Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowy model komunikacji z emitentami Omówienie aplikacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowy model komunikacji z emitentami Omówienie aplikacji."— Zapis prezentacji:

1 Nowy model komunikacji z emitentami Omówienie aplikacji

2 Informacje ogólne Aplikacja dostępna z witryny http://www.kdpw.pl – link Walne Zgromadzeniawww.kdpw.pl Prosty, intuicyjny interfejs – obsługa za pomocą przeglądarki internetowej Transmitowane dane zabezpieczone przez zastosowanie certyfikatów elektronicznych Uwierzytelnienie sesji SSL z zastosowaniem identyfikacji klienta

3 Uwierzytelnianie Witamy w systemie WZ. W celu uzyskania dostępu do serwisu należy zalogować się certyfikatem. Jeżeli nie posiadasz ważnego certyfikatu wypełnij formularz certyfikacyjny

4 Formularz certyfikacyjny Dane identyfikujące użytkownika Imię Nazwisko Kod emitenta – nazwa emitenta Adres e-mail Komentarz

5 Potwierdzenie przyjęcia wniosku KDPW wysyła na adres e-mail podany w formularzu potwierdzenie przyjęcia wniosku Zgłoszenie certyfikacyjne nr 123 dla użytkownika Imię Nazwisko zostało przyjęte do realizacji w dniu 2009-02-04 o godzinie 15:11. W celu potwierdzenia zgłoszenia wyślij do KDPW pismo potwierdzające wraz z niżej podanym kodem aktywacyjnym: Twój kod aktywacyjny 91162629d258a876ee994e9233b2ad87 Informacja o akceptacji bądź odrzuceniu wniosku zostanie przesłana na adres email podany w zgłoszeniu.

6 Obsługa wniosku Emitent wysyła oryginał Oświadczenia do wniosku certyfikacyjnego podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania emitenta Akceptacja bądź odrzucenie wniosku – informacja wysłana poprzez e-mail W przypadku akceptacji – pobranie certyfikatu w formacie PKCS#12 (plik.p12) z komputera, z którego złożono wniosek Możliwość zabezpieczenia pliku hasłem

7 Certyfikaty Certyfikaty wydawane są przez urząd certyfikacji KDPW S.A. Certyfikat wydawany jest na okres 2-lat, po upływie którego użytkownik powinien wystawić nowe żądanie certyfikacyjne Możliwe jest zarejestrowanie wielu użytkowników dla jednego kodu emitenta Każdy użytkownik posiada własny certyfikat

8 Certyfikaty – c.d. Użytkownicy zarejestrowani dla danego kodu emitenta mają w systemie jednakowe uprawnienia Użytkownik uwierzytelnia się w systemie przy pomocy ważnego certyfikatu Za ważność certyfikatu odpowiada użytkownik Certyfikat może być odwołany przez Administratora urzędu certyfikacji – utrata dostępu do systemu

9 Dostępne funkcjonalności Funkcje dostępne z poziomu głównego zarejestrowanie nowego zdarzenia podgląd szczegółów zdarzenia modyfikację wybranego zdarzenia anulowanie zdarzenia wybór zdarzenia z listy dostępnych zdarzeń archiwalnych zapisanie załącznika zawierającego dane osobowe – PDF, XML podgląd kodów ISIN skojarzonych z kodem emitenta

10 Nowe zdarzenie

11 Okno główne

12 Zmiany od wdrożenia Obsługa MS Windows Vista Statusy zgłoszeń Nowe zgłoszenie Zmodyfikowane zdarzenie Zakończone zdarzenie Anulowane zdarzenie Dostępna lista akcjonariuszy

13 Pobieranie spisu akcjonariuszy

14 Statystyki WZ Zgłoszeń certyfikacyjnych łącznie404 Zaakceptowanych zgłoszeń302 Odrzuconych zgłoszeń7 Zgłoszenia oczekujące95 Łącznie zgłoszeń WZ101 Aktywnych zgłoszeń WZ37 Anulowanych WZ2 Zakończonych WZ62

15 Pytania i odpowiedzi W jakiej formie wysłać oświadczenie do wniosku certyfikacyjnego? Oświadczenie potwierdzające złożenie wniosku certyfikacyjnego należy wysyłać w formie pisemnej na adres pocztowy KDPW. Pismo musi być przesłane w oryginale i zawierać podpisy osób, których wzory znajdują się na karcie wzorów podpisów w KDPW. Jak długo trwa proces rejestracji emitenta na stronie dedykowanej dla emitentów Czas rejestracji zależy od weryfikacji poprawności złożonego przez emitenta oświadczenia; weryfikacja ta dotyczy głównie sprawdzenia poprawności złożonych podpisów pod danym oświadczeniem - czy zostały złożone zgodnie z reprezentacją spółki i czy podpisy są zgodne z posiadaną przez KDPW kartą wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania spółki.

16 Pomoc Instrukcja obsługi systemu WZ Dostępna ze strony logowania do systemu, link Instrukcja obsługi Dedykowana sekcja Informator dla emitentów Dostępna ze strony głównej KDPW, zawiera m.in. Opis obsługi systemu Obsługa WZ oraz sekcję Pytania i odpowiedzi Wszelkie pytania prosimy kierować na dedykowany adres email emitent@kdpw.pl

17 Dziękuję za uwagę www.kdpw.pl Emil.Skrzyniarz@kdpw.pl


Pobierz ppt "Nowy model komunikacji z emitentami Omówienie aplikacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google