Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRACOWNIKU OŚWIATY – SKORZYSTAJ Z NOWYCH MOŻLIWOŚCI Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRACOWNIKU OŚWIATY – SKORZYSTAJ Z NOWYCH MOŻLIWOŚCI Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie."— Zapis prezentacji:

1 PRACOWNIKU OŚWIATY – SKORZYSTAJ Z NOWYCH MOŻLIWOŚCI Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Projekt systemowy Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 1

2 2 Sytuacja problemowa 1.Zmiany demograficzne – spadek liczby uczniów; 2.Reorganizacja i likwidacja placówek oświatowych; 3.Znaczna liczba pracowników sektora oświaty pozostająca bez zatrudnienia ( na dzień 31.12.2013r. – 4 000 osób zarejestrowanych w PUP województwa śląskiego z czego ok. 3 500 z wyższym wykształceniem); 4.Brak odpowiednich kwalifikacji dostosowanych do wymogów współczesnego rynku pracy; 5.Sytuacja na rynku pracy - brak wolnych miejsc pracy.

3 3 Cele projektu Okres realizacji projektu: 05.2014 – 09.2015 Cel główny: Wzrost możliwości zawodowych min. 225 z 250 bezrobotnych pracowników sektora oświaty z woj. śl. w celu zwiększenia szans na zatrudnienie poprzez wsparcie doradczo-psychologiczne, szkoleniowe i subsydiowane zatrudnienie, dostosowujące kwalifikacje do aktualnych potrzeb rynku pracy. Cele szczegółowe: - Nabycie nowych i podniesienie posiadanych kwalifikacji przez min. 225 z 250 bezrobotnych pracowników sektora oświaty poprzez szkolenia zawodowe lub studia podyplomowe, - Zwiększenie motywacji do zmiany i podwyższania kwalifikacji min. 225 z 250 bezrobotnych pracowników sektora oświaty poprzez doradztwo zawodowo-psychologiczne (w tym IPD), - Nabycie nowych i uzupełnienie posiadanych doświadczeń zawodowych 135 bezrobotnych pracowników sektora oświaty spośród 150 poprzez udział w subsydiowanym zatrudnieniu (uczestników szkoleń zawodowych).

4 4 Grupy docelowe - Wsparciem w projekcie zostanie objęta grupa 250 (175 K, 75M) pracowników oświaty zarejestrowanych w PUP woj. śląskiego jako bezrobotne, która utraciła zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy; - Zdecydowana większość potencjalnych uczestników posiada wykształcenie wyższe ok. 87%, ok. 3% średnie, a ok. 10% zawodowe i niższe; - Wśród zarejestrowanych jest m.in. 1049 pedagogów szkolnych, 244 nauczycieli języka ang., 213 nauczycieli WF oraz 209 polonistów. Sporą grupę stanowią również naucz. nauczania początkowego – 192; - Wsparciem zostanie również objęty personel pomocniczy (pracownicy obsługi).

5 5 Zadania 1. Rekrutacja Zadanie będzie realizowane w okresie V-XII. 2014r. Wszyscy zrekrutowani uczestnicy zostaną objęci wsparciem doradczo zawodowym oraz psychologicznym. Wsparcie realizowane będzie poprzez spotkania indywidualne i grupowe. W ramach spotkań indywidualnych z doradcą. zawodowym zostanie opracowane IPD. 2. Studia podyplomowe Realizacja w okresie VII.2014-VII.2015. Udział 50 os. Studia będą trwały dwa semestry np. z oligofrenopedagogiki czy opieki nad osobami zależnymi. Studia będą przygotowane pod stworzone IPD. Ponadto założono dla 70% ucz. pokrycie kosztów noclegu i zwrot kosztów dojazdu dla wszystkich.

6 6 Zadania 3. Szkolenie zawodowe Realizacja w okresie VII.2014-VI.2015. Udział 200 osób. Szkolenia odbędą się w 2 turach: - dla 50 os., które zakończą udział w projekcie po szkoleniu (śr. 200 godz.), - dla 150 osób, które po szkoleniu będą zatrudnione w ramach subsydiowanego zatrudnienia (śr. 100 godz.). Szkolenia będą przygotowane pod stworzone IPD (np. księgowość, kadry i płace, opieka nad osobami zależnymi itp.). W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają m.in. stypendium szkoleniowe (8,53zł/h), zwrot kosztów dojazdu. 4. Subsydiowane zatrudnienie Realizacja w okresie XI.2014-VIII.2015. Udział 150 osób. Pracodawcom zostanie zrefundowane wynagrodzenie zatrudnionych 150 osób wraz ze wszystkimi składkami przez okres 6m-cy (do kwoty ok. 1 888,00zł). Pracodawcy wyłonieni w wyniku promocji i współpracy z partnerami rynku pracy.

7 7 Rezultaty Nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych przez 225 bezrobotnych pracowników oświaty spośród 250 objętych wsparciem w postaci szkoleń zawodowych, poradnictwa zawodowego oraz studiów podyplomowych w tym: - 225 z 250 osób ukończy indywidualne wsparcie doradcze i podniesie wiedzę nt. poruszania się po rynku pracy (w tym IPD), - 45 z 50 osób ukończy studia podyplomowe, - 180 z 200 osób ukończy szkolenia zawodowe, - 135 z 150 osób ukończy subsydiowane zatrudnienie, - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – 50% (113 osób do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie podejmie zatrudnienie lub samozatrudnienie).

8 8 Budżet projektu Koszty ogółem – 4 133 736,00 - rok 2014 – 1 662 370,00 - rok 2015 – 2 451 516,00 Koszty bezpośrednie – 4 072 436,00 Koszty pośrednie – 41 300,00 Koszt na jednego uczestnika - 16 454,94


Pobierz ppt "PRACOWNIKU OŚWIATY – SKORZYSTAJ Z NOWYCH MOŻLIWOŚCI Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google