Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INSTRUMENTY FINANSOWE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH JAKUB GARUS MARCIN KUBIK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INSTRUMENTY FINANSOWE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH JAKUB GARUS MARCIN KUBIK."— Zapis prezentacji:

1 INSTRUMENTY FINANSOWE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH JAKUB GARUS MARCIN KUBIK

2 PLAN PREZENTACJI Czym są fundusze inwestycyjne? Instrumenty funduszy inwestycyjnych Rodzaje funduszy inwestycyjnych Porównanie z funduszami kapitałowymi ubezpieczycieli

3 FUNDUSZE INWESTYCYJNE Fundusz inwestycyjny to osoba prawna mająca na celu inwestowanie majątku osób trzecich Przechowywanie wartości majątku Zwiększanie wartości majątku Osiąganie dochodów FI mogą inwestować gotówkę oraz akcje FI są zarządzane przez TFI FI są pod nadzorem KNF

4 JEDNOSTKI UCZESTNICTWA W formie potwierdzenia powierzenia majątku Charakter niezbywalny Podzielne Nie są papierami wartościowymi Są wydawane przy OFI Umarzalne na życzenie Wydawane przez dystrybutorów Nadzorowane przez agentów Depozytowane w Bankach Depozytowych (funkcja egzekwowania praw związanych z JU)

5 CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Zbywalne Rynek pierwotny – nabyte w drodze subskrypcji Rynek wtórny – zakup od innych inwestorów O ograniczonej i nieograniczonej zbywalności W formie papieru wartościowego Niepodzielne Emitowane przez ZFI Publiczne i niepubliczne Publiczne notowane na rynku regulowanym bądź alternatywnym Papier wartościowy na okaziciela Wymagany prospekt emisyjny oraz powiadomienie KNF Podobne do akcji (przywileje i prawa) Bardziej ryzykowne i skierowane na LR

6 Tytuły uczestnictwa w portfelu zbiorczym Portfel jest zarządzany przez TFI TFI nabywa aktywa na własny rachunek za środki uzyskane od inwestorów Tytuły uczestnictwa są niezbywalne, ale dają prawo do żądania sprzedaży części aktywów

7 KLASYFIKACJA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Ze względu na rodzaj inwestorów FUNDUSZE OTWARTE FUNDUSZE SPECJALISTYCZNE OTWARTE FUNDUSZE ZAMKNIĘTE Uelastyczniające politykę inwestycyjno-cenową FUNDUSZE O RÓŻNYCH TYPACH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZE Z SUBFUNDUSZAMI FUNDUSZE PODSTAWOWE I POWIĄZANE Ze względu na rodzaj posiadanych aktywów FUNDUSZE RYNKU PIENIĘŻNEGO FUNDUSZE PORTFELOWE FUNDUSZE SEKURYTYZACYJNE FUNDUSZE AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Inne

8 ZE WZGLĘDU NA RODZAJ INWESTORÓW FUNDUSZE OTWARTE Asekuracyjne Niespekulacyjne O nieograniczonej liczbie uczestników FUNDUSZE SPECJALISTYCZNE OTWARTE FO skierowane do danej grupy osób (prawnych, o danym dochodzie, itd.) Bardziej stabilne FUNDUSZE ZAMKNIĘTE Emitujące ograniczoną liczbę certyfikatów Wymiana na podstawie wartości rynkowej Spekulacyjne O określonej liczbie uczestników

9 UELASTYCZNIAJĄCE POLITYKĘ INWESTYCYJNO-CENOWĄ FUNDUSZE O RÓŻNYCH TYPACH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA Dyskryminacja cenowa inwestorów Bodźce do zwiększania inwestycji FUNDUSZE Z SUBFUNDUSZAMI (umbrella funds) Chroniące przed opodatkowaniem Oferują dywersyfikację geograficzną i branżową FUNDUSZE PODSTAWOWE I POWIĄZANE Podstawowe master – kupuje ryzykowne aktywa Powiązane feeder – kupuje JU i CI od podstawowego Inwestowanie pośrednie w ryzykowne aktywa

10 ZE WZGLĘDU NA RODZAJ POSIADANYCH AKTYWÓW FUNDUSZE RYNKU PIENIĘŻNEGO Tylko rynek pieniężny i krótkoterminowe depozyty Zapadalność 90 dni Bezpieczne Płynne W walucie krajowej FUNDUSZE PORTFELOWE Zamknięte Emitujące publiczne CI Nie posiadają subfunduszy Oparte na indeksach – portfele indeksowe Oparte na grupach aktywów – portfele bazowe

11 ZE WZGLĘDU NA RODZAJ POSIADANYCH AKTYWÓW C.D. FUNDUSZE SEKURYTYZACYJNE Zamknięte Standaryzowane – działalność jednego rodzaju Niestandaryzowane – oparte na wierzytelnościach FUNDUSZE AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Nie inwestują w akcje na rynku reg. Nie inwestują na rynku pieniężnym Otwarte lub zamknięte Ograniczona płynność Sprzedaż LR Private Equity

12 Fundusze inwestycyjne a fundusze kapitałowe ubezpieczycieli Jednostki Ubezpieczeniowe (JU) nie są odrębnym instrumentem finansowym. JU charakteryzują się: Niezbywalnością Brakiem możliwości dziedziczenia Brakiem oprocentowania Podleganiem umorzeniu Mniejszym ograniczeniem inwestycyjnym niż FI Inwestowaniem tylko części składki

13 Dane dotyczące funduszy inwestycyjnych

14

15 Stopy zwrotu z funduszy inwestycyjnych

16 Struktura aktywów funduszy zagranicznych w Polsce

17 Porównanie zmian % PKO stabilnego wzrostu FIO i parasolowego FIO

18 Porównanie zmian % PKO stabilnego wzrostu FIO i PKO Akcji FIO

19

20 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "INSTRUMENTY FINANSOWE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH JAKUB GARUS MARCIN KUBIK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google