Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek Biomasy na Platformie InfoEngine OTC Model funkcjonowania Rynku Biomasy dla Celów Energetycznych Listopad 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek Biomasy na Platformie InfoEngine OTC Model funkcjonowania Rynku Biomasy dla Celów Energetycznych Listopad 2014."— Zapis prezentacji:

1 Rynek Biomasy na Platformie InfoEngine OTC Model funkcjonowania Rynku Biomasy dla Celów Energetycznych Listopad 2014

2 Rynki biomasy na Platformie InfoEngine OTC Na Platformie InfoEngine OTC funkcjonują 2 rynki biomasy: Rynek Lokalny Biomasy dla potrzeb uzyskiwania ciepła (rynek będzie wdrożony w najbliższym czasie). Rynek Biomasy na Cele Energetyczne z możliwością korzystania z systemu wsparcia OZE.

3 Rynek Biomasy na Cele Energetyczne na Platformie InfoEngine OTC Towarem na Rynku Biomasy na Cele Energetyczne jest biomasa posiadająca dokumentację, pozwalającą na uzyskanie przez Kupującego prawa do skorzystania z systemu wsparcia OZE.

4 Rynek Biomasy na Cele Energetyczne Miejsca Dostaw Rynek i obrót biomasą podzielony został na poszczególne Miejsca Dostaw biomasy. Podział dokonany został z uwagi na specyfikę i wymagania techniczne kotłów spalających biomasę jak również specyfikę oczekiwań i wymagań zapisów umownych podmiotów energetycznych.

5 Możliwość zdefiniowania przez Kupujących, dla każdego ich Miejsca Dostawy: dodatkowych zapisów umownych, stanowiących uzupełnienie zawieranej w chwili zawierania transakcji umowy ramowej, dodatkowych wymagań związanych z rodzajem transportu biomasy, grafikami dostaw, odpowiedzialnością za niedotrzymanie terminów dostaw, itp. zasad zabezpieczeń i rozliczeń, tabeli upustów za niedotrzymanie parametrów fizyko-chemicznych dostarczanej biomasy. innych wymagań charakterystycznych dla danego MD. Realizacja specyficznych oczekiwań i wymagań Kupujących

6 System transakcyjny umożliwia między innymi: Dla Kupujących ograniczanie możliwości składania ofert i zawierania transakcji wyłącznie do swoich Miejsc Dostaw możliwość podglądu ofert w innych Miejscach Dostaw. Dla Sprzedających możliwość składania ofert jednocześnie w różnych Miejscach Dostaw, w każdym po innej cenie. Ta sama oferta widoczna jest w różnych Miejscach Dostaw z różnymi cenami wynikającymi z różnych kosztów transportu biomasy do różnych Miejsc Dostaw. przegląd wszystkich Miejsc Dostaw na jednym ekranie System transakcyjny prosty i przyjazny

7 Transakcje zawierane są wyłącznie przez Kupującego na podstawie złożonych przez Sprzedających ofert w danym Miejscu Dostaw. Kupujący, dla zawarcia transakcji, kierując się ceną biomasy, ceną transportu oraz innymi parametrami oferty, ma możliwość zawarcia transakcji z dowolną, wybraną przez siebie ofertą. Zrealizowana oferta znika automatycznie ze wszystkich Miejsc Dostaw lub ulega korekcie w zakresie pozostałego w niej wolumenu. Cena transakcyjna jest sumą ceny za biomasę i za jej transport. Opcyjnie istnieje możliwość zawierania transakcji bez transportu Sprzedającego i jej odbioru przez Kupującego w miejscu jej składowania. Zawieranie transakcji w Systemie transakcyjnym

8 Wartościami dodanymi na Platformie InfoEngine OTC są między innymi: Zwielokrotnienie dostępności ofert poprzez składanie ich przez Sprzedawców jednocześnie w wielu Miejscach Dostaw. Każda oferta widoczna jest w wielu Miejscach Dostaw z różnymi cenami dla różnych Miejsc Dostaw. Takie rozwiązanie wzmacnia konkurencyjność ofert Sprzedawców. Możliwość zakupu biomasy z transportem lub bez transportu Sprzedawcy. Wprowadzenie możliwości konkurencji w zakresie kosztów transportu biomasy. Transparentność prowadzonego obrotu biomasą - poprzez anonimowość ofert uniemożliwienie wpływu Stron transakcji na proces jej zawierania. Wartości dodane na Platformie InfoEngine OTC (1)

9 Wartościami dodanymi na Platformie InfoEngine OTC są między innymi: Generowanie wskaźników cenowych biomasy poprzez rozdzielenie ceny biomasy od ceny jej transportu. Generowanie dokumentów dla URE potwierdzających zawarcie transakcji pomiędzy uwierzytelnionymi podmiotami i/lub na uwierzytelnione partie biomasy. Wdrażany system zabezpieczeń i rozliczeń będący do dyspozycji i do ew. wykorzystania przez Kupujących – uwiarygodnienie finansowe uczestników obrotu. Wartości dodane na Platformie InfoEngine OTC (2)

10 Dla zwiększenia wiarygodności obrotu na rynku wprowadzono: Wstępną selekcję uczestników obrotu w szczególności Sprzedawców, na podstawie wymogów formalnych określonych w Metryczkach Sprzedawców. Możliwość konfiguracji wzajemnych uczestników obrotu, pozwalających na zawieranie transakcji jedynie pomiędzy wiarygodnymi partnerami. Możliwość zmian konfiguracji wzajemnej podmiotów, umożliwiającej eliminację z rynku nieuczciwych lub niewiarygodnych partnerów handlowych. Bezpieczeństwo i wiarygodność obrotu.

11 Każdy Sprzedawca dopuszczany do obrotu będzie posiadał Metryczkę Sprzedawcy zawierającą najważniejsze informacje o spółce Metryczki Sprzedawcy oraz związane z nimi dokumenty, będą są udostępnione Kupującym w plikach pdf, w celu dokonania przez nich oceny wiarygodności poszczególnych Sprzedawców. Na podstawie oceny wiarygodności uczestników rynku Kupujący i Sprzedawcy, dokonają konfiguracji swoich wiarygodnych partnerów handlowych, z którymi będą zawierać transakcje. Metryczki Sprzedawców

12 1.Dane rejestrowe spółki. 2.Historia spółki i obszary działalności. 3.Oświadczenie Zarządu o: a.Niekaralności członków Zarządu b.Braku zaległości w płatnościach na rzecz ZUS i US c.Braku postępowań likwidacyjnych i upadłościowych spółki 4.Doświadczenia spółki na rynku biomasy. 5.Posiadane certyfikaty w tym w szczególności certyfikaty SNS 6.Referencje – w szczególności z działania na rynku biomasy oraz współpracy w zakresie tworzenia dokumentacji biomasy pozwalającej na korzystanie przez kupującego z systemu wsparcia OZE 7.Strona www spółki. Metryczki Sprzedawcy zawierają:

13 Dziękuję za uwagę. Szymon Kosiński Dyrektor Generalny WSEInfoEngine S.A. tel


Pobierz ppt "Rynek Biomasy na Platformie InfoEngine OTC Model funkcjonowania Rynku Biomasy dla Celów Energetycznych Listopad 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google