Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kazimierz Dolny, 29 października 2014 r. III K ONWENT M ARSZAŁKÓW W OJEWÓDZTW RP INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP W LATACH 2011-2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kazimierz Dolny, 29 października 2014 r. III K ONWENT M ARSZAŁKÓW W OJEWÓDZTW RP INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP W LATACH 2011-2014."— Zapis prezentacji:

1 Kazimierz Dolny, 29 października 2014 r. III K ONWENT M ARSZAŁKÓW W OJEWÓDZTW RP INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP W LATACH 2011-2014 Raport podsumowujący Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego

2 2 Wprowadzenie Celem Raportu jest podsumowanie działalności Konwentu Marszałków Województw - VI kadencji (2011-2014). Informacja przygotowana została przez Biuro ZWRP oraz Biuro Konwentu UMWL na podstawie: – materiałów własnych, – informacji uzyskanych z województw.

3 3 Wprowadzenie Raport obejmuje 8 prezydencji w ramach których: – odbyło się 24 posiedzenia Konwentu; – przedyskutowano i rozpatrzono 127 tematów i spraw; – miało miejsce 215 wystąpień (prelegentów, ekspertów); – przyjęto 274 stanowiska.

4 4 Tematyka posiedzeń Konwentu Spośród omówionych na posiedzeniach 127 tematów ujętych w 17 kategoriach: – 17 dotyczyło nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 (budżet unijny, polityka spójności, WPR, programów operacyjnych); – 17 związanych było z gospodarką oraz B+R (rozwój przedsiębiorczości i innowacje); – 16 dotyczyło transportu; – 11 koncentrowało się na ochronie środowiska.

5 5 Partnerzy (prelegenci) Konwentu W trakcie 24 posiedzeń Konwentu obejmujących 215 wystąpień głos zabrało m.in. – 83 przedstawicieli ministerstw (ministrowie, dyrektorzy departamentów); – 32 dyrektorów jednostek centralnych; – 29 reprezentantów NGO; – 13 przedstawicieli firm; – 9 gości zagranicznych. Najczęściej prace Konwentu wspierało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (dawniej MRR).

6 6 Stanowiska Konwentu W latach 2011-2014 Konwent Marszałków Województw RP przyjął 274 stanowiska (dodatkowo, 3 stanowiska w trakcie Konwentu w Kazimierzu Dolnym). Co do zasady przyjmowano je na posiedzeniach. Stosowano również tryb obiegowy.

7 7 Tematyka stanowisk Konwentu Spośród przyjętych 274 stanowisk pogrupowanych w 17 kategorii: – 39 dotyczyło ochrony środowiska (gospodarka wodna, odpady, ochrona powietrza); – 27 dotyczyło nowej perspektywy finansowej 2014-2020; – 25 odnosiło się do ochrony zdrowia; – 23 koncentrowało się na wdrożeniu programów 2007- 2013.

8 8 Stanowiska Konwentu Liczba przyjmowanych stanowisk wg prezydencji

9 9 Przykłady działań Konwentu Wnioski i propozycje zawarte w stanowiskach Konwentu były wykorzystywane i uwzględniane w rozwiązywaniu najistotniejszych problemów społeczno-gospodarczych i kwestiach decydujących o rozwoju Polski i regionów. PRZYKŁADOWO: –zainicjowano i doprowadzono do zmian legislacyjnych regulujących funkcjonowanie kontraktu terytorialnego (Stanowisko z 13 września 2012 roku); –na wniosek Konwentu MIR wskazał zakresy tematyczne, które powinny zostać zawarte w opracowywanych kontraktach terytorialnych (Stanowisko z 5 lipca 2012 roku);

10 10 Przykłady działań Konwentu –zmieniony został kształt PROW 2014-2020, z uwzględnieniem możliwości budowy lub modernizacji dróg lokalnych w ramach tzw. małej infrastruktury (Stanowisko z 17 maja 2013 roku); –na wniosek Konwentu Ministerstwo Zdrowia podjęło prace nad kontynuowaniem Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych (Stanowisko z 6 czerwca 2013 roku);

11 11 Przykłady działań Konwentu –zwiększone zostały środki rezerwy celowej na zadania dotyczące realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych (Stanowisko z 20 września 2013 roku); –na wniosek Konwentu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podjęło deklarację uzupełnienia środków na realizację zadań w zakresie organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych z rezerwy celowej budżetu państwa (Stanowisko z 18 października 2013 roku).

12 12 Podsumowanie Dzięki działalności Konwentu głos naszych województw w ważnych dla rozwoju kwestiach był bardziej skuteczny i respektowany; Konwent swoimi działaniami potwierdził, że umiejętna współpraca i integracja samorządów regionalnych jest celowa, efektywna oraz przynosi wymierne korzyści. Na szczególne podkreślenie zasługuje duże zaangażowanie marszałków wszystkich województw, które pozwoliło na osiągnięcie konsensusu w wielu trudnych sprawach oraz na wypracowania konkretnych stanowisk.


Pobierz ppt "Kazimierz Dolny, 29 października 2014 r. III K ONWENT M ARSZAŁKÓW W OJEWÓDZTW RP INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP W LATACH 2011-2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google