Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła MANHAZ 26-30.09.2005, WIŚ PW Metodyka API (Amerykańskiego Instytutu Petrochemicznego) w analizie ryzyka dla rurociągów S. Potempski Instytut Energii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła MANHAZ 26-30.09.2005, WIŚ PW Metodyka API (Amerykańskiego Instytutu Petrochemicznego) w analizie ryzyka dla rurociągów S. Potempski Instytut Energii."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła MANHAZ 26-30.09.2005, WIŚ PW Metodyka API (Amerykańskiego Instytutu Petrochemicznego) w analizie ryzyka dla rurociągów S. Potempski Instytut Energii Atomowej, Centrum Doskonałości MANHAZ

2 Szkoła MANHAZ 26-30.09.2005, WIŚ PW Wyznaczenie ryzyka Ryzyko wyznacza się z ogólnie znanego wzoru: Ryzyko = Cs x Fs gdzie: S – numer scenariusza, Cs – skutki (wielkość obszaru lub strat materialnych) dla danego scenariusza, Fs – częstość awarii (na rok) dla danego scenariusza. Ryzyko dla poszczególnego elementu instalacji wyznaczane jest z poniższego wzoru: Ryzyko item = Σ s Ryzyko s gdzie sumowanie odbywa się po wszystkich możliwych scenariuszach.

3 Szkoła MANHAZ 26-30.09.2005, WIŚ PW ANALIZA SKUTKÓW Analiza skutków wykonywana jest w następujących krokach: Określenie reprezentatywnej substancji i jej własności. Wybór wielkości otworu w celu określenia możliwej wielkości skutków. Oszacowanie całkowitej wielkości uwolnionej substancji. Oszacowanie potencjalnego szybkości wypływu. Określenie typu uwolnienia w celu wyznaczenia właściwej metody do modelowania dyspersji i skutków. Wybranie ostatecznego stanu substancji (ciecz lub gaz). Wartościowanie efektów wprowadzenia środków zaradczych po uwolnieniu. Wyznaczenie obszaru dotkniętego uwolnieniem, kosztów wycieku oraz restauracji środowiska.

4 Szkoła MANHAZ 26-30.09.2005, WIŚ PW Metodyka wyznaczania skutków Metodyka wyznaczania skutków sprowadza się do przeprowadzenia następujących kroków: oszacowanie szybkości uwolnienia lub całkowitej masy uwolnionej substancji, określenie czy uwolnienie substancji przebiegnie w sposób natychmiastowy czy ciągły, określenie stanu substancji (gaz, ciecz), oszacowanie wpływu środków zmniejszających wyciek, obliczenie skutków.

5 Szkoła MANHAZ 26-30.09.2005, WIŚ PW ANALIZA SKUTKÓW Analiza skutków wykonywana jest w następujących krokach: Określenie reprezentatywnej substancji i jej własności. Wybór wielkości otworu w celu określenia możliwej wielkości skutków. Oszacowanie całkowitej wielkości uwolnionej substancji. Oszacowanie potencjalnego szybkości wypływu. Określenie typu uwolnienia w celu wyznaczenia właściwej metody do modelowania dyspersji i skutków. Wybranie ostatecznego stanu substancji (ciecz lub gaz). Wartościowanie efektów wprowadzenia środków zaradczych po uwolnieniu. Wyznaczenie obszaru dotkniętego uwolnieniem, kosztów wycieku oraz restauracji środowiska.

6 Szkoła MANHAZ 26-30.09.2005, WIŚ PW

7 Skutki palne Skutki toksyczne A - wielkość powierzchni a,b – parametry x – uwolniona masa (uwol, natychmiastowe) lub szybkość uwalniania (uwol. ciągłe) Pi – prawdopodobieństwo zdarzenia i Ai – wielkość skutków dla zdarzenia i Pr – probit (miara procentowa wielkości zagrożonej populacji ) C – stężenie (ppm) t – czas ekspozycji A,B,N - parametry

8 Szkoła MANHAZ 26-30.09.2005, WIŚ PW Skutki dla uwolnienia ciągłego – bez autozapłonu

9 Szkoła MANHAZ 26-30.09.2005, WIŚ PW Skutki dla uwolnienia natychmiastowego – bez autozapłonu

10 Szkoła MANHAZ 26-30.09.2005, WIŚ PW Skutki dla uwolnienia ciągłego – z autozapłonem

11 Szkoła MANHAZ 26-30.09.2005, WIŚ PW Skutki dla uwolnienia natychmiastowego – z autozapłonem

12 Szkoła MANHAZ 26-30.09.2005, WIŚ PW Analiza skutków dla uwolnienia ciągłego

13 Szkoła MANHAZ 26-30.09.2005, WIŚ PW Analiza skutków dla uwolnienia natychmiastowego

14 Szkoła MANHAZ 26-30.09.2005, WIŚ PW Prawdopodobieństwa dla stanu gazowego

15 Szkoła MANHAZ 26-30.09.2005, WIŚ PW Prawdopodobieństwa dla stanu ciekłego

16 Szkoła MANHAZ 26-30.09.2005, WIŚ PW OSZACOWANIE PRAWDOPODOBIEŃSTWA USZKODZEŃ Podstawowy wzór służący do wyznaczenia ostatecznej wielkości częstości (częstość skorygowana) jest następujący: Częstość skorygowana = Częstość generyczna xFExFM gdzie, FE – czynnik modyfikujący dla sprzętu, FM – czynnik zarządzania systemu.

17 Szkoła MANHAZ 26-30.09.2005, WIŚ PW

18 OSZACOWANIE PRAWDOPODOBIEŃSTWA USZKODZEŃ Czynnik modyfikujący zależy od następujących czynników: czynnik modułu technicznego (podstawowe parametry to: częstość uszkodzeń, efektywność programu inspekcji), czynniki uniwersalne (podstawowe parametry to: warunki pracy, czynniki klimatyczne, aktywność sejsmiczna), czynniki mechaniczne (podstawowe parametry to: złożoność wyposażenia (połączenia, zawory, rozgałęzienia etc.), czynnik konstrukcyjny, cykl życia elementów, czynniki bezpieczeństwa (temperatura i ciśnienie), monitoring o wibracjach) czynniki procesowe (ciągłość działania (planowane i awaryjne zamknięcia), stabilność, zawory bezpieczeństwa (utrzymanie, serwisy usterek, korozyjności i inne).

19 Szkoła MANHAZ 26-30.09.2005, WIŚ PW OSZACOWANIE PRAWDOPODOBIEŃSTWA USZKODZEŃ Moduły techniczne wartościują dwie kategorie informacji: Określenie stopnia zmniejszenia jakości sprzętu (elementu) w wyniku działania w środowisku operacyjnym. Efektywność programu inspekcji w celu zidentyfikowania i monitorowania operacyjnych mechanizmów uszkodzeń zanim ono się wydarzy. W metodyce rozważane są następujące moduły techniczne: Cienienie warstwy materiału. Pękanie spowodowane korozją naprężeniową. Wpływ wysokotemperaturowego wodoru. Rury. Zmęczenie materiału. Kruche pękanie. Okładziny. Uszkodzenia zewnętrzne.

20 Szkoła MANHAZ 26-30.09.2005, WIŚ PW OSZACOWANIE PRAWDOPODOBIEŃSTWA USZKODZEŃ Moduły techniczne służą do oszacowania specyficznych efektów mechanizmów uszkodzeń w celu wyznaczenia prawdopodobieństwa (częstości) awarii: Określenie mechanizmów uszkodzeń w warunkach normalnych i nietypowych. Wyznaczenie wielkości strat w środowisku. Określenie efektywności programu inspekcji. Obliczenie czynnika modyfikującego generyczną częstość awarii. Dane do wyznaczenia czynnika modyfikującego podane są w postaci tabelarycznej.

21 Szkoła MANHAZ 26-30.09.2005, WIŚ PW OSZACOWANIE PRAWDOPODOBIEŃSTWA USZKODZEŃ Czynnik zarządzania wyznaczany metodą punktową – kwestionariusz. Grupa czynnikówLiczba pytańLiczba punktów Administracja670 Bezpieczeństwo procesowe1080 Analiza zagrożeń9100 Zarządzanie zmianami680 Procedury operacyjne780 Praktyka bezpiecznej pracy785 Szkolenie8100 Integralność mechaniczna20120 Przegląd bezpieczeństwa przed uruchomieniem 560 Odpowiedź na zagrożenia665 Badanie zdarzeń975 Kontraktorzy545 Oceny440 RAZEM1011000

22 Szkoła MANHAZ 26-30.09.2005, WIŚ PW OSZACOWANIE PRAWDOPODOBIEŃSTWA USZKODZEŃ Na rysunku przedstawiono graficznie zależność między wartością czynnika modyfikującego a procentową wielkością uzyskanych punktów za system zarządzania.

23 Szkoła MANHAZ 26-30.09.2005, WIŚ PW

24

25

26

27

28

29


Pobierz ppt "Szkoła MANHAZ 26-30.09.2005, WIŚ PW Metodyka API (Amerykańskiego Instytutu Petrochemicznego) w analizie ryzyka dla rurociągów S. Potempski Instytut Energii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google