Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Techniki,procedury,metody oceniania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Techniki,procedury,metody oceniania"— Zapis prezentacji:

1 Techniki,procedury,metody oceniania
Assesment Center listy kontrolne Model 360 –metoda Ocena opisowa-technika portfolio personalne ranking Skale kwalifikacyjne Porównanie ze standardami- technika

2 Listy kontrolne Z określonej liczby opisów zachowań,pracownik wybiera tą,która najlepiej mu odpowiada

3 Metoda 360 -ocena wydajności przez tych wszystkich z którymi dany pracownik wchodzi w kontakt wewnątrz i zewnątrz firmy

4 Ocena opisowa Udzielanie odpowiedzi przez przełożonego
Jak pracuje podwładny Przyczyny osiąganych wyników Słabe i mocne strony ocenianego Czy pracownik posiada wymagane kwalifikacje

5 Ranking Szereg od najlepszego do najgorszego wg: Wydajności Jakości
Niezawodności Dyspozycyjności Efektów pracy

6 Technika porównawcza ze standardami
Porównanie wyników pracowników z ustalonymi wcześniej standardami: -ilości pracy -jakości pracy -Czasu pracy -Oszczędności i narzędzi materiałów Na tę procedurę składają się: określnie standardu, mierzenie uzyskanych wyników, dostarczenie inf. o wynikach, analiza osiągnięcia lub nie standardów

7 Technika porównania parami -każdego z każdym wg wcześniej przyjętego kryterium. Ten, który wypadnie korzystniej, przyznajemy punkty, sumuje się i ustala listę rankingową.

8 Podmiot oceniania Podwładni Przełożeni Klienci wewnętrzni
Klienci będący odbiorcami pracownicy

9 Podwładni,pracownicy,których oceniają ich przełożeni
Przełożeni oceniani przez podwładnych,przeprowadzenie badań ankietowych Klienci wewnętrzni,osoby wewnątrz organizacji,które otrzymują część pracy wykonanej przez kogoś innego,a następnie wzbogacają ten produkt o własny wkłąd by z kolei przekazać wyrób komuś następnemu

10 Klienci będący odbiorcami,ustalanie odbiorców,określenie stopnia zadowolenia klientów,zadowolenie lub nie z produktó wytworzonych przez firmę Pracownik,ocena wykonanej przez siebie pracy w określonym czasie i w oparciu o kwestionariusz oceny,ocenia co zrobił,co mu się nie udało i dlaczego

11 Znaczenie systemu ocen pracowniczych w zarządzaniu kadrami,korzyści
Zwiększenie efektywności wybranych zadań Doskonalenie racjonalnych przemieszczeń Tworzenie nowych zespołów zadaniowych Wyłonienie najlepszych i najgorszych pracowników Określenie potrzeb w zakresie w szkolenia i doskonalenia Zwiększenie poziomu motywacji

12 Kryteria oceniania Kryteria: Kwalifikacyjne Efektywnościowe
Behawioralne Osobowościowe

13 Kryteria kwalifikacyjne
Polegają na mierzeniu nabytej w trakcie nauki i pracy wiedzy ,umiejętności oraz doświadczeń Ważne w: planowaniu zatrudnienia,rekrutacji,selekcji,przemieszczania,awansowaniu,planowaniu kadr Do tych kryteriów zalicza się: wykształcenie,doświadczenie,stan zdrowia,znajomość jęz.obcych,znajomo,ść przepisów prawa,wygląd zewnętrzny,umiejętność pracy z ludźmi

14 Kryteria efektywnościowe
Mierzą czynniki pracy osiągane przez indywidualnego pracownika,zespół pracowniczy lub przez całą organizację Kryteria efektywnościowe to:jakość,terminowość,koszty uzyskania oszczędności,pozyskiwanie nowych klientów,kontrakty,wprowadzenie zmian

15 Kryteria behawioralne
Mierzą zachowania pracowników lub grup pracowniczych Kryteria te to: dyspozycyjność,gotowość doskonalenia zawodowego, wydajność,jakość,profesjonalizm,uczciwość,systematyczność,stosunek do klientów,przełożonych

16 Kryteria osobowościowe
Mierzą względnie stałe cechy psychiki pracownika,które są istotne z punktu widzenia wymogów stanowiska pracy

17 Błędy oceniania Systemowe nieprzestrzeganie: Zasad tworzenia kryteriów
Zasad oceniania pracowników Analizy wyników oceny Niewykorzystanie wyników w praktyce

18 - Osób oceniających: Atrybucji Łagodności Perseweracji projekcji Surowości Tendencji centralnej Efektu aureoli Efektu dobrego rodzica Efektu hierarchii

19 Efektu kontrastu Osobistych uprzedzeń Ostatnich dokonań Pierwszego wrażenia

20 Terminy przeprowadzania ocen
Tradycyjne: -przy przyjmowaniu do pracy -w okresie zatrudnienia w organizacji -Przy podjęciu decyzji o odejściu pracownika

21 Ocenianie wg terminów zatrudnienia
Podczas okresu próbnego zatrudnienia Ocenianie w okresie zatrudnienia na stałe Ocena specjalna Ocena przy zmianie statusu pracownika Ocena pracownika odchodzącego

22 Instrumenty pomiaru kryteriów oceniania:
Skale oceniania Porządkowe uporządkowane i mieszane Punktowe,liczbowe,procentowe Alfabetyczne Graficzne Behawioralne mieszane


Pobierz ppt "Techniki,procedury,metody oceniania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google