Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 25 stycznia 2011r.. Zmiany dla pacjentów: szersza oferta świadczeń zdrowotnych, krótszy czas oczekiwania na konsultacje specjalistyczne, możliwość.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 25 stycznia 2011r.. Zmiany dla pacjentów: szersza oferta świadczeń zdrowotnych, krótszy czas oczekiwania na konsultacje specjalistyczne, możliwość."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 25 stycznia 2011r.

2 Zmiany dla pacjentów: szersza oferta świadczeń zdrowotnych, krótszy czas oczekiwania na konsultacje specjalistyczne, możliwość korzystania z najnowocześniejszego sprzętu, możliwość przeprowadzania większej liczby remontów (ze środków wypracowanych przez szpital).

3 Warszawa, 25 stycznia 2011r. Zmiany dla szpitala: bilansowanie strat nowymi dochodami, krótsza ścieżka decyzyjna, większa konkurencyjność na rynku, lepsze wykorzystanie kadry medycznej i sprzętu.

4 Warszawa, 25 stycznia 2011r. Faza I Rozpoczęcie procesu r. Faza I Rozpoczęcie procesu lipiec – październik 2009 r.

5 Warszawa, 25 stycznia 2011r. 1. Lipiec 2009 r. podjęcie przez Zarząd Województwa decyzji w sprawie rozpoczęcia procesu „przekształceń” 5 SPZOZ: Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży SPZOZ w ZAGÓRZU, Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „STOCER” SPZOZ w KONSTANCINIE, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego SPZOZ w SIEDLCACH, Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego SPZOZ w WARSZAWIE, Wojewódzkiego Centrum Stomatologii SPZOZ w WARSZAWIE; 2. Przyjęcie przez Sejmik Województwa projektów uchwał w sprawie likwidacji w/w SPZOZ; 3. Podjęcie przez Sejmik Województwa uchwał w sprawie powołania spółek, które utworzą NZOZ i przejmą działalność medyczną od likwidowanych SPZOZ;

6 Warszawa, 25 stycznia 2011r. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o. Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. Mazowiecki Szpital Wojewódzkim w Ciechanowie Sp. z o.o. Mazowiecki Szpital Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o. Lipiec 2009 r. utworzenie 7 spółek:

7 Warszawa, 25 stycznia 2011r. Sierpień – wrzesień 2009 r. – przeprowadzenie procesu opiniowania projektów uchwał w sprawie likwidacji SPZOZ: Zgodnie z obowiązującymi przepisami projekty uchwał zostały przekazane do zaopiniowania przez: organy gmin i powiatów z terenu województwa, Wojewodę, izby zawodowe oraz zakładowe, ogólnopolskie związki zawodowe. Proces ten przebiegał w dwóch etapach.

8 Warszawa, 25 stycznia 2011r. Faza II Podjęcie niezbędnych uchwał przez organy Samorządu Województwa Mazowieckiego

9 Warszawa, 25 stycznia 2011r. Uchwały o likwidacji SP ZOZ Po zapoznaniu się z wynikami konsultacji społecznych Sejmik Województwa podjął uchwały w sprawie likwidacji SPZOZ: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu; Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie; Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „Stocer” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie; Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach; Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie.

10 Warszawa, 25 stycznia 2011r. Pracownicy likwidowanych zakładów z dniem zakończenia przez nie działalności medycznej przechodzą, w trybie art. 23(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.3), do odpowiednich Spółek; Z dniem zakończenia działalności medycznej przez SPZOZ i przejęcia pracowników SPZOZ przekażą do Spółek dokumentację medyczną i dokumentację pracowniczą;

11 Warszawa, 25 stycznia 2011r. Faza III Rozpoczęcie procesu likwidacji i przygotowania do przejęcia działalności medycznej przez Spółki

12 Warszawa, 25 stycznia 2011r. likwidatorzy przeprowadzają procesy likwidacji zgodnie z przyjętymi harmonogramami, 1 stycznia 2011 r. nastąpiło przejęcie działalności medycznej od likwidowanych zakładów Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach przez Spółki. W obu przypadkach została dokonana cesja kontraktów z NFZ; zakładamy, że przejęcie działalności medycznej od pozostałych likwidowanych SPZOZ nastąpi w I kwartale 2011 r. w przypadku 4 zakładów zakładamy także, że w 2011 r. nastąpi definitywne zakończenie procesu likwidacji. Obecnie znajdujemy się w tej fazie:


Pobierz ppt "Warszawa, 25 stycznia 2011r.. Zmiany dla pacjentów: szersza oferta świadczeń zdrowotnych, krótszy czas oczekiwania na konsultacje specjalistyczne, możliwość."

Podobne prezentacje


Reklamy Google