Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kucharz Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku Powiat Toruński 2,5 mln zł 01.06.2010 – 31.05.2013 technik pojazdów samochodowych technik teleinformatyk Zespół Szkół, CKU w Gronowie Miasto Włocławek Zespół Szkół Keuda z Finlandii technik hotelarstwa

3 konsultacje: cykl 24 spotkań z przedsiębiorcami Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego konsultacje wszyscy tworzymy nową jakość kształcenia zawodowego testowanieupowszechnianie testowanie: wyjazdy uczniów i nauczycieli do przedsiębiorstw, doradztwo zawodowe, szkolenia dla uczniów i nauczycieli, współpraca ponadnarodowa, dodatkowe praktyki, modernizacja pracowni zawodowych, konkurs umiejętności zawodowych upowszechnianie: konferencje upowszechniające, zestaw 9 publikacji końcowych, platforma www.szkolaibiznes.pl 3 etapy realizacji projektu:

4 Produkty finalne projektu Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Problemy i wyzwania, na które odpowiada innowacja: - trudna sytuacja na rynku pracy, - bezrobotni absolwenci, - pracodawcy poszukujący odpowiednio przygotowanych pracowników, - „niedopasowanie” kształcenia zawodowego do wymogów stanowiska pracy, - dynamiczne zmiany na rynku pracy, - rozwój gospodarki opartej na wiedzy, nowoczesne technologie. Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Najważniejsze efekty innowacji: - wyposażenie ucznia absolwenta technikum w wiedzę i umiejętności potrzebne na rynku pracy, - przeszkoleni nauczyciele, w tym na rzeczywistych stanowiskach pracy, - wzrost jakości procesu kształcenia w szkole i na stanowisku pracy w przedsiębiorstwie, - zmodernizowane programy nauczania, - zmodernizowane pracownie kształcenia zawodowego (we współpracy z pracodawcami), - nawiązanie (zacieśnienie) współpracy interesariuszy. Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… kompetentny nauczyciel konkurencyjny na rynku pracy uczeń zadowolony pracodawca

8 Współpraca z przedsiębiorcami: - wyszukanie branżowych przedsiębiorców i przedstawienie idei projektu, - zaproszenie do udziału w konsultacjach, - aktywny udział w konsultacjach, - konsultowanie programów nauczania, - głos doradczy przy zakupie doposażenia, - świadczenie usług szkoleniowych, - przyjmowanie uczniów i nauczycieli na praktyki obserwacyjne, - aktywny udział w konkursach umiejętności zawodowych, - partnerstwo z Keuda Vocational College w Finlandii, - podpisanie porozumień o współpracy. Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Konkurs umiejętności zawodowych Skąd pomysł? EUROPA - EuroSkills – pierwsza edycja 2008 r. FINLANDIA - FinSkills – byliśmy, widzieliśmy i spróbowaliśmy u siebie POLSKA - Złota Kielnia- konkurs w branży budowlanej … - brak konkurów w innych zawodach Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Nasz konkurs umiejętności zawodowych krok po kroku Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. opracowanie regulaminu we współpracy przedsiębiorcami 2. wybór miejsc konkursów (szkoła czy przedsiębiorca) 3. zaproszenie wszystkich szkół zawodowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego kształcących w danym zawodzie 4. przyjmowanie zgłoszeń (1 szkoła=1 drużyna 3 osobowa)- ogromne zainteresowanie 5. przygotowania do konkursów (zakup materiałów, nagród) 6. przeprowadzenie konkursów

11 Celem naszych konkursów było: - podniesienie poziomu przygotowania zawodowego uczniów, - doskonalenie zawodowe i organizacyjne nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu, - doskonalenie umiejętności, rozbudzanie inicjatywy i pomysłowości uczniów, - możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności przed egzaminem zawodowym, - konfrontacja wiedzy i umiejętności uczniów zdobytych w różnych miejscach odbywania zajęć praktycznych, - integracja międzyszkolna oraz umiejętność pracy zespołowej, - promowanie współpracy z przedsiębiorcami. Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Konkurs dla zawodu kucharz Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Co było tematem konkursu? Przygotowanie i podanie obiadu dla 4 osób według tradycyjnej kuchni polskiej, składającego się z przystawki, zupy, dania głównego i deseru, z przygotowanych przez organizatora surowców identycznych dla każdej drużyny. Co podlegało ocenie? - higiena pracy i BHP, - zaplanowanie czynności - prawidłowe nakrycie - estetyka wykonania i pomysłowość - technika składania serwetek - oryginalność potrawy i elegancja podania - walory smakowe - prezentacja i podanie wykonanego dania - umiejętność pracy w grupie.

13 Konkurs dla zawodu kucharz 3 drużyny: -Gronowo, -Grudziądz, -Rypin. Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Konkurs dla zawodu kucharz Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Konkurs dla zawodu kucharz Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Konkurs dla zawodu kucharz Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Konkurs dla zawodu kucharz – pokonkursowe pyszności Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Konkurs dla zawodu kucharz Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Konkurs dla zawodu technik hotelarstwa Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Co było tematem konkursu? etap 3 – nakrycie stołu oraz obsługa gościa (30 minut na przygotowanie i 10 minut na prezentację, od przyjęcia zamówienia przez przygotowanie kawy po podanie jej gościowi). etap 2 – obsługa gościa hotelowego – losowanie sytuacji konfliktowej (20 minut na przygotowanie i 5 minut na odegranie scenki). etap 1 – wykonanie plakatu reklamującego „Mój hotel marzeń” (godzina na przygotowanie i 5 minut na prezentację).

20 Konkurs dla zawodu technik hotelarstwa Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Co podlegało ocenie? etap 3 – nakrycie stołu i obsługa gościa: - sposób nakrycia stołu, - prawidłowość przygotowania serwisu kawowego, - jakość obsługi, - sprawność (czas realizacji zamówienia) i fantazja podania, - umiejętność pracy w grupie. etap 2 – obsługa gościa hotelowego: - zachowanie i postawa, - radzenie sobie konfliktowymi sytuacjami. etap 1 – plakat „Hotel moich marzeń”: - estetyka wykonania, - pomysłowość, - prezentacja wykonanej pracy.

21 Konkurs dla zawodu technik hotelarstwa 3 drużyny: -Gronowo, -Toruń, -Brodnica. Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Konkurs dla zawodu technik hotelarstwa Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Konkurs dla zawodu technik hotelarstwa Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 Konkurs dla zawodu technik hotelarstwa Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 Konkurs dla zawodu technik hotelarstwa Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 Konkurs dla zawodu technik pojazdów samochodowych Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Co było tematem konkursu? etap 2 – czynności serwisowe samochodu: -wymiana oleju wraz z filtrami, - wymiana klocków hamulcowych, - ustawienie świateł. etap 1 – obsługa klienta salonu samochodowego: - wylosowanie scenki dotyczącej awarii układu chłodzenia, układu rozrządu bądź układu kierowniczego, - wywiad z klientem, - zaproponowanie pakietu usług, - zdiagnozowanie usterki, - sporządzenie wyceny i zlecenia serwisowego.

27 Konkurs dla zawodu technik pojazdów samochodowych Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Co podlegało ocenie? etap 2 – naprawa: - poszczególne czynności organizacji pracy na stanowisku, - poszczególne czynności prawidłowości naprawy klocków hamulcowych, - poszczególne czynności prawidłowości ustawienia świateł, - poszczególne czynności prawidłowości wymiany oleju, - umiejętność pracy w grupie. etap 1 – obsługa klienta: - podejście do klienta, - profesjonalizm, - prawidłowość zdiagnozowania usterki, - sporządzenie wstępnego kosztorysu, - umiejętność sporządzenie zlecenia serwisowego.

28 Konkurs dla zawodu technik pojazdów samochodowych 3 drużyny: -Toruń, -Gronowo, -Nadróż. Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

29 Konkurs dla zawodu technik pojazdów samochodowych Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

30 Konkurs dla zawodu technik pojazdów samochodowych Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

31 Konkurs dla zawodu technik pojazdów samochodowych Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

32 Konkurs dla zawodu technik pojazdów samochodowych Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

33 Konkurs dla zawodu technik teleinformatyk Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Co było tematem konkursu? etap 1 – quiz wiedzy branżowej „Jedna z trzech”, etap 2 – wykonanie zadania praktycznego związanego z sieciami teleinformatycznymi. Co podlegało ocenie? etap 1 – Quiz wiedzy branżowej „Jedna z trzech”: - 4 pytania za 1 punkt, - 2 pytania za 2 punkty, - 3 pytania za 3 punkty, - 2 pytania za 4 punkty, etap 2 – Wykonanie zadania praktycznego związanego z sieciami teleinformatycznymi. - konfiguracja serwera, - połączenia sieciowe, - instalacja drukarki, - wydruk strony testowej, - organizacja pracy na stanowisku, - prezencja wyników rozwiązania, - sposób prowadzenia rozmowy, - umiejętność pracy w grupie.

34 Konkurs dla zawodu technik teleinformatyk 3 drużyny: -Włocławek -Toruń -Inowrocław Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

35 Konkurs dla zawodu technik teleinformatyk Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

36 Konkurs dla zawodu technik teleinformatyk Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

37 Konkurs dla zawodu technik teleinformatyk Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

38 Konkurs dla zawodu technik teleinformatyk Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

39 Konkursy w projektach 9.2 SZkOlna kuźnia Profesjonalistów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3 szkoły zachęcanie do samokształcenia promowanie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego rozwijanie zainteresowań zawodowych rozwijanie pomysłowości i inicjatywy poprawa umiejętności pracy i rywalizacji w grupie współpraca z przedsiębiorcami widownia – uczniowie gimnazjum połączenie z innym świętem szkoły, np. drzwiami otwartymi

40 Konkursy w projektach 9.2 Dobry zawód, dobry start Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego carving Projekt „Dobry zawód, dobry start” (2011/2012)

41 Konkursy w projektach 9.2 Dobry zawód, dobry start Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego autoprezentacja organizacja imprez okolicznościowych

42 Konkursy w projektach 9.2 Dobry zawód, dobry start Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego stylizacja paznokci florystyka

43 Konkursy w projektach 9.2 SZkOlna kuźnia Profesjonalistów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „SzOP” (2012-2014) przedsiębiorczość

44 Konkursy w projektach 9.2 SZkOlna kuźnia Profesjonalistów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego florystyka rozwój kariery zawodowej

45 Konkursy w projektach 9.2 SZkOlna kuźnia Profesjonalistów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego stylizacja paznokcicarving

46 Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projektowy kącik poetycki…

47 Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kolejny projekt 9.2 prawie zakończony, i póki co nikt nie jest zmęczony. Te projekty to zabawa, dla nas koordynatorów należą się wielkie brawa, bo dla młodzieży czas organizujemy, i kształcenie zawodowe modernizujemy. Z innowacji dobry przykład bierzemy i o kolejne projekty aplikujemy, bo dla nas edukacja to priorytetowa sprawa, a z przedsiębiorcami współpraca jest ciekawa. Teraz uczniowie z Chełmży i Gronowa potrafią już wszystko, nawet najtrudniejsze zadanie można powierzyć tamtejszym florystkom. Dzielna młodzież paznokcie wystylizuje, przyjęcie zorganizuje, a i smaczne potrawy chętnie dla Państwa przygotuje. PEFS niestraszny jest wtedy urzędnikom Starostwa, cieszą się, wiedząc ile umie już brać uczniowska. Ich zapał i zaangażowanie dają siłę na kolejne unijne wyzwanie i współpracy z przedsiębiorcami kontynuowanie, oby coraz więcej 9.2 oferowało, i dalej aktywność Chełmży i Gronowa pokazywało!

48 Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękujemy za uwagę Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Toruniu www.szkolaibiznes.pl www.powiattorunski.pl projekty@powiattorunski.pl


Pobierz ppt "Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google