDYWIDUALNE UCZNIÓW COMENIUSA


Pobierz ppt "WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google