Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podłączanie Systemów Dziedzinowych Jednostek Terenowych do Centralnego Systemu Zabezpieczenia Społecznego KATOWICE Paweł Skowroński Asseco Poland S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podłączanie Systemów Dziedzinowych Jednostek Terenowych do Centralnego Systemu Zabezpieczenia Społecznego KATOWICE Paweł Skowroński Asseco Poland S.A."— Zapis prezentacji:

1 Podłączanie Systemów Dziedzinowych Jednostek Terenowych do Centralnego Systemu Zabezpieczenia Społecznego KATOWICE Paweł Skowroński Asseco Poland S.A. 30 lipiec – 01 sierpień 2014

2 Agenda Wstęp – dlaczego się podłączać do CSIZS? Stan i plan podłączeń masowych SD JT do CSIZS Procedura podłączania SD JT do CSIZS Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego zarys budowy systemu prezentacja działania zintegrowanego rozwiązania wspierającego obsługę JT

3 Dlaczego już podłączać się CSIZS?
logistyka – potrzebny jest czas na podłączenie wymaga tego prawo? zasilanie zbioru centralnego celem udostępniania danych w procesie weryfikacji wniosków umożliwia to wykorzystanie OTM w JT możliwa komunikacja pomiędzy JT w trybie elektronicznym

4 Podłączanie SD JT do CSIZS
założenia podłączania SD JT na terenie całego Kraju plan podłączeń - liczba JT, terminy realizacji dla województw kamienie milowe procesu stan procesu podłączania

5 Założenia Podłączane są tylko te JT, które wdrożyły SD w wersji umożliwiający współpracę z CSIZS. Planowane zakończenie procesu podłączania SD JT do CSIZS: Stopniowe włączanie usług. Podłączanie realizowane jest samodzielnie przez JT na podstawie przekazanych przez administratorów wojewódzkich informacji. Dobre praktyki - podłączanie SD JT do CSIZS w obszarach PS/SR/FA realizowane w trakcie jednej „wizyty” (o ile to możliwe).

6 Kamienie milowe Lp. Opis Termin 1.
Decyzja o rozpoczęciu podłączeń masowych - przekazanie informacji do JT, Adm.Woj., WPS 2. Rozpoczęcie uruchomienia wdrożeń masowych dla obszaru PS/SR/FA 4. Publikacja informacji o postępie prac podłączania JT na portalu dla PS 5. Cykliczna realizacja zadań podłączania zgodnie z przyjętym planem dla województwa zgodnie z planem 6. Zakończenie podłączenia JT w ramach obszaru PS/SR/FA

7 Status procesu Stan podłączenia – w 1240 JT 3081 SD w obszarze Pomocy Społecznej 1169 SD woj. śląskie – w 14 JT 35 SD* * Stan na

8 Lista podłączonych JT 1 MOPS Cieszyn (I) 2 MOPS w Czeladzi (T) 3
MOPS Cieszyn (I) 2 MOPS w Czeladzi (T) 3 PMOPS Powiat miejski Bytom (S) 4 PMOPS Chorzów (S) 5 GOPS Goleszów (I) 6 MOPS Ustroń (I) 7 GOPS w Zebrzydowicach (I) 8 MOPS Blachownia (T) 9 GOPS Janów (I) 10 PMOPS Powiat miejski Katowice (S) 11 PMOPS Powiat miejski Piekary Śląskie (S) 12 PMOPS Powiat miejski Siemianowice Śląskie (S) 13 GOPS Krupski Młyn (I) 14 PMOPS Powiat miejski Tychy (T) I – INFO-R, S-SYGNITY, T-TOP-TEAM

9 Procedura podłączania JT do CSIZS
obsługa zgłoszeń związanych z błędami/problemami w funkcjonowaniu zintegrowanych z CSIZS SD proces podłączania JT do CSIZS - zadania administratora lokalnego w procesie podłączania JT platforma e-learningowa

10 Wsparcie użytkowników CSIZS
Usługi Helpdesk systemu CSIZS – administratorzy lokalni Wsparcie użytkowników CSIZS Tryb: w dni robocze, w godzinach od 7:30 do 18:30 Sposób: kontakt z tel. z Centrum Wsparcia Użytkowników CSIZS: (42)

11 Procedura podłączenia JT: proces i zadania
1. Zgłoszenie JT do podłączenia 2. Przyjęcie pakietu startowego 3. Zarządzanie użytkownikami – MZT 4. Podłączenie SD JT do CSIZS 5. Konfiguracja OTM 6. Platforma e-learningowa OTM 7. Informacji o wyniku podłączenia SD JT

12 Procedura podłączenia JT: zadania Administratora Lokalnego
Zgłoszenie SD JT do podłączenia Jednostka Terenowa (JT) posiada zainstalowany system dziedzinowy (SD) umożliwiający współpracę z CSIZS System dziedzinowy, zakończył z wynikiem pozytywnym okres pracy bez podłączenia do CSIZS Jednostka Terenowa spełnia wytyczne organizacyjno-techniczne podłączenia systemu dziedzinowego do CSIZS.

13

14 https://mzt.mpips.gov.pl/mzt-app-web https://elearning.mpips.gov.pl/
Procedura podłączenia JT - zadania Administratora Lokalnego Przyjęcie od Administratora wojewódzkiego informacji umożliwiających podłączenie systemu dziedzinowego JT do CSIZS, tj.: Konto administratora lokalnego: Login (Nazwę użytkownika) i Hasło tymczasowe, Certyfikat konieczny do działania SD we współpracy z CSIZS Adresy usług CSIZS: Adres modułu zarządzania użytkownikami PI-MZT Adres platformy e-Learningowej

15 https:/mzt.mpips.gov.pl/mzt-app-web
Procedura podłączenia JT - zadania Administratora Lokalnego Zarządzanie użytkownikami JT w CSIZS  

16 Procedura podłączenia JT - zadania Administratora Lokalnego
konta użytkowników Oprogramowania Terminali Mobilnych o roli „OTM_USER” konta użytkowników dla dostępu do Portalu Informacyjno-Usługowego zarządzanie użytkownikami (blokowanie, wymuszenie zmiany hasła)

17 Procedura podłączenia JT - zadania Administratora Lokalnego
Podłączenie systemu dziedzinowego JT do CSIZS Weryfikacja wersji SD Synchronizacja czasu Konfiguracja adresu serwera Konfiguracja certyfikatu systemu Rejestracja w systemie systemu dziedzinowego Aktualizacja słowników (weryfikacja podłączenia)

18 Procedura podłączenia JT - zadania Administratora Lokalnego
Weryfikacja wersji systemu dziedzinowego Lp. Dostawca Obszar Wersja systemu (nie niższa niż) 1. SYGNITY PS GP (POMOST STD) SR G DPP001 FA 2. INFO-R G a (Helios) G a (Amazis) G a (Nemezis)

19 Procedura podłączenia JT - zadania Administratora Lokalnego
Weryfikacja wersji systemu dziedzinowego Lp. Dostawca Obszar Wersja systemu (nie niższa niż) 3. Top-Team PS GP SR G FA 4. ZETO Koszalin P (Rodziny Zastępcze) G (Opieka) G G

20 Procedura podłączenia JT - zadania Administratora Lokalnego
Podłączenie OTM do SD JT rejestracja TM w CSIZS podłączenie TM do SD JT

21 https://elearning.mpips.gov.pl/
Procedura podłączenia JT - zadania Administratora Lokalnego Udostępnienie platformy e-learningowej Oprogramowania Terminali Mobilnych (OTM)

22 (o powodzeniu albo o nie podłączeniu z podaniem przyczyny).
Procedura podłączenia JT - zadania Administratora Lokalnego Przekazanie wyniku przebiegu procesu podłączenia do Administratora Wojewódzkiego Administrator lokalny, dzień po terminie podłączenia, przekazuje (poczta elektroniczna) do administratora wojewódzkiego informację o wyniku podłączenia SD JT do CSIZS (o powodzeniu albo o nie podłączeniu z podaniem przyczyny).

23 Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego
zarys budowy systemu prezentacja działania zintegrowanego rozwiązania wspierającego obsługę JT

24 Architektura systemu CSIZS
Systemy Dziedzinowe JT Platforma Integracyjna Moduł Komunikacyjny Moduł Bezpieczeństwa Moduł Integracji Zarządzanie Użytkownikami Portal Informacyjno- Usługowy Centralna Baza Beneficjentów Oprogramowanie Terminali Mobilnych eWnioski Systemy Zewnętrzne (min. AC, ZUS, E-Podatki, KRS, CEIDG, PESEL, EKSMoON, CEPiK, TERYT)

25 https://mzt.mpips.gov.pl/mzt-app-web
Platforma Integracyjna Moduł zarządzania użytkownikami − zadania: zarządzania kontami, strukturą organizacyjną i rolami zrządzanie kontami systemów i terminali  

26 Portal Informacyjno-Usługowy
Publiczna strefa informacyjna Udostępnia publiczne treści dot. obszaru ZS przygotowane przez MPiPS Publiczna strefa usługowa Udostępnia usługi elektroniczne Aplikacja eWnioski, wraz z kontem beneficjenta z możliwością składania wniosków elektronicznych Wewnętrzna strefa informacyjno-usługową Udostępnia spersonalizowane treści dla pracowników obszaru ZS

27 Systemy dziedzinowe są stroną aktywną tej komunikacji
Platforma Integracyjna Moduł komunikacyjny − zadania: komunikacja CSIZS z systemami dziedzinowymi komunikacja pomiędzy systemami dziedzinowymi JT Systemy dziedzinowe są stroną aktywną tej komunikacji

28 Platforma Integracyjna
Moduł bezpieczeństwa uwierzytelnianie użytkowników (login i hasło) logowanie zdarzeń i dostarcza funkcjonalności do przeglądu zdarzeń (min. informacji o osobach wykonujących daną czynność) monitorowanie wykorzystania CSIZS przez użytkowników systemu

29 Centralna Baza Beneficjentów
Dane pochodzące z SD: Dane beneficjentów: osobowo - adresowe Dane świadczeń: Wniosków, decyzji, świadczeń, kontraktów Dane dodatkowe: Sposób przeprowadzenia wywiadu Informacja o „niebieskiej karcie” Dane wyznaczane w CBB: Identyfikacja tożsamości beneficjentów ZS Identyfikacja nieprawidłowości w obszarze ZS Założenia aktualizacji - Bieżąca aktualizacja CBB w przypadku wystąpienia zmian w SD w zakresie informacyjnym CBB

30 USŁUGI CSIZS DLA SD AC Rynek Pracy – usługa udostępniania danych z PUP innych niż właściwy dla JT zadającej pytanie EKSMOoN – udostępnianie danych o orzeczeniach o niepełnosprawności (stopień niepełnosprawności, data powstania niepełnosprawności, numer orzeczenia, okres ważności orzeczenia, data złożenia wniosku, rodzaj orzeczenia, wskazania na orzeczeniu) – dane od roku 2007 CEIDG – usługa udostępnienia informacji ze zbiorów CEIDG (PESEL) PESEL – zestaw usług do weryfikacji i udostępniania danych z rejestru PESEL KRS – usługa udostępniania danych o z rejestru KRS E-Podatki – usługa udostępniania informacji o dochodach beneficjenta za lata ubiegłe (od roku 2000) CEPiK – usługi udostępniania danych o kierowcach i posadanych pojazdach

31 USŁUGI CSIZS DLA SD ZUS – usługi udostępniania informacji o :
zaświadczenia/informacje o wysokości zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne zaświadczenia/informacje potwierdzające zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych informacje o przebiegu ubezpieczenia osoby otrzymującej specjalny zasiłek opiekuńczy/świadczenie pielęgnacyjne/zasiłek dla opiekuna informacje o aktualnie wypłacanych emeryturach i rentach oraz zasiłkach i świadczeniach ZUS CBB – zestaw usług weryfikacji i udostępniania danych o beneficjentach zgromadzonych w Centralnej Bazie Beneficjentów EPUAP – usługa umożliwiająca wykorzystanie profilu zaufanego przez beneficjenta TERYT – usługi udostępniające słowniki danych dla SD.

32 Prezentacja działania zintegrowanego rozwiązania (Sygnity, Top-Team)
Nowe funkcjonalności i wykorzystanie usług udostępnionych przez system centralny (CSIZS) Zadania administracyjne w SD dotyczące wymiany informacji z CSIZS (statusy komunikatów, weryfikacja danych)

33


Pobierz ppt "Podłączanie Systemów Dziedzinowych Jednostek Terenowych do Centralnego Systemu Zabezpieczenia Społecznego KATOWICE Paweł Skowroński Asseco Poland S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google