Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestycje w polityce społecznej a idea kosztów zaniechania prof. SGH dr hab. Piotr Błędowski, Szkoła Główna Handlowa Projekt innowacyjny współfinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestycje w polityce społecznej a idea kosztów zaniechania prof. SGH dr hab. Piotr Błędowski, Szkoła Główna Handlowa Projekt innowacyjny współfinansowany."— Zapis prezentacji:

1 Inwestycje w polityce społecznej a idea kosztów zaniechania prof. SGH dr hab. Piotr Błędowski, Szkoła Główna Handlowa Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej; ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa; tel.: 22 622 42 32 Biuro Partnera: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa; tel.: 22 564 93 88 Biuro Partnera: Radomskie Centrum Przedsiębiorczości; ul. Kościuszki 1, 26-600 Radom; tel.: 48 360 00 45 Warszawa, 15.10.2014

2 Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej; ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa; tel.: 22 622 42 32 Biuro Partnera: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa; tel.: 22 564 93 88 Biuro Partnera: Radomskie Centrum Przedsiębiorczości; ul. Kościuszki 1, 26-600 Radom; tel.: 48 360 00 45 Nakierowane na przyniesienie założonego zysku w określonym czasie i przez określony czas; Mają określony wpływ na gospodarkę; Realizowane w gospodarce coraz bardziej zglobalizowanej i ponadpaństwowej; Ograniczona rola państwa jako podmiotu polityki gospodarczej i inwestycyjnej. Jak można rozumieć inwestycje społeczne?

3 Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej; ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa; tel.: 22 622 42 32 Biuro Partnera: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa; tel.: 22 564 93 88 Biuro Partnera: Radomskie Centrum Przedsiębiorczości; ul. Kościuszki 1, 26-600 Radom; tel.: 48 360 00 45 Cechy charakterystyczne inwestycji społecznych Na ogół nie da się założyć przyniesienia zysku w określonym czasie ani precyzyjnie zmierzyć jego wielkości; Inwestycje adresowane do konkretnych grup ludności (KE wymienia jako beneficjentów: dzieci i młodzież; osoby poszukujące pracy; kobiety, osoby starsze, osoby niepełnosprawne, bezdomnych, pracodawców i na końcu – całe społeczeństwo) Inwestycje w skali lokalnej przynoszą raczej lepszy efekt.

4 Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej; ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa; tel.: 22 622 42 32 Biuro Partnera: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa; tel.: 22 564 93 88 Biuro Partnera: Radomskie Centrum Przedsiębiorczości; ul. Kościuszki 1, 26-600 Radom; tel.: 48 360 00 45 Inwestycyjna polityka społeczna? Czy inwestycje społeczne są instrumentem polityki społecznej? Kto występuje w roli inwestora? W kogo się inwestuje? Po co się inwestuje? Ile się inwestuje? Wniosek: lepiej mówić o inwestycjach w polityce społecznej niż o inwestycyjnej polityce społecznej.

5 Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej; ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa; tel.: 22 622 42 32 Biuro Partnera: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa; tel.: 22 564 93 88 Biuro Partnera: Radomskie Centrum Przedsiębiorczości; ul. Kościuszki 1, 26-600 Radom; tel.: 48 360 00 45 Kalkulator społeczny – narzędzie umożliwiające oszacowanie kosztów zaniechania działań aktywizująco- wspierających. Jeden z sześciu produktów Kalkulatora Kosztów Zaniechania.

6 Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej; ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa; tel.: 22 622 42 32 Biuro Partnera: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa; tel.: 22 564 93 88 Biuro Partnera: Radomskie Centrum Przedsiębiorczości; ul. Kościuszki 1, 26-600 Radom; tel.: 48 360 00 45 Kategoria zaniechania w lokalnej polityce społecznej Wymiar społeczny Wymiar ekonomiczny Wymiar polityczny

7 Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej; ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa; tel.: 22 622 42 32 Biuro Partnera: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa; tel.: 22 564 93 88 Biuro Partnera: Radomskie Centrum Przedsiębiorczości; ul. Kościuszki 1, 26-600 Radom; tel.: 48 360 00 45 Przyczyny zaniechania działań Prymat polityki interwencyjnej nad aktywizującą Ograniczenia finansowe polityki rozumianej jako możliwość wyboru i ustalania hierarchii celów działania Niedostateczny poziom świadomości znaczenia społecznych aspektów rozwoju zrównoważonego

8 Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej; ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa; tel.: 22 622 42 32 Biuro Partnera: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa; tel.: 22 564 93 88 Biuro Partnera: Radomskie Centrum Przedsiębiorczości; ul. Kościuszki 1, 26-600 Radom; tel.: 48 360 00 45 Konsekwencje zaniechania działań (1) Kumulowanie się problemów społecznych Ujawnianie się kwestii społecznych w skali lokalnej i ich długookresowych konsekwencji Zwiększenie ryzyka wykluczenia społecznego niektórych grup ludności Zakłócenia w rozwoju społeczności lokalnych

9 Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej; ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa; tel.: 22 622 42 32 Biuro Partnera: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa; tel.: 22 564 93 88 Biuro Partnera: Radomskie Centrum Przedsiębiorczości; ul. Kościuszki 1, 26-600 Radom; tel.: 48 360 00 45 Konsekwencje zaniechania działań (2)

10 Idea szacowania kosztów zaniechania (1) Wydanie środków materialnych na świadczenia i usługi społeczne jest formą inwestycji społecznych, które w określonym czasie mogą przynieść określone rezultaty Oszacowanie kosztów i porównanie ich z szacunkiem oszczędności, jakie mogą być dzięki temu dokonane w przyszłości jest pomocne w podejmowaniu racjonalnych decyzji w sferze polityki społecznej Biuro Partnera: Radomskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Kościuszki 1, 26-600 Radom tel.: 48 360 00 45 Biuro Projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa tel.: 22 622 42 32 Biuro Partnera: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa tel.: 22 564 93 88

11 Idea szacowania kosztów zaniechania (2) Szacowany jest koszt działań aktywizująco-wspierających wykraczających poza zakres obowiązkowych zadań samorządu => Przedmiotem szacunku jest zatem dodatkowe działanie, pociągające za sobą dodatkowe koszty Środki finansowe na te dodatkowe działania nie będą z reguły pochodzić z budżetu samorządu, ale będą pozyskane dodatkowo Biuro Partnera: Radomskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Kościuszki 1, 26-600 Radom tel.: 48 360 00 45 Biuro Projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa tel.: 22 622 42 32 Biuro Partnera: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa tel.: 22 564 93 88

12 Idea szacowania kosztów zaniechania (3) Szacunki dokonane dzięki Kalkulatorowi społecznemu pokażą: jakiego rzędu kwoty są potrzebne do realizacji projektu/programu zaplanowanego wobec konkretnej liczby osób; jaki koszt w przyszłości może pociągnąć za sobą zaniechanie dziś dodatkowego działania; po jakim okresie dodatkowo zainwestowane dziś środki umożliwią ograniczenie wydatków na działania interwencyjne wobec danej grupy odbiorców Biuro Partnera: Radomskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Kościuszki 1, 26-600 Radom tel.: 48 360 00 45 Biuro Projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa tel.: 22 622 42 32 Biuro Partnera: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa tel.: 22 564 93 88

13 Idea szacowania kosztów zaniechania (4) Szacunki dokonane dzięki Kalkulatorowi uwzględniają różne poziomy natężenia problemu: poziom niski; poziom średni; poziom wysoki oraz różne kategorie miejscowości objętych szacunkiem. Biuro Partnera: Radomskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Kościuszki 1, 26-600 Radom tel.: 48 360 00 45 Biuro Projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa tel.: 22 622 42 32 Biuro Partnera: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa tel.: 22 564 93 88

14 Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej; ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa; tel.: 22 622 42 32 Biuro Partnera: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa; tel.: 22 564 93 88 Biuro Partnera: Radomskie Centrum Przedsiębiorczości; ul. Kościuszki 1, 26-600 Radom; tel.: 48 360 00 45 Dziękuję za uwagę piotr.bledowski@sgh.waw.pl


Pobierz ppt "Inwestycje w polityce społecznej a idea kosztów zaniechania prof. SGH dr hab. Piotr Błędowski, Szkoła Główna Handlowa Projekt innowacyjny współfinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google