Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podłączanie Systemów Dziedzinowych Jednostek Terenowych do Centralnego Systemu Zabezpieczenia Społecznego KATOWICE Paweł Skowroński Asseco Poland S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podłączanie Systemów Dziedzinowych Jednostek Terenowych do Centralnego Systemu Zabezpieczenia Społecznego KATOWICE Paweł Skowroński Asseco Poland S.A."— Zapis prezentacji:

1 Podłączanie Systemów Dziedzinowych Jednostek Terenowych do Centralnego Systemu Zabezpieczenia Społecznego KATOWICE Paweł Skowroński Asseco Poland S.A. 30 lipiec – 01 sierpień 2014

2 Agenda 1.Wstęp – dlaczego się podłączać do CSIZS? 2.Stan i plan podłączeń masowych SD JT do CSIZS 3.Procedura podłączania SD JT do CSIZS 4.Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego zarys budowy systemu prezentacja działania zintegrowanego rozwiązania wspierającego obsługę JT

3 logistyka – potrzebny jest czas na podłączenie wymaga tego prawo? zasilanie zbioru centralnego celem udostępniania danych w procesie weryfikacji wniosków umożliwia to wykorzystanie OTM w JT możliwa komunikacja pomiędzy JT w trybie elektronicznym Dlaczego już podłączać się CSIZS?

4 Podłączanie SD JT do CSIZS założenia podłączania SD JT na terenie całego Kraju plan podłączeń - liczba JT, terminy realizacji dla województw kamienie milowe procesu stan procesu podłączania

5 1.Podłączane są tylko te JT, które wdrożyły SD w wersji umożliwiający współpracę z CSIZS. 2.Planowane zakończenie procesu podłączania SD JT do CSIZS: 29.08.2014. 3.Stopniowe włączanie usług. 4.Podłączanie realizowane jest samodzielnie przez JT na podstawie przekazanych przez administratorów wojewódzkich informacji. Dobre praktyki - podłączanie SD JT do CSIZS w obszarach PS/SR/FA realizowane w trakcie jednej „wizyty” (o ile to możliwe). Założenia

6 Lp.OpisTermin 1.Decyzja o rozpoczęciu podłączeń masowych - przekazanie informacji do JT, Adm.Woj., WPS 20.03.2014 2.Rozpoczęcie uruchomienia wdrożeń masowych dla obszaru PS/SR/FA 31.03.2014 4.Publikacja informacji o postępie prac podłączania JT na portalu "emp@tia„ dla PS 07.04.2014 5.Cykliczna realizacja zadań podłączania zgodnie z przyjętym planem dla województwa zgodnie z planem 6.Zakończenie podłączenia JT w ramach obszaru PS/SR/FA 29.08.2014 Kamienie milowe

7 Stan podłączenia – w 1240 JT 3081 SD w obszarze Pomocy Społecznej 1169 SD woj. śląskie – w 14 JT 35 SD* Status procesu * Stan na 31.07.2014

8 Lista podłączonych JT 1 MOPS Cieszyn (I) 2 MOPS w Czeladzi (T) 3 PMOPS Powiat miejski Bytom (S) 4 PMOPS Chorzów (S) 5 GOPS Goleszów (I) 6 MOPS Ustroń (I) 7 GOPS w Zebrzydowicach (I) 8 MOPS Blachownia (T) 9 GOPS Janów (I) 10 PMOPS Powiat miejski Katowice (S) 11 PMOPS Powiat miejski Piekary Śląskie (S) 12 PMOPS Powiat miejski Siemianowice Śląskie (S) 13 GOPS Krupski Młyn (I) 14 PMOPS Powiat miejski Tychy (T) I – INFO-R, S-SYGNITY, T-TOP-TEAM

9 Procedura podłączania JT do CSIZS obsługa zgłoszeń związanych z błędami/problemami w funkcjonowaniu zintegrowanych z CSIZS SD proces podłączania JT do CSIZS - zadania administratora lokalnego w procesie podłączania JT platforma e-learningowa

10 Wsparcie użytkowników CSIZS Tryb: w dni robocze, w godzinach od 7:30 do 18:30 Sposób: kontakt z tel. z Centrum Wsparcia Użytkowników CSIZS: (42) 230 29 19 Usługi Helpdesk systemu CSIZS – administratorzy lokalni

11 Procedura podłączenia JT: proces i zadania 1. Zgłoszenie JT do podłączenia 2. Przyjęcie pakietu startowego 3. Zarządzanie użytkownikami – MZT 4. Podłączenie SD JT do CSIZS 5. Konfiguracja OTM 6. Platforma e-learningowa OTM 7. Informacji o wyniku podłączenia SD JT

12 Procedura podłączenia JT: zadania Administratora Lokalnego 1. Zgłoszenie SD JT do podłączenia Jednostka Terenowa (JT) posiada zainstalowany system dziedzinowy (SD) umożliwiający współpracę z CSIZS System dziedzinowy, zakończył z wynikiem pozytywnym okres pracy bez podłączenia do CSIZS Jednostka Terenowa spełnia wytyczne organizacyjno-techniczne podłączenia systemu dziedzinowego do CSIZS.

13

14 Procedura podłączenia JT - zadania Administratora Lokalnego 2.Przyjęcie od Administratora wojewódzkiego informacji umożliwiających podłączenie systemu dziedzinowego JT do CSIZS, tj.: Konto administratora lokalnego: Login (Nazwę użytkownika) i Hasło tymczasowe, Certyfikat konieczny do działania SD we współpracy z CSIZS Adresy usług CSIZS: https://ws.mpips.gov.pl Adres modułu zarządzania użytkownikami PI-MZT https://mzt.mpips.gov.pl/mzt-app-web Adres platformy e-Learningowej https://elearning.mpips.gov.pl/

15 3.Zarządzanie użytkownikami JT w CSIZS https:/mzt.mpips.gov.pl/mzt-app-web Procedura podłączenia JT - zadania Administratora Lokalnego

16 konta użytkowników Oprogramowania Terminali Mobilnych o roli „OTM_USER” konta użytkowników dla dostępu do Portalu Informacyjno-Usługowego zarządzanie użytkownikami (blokowanie, wymuszenie zmiany hasła) Procedura podłączenia JT - zadania Administratora Lokalnego

17 4.Podłączenie systemu dziedzinowego JT do CSIZS – Weryfikacja wersji SD – Synchronizacja czasu – Konfiguracja adresu serwera Emp@tia, – Konfiguracja certyfikatu systemu Emp@tia, – Rejestracja w systemie Emp@tia systemu dziedzinowego – Aktualizacja słowników (weryfikacja podłączenia) Procedura podłączenia JT - zadania Administratora Lokalnego

18 Lp.DostawcaObszarWersja systemu (nie niższa niż) 1.SYGNITYPSGP-1.03-2-3.0 (POMOST STD) SRG-1.02-1-0.3 DPP001 FAG-1.02-1-0.3 DPP001 2.INFO-RPSG-1.03-3-00a (Helios) SRG-1.03-3-01a (Amazis) FAG-1.03-3-00a (Nemezis) Procedura podłączenia JT - zadania Administratora Lokalnego Weryfikacja wersji systemu dziedzinowego

19 Lp.DostawcaObszarWersja systemu (nie niższa niż) 3.Top-TeamPSGP-1.03-05 SRG-1.02-1-1 FAG-1.02-1-1 4.ZETO Koszalin PSP-1.03-1.2.0-34 (Rodziny Zastępcze) G-1.03-1.2.0-44 (Opieka) SRG-1.02-2-95 FAG-1.02-1.0-47 Procedura podłączenia JT - zadania Administratora Lokalnego Weryfikacja wersji systemu dziedzinowego

20 5.Podłączenie OTM do SD JT rejestracja TM w CSIZS podłączenie TM do SD JT Procedura podłączenia JT - zadania Administratora Lokalnego

21 6.Udostępnienie platformy e-learningowej Oprogramowania Terminali Mobilnych (OTM) https://elearning.mpips.gov.pl/ Procedura podłączenia JT - zadania Administratora Lokalnego

22 7.Przekazanie wyniku przebiegu procesu podłączenia do Administratora Wojewódzkiego Administrator lokalny, dzień po terminie podłączenia, przekazuje (poczta elektroniczna) do administratora wojewódzkiego informację o wyniku podłączenia SD JT do CSIZS (o powodzeniu albo o nie podłączeniu z podaniem przyczyny). Procedura podłączenia JT - zadania Administratora Lokalnego

23 Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego zarys budowy systemu prezentacja działania zintegrowanego rozwiązania wspierającego obsługę JT

24 Architektura systemu CSIZS Platforma Integracyjna Portal Informacyjno- Usługowy Centralna Baza Beneficjentów Systemy Dziedzinowe JT Systemy Zewnętrzne (min. AC, ZUS, E-Podatki, KRS, CEIDG, PESEL, EKSMoON, CEPiK, TERYT) Oprogramowanie Terminali Mobilnych Zarządzanie Użytkownikami Moduł Bezpieczeństwa Moduł Komunikacyjny Moduł Integracji eWnioski

25 Moduł zarządzania użytkownikami − zadania: zarządzania kontami, strukturą organizacyjną i rolami zrządzanie kontami systemów i terminali https://mzt.mpips.gov.pl/mzt-app-web Platforma Integracyjna

26 Publiczna strefa informacyjna Udostępnia publiczne treści dot. obszaru ZS przygotowane przez MPiPS Publiczna strefa usługowa Udostępnia usługi elektroniczne Aplikacja eWnioski, wraz z kontem beneficjenta z możliwością składania wniosków elektronicznych Wewnętrzna strefa informacyjno- usługową Udostępnia spersonalizowane treści dla pracowników obszaru ZS WWW.EMPATIA.MPIPS.GOV.PL Portal Informacyjno-Usługowy

27 Moduł komunikacyjny − zadania: komunikacja CSIZS z systemami dziedzinowymi komunikacja pomiędzy systemami dziedzinowymi JT Systemy dziedzinowe są stroną aktywną tej komunikacji Platforma Integracyjna

28 Moduł bezpieczeństwa uwierzytelnianie użytkowników (login i hasło) logowanie zdarzeń i dostarcza funkcjonalności do przeglądu zdarzeń (min. informacji o osobach wykonujących daną czynność) monitorowanie wykorzystania CSIZS przez użytkowników systemu Platforma Integracyjna

29 Dane pochodzące z SD: – Dane beneficjentów: osobowo - adresowe – Dane świadczeń: Wniosków, decyzji, świadczeń, kontraktów – Dane dodatkowe: Sposób przeprowadzenia wywiadu Informacja o „niebieskiej karcie” Dane wyznaczane w CBB: – Identyfikacja tożsamości beneficjentów ZS – Identyfikacja nieprawidłowości w obszarze ZS Założenia aktualizacji - Bieżąca aktualizacja CBB w przypadku wystąpienia zmian w SD w zakresie informacyjnym CBB Centralna Baza Beneficjentów

30 USŁUGI CSIZS DLA SD 1.AC Rynek Pracy – usługa udostępniania danych z PUP innych niż właściwy dla JT zadającej pytanie 2.EKSMOoN – udostępnianie danych o orzeczeniach o niepełnosprawności (stopień niepełnosprawności, data powstania niepełnosprawności, numer orzeczenia, okres ważności orzeczenia, data złożenia wniosku, rodzaj orzeczenia, wskazania na orzeczeniu) – dane od roku 2007 3.CEIDG – usługa udostępnienia informacji ze zbiorów CEIDG (PESEL) 4.PESEL – zestaw usług do weryfikacji i udostępniania danych z rejestru PESEL 5.KRS – usługa udostępniania danych o z rejestru KRS 6.E-Podatki – usługa udostępniania informacji o dochodach beneficjenta za lata ubiegłe (od roku 2000) 7.CEPiK – usługi udostępniania danych o kierowcach i posadanych pojazdach

31 8.ZUS – usługi udostępniania informacji o : zaświadczenia/informacje o wysokości zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne zaświadczenia/informacje potwierdzające zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych informacje o przebiegu ubezpieczenia osoby otrzymującej specjalny zasiłek opiekuńczy/świadczenie pielęgnacyjne/zasiłek dla opiekuna informacje o aktualnie wypłacanych emeryturach i rentach oraz zasiłkach i świadczeniach ZUS 9.CBB – zestaw usług weryfikacji i udostępniania danych o beneficjentach zgromadzonych w Centralnej Bazie Beneficjentów 10.EPUAP – usługa umożliwiająca wykorzystanie profilu zaufanego przez beneficjenta 11.TERYT – usługi udostępniające słowniki danych dla SD. USŁUGI CSIZS DLA SD

32 Prezentacja działania zintegrowanego rozwiązania (Sygnity, Top-Team) 1.Nowe funkcjonalności i wykorzystanie usług udostępnionych przez system centralny (CSIZS) 2.Zadania administracyjne w SD dotyczące wymiany informacji z CSIZS (statusy komunikatów, weryfikacja danych)

33


Pobierz ppt "Podłączanie Systemów Dziedzinowych Jednostek Terenowych do Centralnego Systemu Zabezpieczenia Społecznego KATOWICE Paweł Skowroński Asseco Poland S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google