Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Konkursy umiejętności zawodowych jako skuteczne narzędzie poprawiające jakość kształcenia zawodowego - doświadczenia i produkty projektu „Szkoła innowacyjna i konkurencyjna – dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy” Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
2,5 mln zł kucharz Powiat Toruński technik hotelarstwa Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Zespół Szkół, CKU w Gronowie Miasto Włocławek technik pojazdów samochodowych Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku Zespół Szkół Keuda z Finlandii technik teleinformatyk Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 konsultacje: cykl 24 spotkań z przedsiębiorcami
3 etapy realizacji projektu: konsultacje: cykl 24 spotkań z przedsiębiorcami testowanie: wyjazdy uczniów i nauczycieli do przedsiębiorstw, doradztwo zawodowe, szkolenia dla uczniów i nauczycieli, współpraca ponadnarodowa, dodatkowe praktyki, modernizacja pracowni zawodowych, konkurs umiejętności zawodowych Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… upowszechnianie: konferencje upowszechniające, zestaw 9 publikacji końcowych, platforma konsultacje wszyscy tworzymy nową jakość kształcenia zawodowego testowanie upowszechnianie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Produkty finalne projektu
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Problemy i wyzwania, na które odpowiada innowacja: - trudna sytuacja na rynku pracy, bezrobotni absolwenci, pracodawcy poszukujący odpowiednio przygotowanych pracowników, „niedopasowanie” kształcenia zawodowego do wymogów stanowiska pracy, dynamiczne zmiany na rynku pracy, rozwój gospodarki opartej na wiedzy, nowoczesne technologie. Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Najważniejsze efekty innowacji: wyposażenie ucznia absolwenta technikum w wiedzę i umiejętności potrzebne na rynku pracy, przeszkoleni nauczyciele, w tym na rzeczywistych stanowiskach pracy, wzrost jakości procesu kształcenia w szkole i na stanowisku pracy w przedsiębiorstwie, zmodernizowane programy nauczania, zmodernizowane pracownie kształcenia zawodowego (we współpracy z pracodawcami), nawiązanie (zacieśnienie) współpracy interesariuszy. Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
kompetentny nauczyciel Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… konkurencyjny na rynku pracy uczeń zadowolony pracodawca Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Współpraca z przedsiębiorcami: - wyszukanie branżowych przedsiębiorców i przedstawienie idei projektu, zaproszenie do udziału w konsultacjach, aktywny udział w konsultacjach, konsultowanie programów nauczania, głos doradczy przy zakupie doposażenia, świadczenie usług szkoleniowych, przyjmowanie uczniów i nauczycieli na praktyki obserwacyjne, aktywny udział w konkursach umiejętności zawodowych, partnerstwo z Keuda Vocational College w Finlandii, podpisanie porozumień o współpracy. Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Konkurs umiejętności zawodowych Skąd pomysł? EUROPA - EuroSkills – pierwsza edycja 2008 r. FINLANDIA - FinSkills – byliśmy, widzieliśmy i spróbowaliśmy u siebie POLSKA - Złota Kielnia- konkurs w branży budowlanej … - brak konkurów w innych zawodach Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Nasz konkurs umiejętności zawodowych krok po kroku
6. przeprowadzenie konkursów 5. przygotowania do konkursów (zakup materiałów, nagród) 4. przyjmowanie zgłoszeń (1 szkoła=1 drużyna 3 osobowa)- ogromne zainteresowanie Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… 3. zaproszenie wszystkich szkół zawodowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego kształcących w danym zawodzie 2. wybór miejsc konkursów (szkoła czy przedsiębiorca) 1. opracowanie regulaminu we współpracy przedsiębiorcami Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Celem naszych konkursów było: podniesienie poziomu przygotowania zawodowego uczniów, doskonalenie zawodowe i organizacyjne nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu, doskonalenie umiejętności, rozbudzanie inicjatywy i pomysłowości uczniów, - możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności przed egzaminem zawodowym, - konfrontacja wiedzy i umiejętności uczniów zdobytych w różnych miejscach odbywania zajęć praktycznych, - integracja międzyszkolna oraz umiejętność pracy zespołowej, - promowanie współpracy z przedsiębiorcami. Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Konkurs dla zawodu kucharz
Co podlegało ocenie? - higiena pracy i BHP, - zaplanowanie czynności - prawidłowe nakrycie - estetyka wykonania i pomysłowość - technika składania serwetek - oryginalność potrawy i elegancja podania - walory smakowe - prezentacja i podanie wykonanego dania - umiejętność pracy w grupie. Co było tematem konkursu? Przygotowanie i podanie obiadu dla 4 osób według tradycyjnej kuchni polskiej, składającego się z przystawki, zupy, dania głównego i deseru, z przygotowanych przez organizatora surowców identycznych dla każdej drużyny. Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Konkurs dla zawodu kucharz 3 drużyny: Gronowo, Grudziądz, Rypin.
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Konkurs dla zawodu kucharz
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Konkurs dla zawodu kucharz
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Konkurs dla zawodu kucharz
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Konkurs dla zawodu kucharz – pokonkursowe pyszności
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Konkurs dla zawodu kucharz
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Konkurs dla zawodu technik hotelarstwa
Co było tematem konkursu? etap 1 – wykonanie plakatu reklamującego „Mój hotel marzeń” (godzina na przygotowanie i 5 minut na prezentację). etap 2 – obsługa gościa hotelowego – losowanie sytuacji konfliktowej (20 minut na przygotowanie i 5 minut na odegranie scenki). etap 3 – nakrycie stołu oraz obsługa gościa (30 minut na przygotowanie i 10 minut na prezentację, od przyjęcia zamówienia przez przygotowanie kawy po podanie jej gościowi). Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Konkurs dla zawodu technik hotelarstwa
Co podlegało ocenie? etap 3 – nakrycie stołu i obsługa gościa: - sposób nakrycia stołu, - prawidłowość przygotowania serwisu kawowego, - jakość obsługi, - sprawność (czas realizacji zamówienia) i fantazja podania, - umiejętność pracy w grupie. etap 1 – plakat „Hotel moich marzeń”: - estetyka wykonania, - pomysłowość, - prezentacja wykonanej pracy. etap 2 – obsługa gościa hotelowego: - zachowanie i postawa, - radzenie sobie konfliktowymi sytuacjami. Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Konkurs dla zawodu technik hotelarstwa 3 drużyny: Gronowo, Toruń, Brodnica. Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Konkurs dla zawodu technik hotelarstwa
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Konkurs dla zawodu technik hotelarstwa
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 Konkurs dla zawodu technik hotelarstwa
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 Konkurs dla zawodu technik hotelarstwa
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 Konkurs dla zawodu technik pojazdów samochodowych
Co było tematem konkursu? etap 1 – obsługa klienta salonu samochodowego: wylosowanie scenki dotyczącej awarii układu chłodzenia, układu rozrządu bądź układu kierowniczego, wywiad z klientem, zaproponowanie pakietu usług, zdiagnozowanie usterki, sporządzenie wyceny i zlecenia serwisowego. etap 2 – czynności serwisowe samochodu: wymiana oleju wraz z filtrami, wymiana klocków hamulcowych, ustawienie świateł. Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 Konkurs dla zawodu technik pojazdów samochodowych
Co podlegało ocenie? etap 1 – obsługa klienta: podejście do klienta, profesjonalizm, - prawidłowość zdiagnozowania usterki, - sporządzenie wstępnego kosztorysu, - umiejętność sporządzenie zlecenia serwisowego. etap 2 – naprawa: - poszczególne czynności organizacji pracy na stanowisku, - poszczególne czynności prawidłowości naprawy klocków hamulcowych, - poszczególne czynności prawidłowości ustawienia świateł, - poszczególne czynności prawidłowości wymiany oleju, - umiejętność pracy w grupie. Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28 Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Konkurs dla zawodu technik pojazdów samochodowych 3 drużyny: Toruń, Gronowo, Nadróż. Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

29 Konkurs dla zawodu technik pojazdów samochodowych
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

30 Konkurs dla zawodu technik pojazdów samochodowych
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

31 Konkurs dla zawodu technik pojazdów samochodowych
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

32 Konkurs dla zawodu technik pojazdów samochodowych
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

33 Konkurs dla zawodu technik teleinformatyk
Co podlegało ocenie? etap 1 – Quiz wiedzy branżowej „Jedna z trzech”: - 4 pytania za 1 punkt, - 2 pytania za 2 punkty, - 3 pytania za 3 punkty, 2 pytania za 4 punkty, etap 2 – Wykonanie zadania praktycznego związanego z sieciami teleinformatycznymi. - konfiguracja serwera, połączenia sieciowe, instalacja drukarki, wydruk strony testowej, - organizacja pracy na stanowisku, - prezencja wyników rozwiązania, - sposób prowadzenia rozmowy, - umiejętność pracy w grupie. Co było tematem konkursu? etap 1 – quiz wiedzy branżowej „Jedna z trzech”, etap 2 – wykonanie zadania praktycznego związanego z sieciami teleinformatycznymi. Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

34 Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Konkurs dla zawodu technik teleinformatyk 3 drużyny: Włocławek Toruń Inowrocław Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

35 Konkurs dla zawodu technik teleinformatyk
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

36 Konkurs dla zawodu technik teleinformatyk
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

37 Konkurs dla zawodu technik teleinformatyk
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

38 Konkurs dla zawodu technik teleinformatyk
Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

39 SZkOlna kuźnia Profesjonalistów
Konkursy w projektach 9.2 3 szkoły połączenie z innym świętem szkoły, np. drzwiami otwartymi promowanie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego SZkOlna kuźnia Profesjonalistów widownia – uczniowie gimnazjum współpraca z przedsiębiorcami poprawa umiejętności pracy i rywalizacji w grupie zachęcanie do samokształcenia rozwijanie zainteresowań zawodowych rozwijanie pomysłowości i inicjatywy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

40 Dobry zawód, dobry start
Konkursy w projektach 9.2 Projekt „Dobry zawód, dobry start” (2011/2012) Dobry zawód, dobry start carving Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

41 organizacja imprez okolicznościowych Dobry zawód, dobry start
Konkursy w projektach 9.2 organizacja imprez okolicznościowych autoprezentacja Dobry zawód, dobry start Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

42 Dobry zawód, dobry start
Konkursy w projektach 9.2 stylizacja paznokci florystyka Dobry zawód, dobry start Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

43 SZkOlna kuźnia Profesjonalistów
Konkursy w projektach 9.2 Projekt „SzOP” ( ) SZkOlna kuźnia Profesjonalistów przedsiębiorczość Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

44 rozwój kariery zawodowej SZkOlna kuźnia Profesjonalistów
Konkursy w projektach 9.2 rozwój kariery zawodowej florystyka SZkOlna kuźnia Profesjonalistów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

45 SZkOlna kuźnia Profesjonalistów
Konkursy w projektach 9.2 carving stylizacja paznokci SZkOlna kuźnia Profesjonalistów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

46 Projektowy kącik poetycki… Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

47 Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Kolejny projekt 9.2 prawie zakończony,  i póki co nikt nie jest zmęczony. Te projekty to zabawa,  dla nas koordynatorów należą się wielkie brawa,  bo dla młodzieży czas organizujemy,  i kształcenie zawodowe modernizujemy. Z innowacji dobry przykład bierzemy  i o kolejne projekty aplikujemy,  bo dla nas edukacja to priorytetowa sprawa,  a z przedsiębiorcami współpraca jest ciekawa. Teraz uczniowie z Chełmży i Gronowa potrafią już wszystko, nawet najtrudniejsze zadanie można powierzyć tamtejszym florystkom. Dzielna młodzież paznokcie wystylizuje, przyjęcie zorganizuje, a i smaczne potrawy chętnie dla Państwa przygotuje. PEFS niestraszny jest wtedy urzędnikom Starostwa, cieszą się, wiedząc ile umie już brać uczniowska. Ich zapał i zaangażowanie dają siłę na kolejne unijne wyzwanie i współpracy z przedsiębiorcami kontynuowanie, oby coraz więcej 9.2 oferowało, i dalej aktywność Chełmży i Gronowa pokazywało! Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

48 Dziękujemy za uwagę Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…
Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Toruniu Szkoła innowacyjna i konkurencyjna… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google