Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „ Wymiana doświadczeń nauczycieli i kadry zarządzającej w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych z wykorzystaniem platformy e-learningowej”.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „ Wymiana doświadczeń nauczycieli i kadry zarządzającej w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych z wykorzystaniem platformy e-learningowej”."— Zapis prezentacji:

1 Projekt „ Wymiana doświadczeń nauczycieli i kadry zarządzającej w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych z wykorzystaniem platformy e-learningowej”.

2 1. Przyjazd uczestników wymiany koleją do Chemnitz ( godz. 16:25) 2. Transfer uczestników wymiany z dworca kolejowego do hotelu BIENDO w Chemnitz przez opiekuna grupy 3. Zakwaterowanie uczestników wymiany w hotelu 4. Kolacja

3 Projekt „ Wymiana doświadczeń nauczycieli i kadry zarządzającej w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych z wykorzystaniem platformy e-learningowej”. Powitanie w instytucji goszczącej F+U Sachsen gGmbh. Prezentacja osób zajmujących się wymianą, omówienie programu wizyty, zakresu obowiązków poszczególnych osób. Zwiedzanie siedziby, zapoznanie ze strukturą organizacyjną firmy, formą prawno-organizacyjną i sposobem finansowania instytucji. Zapoznanie z grupą nauczycieli z Litwy, uczestnikami wymiany w ramach programu LdV „Economic and profesion” LLP-LdV – VEPRO-2013-LT-0881 goszczących również w instytucji F+U Sachsen gGmbh. Prezentacja kierunków kształcenia w CKU w Toruniu oraz szkół zawodowych Litwy. Zwiedzanie sal lekcyjnych i klasopracowni, pokoju nauczycielskiego oraz czynny udział w zajęciach edukacyjnych i uroczystościach związanych ze świętem szkoły - imieniny patrona szkoły. Zapoznanie z projektami edukacyjnymi wykonanymi przez uczniów szkoły. Sposobem finansowania uroczystości szkolnych.

4 Projekt „ Wymiana doświadczeń nauczycieli i kadry zarządzającej w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych z wykorzystaniem platformy e-learningowej”.  Seminarium na temat szkolnictwa w Niemczech oraz landu Saksonia.  Prezentacja systemu kształcenia w Polsce oraz na Litwie. Struktury kształcenia, systemu oceniania i zasad odbywania praktyk zawodowych oraz zasad współpracy szkół zawodowych z pracodawcami.  Prezentacja wykorzystania platformy e-learningowej na różnych poziomach edukacji w Polsce, Niemczech i na Litwie.  Wyjaśnienie form pomocy osobom przybyłym na teren Niemiec i prezentacja sposobu nauczania języka niemieckiego.

5 Projekt „ Wymiana doświadczeń nauczycieli i kadry zarządzającej w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych z wykorzystaniem platformy e-learningowej”. Instytucja oświatowe oraz walory przyrodnicze i kulturowe Saksonii.  Zwiedzanie miasta Chemnitz  Zapoznanie z historią Niemiec wschodnich i zachodnich oraz procesem zjednoczenia.  Omówienie historii Chemnitz oraz jego walorów przyrodniczych i kulturowych.  Prezentacja instytucji oświatowych, IHK (Izby Gospodarczo-Handlowej) i Uniwersytetu Technicznego.  Zapoznanie z historią, profilem kształcenia i zapleczem technicznym uniwersytetu.

6 Projekt „ Wymiana doświadczeń nauczycieli i kadry zarządzającej w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych z wykorzystaniem platformy e-learningowej”.

7

8

9 Wizyta techniczna w Ekonomicznym Centrum Kształcenia Zawodowego:  Poznanie struktury organizacyjnej, kierunków kształcenia i bazy dydaktycznej szkoły.  Poznanie innowacyjnych technik zarządzania i administracji szkołą.  Uczestnictwo w lekcjach języka niemieckiego i angielskiego.  Porównanie metodyki i dydaktyki nauczania języków obcych.  Zaprezentowanie sposobu wykorzystania technologii informacyjnych na lekcjach języka niemieckiego i angielskiego.  Dyskusja na temat sposobu wykorzystania platformy e-learningowej i innych zasobów Internetu.  Zapoznanie ze sposobem prowadzenia notatek uczniowskich oraz kart pracy. Sposobem oceniania prac domowych i klasowych.  Zaprezentowano zasady udostępniania podręczników i innych środków dydaktycznych uczniom.  Omówiono ścieżkę rozwoju zawodowego nauczycieli oraz formy zdobywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i językowych oraz umiejętności funkcjonowania w obcojęzycznym i wielokulturowym środowisku /Wietnamczycy, Turcy/.  Zebranie materiałów do przygotowania i opracowania kursów e-learningowych z zakresu turystyki i hotelarstwa oraz słownika języka niemieckiego i angielskiego z terminologią zawodową dla kierunków kształcenia pracowników sektora turystycznego.

10 Projekt „ Wymiana doświadczeń nauczycieli i kadry zarządzającej w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych z wykorzystaniem platformy e-learningowej”. Wizyta techniczna w Hotelarsko-Gastronomicznym Centrum Kształcenia Zawodowego.  Wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie przeprowadzania praktyk zawodowych i egzaminów zawodowych oraz systemów doskonalenia zawodowego nauczycieli w szczególności nauki zawodu.  Udział w zajęciach warsztatowych w pracowniach: masarskich, kucharskich, cukierniczych i kelnerskich.  Wizytacja w pracowni hotelarskiej, sprzedawcy oraz pracowni gastronomicznej.  Prezentacja materiałów zgromadzonych na platformach e‑learningowych CKU w Toruniu.  Dyskusja na temat treści merytorycznych przedstawionych materiałów.  Porównanie programów nauczania, metod pracy, kryteriów oceniania oraz wykorzystywanych podręczników i środków dydaktycznych.

11 Projekt „ Wymiana doświadczeń nauczycieli i kadry zarządzającej w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych z wykorzystaniem platformy e-learningowej”.

12

13

14 Wizyta techniczna na wydziale ”E-learningu i nowych mediów” Uniwersytetu Technicznego Chemnitz.  Wyjaśnienie zadań stojących przed wydziałem.  Zapoznanie z zasadami funkcjonowania platform edukacyjnych w szkołach poziomu średniego i wyższego, funkcjonujących za zgodą władz landu Saksonia.  Wymiana doświadczeń CKU z partnerami niemieckimi.  Zapoznanie ze sposobami wdrażania platform edukacyjnych wśród nauczycieli niemieckich szkół.

15 Projekt „ Wymiana doświadczeń nauczycieli i kadry zarządzającej w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych z wykorzystaniem platformy e-learningowej”. Wizyta techniczna w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Chemnitz.  Poznanie systemu przeprowadzania egzaminów zawodowych w części teoretycznej i praktycznej oraz sposobu finansowania egzaminów.  Warunki przystąpienia do egzaminów.  Zapoznanie z informatorami dotyczącymi zakresu i wymagań egzaminacyjnych.  Sposoby dystrybucji sylabusów.

16 Projekt „ Wymiana doświadczeń nauczycieli i kadry zarządzającej w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych z wykorzystaniem platformy e-learningowej”. Warsztaty e-learningowe.  Współpraca z nauczycielami szkół zawodowych z Litwy i Chemnitz w zakresie opracowania słownika on-line do kursu dla hotelarzy zamieszczonego na platformie Moodle.  Dyskusja nad wyborem terminologii zawodowej z języka angielskiego i niemieckiego do tego kierunku kształcenia.  Porównanie platform edukacyjnych i zasad ich funkcjonowania w szkolnictwie zawodowym Litwy i Polski.  Prezentacja platform edukacyjnych CKU i RVTC oraz narzędzi do tworzenia kursów, m.in. SMART BOARD i VIPS.  Propozycja wykorzystanie w ramach kursu metody videokonferencji zaproponowanej przez stronę litewską.

17 Projekt „ Wymiana doświadczeń nauczycieli i kadry zarządzającej w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych z wykorzystaniem platformy e-learningowej”.

18

19 Wizyta techniczna w kampusie firmy F+U Sachsen gGmbH.  W kampusie firmy F+U Sachsen gGmbH przebywa młodzież z Niemiec, Litwy, Czech, Turcji, Hiszpanii oraz Chin. Kontakty z młodymi ludźmi z innych krajów są szansą do nawiązania nowych znajomości oraz świetną okazją do pokonywania barier w komunikowaniu się w języku obcym.  W trakcie zwiedzania kampusu poznaliśmy zasady odbywania praktyk zawodowych dla hotelarzy, kucharzy, kelnerów.  Poznaliśmy zasady przeprowadzania egzaminów zawodowych na różnych stopniach zaawansowania na danym kierunku kształcenia.  Zaprezentowano zaplecze techniczne kampusu. Przeprowadziliśmy rozmowy z kadrą zarządzającą, nauczycielami oraz praktykantami na temat wykorzystania platformy e- learningowej w procesie edukacyjnym praktykantów.  Zapoznaliśmy się z zestawami egzaminacyjnymi oraz kryteriami oceniania dla zawodu kucharz i hotelarz.  Przedstawiono sposoby pozyskiwania grup projektowych, praktykantów i kadry kształcącej w przedmiotach zawodowych.

20 Projekt „ Wymiana doświadczeń nauczycieli i kadry zarządzającej w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych z wykorzystaniem platformy e-learningowej”. Wizyta techniczna w Warmbader – Centrum Spa i Wellness oraz zwiedzanie Drezna  Zapoznanie z profilami działalności, metodami pozyskiwania praktykantów i zakresem ich obowiązków w ramach praktyk zawodowych. Obowiązki opiekunów praktyk w trakcie realizacji praktyk zawodowych w zapleczu SPA i Wellness. Realizacja praktyk w recepcji SPA, zwrócenie uwagi na dbałość o gości w trakcie zabiegów oraz doradztwo i sprzedaż usług.  Poznanie najnowszych trendów w zakresie promocji i poprawy zdrowia, kondycji i urody oraz metod zarządzania oddziałami relaksacyjnymi w hotelu i ośrodku wczasowo – wypoczynkowym.  Obserwacja zabiegów wzmacniających, ćwiczeń fizycznych i relaksacyjnych.  Poznanie leczniczych właściwości wód termalnych i sposobów ich wykorzystania.  Wycieczka krajoznawcza do Drezna. Zapoznanie z historią miasta. Zwiedzanie Starego Miasta (zamku, zespołu pałacowego oraz kościołów), Państwowego Muzeum Matematyczno – Fizycznego.

21 Projekt „ Wymiana doświadczeń nauczycieli i kadry zarządzającej w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych z wykorzystaniem platformy e-learningowej”.

22

23

24

25

26 Wizyta techniczna w hotelu Hotel an der Oper.  Zapoznanie ze strukturą organizacyjną hotelu, wyposażeniem, zapleczem usług dodatkowym (konferencyjnych, rekreacyjnych). Sposoby pozyskiwania gości, strategie cenowe.  Omówienie zasad odbywania praktyk zawodowych w zależności od typu szkoły i profilu. Sposoby realizacji tematyki praktyki zawodowej dla kierunków hotelarskich i gastronomicznych. Zadania stawiane praktykantom i sposoby oceny ich pracy.  Zapoznanie z harmonogramem praktyk, kryteria doboru praktykantów, opiekunów praktyk. Finansowanie praktyk i praktykantów.

27 Projekt „ Wymiana doświadczeń nauczycieli i kadry zarządzającej w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych z wykorzystaniem platformy e-learningowej”. Wizyta techniczna w Urzędzie do Spraw Szkolnictwa w Chemnitz. Przedstawienie podstawowych zadań Urzędu (m. in. powoływanie dyrektorów szkół i nauczycieli, kierowanie uczniów do szkół, rozwiązywanie sporów miedzy rodzicami a szkołą w zakresie ścieżki rozwoju zawodowego oraz ścieżki edukacyjnej).

28 Projekt „ Wymiana doświadczeń nauczycieli i kadry zarządzającej w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych z wykorzystaniem platformy e-learningowej”. Ewaluacja i podsumowanie wizyty.  Spotkanie z kierownictwem F+U Sachsen gGmbh.  Wręczenie certyfikatów uczestnikom wymiany.  Podsumowanie wizyty.  Wskazanie propozycji zaaranżowania spotkania z praktykantami oraz grupami goszczącymi w mieście Chemnitz, w celu wymiany doświadczeń.

29 Projekt „ Wymiana doświadczeń nauczycieli i kadry zarządzającej w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych z wykorzystaniem platformy e-learningowej”.

30

31 1. Śniadanie 2. Wykwaterowanie z hotelu i przejazd na dworzec kolejowy uczestników wymiany 3. Powrót koleją do Polski


Pobierz ppt "Projekt „ Wymiana doświadczeń nauczycieli i kadry zarządzającej w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych z wykorzystaniem platformy e-learningowej”."

Podobne prezentacje


Reklamy Google