Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy analizy ryzyka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy analizy ryzyka"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy analizy ryzyka
Wykład 8 Podstawy analizy ryzyka

2 Analiza ryzyka w systemach technicznych
PN-IEC :1999 Zarządzanie niezawodnością Przewodnik zastosowań Analiza ryzyka w systemach technicznych

3 PN-IEC :1999 Norma formułuje zalecenia dotyczące wy-boru i zastosowania technik analizy ryzyka odnoszących się głównie do oceny ryzyka w systemach technicznych.

4 Terminy i definicje Ryzyko – kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia określonych szkód i ich konsekwencji.

5 Terminy i definicje Ryzyko – kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia określonych szkód i ich konsekwencji. Szkoda – uraz fizyczny lub uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie mienia lub degradacja środowiska.

6 Terminy i definicje Przykładowe kategorie ryzyka:
- ryzyko indywidualne (wpływ na poszczególnych członków społeczności),

7 Terminy i definicje Przykładowe kategorie ryzyka:
- ryzyko indywidualne (wpływ na poszczególnych członków społeczności), - ryzyko zawodowe związane z wykonywanym zajęciem (wpływ na grupy pracowników),

8 Terminy i definicje Przykładowe kategorie ryzyka:
- ryzyko indywidualne (wpływ na poszczególnych członków społeczności), - ryzyko zawodowe związane z wykonywanym zajęciem (wpływ na grupy pracowników), - ryzyko ogólnospołeczne (ogólny wpływ na społeczność),

9 Terminy i definicje Przykładowe kategorie ryzyka:
- ryzyko indywidualne (wpływ na poszczególnych członków społeczności), - ryzyko zawodowe związane z wykonywanym zajęciem (wpływ na grupy pracowników), - ryzyko ogólnospołeczne (ogólny wpływ na społeczność), - ryzyko utraty mienia i strat ekonomicznych (zakłócenia w działal-ności gospodarczej, kary itd.),

10 Terminy i definicje Przykładowe kategorie ryzyka:
- ryzyko indywidualne (wpływ na poszczególnych członków społeczności), - ryzyko zawodowe związane z wykonywanym zajęciem (wpływ na grupy pracowników), - ryzyko ogólnospołeczne (ogólny wpływ na społeczność), - ryzyko utraty mienia i strat ekonomicznych (zakłócenia w działal-ności gospodarczej, kary itd.), - ryzyko środowiskowe (wpływ na ziemię, powietrze, wodę, faunę, florę oraz dziedzictwo kulturowe).

11 Terminy i definicje Ryzyko – kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia określonych szkód i ich konsekwencji. Szkoda – uraz fizyczny lub uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie mienia lub degradacja środowiska. Zagrożenie – źródło potencjalnej szkody lub okoliczności potencjalnie szkodliwe.

12 Terminy i definicje Ryzyko – kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia określonych szkód i ich konsekwencji. Szkoda – uraz fizyczny lub uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie mienia lub degradacja środowiska. Zagrożenie – źródło potencjalnej szkody lub okoliczności potencjalnie szkodliwe. Identyfikacja zagrożeń – proces rozpoznawania, czy zagrożenie istnieje oraz definiowanie jego charakterystyk.

13 Terminy i definicje Ryzyko – kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia określonych szkód i ich konsekwencji. Szkoda – uraz fizyczny lub uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie mienia lub degradacja środowiska. Zagrożenie – źródło potencjalnej szkody lub okoliczności potencjalnie szkodliwe. Identyfikacja zagrożeń – proces rozpoznawania, czy zagrożenie istnieje oraz definiowanie jego charakterystyk. Analiza ryzyka – systematyczne stosowanie dostępnych informacji do zidentyfikowania zagrożeń i do oszacowania ryzyka dotyczącego osób, populacji, mienia lub środowiska.

14 Terminy i definicje Oszacowanie ryzyka – proces stosowany do stworzenia miary poziomu analizowanego ryzyka. Oszacowanie ryzyka składa się z: analizy częstości, analizy konsekwencji i ich połączenia. Sterowanie ryzykiem – proces podejmowania decyzji mających na celu zarządzanie ryzykiem i/lub zmniejszanie ryzyka

15 Analiza ryzyka jest użytecznym narzędziem do:
- identyfikowania różnych rodzajów ryzyka,

16 Analiza ryzyka jest użytecznym narzędziem do:
- identyfikowania różnych rodzajów ryzyka, - zapewnienia obiektywnych informacji potrzebnych do podejmowania decyzji,

17 Analiza ryzyka jest użytecznym narzędziem do:
- identyfikowania różnych rodzajów ryzyka, - zapewnienia obiektywnych informacji potrzebnych do podejmowania decyzji, - spełniania wymagań wynikających z przepisów.

18 - systematyczna identyfikacja potencjalnych zagrożeń
Zasadnicze korzyści wynikające z analizy ryzyka, z punktu widzenia podejmującego decyzję: - systematyczna identyfikacja potencjalnych zagrożeń

19 - systematyczna identyfikacja potencjalnych zagrożeń
Zasadnicze korzyści wynikające z analizy ryzyka, z punktu widzenia podejmującego decyzję: - systematyczna identyfikacja potencjalnych zagrożeń systematyczna identyfikacja potencjalnych rodzajów uszkodzeń,

20 - systematyczna identyfikacja potencjalnych zagrożeń
Zasadnicze korzyści wynikające z analizy ryzyka, z punktu widzenia podejmującego decyzję: - systematyczna identyfikacja potencjalnych zagrożeń systematyczna identyfikacja potencjalnych rodzajów uszkodzeń, ustalenia ilościowe lub ranking ryzyka,

21 - systematyczna identyfikacja potencjalnych zagrożeń
Zasadnicze korzyści wynikające z analizy ryzyka, z punktu widzenia podejmującego decyzję: - systematyczna identyfikacja potencjalnych zagrożeń systematyczna identyfikacja potencjalnych rodzajów uszkodzeń, ustalenia ilościowe lub ranking ryzyka, wyznaczenie możliwych modyfikacji prowadzących do zmniejszenia ryzyka lub uzyskania wyższych po-ziomów niezawodności,

22 - lepsze zrozumienie systemu i jego instalacji,
Zasadnicze korzyści wynikające z analizy ryzyka, z punktu widzenia podejmującego decyzję: -identyfikacja ważnych czynników wpływających na ryzyko i słabych ogniw w systemie, - lepsze zrozumienie systemu i jego instalacji, - porównanie poziomów ryzyka wariantowych rozwiązań, - pomoc w ustalaniu priorytetów w przypadku podnoszenia poziomu zdrowotności i bezpieczeństwa,

23 Proces analizowania ryzyka
Ø   określenie zakresu,

24 Proces analizowania ryzyka
Ø   określenie zakresu, Ø  identyfikacja zagrożeń i wstępne wyznaczenie konsekwencji,

25 Proces analizowania ryzyka
Ø   określenie zakresu, Ø  identyfikacja zagrożeń i wstępne wyznaczenie konsekwencji, Ø   oszacowanie ryzyka,

26 Proces analizowania ryzyka
Ø   określenie zakresu, Ø  identyfikacja zagrożeń i wstępne wyznaczenie konsekwencji, Ø   oszacowanie ryzyka, Ø   weryfikacja,

27 Proces analizowania ryzyka
Ø   określenie zakresu, Ø  identyfikacja zagrożeń i wstępne wyznaczenie konsekwencji, Ø   oszacowanie ryzyka, Ø   weryfikacja, Ø   dokumentowanie, uaktualnianie analizy

28 Proces analizowania ryzyka
Ø   oszacowanie ryzyka, Zalecenie: oszacowanie ryzyka powinno obejmować badania: –   - inicjującego zdarzenia lub okoliczności, –   - kolejności rozpatrywanych zdarzeń, - wszystkich okoliczności łagodzących charakter i zmniejszających częstość możliwych szkodliwych konsekwencji identyfikowanych zagrożeń.

29 Proces analizowania ryzyka
Ø   oszacowanie ryzyka, Analiza częstości Analiza konsekwencji Obliczanie ryzyka

30 Analiza częstości Stosowana jest do oszacowania prawdopo-dobieństwa każdego niepożądanego zda-rzenia, które zostało zidentyfikowane w fazie identyfikacji zagrożeń.

31 Trzy sposoby podejścia do zagadnienia oszacowania częstości zdarzeń:
Analiza częstości Trzy sposoby podejścia do zagadnienia oszacowania częstości zdarzeń: (i) wykorzystanie danych pochodzących z retrospekcji, (ii) obliczenie częstości zdarzeń z użyciem technik analitycznych lub symulacyjnych, (iii) wykorzystanie ocen ekspertów.

32 Analiza konsekwencji Stosowana jest do oszacowania prawdopo-dobnego oddziaływania, jeśli wystąpi nie-pożądane zdarzenie.

33 Analiza konsekwencji Zaleca się, aby w analizie konsekwencji między innymi: (i) podstawą były wyselekcjonowane niepożądane zdarzenia, (ii) opisane były wszystkie konsekwencje spowodowane niepo-żądanymi zdarzeniami, (iii) uwzględnione były zarówno konsekwencje bezpośrednie, jak i te, które mogą powstać po upływie pewnego czasu (jeśli jest to zgodne z zakresem badania).

34 Obliczanie ryzyka Zaleca się przedstawianie ryzyka z zastosowaniem najodpo-wiedniejszych charakterystyk. Do powszechnie stosowanych zalicza się: a) przewidywaną częstość zgonów lub zachorowań w przeliczeniu na osobę (ryzyko indywidualne), b) wykres częstości w funkcji konsekwencji (tzw. krzywe F-N, gdzie F oznacza częstość, a N skumulowaną liczbę osób doznających pewnego poziomu szkód lub skumulowany koszt uszczerbku) w przypadku ryzyka społecznego.

35 Dziękuję Szanownym Studentom za uwagę


Pobierz ppt "Podstawy analizy ryzyka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google