Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedsiębiorcy z dotacją – inteligentne wsparcie w Małopolsce Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedsiębiorcy z dotacją – inteligentne wsparcie w Małopolsce Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego."— Zapis prezentacji:

1 Przedsiębiorcy z dotacją – inteligentne wsparcie w Małopolsce Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

2  W latach 2008-2013 w Małopolsce  zarejestrowano ponad 160 tys. nowych firm jednoosobowych  udzielono 39,7 tys. dotacji → 25% nowych firm jednoosobowych, w tym z EFS: 13,8 tys. → 9% nowych firm jednoosobowych

3  Dotacjami wspieramy tworzenie nowych miejsc pracy  dla przedsiębiorczych  dla ich pracowników  dla ich kontrahentów i podwykonawców – stymulując popyt na usługi

4  Oddziałujemy na strukturę firm  65% beneficjentów do 34. r. ż. – pomoc w wejściu na rynek pracy, wsparcie dla zainteresowanych przedsiębiorczością  39% (i aż 56% poza PUP) to kobiety  wsparcie dla zainteresowanych przedsiębiorczością, pomoc w powrocie na rynek pracy  30% (i aż 43% u projektodawców innych niż PUP) – osoby z wyższym wykształceniem

5  Oddziałujemy na strukturę firm  5% (i niemal 22% u projektodawców innych niż PUP) – innowacyjne pomysły zgodne z RSI, zatrzymywanie osób o wyższych kwalifikacjach na naszym rynku pracy, wsparcie dla innowacyjności  wsparcie dla osób bez wystarczającego kapitału – ich firmy są tak samo trwałe, jak ogół firm w Małopolsce

6  Różne cele = różne efekty  wysoka efektywność w każdym z kluczowych aspektów 6.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Cel działania: podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie Efekty:  firmy funkcjonują średnio 27 miesięcy  67% firm istnieje ponad 27 miesięcy  18% beneficjentów zakończyło działalność i podjęło pracę

7  Różne cele = różne efekty  wysoka efektywność w każdym z kluczowych aspektów 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia Cel działania: Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia Efekty:  firmy funkcjonują średnio 22 miesiące  69% firm istnieje 27 miesięcy  na każde 100 firm z dotacją (które przetrwały) powstało 27 dodatkowych miejsc pracy  najważniejsze motywy założenia firmy z dotacją świadczą o przedsiębiorczości beneficjentów

8  Różne cele = różne efekty  wysoka efektywność w każdym z kluczowych aspektów 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Cel działania: podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki Efekty:  234 osoby wykorzystały swoją wiedzę i rozpoczęły działalność na własną rękę  81% firm przetrwało 27 miesięcy

9  Badanie efektywności dotacji  przeprowadzone po raz drugi (wcześniejsze dotyczyło dotacji z Funduszu Pracy) Cel badania: sprawdzenie efektów zastosowanych rozwiązań Cel dzisiejszego seminarium: zebranie i uzupełnienie rekomendacji do nowego okresu programowania

10  W nowym okresie (2014-2020):  dotacje tylko dla osób w najgorszej sytuacji: osoby powyżej 50. r. ż., osoby młode (25–30 lat), kobiety  narzędzia aktywizacji: m.in. doradztwo motywacyjne, praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, wolontariat, reintegracja zawodowa u pracodawcy  pożyczki + dodatkowe wsparcie – dla przedsiębiorczych  narzędzia dla przedsiębiorczych: m.in. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pożyczki, poręczenia, wspieranie i rozwój młodych stażem przedsiębiorców  wsparcie na obszarach o niskim poziomie przedsiębiorczości

11 Skutecznie wspieramy Małopolan i innowacyjny rozwój regionu

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Przedsiębiorcy z dotacją – inteligentne wsparcie w Małopolsce Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google