Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„ Wdrażanie osi 4 PO RYBY w województwie warmińsko-mazurskim”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„ Wdrażanie osi 4 PO RYBY w województwie warmińsko-mazurskim”"— Zapis prezentacji:

1 „ Wdrażanie osi 4 PO RYBY 2007-2013 w województwie warmińsko-mazurskim”
Ewa Barcz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Piaski, września 2014 r.

2 Budżet warmińsko-mazurskich LGR
LGD „Mazurskie Morze”- 33 mln 716 tys. zł LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”- 25 mln 895 tys. zł LGR „Zalew Wiślany”- 25 mln 876 tys. zł LGR Pojezierze Olsztyńskie - 14 mln 716 tys. zł Łącznie: mln 203 tys. zł

3 OPERACJE W OSI 4 PO RYBY 4.1.a Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. 4.1.b Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia.

4 OPERACJE W OSI 4 PO RYBY 4. 1.c Podniesienie wartości produktów rybactwa i usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa d Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa, w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.

5 OPERACJE W OSI 4 PO RYBY 4. 1.e Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywanie umiejętności i aktywizacja lokalnych społeczności Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej .

6 NABORY 2011 - 2014 LGD „Mazurskie Morze” – 4
LGR „ Wielkie Jeziora Mazurskie” - 7 LGR „Zalew Wiślany” – 5 LGR Pojezierze Olsztyńskie - 4

7 LGD „MAZURSKIE MORZE” ŚRODEK 4.1.
Środek 4.1.a wniosków na kwotę 19 mln 249 tys. Środek 4.1.b wniosków na kwotę 3 mln 602 tys. Środek 4.1.c wniosków na kwotę 8 mln 277 tys. Środek 4.1.d wniosków na kwotę 2 mln 3 tys. Środek 4.1.e wnioski na kwotę 2 mln 939 tys. Razem: 135 wniosków na łączną kwotę 36 mln 70 tys. zł

8 LGD „MAZURSKIE MORZE” Mikołajki

9 LGR „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” ŚRODEK 4.1.
Środek 4.1.a wniosków na kwotę 10 mln 919 tys. Środek 4.1.b wniosków na kwotę 3 mln 196 tys. Środek 4.1.c wnioski na kwotę 4 mln 187 tys. Środek 4.1.d wniosków na kwotę 5 mln 58 tys. Środek 4.1.e wnioski na kwotę 2 mln 525 tys. Razem: 78 wnioski na łączną kwotę 25 mln 885 tys. zł

10 LGR „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” Wilkasy

11 LGR „ZALEW WIŚLANY” ŚRODEK 4.1.
Środek 4.1.a wniosków na kwotę 11 mln 471 tys. Środek 4.1.b wniosków na kwotę 7 mln 25 tys. Środek 4.1.c wniosków na kwotę 4 mln 90 tys. Środek 4.1.d wniosków na kwotę 3 mln 68 tys. Środek 4.1.e wnioski na kwotę 2 mln 270 tys. Razem: 121 wniosków na łączną kwotę 27 mln 924 tys. zł

12 LGR „ZALEW WIŚLANY” Frombork

13 LGR POJEZIERZE OLSZTYŃSKIE ŚRODEK 4.1.
Środek 4.1.a wnioski na kwotę 5 mln 635 tys. Środek 4.1.b wnioski na kwotę 3 mln 565 tys. Środek 4.1.c wnioski na kwotę 3 mln 300 tys. Środek 4.1.d wnioski na kwotę 3 mln 129 tys. Środek 4.1.e wnioski na kwotę 1 mln 342 tys. Razem: 79 wniosków na łączną kwotę 16 mln 971 tys. zł

14 LGR POJEZIERZE OLSZTYŃSKIE Najdymowo

15 PROJEKTY WSPÓŁPRACY ŚRODEK 4.2
Ilość złożonych wniosków – 17 Zawarte umowy: LGD „Mazurskie Morze” - 4 LGR „ Wielkie Jeziora Mazurskie” - 4 LGR „Zalew Wiślany” – 2

16 PROJEKT WSPÓŁPRACY W TRAKCIE WERYFIKACJI
„PÓŁNOCNY SZLAK RYBACKI WRAZ Z UTWORZENIEM CENTRÓW INFORMACJI I PROMOCJI”

17 Kontraktacja środków przez LGR
LGD „Mazurskie Morze” – ok. 32 mln (96% budżetu) LGR „ Wielkie Jeziora Mazurskie” – ok. 24 mln (93% budżetu) LGR „Zalew Wiślany” – ok. 24 mln (93% budżetu) LGR Pojezierze Olsztyńskie – ok.12 mln (81% budżetu)

18 KONTRAKTACJA ŚRODKÓW PRZEZ LGR

19 ZAWARTE UMOWY W PODZIALE NA SEKTORY 2012-2014
Sektor publiczny umów na kwotę 28 mln 49 tys. zł Sektor społeczno-gospodarczy umowy na kwotę 57 mln 69 tys. zł Razem: 284 umów na łączną kwotę 85 mln 118 tys. zł

20 PODSUMOWANIE WDRAŻANIA
Liczba złożonych wniosków – 435 Wnioskowana kwota – ok. 111 mln zł Liczba podpisanych umów z SW - 341 Kwota przyznanej pomocy – ok. 85 mln zł Liczba wniosków odrzuconych - 75 11 Wniosków w trakcie weryfikacji - ok. 2,5 mln zł

21 WNIOSKI - WDRAŻANIE Kontraktacja przez LGR w naborach wszystkich środków pozostających w ich dyspozycji, Poprawa przygotowania WOD i WOP, Duże wykorzystanie środków przez sektor rybacki Zbyt duża liczba aneksów do umów, Brak znajomości przez beneficjentów zapisów umowy o dofinansowanie, Problemy z jednostkami org. samorządu terytorialnego, Wnioski odrzucone stanowią ok. 17 % ogólnej l. zweryfikowanych wniosków,

22 ZŁOŻONE WNIOSKI O PŁATNOŚĆ 2012-2014
Środek 4.1.a wniosków na kwotę 16 mln 457 tys. Środek 4.1.b. – 40 wnioski na kwotę 5 mln 737 tys. Środek 4.1.c wniosków na kwotę 8 mln 397 tys. Środek 4.1.d wnioski na kwotę 4 mln 649 tys. Środek 4.1.e wnioski na kwotę 7 mln 173 tys. Środek wniosków na kwotę 206 tys. Razem: 221 wniosków na łączną kwotę 42 mln 619 tys. zł

23 PODSUMOWANIE PŁATNOŚCI
Ilość złożonych wniosków – 221 Ilość zrealizowanych płatności 175 (29 mln) W trakcie weryfikacji pozostaje 46 wniosków Łączna kwota poświadczonych środków na dzień r. wynosi 29 mln 462 tys.

24 WNIOSKI – PŁATNOŚCI Brak znajomości przez beneficjentów treści umowy,
Nie dotrzymywanie terminu złożenia wniosku o płatność, Niezgodność kosztów z faktur z zestawieniem rzeczowo-finansowym, Niezgodność elementów operacji z faktur z zestawieniem rzeczowo-finansowym, Przypadki realizacji operacji sposobem gospodarskim i wynikające z tego problemy przy jej rozliczeniu. Brak przygotowania beneficjentów do realizacji operacji

25 Działania podjęte przez SW w celu dotrzymania zasady n+2
Szkolenia (WOP) pracowników LGR oraz beneficjentów Indywidualne powiadomienia beneficjentów w zakresie rozliczania operacji. Przesunięcia kadrowe w celu zintensyfikowania rozliczania WOP

26 OPERACJE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
Ilość złożonych wniosków – 59 na kwotę ok. 13,5 mln Ilość zawartych umów – 44 na kwotę ok. 8 mln 418 tys. Ilość odrzuconych wniosków – 11 na kwotę ok. 3,5 mln

27 Realizowane operacje w zakresie ochrony środowiska
Zakup sprzętu do monitorowania jakości wód i zagrożeń eutrofizacyjnych, Zakup samochodów terenowych, łodzi hybrydowych, sprzętu do ratownictwa ekologicznego, Zakup środka transportu do transportowania i utylizacji wód zaolejonych z łodzi rybackich, Napowietrzanie jezior, Renowacja zbiorników małej retencji, Rekultywacja jezior i rzek , Zachowanie i zabezpieczenie użytków zielonych

28 PODSUMOWANIE REALIZACJI OPERACJI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
Brak spójności zapisów rozporządzenia z dn r. z aktami prawa krajowego, Niezrozumienie przez niektórych wnioskodawców zapisów rozporządzenia, Przesunięcia niewykorzystanych środków przez LGR z zakresu 4.1.d na inne operacje

29 INWESTYCJE Z 4.1.d PO RYBY 2007-2014 Łęgajny

30 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "„ Wdrażanie osi 4 PO RYBY w województwie warmińsko-mazurskim”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google