Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Mazowieckie Centrum Dialogu i Partycypacji Środowisk Gospodarczych” POKL.05.04.02-00-G98/13-00 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Mazowieckie Centrum Dialogu i Partycypacji Środowisk Gospodarczych” POKL.05.04.02-00-G98/13-00 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w."— Zapis prezentacji:

1 „Mazowieckie Centrum Dialogu i Partycypacji Środowisk Gospodarczych” POKL.05.04.02-00-G98/13-00 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 5.4.2

2 Przedsiębiorczość znaczy praca Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 5.4.2

3 Rozwój przedsiębiorczości to kluczowy czynnik rozwoju gospodarki wszystkich krajów. Sprzyja mu skuteczna współpraca administracji publicznej i organizacji wspierających pracodawców. Oczekiwanym rezultatem jest wzrost atrakcyjności danego państwa na gospodarczej mapie świata. Niebagatelną wartością jest też tworzenie klimatu przyjaznego dla młodych ludzi, którzy w przedsiębiorczości upatrują dla siebie życiowe szanse.

4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 5.4.2 Przesłanki do powołania MCDP 1.Kluczowa rola przedsiębiorczości w rozwoju gospodarki 2.Potrzeba tworzenia miejsc pracy 3.Atrakcyjność klimatu przedsiębiorczości dla młodych ludzi 4.Niska kultura współpracy rozproszonych środowisk 5.Brak instytucji integrującej i wspierającej NGO o charakterze biznesowym 6.Negatywne stereotypy współpracy na linii władza – biznes 7.Potrzeba wspólnego zrozumienia i działania

5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 5.4.2 MCDP – projekt partnerski

6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 5.4.2 „Połączony potencjał ekspertów a wraz z nim informacja, wiedza, wzorce, umiejętności, poradnictwo, standardy i procedury, które powstają w wyniku działalności Centrum, znacząco wzmocnią przedsiębiorczą rangę naszego regionu.” Jerzy Kwieciński, prezes Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości

7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 5.4.2 „Lepszy klimat dla rozwoju przedsiębiorczości oznacza wzrost liczby miejsc pracy oraz większą zasobność kas samorządów i finansowanie inwestycji podnoszących standard życia.” Anna Wolska, Urzędujący Członek Zarządu Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza

8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 5.4.2 „Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu to bezwzględny warunek wzrostu zatrudnienia. Dlatego tak istotne jest tworzenie sprzyjającego klimatu dla rozwoju mazowieckich przedsiębiorstw.” Zbigniew Stanik Kierownik Wydziału Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Warszawie

9 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 5.4.2 Mazowieckie Centrum Dialogu i Partycypacji Środowisk Gospodarczych powstaje dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instytucją Wdrażającą jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 5.4.2 Więcej informacji: Barbara Kaznowska – Kierownik Projektu bkaznowska@eucp.pl tel. +48 790 714 903 Zapraszamy do współpracy!


Pobierz ppt "„Mazowieckie Centrum Dialogu i Partycypacji Środowisk Gospodarczych” POKL.05.04.02-00-G98/13-00 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google