Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cechy fizyczne nieruchomości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cechy fizyczne nieruchomości"— Zapis prezentacji:

1 Cechy fizyczne nieruchomości
złożoność fizyczna, stałość w miejscu, trwałość, różnorodność, niepodzielność

2 Cechy ekonomiczne nieruchomości
rzadkość, lokalizacja, współzależność, duża kapitałochłonność, mała płynność

3 Nieruchomość jako obiekt rynkowy
jest towarem specyficznym, przedmiotem obrotu nie jest grunt czy budynek, tylko prawa do nieruchomości, może być przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, najmu, dzierżawy, użyczenia itp.

4 może być obciążona ograniczonymi prawami, wnoszona jako wkład niepieniężny do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych czy majątek tworzonych fundacji.

5 Obrót prawami na nieruchomościach
dokonuje się w dwojakiego rodzaju transakcjach; rynkowych, obejmujących kupno/sprzedaż, najem/dzierżawę, użytkowanie, podnajem, zamianę nierynkowych, obejmujących darowiznę, spadkobranie, wywłaszczenie, uwłaszczenie, eksmisje czy egzekucję.

6 Rynkiem nieruchomości nazywamy:
działania i interakcje ludzi zajmujących się kupnem, sprzedażą, wymianą, użytkowaniem i rozwijaniem nieruchomości, działalność gospodarczą, w wyniku której dochodzi do wymiany towarów, umowę dzięki której kupujący i sprzedający spotykają się, by ustalić cenę, za którą dojdzie do wymiany własności

7 zbiór mechanizmów, za pomocą których przekazywane są prawa i udziały w nieruchomościach, ustalane są ceny oraz przemieszczanie są różne sposoby użytkowania gruntów, forum do kupowania i sprzedawania, czyli inaczej środek służący do zetknięcia nabywcy i sprzedawcy,

8 zestaw układów, w których nabywcy i sprzedający spotkają się poprzez mechanizm cenowy; wzajemne oddziaływanie osób, które wymieniają prawa własności do nieruchomości na inne aktywa (pieniądze)

9 Rynek nieruchomości wyróżnia:
RYNEK LOKAT – w którym odbywa się transfer praw własności i zbliżonych do własności, RYNEK NAJMU – na którym zawierane są umowy, określające wzajemne prawa i obowiązki, połączone z władaniem nieruchomościami

10 W najszerszym ujęciu na rynku nieruchomości wyróżnia się 4 podrynki:
rynek użytkowników, rynek aktywów finansowych, rynek działań developerskich, rynek gruntów

11 RYNEK NIERUCHOMOŚCI jest rynkiem nieformalnym; nie ma swojej siedziby i statutu, nie podlega żądnej koordynacji, nieprzejrzystym - trudny dostęp do informacji o cenach transakcyjnych czy stawkach czynszu, jest trudny do badań i analiz

12 Cechy rynku nieruchomości
jest niejednolity, co oznacza, że w zależności od przyjętego kryterium, wyróżnić można różne przekroje. Najczęściej stosowane kryteria podziału to: - przedmiotowe (wg funkcji pełnionych przez nieruchomość), - zasięgu przestrzennego, - nabywanych praw do nieruchomości - cenowe, - jakościowe, itp.

13 Z uwagi na funkcje pełnione przez nieruchomość
rynek można rozpatrywać w przekroju przedmiotowym, wyróżniając: rynek nieruchomości mieszkaniowych, Rynek nieruchomości komercyjnych, Rynek nieruchomości przemysłowych, Rynek nieruchomości rolnych, Rynek nieruchomości specjalnego przeznaczenia

14 Biorąc pod uwagę kryterium przestrzenne nieruchomości wyróżnia się rynki:
lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy


Pobierz ppt "Cechy fizyczne nieruchomości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google