Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek Biomasy na Platformie InfoEngine OTC Model funkcjonowania Rynku Biomasy dla Celów Energetycznych Listopad 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek Biomasy na Platformie InfoEngine OTC Model funkcjonowania Rynku Biomasy dla Celów Energetycznych Listopad 2014."— Zapis prezentacji:

1 Rynek Biomasy na Platformie InfoEngine OTC Model funkcjonowania Rynku Biomasy dla Celów Energetycznych Listopad 2014

2 Rynki biomasy na Platformie InfoEngine OTC Na Platformie InfoEngine OTC funkcjonują 2 rynki biomasy: Rynek Lokalny Biomasy dla potrzeb uzyskiwania ciepła (rynek będzie wdrożony w najbliższym czasie). Rynek Biomasy na Cele Energetyczne z możliwością korzystania z systemu wsparcia OZE.

3 Rynek Biomasy na Cele Energetyczne na Platformie InfoEngine OTC Towarem na Rynku Biomasy na Cele Energetyczne jest biomasa posiadająca dokumentację, pozwalającą na uzyskanie przez Kupującego prawa do skorzystania z systemu wsparcia OZE.

4 Rynek Biomasy na Cele Energetyczne Miejsca Dostaw Rynek i obrót biomasą podzielony został na poszczególne Miejsca Dostaw biomasy. Podział dokonany został z uwagi na specyfikę i wymagania techniczne kotłów spalających biomasę jak również specyfikę oczekiwań i wymagań zapisów umownych podmiotów energetycznych.

5 Możliwość zdefiniowania przez Kupujących, dla każdego ich Miejsca Dostawy: dodatkowych zapisów umownych, stanowiących uzupełnienie zawieranej w chwili zawierania transakcji umowy ramowej, dodatkowych wymagań związanych z rodzajem transportu biomasy, grafikami dostaw, odpowiedzialnością za niedotrzymanie terminów dostaw, itp. zasad zabezpieczeń i rozliczeń, tabeli upustów za niedotrzymanie parametrów fizyko-chemicznych dostarczanej biomasy. innych wymagań charakterystycznych dla danego MD. Realizacja specyficznych oczekiwań i wymagań Kupujących

6 System transakcyjny umożliwia między innymi: Dla Kupujących ograniczanie możliwości składania ofert i zawierania transakcji wyłącznie do swoich Miejsc Dostaw możliwość podglądu ofert w innych Miejscach Dostaw. Dla Sprzedających możliwość składania ofert jednocześnie w różnych Miejscach Dostaw, w każdym po innej cenie. Ta sama oferta widoczna jest w różnych Miejscach Dostaw z różnymi cenami wynikającymi z różnych kosztów transportu biomasy do różnych Miejsc Dostaw. przegląd wszystkich Miejsc Dostaw na jednym ekranie System transakcyjny prosty i przyjazny

7 Transakcje zawierane są wyłącznie przez Kupującego na podstawie złożonych przez Sprzedających ofert w danym Miejscu Dostaw. Kupujący, dla zawarcia transakcji, kierując się ceną biomasy, ceną transportu oraz innymi parametrami oferty, ma możliwość zawarcia transakcji z dowolną, wybraną przez siebie ofertą. Zrealizowana oferta znika automatycznie ze wszystkich Miejsc Dostaw lub ulega korekcie w zakresie pozostałego w niej wolumenu. Cena transakcyjna jest sumą ceny za biomasę i za jej transport. Opcyjnie istnieje możliwość zawierania transakcji bez transportu Sprzedającego i jej odbioru przez Kupującego w miejscu jej składowania. Zawieranie transakcji w Systemie transakcyjnym

8 Wartościami dodanymi na Platformie InfoEngine OTC są między innymi: Zwielokrotnienie dostępności ofert poprzez składanie ich przez Sprzedawców jednocześnie w wielu Miejscach Dostaw. Każda oferta widoczna jest w wielu Miejscach Dostaw z różnymi cenami dla różnych Miejsc Dostaw. Takie rozwiązanie wzmacnia konkurencyjność ofert Sprzedawców. Możliwość zakupu biomasy z transportem lub bez transportu Sprzedawcy. Wprowadzenie możliwości konkurencji w zakresie kosztów transportu biomasy. Transparentność prowadzonego obrotu biomasą - poprzez anonimowość ofert uniemożliwienie wpływu Stron transakcji na proces jej zawierania. Wartości dodane na Platformie InfoEngine OTC (1)

9 Wartościami dodanymi na Platformie InfoEngine OTC są między innymi: Generowanie wskaźników cenowych biomasy poprzez rozdzielenie ceny biomasy od ceny jej transportu. Generowanie dokumentów dla URE potwierdzających zawarcie transakcji pomiędzy uwierzytelnionymi podmiotami i/lub na uwierzytelnione partie biomasy. Wdrażany system zabezpieczeń i rozliczeń będący do dyspozycji i do ew. wykorzystania przez Kupujących – uwiarygodnienie finansowe uczestników obrotu. Wartości dodane na Platformie InfoEngine OTC (2)

10 Dla zwiększenia wiarygodności obrotu na rynku wprowadzono: Wstępną selekcję uczestników obrotu w szczególności Sprzedawców, na podstawie wymogów formalnych określonych w Metryczkach Sprzedawców. Możliwość konfiguracji wzajemnych uczestników obrotu, pozwalających na zawieranie transakcji jedynie pomiędzy wiarygodnymi partnerami. Możliwość zmian konfiguracji wzajemnej podmiotów, umożliwiającej eliminację z rynku nieuczciwych lub niewiarygodnych partnerów handlowych. Bezpieczeństwo i wiarygodność obrotu.

11 Każdy Sprzedawca dopuszczany do obrotu będzie posiadał Metryczkę Sprzedawcy zawierającą najważniejsze informacje o spółce Metryczki Sprzedawcy oraz związane z nimi dokumenty, będą są udostępnione Kupującym w plikach pdf, w celu dokonania przez nich oceny wiarygodności poszczególnych Sprzedawców. Na podstawie oceny wiarygodności uczestników rynku Kupujący i Sprzedawcy, dokonają konfiguracji swoich wiarygodnych partnerów handlowych, z którymi będą zawierać transakcje. Metryczki Sprzedawców

12 1.Dane rejestrowe spółki. 2.Historia spółki i obszary działalności. 3.Oświadczenie Zarządu o: a.Niekaralności członków Zarządu b.Braku zaległości w płatnościach na rzecz ZUS i US c.Braku postępowań likwidacyjnych i upadłościowych spółki 4.Doświadczenia spółki na rynku biomasy. 5.Posiadane certyfikaty w tym w szczególności certyfikaty SNS 6.Referencje – w szczególności z działania na rynku biomasy oraz współpracy w zakresie tworzenia dokumentacji biomasy pozwalającej na korzystanie przez kupującego z systemu wsparcia OZE 7.Strona www spółki. Metryczki Sprzedawcy zawierają:

13 Dziękuję za uwagę. Szymon Kosiński Dyrektor Generalny WSEInfoEngine S.A. tel. +48 665 440 256 e-mail: szymon.kosinski@infoengine.plszymon.kosinski@infoengine.pl www.infoengine.pl


Pobierz ppt "Rynek Biomasy na Platformie InfoEngine OTC Model funkcjonowania Rynku Biomasy dla Celów Energetycznych Listopad 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google