Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie rok szkolny 2014/2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie rok szkolny 2014/2015."— Zapis prezentacji:

1 Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie rok szkolny 2014/2015

2 Rodzice, zapisujący dziecko do przedszkola, podpisują umowę, która obowiązuje obydwie strony i obowiązkowo zapoznają się ze statutem.

3 Organizacja pracy przedszkola Przedszkole jest placówką publiczną, z oddziałem zamiejscowym w Rudyszwałdzie. Przedszkole jest czynne od godz. 7oo do godz. 16oo, w oddziale zamiejscowym od 7:30 do godz. 13:30 Liczba dzieci przyjętych ogółem - 57 w tym: 24 dzieci - w I oddziale 24 dzieci - w II oddziale 9 dzieci - w III oddziale

4 Gr.I 6 i 5, 4 cio -latki wychowawca Pani Michaela Sigmund

5 Gr II 3.4 i –latki wychowawca Pani Anna Nowak

6 Gr.III3, 4 cio -latki wychowawca

7 Ramowy rozkład dnia: 6.30–8.00 – Schodzenie się dzieci. 8.00–13.00 – realizacja podstawy programowej 13.00–13.30 zajęcia dodatkowe 13.30-16 zabawy ogólnorozwojowe; praca indywidualna z dziećmi, relaks, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie

8 Pory spożywania posiłków 9.00 śniadanie 12.30 obiad 14.30 podwieczorek

9 Sposoby i formy współpracy z rodzicami Zajęcia otwarte, warsztatowe Udział rodziców w wycieczkach – w ciągu roku szkolnego. Pomoc w organizowaniu imprez i uroczystości. Włączanie rodziców do udziału w konkursach organizowanych dla dzieci. Informacja o gotowości do nauki w szkole – indywidualne rozmowy z rodzicami dzieci pięcio- i sześcioletnich. Prezentacja ważnych informacji na tablicy dla rodziców. Praca indywidualna, zespołowa z dziećmi wymagającymi wsparcia – omówienie założeń prowadzonej pracy indywidualnej i grupowej. Informowanie rodziców o postępach dziecka, kontynuacja pracy z dzieckiem w domu, zgodnie z zaleceniami nauczyciela.

10 Zasady odpłatności za przedszkole Zasady odpłatności za przedszkole zgodnie z uchwałą Rady Gminy pięć bezpłatnych godzin pobytu w ramach realizacji podstawy programowej, (8-13) płatność za kolejne godziny 1 zł Dzienna stawka żywieniowa wynosi: 2 posiłki (śniadanie, obiad). 3.50zł. 3 posiłki 4.00zł. Wyżej wymienioną odpłatność rodzice wpłacają do 12 – tego dnia każdego miesiąca w kancelarii dyrektora.

11 Zajęcia dodatkowe: 1.J. niemiecki - Anna Nowak 2.Religia - Dariusz Wierzgoń 3.J. angielski –Monika Pajkert Zajęcia logopedyczne –Paulina Liptak w każdy czwartek – godz. 8:00- 12 :00

12 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: rodziców dziecka, nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej

13 Praca z dzieckiem w oparciu o : 1. podstawę programową – - wydawnictwo „Nowa Era

14 2. Rozwijanie umiejętności uczenia się funkcjonowanie w świecie znaków i symboli z zastosowaniem modułów Klucza do uczenia się

15 3.Wspieranie dzieci w rozwijaniu umiejętności i sprawności prospołecznych zastosowanie narzędzi TOC

16


Pobierz ppt "Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie rok szkolny 2014/2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google