Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kim jesteśmy? Start People to jedna z czołowych Agencji Pracy na polskim rynku. Oferujemy kompleksowe rozwiązania z obszaru Human Resources w zakresie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kim jesteśmy? Start People to jedna z czołowych Agencji Pracy na polskim rynku. Oferujemy kompleksowe rozwiązania z obszaru Human Resources w zakresie."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Kim jesteśmy? Start People to jedna z czołowych Agencji Pracy na polskim rynku. Oferujemy kompleksowe rozwiązania z obszaru Human Resources w zakresie pracy tymczasowej, rekrutacji, selekcji, payrollu oraz doradztwa personalnego. Na polskim rynku działamy od 1997 roku. Posiadamy sieć kilkudziesięciu oddziałów na terenie całego kraju. Jesteśmy członkiem i współzałożycielem Związku Agencji Pracy Tymczasowej (ZAPT), zrzeszającego firmy, które w swoich działaniach przestrzegają najwyższych standardów etycznych. Wysoka jakość oferowanych przez nas usług i efektywność działania zostały potwierdzone tytułami „Przedsiębiorstwo Fair Play” (wyróżnienie Krajowej Izby Gospodarczej) oraz „Gazele Biznesu” (tytuł przyznawany przez redakcję „Pulsu Biznesu”). Start People jest częścią międzynarodowej grupy USG People N.V., należącej do pierwszej piątki największych i najbardziej renomowanych firm w branży. Akcje USG People są notowane na giełdzie Euronext w Amsterdamie, a obszar działania obejmuje 13 europejskich krajów.

4 Start People w Europie 38 lat doświadczenia na europejskim rynku 1 500 agencji w 10 europejskich krajach 24 wyspecjalizowane marki 170 000 Pracowników Tymczasowych każdego dnia 4 miliardy Euro obrotów USG People – fakty i liczby Start People jest częścią międzynarodowej grupy USG People N.V.

5 Kilkanaście lat doświadczenia na polskim rynku Kilkadziesiąt oddziałów w całej Polsce 5 wyspecjalizowanych marek 136 milionów złotych obrotów Multibrand strategy Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” Start People w Polsce - fakty i liczby

6 Multibrand strategy Start People Polska, podobnie jak pozostałe europejskie marki grupy USG People, funkcjonuje w ramach formuły „multibrand strategy”. Dzięki temu nad realizacją usług z bogatej oferty Start People czuwają zespoły ekspertów, wyspecjalizowanych w realizacji projektów z poszczególnych obszarów Human Resources. Strategia ta pozwala nam oferować bardzo zróżnicowane rozwiązania przy zachowaniu najwyższego poziomu specjalizacji oraz gwarantowanej jakości usług.

7

8

9 Doradztwo Personalne Start People Professionals to… Uznany Partner wielu wiodących firm działających na rynku polskim i międzynarodowym, dla których realizuje złożone projekty dotyczące Zarządzania Kapitałem Ludzkim Zaufany Doradca wspierający kandydatów i pracowników, którym pomaga identyfikować i rozwijać kompetencje oraz dokonywać właściwych wyborów, dotyczących przyszłej ścieżki zawodowej. Zespół Konsultantów, dla których praca jest pasją i świadomym wyborem. Nasze priorytety Zapewnienie pełnej spójności polityki personalnej ze strategią Organizacji. Kompetencyjne podejście do Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Zaufanie i gwarancja poufności Transparentność w każdym działaniu i wysokie standardy etyczne. Wysoka jakość oferowanych usług. Profesjonalne i pełne zaangażowania podejście do każdego wyzwania i problemu.

10

11 Zakres usług Start People Professionals Koncepcja pracy Start People Professionals oparta jest na zintegrowanym podejściu do zarządzania kompetencjami. Podejście to umożliwia efektywne scalenie wszystkich obszarów Zarządzania Zasobami Ludzkimi w jeden spójny system, osią którego są kompetencje. Rekrutacja i selekcja Dysponujemy sprawdzonym know-how w obszarze metodologii Direct Search i Executive Search. Przejmujemy odpowiedzialność za całokształt rekrutacji i selekcji (na zasadzie outsourcingu procesów). Wykorzystujemy pogłębione wywiady kompetencyjne, narzędzia psychometryczne oraz stosujemy profesjonalną interpretację testów weryfikujących kompetencje. Poprzez rozbudowaną sieć kontaktów oraz bogatą bazę Kandydatów skutecznie docieramy do najlepszych specjalistów w danej branży. Wypracowaliśmy sprawdzone praktyki rekrutacyjne do centrów usług BPO oraz ITO.

12

13 Ocena i rozwój Oferujemy rozwiązania pozwalające podnieść efektywność potencjału ludzkiego poprzez: rzetelną ocenę kompetencji zawodowych Kandydatów planowanie ścieżek rozwoju dla pracowników ośrodki oceny i rozwoju (Assessment Center & Development Center) audyt personalny (również dla dużych grup pracowników) badania testowe z wykorzystaniem testów psychologicznych i psychometrycznych. Optymalizacja zarządzania Transformacja Wyzwania współczesnej gospodarki rynkowej wymuszają na firmach potrzebę ciągłej adaptacji i przeprowadzania usprawnień. Powodzenie tych procesów zależy od wielu czynników, wśród których pracownicy są kluczowym ogniwem. Nasza metodologia obejmuje: W przypadku konieczności optymalizacji zatrudnienia, pomagamy w łagodnym przeprowadzeniu programu zwolnień. Odpowiednie programy outplacementu indywidualnego/grupowego minimalizują negatywne skutki redukcji zatrudnienia oraz tworzą pozytywny wizerunek firmy. Diagnoza i zmiana kultury organizacyjnej Metodologia oparta na modelu tzw. wartości konkurujących. Umożliwia stworzenie ogólnego profilu kultury organizacyjnej z uwzględnieniem wielu aspektów jej funkcjonowania. To także efektywne narzędzie, pozwalające określić kierunki oczekiwanych zmian i opracować precyzyjny plan ich wdrożenia. Diagnoza klimatu organizacyjnego i nastrojów pracowniczych Zestaw narzędzi pozwalających zidentyfikować kluczowe obszary efektywności, określić kierunki zmian i usprawnień, obejmujących różnorodne procesy zachodzące w Organizacji. analizę kompetencji personelu określenie możliwego stopnia osiągania celów strategicznych przy wykorzystaniu potencjału personelu identyfikację mocnych stron oraz obszarów wymagających uruchomienia działań rozwojowych.

14

15 Praca tymczasowa Start People General Temping Start People General Temping zajmuje się rekrutacją pracowników na wszystkie stanowiska, w szczególności produkcyjne i okołoprodukcyjne, w tym zarówno personel wykwalifikowany, jak i nie- wykwalifikowany. Praca tymczasowa stanowi elastyczną formę zatrudnienia, a zarazem jeden z najbardziej efektywnych wariantów polityki kadrowej przedsiębiorstwa. Oferowane rozwiązania Leasing pracowniczy - rekrutujemy i zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników, a następnie kierujemy ich do zadań w firmie Klienta Przejmujemy administrację kadrowo-płacową Przeprowadzamy obowiązkowe badania lekarskie Sprawujemy kontrolę nad jakością usług naszych pracowników Zapewniamy zastępstwo w przypadku absencji Budujemy bazy danych specjalnie pod potrzeby naszych Klientów Stosujemy precyzyjne narzędzia rekrutacji i selekcji Do projektów ogólnopolskich delegujemy koordynatora Dodatkowo proponujemy: transfer coaching; zarządzanie wydajnością Korzyści ze współpracy Elastyczność zatrudnienia - liczba pracowników jest dostosowana do bieżących potrzeb firmy Redukcja kosztów związanych z rekrutacją pracowników Redukcja kosztów związanych z administracją kadrową oraz płacową Ograniczenie liczby stałych etatów - podstawowy stan zatrudnienia w firmie Klienta obejmuje tylko kluczowe stanowiska Oszczędność czasu - Klient koncentruje się na strategicznych celach biznesowych, odpowiedzialność za kadry przejmuje Start People

16 Start People Image Start People Image specjalizuje się w doborze personelu biurowego (marketingowcy, księgowi, asystentki, sekretarki, recepcjonistki, konsultanci telefoniczni), pracowników wsparcia sprzedaży (animatorzy, hostessy, supervisorzy, ankieterzy) oraz specjalistów różnych dziedzin. Oferowane rozwiązania Leasing pracowniczy / praca tymczasowa Rekrutacja i selekcja / kampanie rekrutacyjne Outsourcing kadrowo-płacowy Przeprowadzamy zaawansowane kilkuetapowe wywiady Przeprowadzamy testy językowe i merytoryczne Sprawdzamy referencje Przeprowadzamy szkolenia pracowników Do projektów ogólnopolskich delegujemy koordynatora Budujemy bazy danych pod potrzeby naszych Klientów Stosujemy niestandardowe metody dotarcia do poszczególnych grup pracowników Korzyści ze współpracy Możliwość pozyskania sprawdzonych specjalistów Zastosowanie formuły pracy tymczasowej w ramach okresu próbnego Sprawdzona procedura działania Efektywna komunikacja w trakcie realizacji projektu i doradztwo po jego zakończeniu Zatrudnienie pracowników precyzyjnie dopasowanych do potrzeb i kultury organizacyjnej firmy

17 Start People In-house Start People In-house to najbardziej zaawansowany wariant współpracy w zakresie pracy tymczasowej. Głównym założeniem projektów In-house jest koncepcja „wszystko dla jednego Klienta” dedykowana firmom o dużym zapotrzebowaniu na pracę tymczasową w skali całego roku. Stała obecność naszych przedstawicieli na terenie przedsiębiorstwa Klienta pozwala maksymalnie zwiększyć efektywność obsługi przy optymalnym wykorzystaniu zasobów czasowych, finansowych i jakościowych. Oferowane rozwiązania Nasi przedstawiciele cały czas są obecni na terenie firmy Klienta, pozostając w stałym i bezpośrednim kontakcie z Klientem oraz Pracownikami Tymczasowymi Na bieżąco analizujemy potrzeby przedsiębiorstwa i elastycznie na nie reagujemy Opracowujemy systemowe rozwiązania i bezpośrednio monitorujemy ich efektywność Skanujemy procesy kadrowe Korzyści ze współpracy Elastyczny i długofalowy charakter polityki kadrowej przedsiębiorstwa Optymalizacja kosztów i przebiegu zatrudnienia Bliskość współpracy i szybkość reakcji Optymalizacja kosztów produkcji Oszczędność czasu

18

19 Start People Payroll Outsourcing kadrowo-płacowy Start People Payroll oferuje wyspecjalizowane usługi z zakresu administracji kadrowej (kompleksowe administrowanie dokumentacją personalną, począwszy od sporządzenia umowy o pracę aż do wystawienia świadectwa pracy w świetle obowiązujących przepisów) oraz administracji płacowej (prowadzenie i monitorowanie całego procesu związanego z naliczaniem wynagrodzeń, począwszy od wprowadzenia danych do systemu, aż do efektu końcowego w postaci deklaracji, raportów oraz danych księgowych). Oferowane rozwiązania Sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, z przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników, z umowami cywilno-prawnymi Ewidencja i kontrola ważności okresowych badań lekarskich, ewidencja szkoleń BHP i urlopów pracowniczych Ustalanie uprawnień do wypłaty odpraw, odszkodowań, dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów Sporządzanie zaświadczeń dla pracowników, sprawozdań statystycznych oraz dokumentacji do celów emerytalno- rentowych pracowników Archiwizowanie dokumentacji osobowej pracowników Korzyści ze współpracy Obniżenie kosztów związanych z administracją kadrowo-płacową Zgodność z aktualnym stanem prawnym Zwiększenie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych oraz wynagrodzeń Weryfikacja i standaryzacja dokumentacji pracowniczej Transfer ryzyka - przejęcie odpowiedzialności przez Start People wobec US, ZUS, PIP, PFRON Pomoc w zakresie doradztwa kadrowego Wsparcie przy kontrolach i audytach Raporty - szybki dostęp do pożądanych informacji kadrowo-płacowych i wsparcie dla innych działów administracyjnych

20

21 Nasza misja Dostarczenie kompletnych rozwiązań opartych na zrozumieniu potrzeb naszych Partnerów Biznesowych w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Nasza metoda Dostarczamy Klientom indywidualnych rozwiązań Budujemy długotrwałe i bliskie relacje z Klientem oparte na zrozumieniu i zaufaniu Pracujemy w oparciu o zintegrowaną wizję HR, której osią są kompetencje Wykorzystujemy sprawdzoną metodologię i skuteczne narzędzia służące jak najwyższej trafności i obiektywizmowi oceny Utrzymujemy wysoki poziom know-how, dostosowany do zmieniających się warunków rynkowych Znamy doskonale regionalne rynki i lokalną specyfikę

22 Bliskość Etyka Przedsiębiorczość Entuzjazm Nasze wartości

23 Start People Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 111, 90-425 Łódź NIP 725-16-39-513, REGON 471643730, KRS 0000134502 Prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 6.500.000,00 PLN


Pobierz ppt "Kim jesteśmy? Start People to jedna z czołowych Agencji Pracy na polskim rynku. Oferujemy kompleksowe rozwiązania z obszaru Human Resources w zakresie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google