Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„ Wdrażanie osi 4 PO RYBY 2007-2013 w województwie warmińsko-mazurskim” Ewa Barcz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Piaski,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„ Wdrażanie osi 4 PO RYBY 2007-2013 w województwie warmińsko-mazurskim” Ewa Barcz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Piaski,"— Zapis prezentacji:

1 „ Wdrażanie osi 4 PO RYBY 2007-2013 w województwie warmińsko-mazurskim” Ewa Barcz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Piaski, 25 - 26 września 2014 r.

2  LGD „Mazurskie Morze”- 33 mln 716 tys. zł  LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”- 25 mln 895 tys. zł  LGR „Zalew Wiślany”- 25 mln 876 tys. zł  LGR Pojezierze Olsztyńskie - 14 mln 716 tys. zł Łącznie: 100 mln 203 tys. zł Budżet warmińsko-mazurskich LGR

3 4.1.a Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. 4.1.b Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia. OPERACJE W OSI 4 PO RYBY 2007-2013

4 4. 1.c Podniesienie wartości produktów rybactwa i usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa. 4. 1.d Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa, w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej. OPERACJE W OSI 4 PO RYBY 2007-2013

5 4. 1.e Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywanie umiejętności i aktywizacja lokalnych społeczności. 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. OPERACJE W OSI 4 PO RYBY 2007-2013

6 NABORY 2011 - 2014  LGD „Mazurskie Morze” – 4  LGR „ Wielkie Jeziora Mazurskie” - 7  LGR „Zalew Wiślany” – 5  LGR Pojezierze Olsztyńskie - 4

7  Środek 4.1.a. - 55 wniosków na kwotę 19 mln 249 tys.  Środek 4.1.b. - 18 wniosków na kwotę 3 mln 602 tys.  Środek 4.1.c. - 45 wniosków na kwotę 8 mln 277 tys.  Środek 4.1.d. - 13 wniosków na kwotę 2 mln 3 tys.  Środek 4.1.e. - 4 wnioski na kwotę 2 mln 939 tys. Razem: 135 wniosków na łączną kwotę 36 mln 70 tys. zł LGD „MAZURSKIE MORZE” ŚRODEK 4.1.

8 LGD „MAZURSKIE MORZE” Mikołajki

9  Środek 4.1.a. - 20 wniosków na kwotę 10 mln 919 tys.  Środek 4.1.b. - 13 wniosków na kwotę 3 mln 196 tys.  Środek 4.1.c. - 23 wnioski na kwotę 4 mln 187 tys.  Środek 4.1.d. - 18 wniosków na kwotę 5 mln 58 tys.  Środek 4.1.e. - 4 wnioski na kwotę 2 mln 525 tys. Razem: 78 wnioski na łączną kwotę 25 mln 885 tys. zł LGR „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” ŚRODEK 4.1.

10 LGR „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” Wilkasy

11  Środek 4.1.a. - 41 wniosków na kwotę 11 mln 471 tys.  Środek 4.1.b. - 36 wniosków na kwotę 7 mln 25 tys.  Środek 4.1.c. - 26 wniosków na kwotę 4 mln 90 tys.  Środek 4.1.d. - 14 wniosków na kwotę 3 mln 68 tys.  Środek 4.1.e. - 4 wnioski na kwotę 2 mln 270 tys. Razem: 121 wniosków na łączną kwotę 27 mln 924 tys. zł LGR „ZALEW WIŚLANY” ŚRODEK 4.1.

12 LGR „ZALEW WIŚLANY” Frombork

13 LGR POJEZIERZE OLSZTYŃSKIE ŚRODEK 4.1.  Środek 4.1.a. - 26 wnioski na kwotę 5 mln 635 tys.  Środek 4.1.b. - 17 wnioski na kwotę 3 mln 565 tys.  Środek 4.1.c. - 19 wnioski na kwotę 3 mln 300 tys.  Środek 4.1.d. - 13 wnioski na kwotę 3 mln 129 tys.  Środek 4.1.e. - 4 wnioski na kwotę 1 mln 342 tys. Razem: 79 wniosków na łączną kwotę 16 mln 971 tys. zł

14 LGR POJEZIERZE OLSZTYŃSKIE Najdymowo

15 Ilość złożonych wniosków – 17 Zawarte umowy:  LGD „Mazurskie Morze” - 4  LGR „ Wielkie Jeziora Mazurskie” - 4  LGR „Zalew Wiślany” – 2 PROJEKTY WSPÓŁPRACY ŚRODEK 4.2

16 „PÓŁNOCNY SZLAK RYBACKI WRAZ Z UTWORZENIEM CENTRÓW INFORMACJI I PROMOCJI” PROJEKT WSPÓŁPRACY W TRAKCIE WERYFIKACJI

17  LGD „Mazurskie Morze” – ok. 32 mln (96% budżetu)  LGR „ Wielkie Jeziora Mazurskie” – ok. 24 mln (93% budżetu)  LGR „Zalew Wiślany” – ok. 24 mln (93% budżetu)  LGR Pojezierze Olsztyńskie – ok.12 mln (81% budżetu) Kontraktacja środków przez LGR

18 KONTRAKTACJA ŚRODKÓW PRZEZ LGR

19 ZAWARTE UMOWY W PODZIALE NA SEKTORY 2012-2014  Sektor publiczny - 78 umów na kwotę 28 mln 49 tys. zł  Sektor społeczno-gospodarczy - 262 umowy na kwotę 57 mln 69 tys. zł Razem: 284 umów na łączną kwotę 85 mln 118 tys. zł

20  Liczba złożonych wniosków – 435  Wnioskowana kwota – ok. 111 mln zł  Liczba podpisanych umów z SW - 341  Kwota przyznanej pomocy – ok. 85 mln zł  Liczba wniosków odrzuconych - 75  11 Wniosków w trakcie weryfikacji - ok. 2,5 mln zł PODSUMOWANIE WDRAŻANIA

21  Kontraktacja przez LGR w naborach wszystkich środków pozostających w ich dyspozycji,  Poprawa przygotowania WOD i WOP,  Duże wykorzystanie środków przez sektor rybacki  Zbyt duża liczba aneksów do umów,  Brak znajomości przez beneficjentów zapisów umowy o dofinansowanie,  Problemy z jednostkami org. samorządu terytorialnego,  Wnioski odrzucone stanowią ok. 17 % ogólnej l. zweryfikowanych wniosków, WNIOSKI - WDRAŻANIE

22 ZŁOŻONE WNIOSKI O PŁATNOŚĆ 2012-2014  Środek 4.1.a. - 59 wniosk ów na kwotę 16 mln 457 tys.  Środek 4.1.b. – 40 wnioski na kwotę 5 mln 737 tys.  Środek 4.1.c. - 57 wniosków na kwotę 8 mln 397 tys.  Środek 4.1.d. - 34 wnioski na kwotę 4 mln 649 tys.  Środek 4.1.e. - 24 wnioski na kwotę 7 mln 173 tys.  Środek 4.2 - 7 wniosków na kwotę 206 tys. Razem: 221 wniosków na łączną kwotę 42 mln 619 tys. zł

23  Ilość złożonych wniosków – 221  Ilość zrealizowanych płatności 175 (29 mln) W trakcie weryfikacji pozostaje 46 wniosków Łączna kwota poświadczonych środków na dzień 31.08.2014 r. wynosi 29 mln 462 tys. PODSUMOWANIE PŁATNOŚCI

24  Brak znajomości przez beneficjentów treści umowy,  Nie dotrzymywanie terminu złożenia wniosku o płatność,  Niezgodność kosztów z faktur z zestawieniem rzeczowo- finansowym,  Niezgodność elementów operacji z faktur z zestawieniem rzeczowo-finansowym,  Przypadki realizacji operacji sposobem gospodarskim i wynikające z tego problemy przy jej rozliczeniu.  Brak przygotowania beneficjentów do realizacji operacji WNIOSKI – PŁATNOŚCI

25  Szkolenia (WOP) pracowników LGR oraz beneficjentów  Indywidualne powiadomienia beneficjentów w zakresie rozliczania operacji.  Przesunięcia kadrowe w celu zintensyfikowania rozliczania WOP Działania podjęte przez SW w celu dotrzymania zasady n+2

26 Ilość złożonych wniosków – 59 na kwotę ok. 13,5 mln Ilość zawartych umów – 44 na kwotę ok. 8 mln 418 tys. Ilość odrzuconych wniosków – 11 na kwotę ok. 3,5 mln OPERACJE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

27  Zakup sprzętu do monitorowania jakości wód i zagrożeń eutrofizacyjnych,  Zakup samochodów terenowych, łodzi hybrydowych, sprzętu do ratownictwa ekologicznego,  Zakup środka transportu do transportowania i utylizacji wód zaolejonych z łodzi rybackich,  Napowietrzanie jezior,  Renowacja zbiorników małej retencji,  Rekultywacja jezior i rzek,  Zachowanie i zabezpieczenie użytków zielonych Realizowane operacje w zakresie ochrony środowiska

28  Brak spójności zapisów rozporządzenia z dn. 15.10.2009 r. z aktami prawa krajowego,  Niezrozumienie przez niektórych wnioskodawców zapisów rozporządzenia,  Przesunięcia niewykorzystanych środków przez LGR z zakresu 4.1.d na inne operacje PODSUMOWANIE REALIZACJI OPERACJI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

29  INWESTYCJE Z 4.1.d PO RYBY 2007-2014 Łęgajny

30 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "„ Wdrażanie osi 4 PO RYBY 2007-2013 w województwie warmińsko-mazurskim” Ewa Barcz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Piaski,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google