Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Kowalik bezskrzydły”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Kowalik bezskrzydły”"— Zapis prezentacji:

1 „Kowalik bezskrzydły”
Cykl zajęć przeprowadzonych w przedszkolu „Motylarnia” w grupie różnowiekowej „Motyle Cytrynki” metodą projektu

2 Charakterystyka tematu
Temat „Kowalik bezskrzydły” to projekt badawczy nakierowany na zdobycie ogólnej wiedzy w zakresie budowy owadów oraz szczegółowego poznania życia kowalika bezskrzydłego. Inspiracja tematem powstała na podstawie obserwacji zainteresowań dzieci podczas zabaw swobodnych na placu zabaw

3 Cele główne projektu: przekazanie podstawowych wiadomości na temat owadów wskazanie sposobów zdobywania i rozwijania wiedzy na interesujący temat uwrażliwianie na okazywanie szacunku wobec świata ożywionego kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadanie wdrażanie do systematyczności w dążeniu do osiągnięcia zamierzonych celów

4 Przygotowanie siatek: pojęć, wiedzy, wstępnej
Po nałożeniu siatki wiedzy i siatki wstępnej ustalono zakres problemów do podjęcia „Portret pamięciowy” kowalika bezskrzydłego Budowa kowalika bezskrzydłego Rozmnażanie kowalika bezskrzydłego Różnice w wyglądzie młodego i dorosłego kowalika Cykl życia kowalika bezskrzydłego Pożywienie kowalika bezskrzydłego Podsumowanie projektu-wystawa prac dla rodziców

5 źródło wiedzy-książki metody pracy- słowna

6 źródło wiedzy-obserwacja, doświadczenie metoda pracy – oglądowa

7 źródło wiedzy-ekspert metody pracy-słowna i oglądowa

8 źródło wiedzy-ekspert metody pracy-drama

9 źródła wiedzy – obserwacja, książki metody pracy- oglądowa, ćwiczenia praktyczne

10 Realizacja zagadnienia 1.
burza mózgów: „Jak wygląda kowalik” sporządzenie „portretu pamięciowego” kowalika (rysunek kredkami świecowymi) szukanie na terenie przyprzedszkolnym miejsc, w których można znaleźć kowaliki wstępne obserwacje przy pomocy lupy rozmowa o obserwacjach i spostrzeżeniach

11 „Portret pamięciowy” kowalika bezskrzydłego

12 Realizacja zagadnienia 2.
wyjście na plac zabaw-zgromadzenie materiału badawczego powrót do przedszkola oraz obserwacja owadów przez lupę wykonanie rysunku ołówkiem „Budowa kowalika bezskrzydłego” (dzieci młodsze-rysunek owalu, dorysowywanie odnóży i czułków wg instrukcji słownej) obejrzenie filmu „Kowalik” (makro) ewentualne uzupełnianie rysunków o dodatkowe szczegóły

13 Budowa kowalika bezskrzydłego

14 Realizacja zagadnienia 3.
powitanie eksperta-studenta Uniwersytetu Przyrodniczego rozmowa z ekspertem na temat rozmnażania kowalika w oparciu o film wykonanie w grupach kulek z papieru-jaj kowalika próba przeliczania dziesiątkami do 100 (dzieci młodsze przeliczanie kulek wg możliwości) stworzenie w grupach makiety pt.: „Rozmnażanie kowalika bezskrzydłego”

15 Rozmnażanie kowalika bezskrzydłego

16 Realizacja zagadnienia 4.
oglądanie wraz z komentarzem filmu prezentującego wygląd dorosłego i młodego kowala bezskrzydłego rozmowa na temat zaobserwowanych różnic wykonanie modeli porównawczych z plasteliny czarnej i czerwonej lub rysunku porównawczego umieszczenie modeli na wystawie

17 Różnice w wyglądzie młodego i dorosłego kowalika

18 Realizacja zagadnienia 5.
zabawy rytmiczno-muzyczne: wypowiadanie i wyśpiewywanie zdań wg własnego pomysłu związanych z wiadomościami o kowalikach słuchanie informacji o kowalikach czytanych przez dzieci starsze zabawa muzyczno-ruchowa „Dzień- noc, wiosna- jesień” stworzenie w grupach osi czasu: podział na miesiące, pory roku oraz ukazanie życia kowalika w cyklu rocznym (rysunek, wyklejanka, malowanie do wyboru przez dzieci) (dzieci młodsze-wykonanie na dużym arkuszu papieru symboli dnia i nocy oraz naklejenie- dopasowanie gotowych symboli zachowań kowalików)

19 Cykl życia kowalika bezskrzydłego

20 Realizacja zagadnienia 6.
odszukiwanie w grupach informacji na temat odżywiania kowalika bezskrzydłego w oparciu o ilustracje i teksty (internet, książki) wykonanie pracy plastyczno-technicznej „Kowalik” odgrywanie scenek z życia owadów z wykorzystaniem samodzielnie wykonanych modeli

21 Pożywienie kowalika

22 Realizacja zagadnienia 7.
wspólne przygotowanie wystawy: wykonanie drzewa, umieszczenie modeli owadów, omówienie sposobu prezentacji informacji o życiu kowalika na podstawie wykonanych prac prezentacja prac i wiadomości zaproszonym rodzicom

23 Podsumowanie projektu-wystawa prac dla rodziców

24 Ewaluacja projektu

25 opracowanie: jolanta kaźmierczak


Pobierz ppt "„Kowalik bezskrzydły”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google