Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Vratislavia moje miejsce na Ziemi POMNIKI VIII, IX.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Vratislavia moje miejsce na Ziemi POMNIKI VIII, IX."— Zapis prezentacji:

1 vratislavia moje miejsce na Ziemi POMNIKI VIII, IX

2 Pomnik Bolesława Chrobrego (967-1025)
pomnik konny Bolesława Chrobrego został wzniesiony we Wrocławiu na ulicy Świdnickiej i odsłonięty 15 września 2007 roku. Pomnik jest pierwszym konnym pomnikiem w powojennym Wrocławiu. Powstał w miejscu stojącego przed 1945 rokiem pomnika cesarza Wilhelma I. Bolesław Chrobry trzyma w dłoni włócznię św. Maurycego (symbol władzy cesarskiej). Cokół opasuje wstęga z brązu z tekstem w języku polskim, niemieckim i czeskim, mapą Europy z roku 1000 oraz płaskorzeźbami, m.in. papieża Sylwestra II, Ottona III i św. Wojciecha. Pomnik wraz cokołem ma ok. 10 metrów wysokości. Postać króla wraz z koniem, odlana ze spiżu waży około 6,5 tony.

3 Pomnik Bolesława Chrobrego

4 Pomnik pisarza Hrabiego Aleksandra Fredry na południowej pierzei Rynku.
Aleksander Fredro odlany z brązu na okazałym piaskowcowym cokole pokrytym z 3 stron inskrypcjami siedzi na krześle czy fotelu w czamarze. Poeta trzyma rulon papieru i gęsie pióro.

5 Historia pomnika Ciekawostki
Pomnik został wykonany na zlecenie Lwowskiego Koła Literacko - Artystycznego przez znanego rzeźbiarza Leonarda Marconiego w 1897 roku. Od tego czasu stał we Lwowie. Po wojnie pomnik wywieziono do Wilanowa, gdzie był "przetrzymywany" do 1956 roku. Do Wrocławia przywieziono go 15 lipca 1956 i uroczyście odsłonięto na południowej pierzei Rynku w miejscu gdzie niegdyś stał pomnik cesarza Fryderyka Wilhelma III. Ciekawostki Pióro będące atrybutem pisarza często ginie w nieznanych okolicznościach. Do niedawna towarzyszyła pomnikowi, zasadzona w 1948 r., topola przyjaźni polsko-czechosłowackiej, którą wycięto jednak podczas renowacji nawierzchni Rynku w 1998 r., tłumacząc to złym stanem zdrowotnym drzewa - podobno „zatruło” się jakimiś pozostałościami po stacji benzynowej, która stała nieopodal jeszcze w latach 60. XX w. Podobno lepiej nie umawiać się na randkę pod tym pomnikiem, gdyż to przynosi pecha. Lepiej zdecydować się na spotkanie pod pręgierzem... Pomnik Hrabiego odwiedzili między innym Słowacki i Chopin - oczywiście także jako pomniki.

6 Pomnik poety– Juliusza Słowackiego w Parku Juliusza Słowackiego przy Alei Juliusza Słowackiego.
Tędy również przebiega Promenada Staromiejska. Pomnik dsłonięto Cokół wykonany został z dolnośląskiego sjenitu, a posąg o wysokości około 2,5 m i wadze kg – z brązu.

7 Pomnik Friedricha Schillera (niem
Pomnik Friedricha Schillera (niem. Schillerdenkmal), niemieckiego literata w Parku Szczytnickim, został odsłonięty po raz pierwszy w dniu 9 maja 1909 roku, w setną rocznicę jego śmierci. Ponowne odsłonięcie pomnika nastąpiło w dniu 9 maja Replikę popiersia wykonał wrocławski rzeźbiarz greckiego pochodzenia, profesor wrocławskiej ASP, Christos Mandzios. Na cokole pomnika wykuto dodatkowo, w języku polskim i niemieckim, fragment Ody do radości - Wszyscy ludzie będą braćmi - Alle Menschen werden Bruder.

8 Pomnik Friedricha Schillera (niem. Schillerdenkmal),
wygląd pomnika przed II wojną światową

9 Pomnik Fryderyka Chopina w malowniczym Parku Południowym
Pomnik Fryderyka Chopina w malowniczym Parku Południowym. Postawiony tam został dla upamiętnienia, że Fryderyk Chopin grywał we Wrocławiu. Został odsłonięty w 2004 roku.

10 Pomnik Albrechta Dürera ( ), niemieckiego malarza i grafika, w pobliżu gmachu Muzeum Narodowego

11 Pomnik Michelangelo Buonarroti
( ) w pobliżu gmachu Muzeum Narodowego

12 Na głównym placu Ostrowa Tumskiego przy placu Kościelnym naprzeciw kościoła św. Krzyża w Wrocławiu znajduje się barokowa figura Św. Jana Nepomucena pochodząca z 1731. Pomnik wykonano z piaskowca na planie greckiego krzyża o wysokości ponad 9 m. Sama figura Jana Nepomucena ma około 2 m. W lewej ręce trzyma, wzniesiony ku niebu, jeden ze swoich symboli - krucyfiks. Świętego otacza złota aureola z pięcioma gwiazdami symbolizującymi męczeństwo. Pomnik jest największym na świecie pomnikiem Św. Jana Nepomucena, a także najwspanialszym barokowym pomnikiem Wrocławia

13 zbrodni katyńskiej.(koło Muzeum Narodowego)
Pomnik Ofiar Zbrodni Katyńskiej (Pomnik Ofiar Katynia, Miednoje i Charkowa, więźniów obozów Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków, to pomnik upamiętniający ofiary zbrodni katyńskiej.(koło Muzeum Narodowego)

14 Pomnik Ofiar Zbrodni Katyńskiej budowany był w latach 1994-2000.
Jest usytuowany jest na planie krzyża, na powierzchni 380 m². Ma formę czterech płyt granitowych z dwoma figurami z brązu: Anioł Śmierci i Pieta Katyńska. Na ścianie postumentu z lewej wyryte są nazwy miejsc zbrodni, zaś na postumencie z prawej nazwy obozów jenieckich. Na pomniku umieszczono tablicę z inskrypcją w języku polskim Wiosną 1940 roku z rozkazu Stalina strzałem w tył głowy zamordowano w Katyniu, Miednoje, Charkowie i w nieznanych miejscach byłego ZSSR 22 tysiące polskich oficerów, policjantów i innych jeńców z obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk W hołdzie pomordowanym pomnik ten z inicjatywy stowarzyszenia „Dolnośląska Rodzina Katyńska” ufundowali rodacy Wrocław, w roku 1999

15 Pomnik Ofiar Zbrodni Katyńskiej, fragment-
Pieta Katyńska - Matka-Ojczyzna trzyma w ramionach zamordowanego jeńca.

16 Ufundowany w 1964 przez władze uczelnianie i miejskie pomnik zamordowanych
podczas II wojny światowej profesorów Lwowskich Szkół Akademickich stoi między budynkami Politechniki – przy pl. Grunwaldzkim

17 przed Akademią Sztuk Pięknych
Pomnik ku czci pomordowanych na kresach południowo-wschodnich w latach 1939 – 1947 przed Akademią Sztuk Pięknych

18 Tablice pamiątkowe pomnika ku czci pomordowanych na kresach płd-wsch

19 Pomnik Zesłańcom Sybiru
na Skwerze Sybiraków obok placu Strzeleckiego. Sylwetka pomnika o wysokości 12 m przedstawia Krzyż łaciński przebijający mur. W mensie ołtarza polowego przed pomnikiem umieszczono dwa kamienie węgielne, poświęcone przez papieża Jana Pawła II w 1997 r.,

20 Widok boczny Pomnika Zesłańcom Sybiru w tle widoczny kościół św
Widok boczny Pomnika Zesłańcom Sybiru w tle widoczny kościół św. Bonifacego

21 Pomnik Mikołaja Kopernika w centrum miasta
Pomnik Mikołaja Kopernika w centrum miasta. Posąg wykonany jest ze sztucznego kamienia. Ma postać korpusu, sylwetki, ze stylizowanym układem heliocentrycznym zwieńczonym popiersiem astronoma.

22 Wrocławianie Mikołajowi Kopernikowi
Pomnik Mikołaja Kopernika .W 1977 roku zamontowano tablicę z napisem: Wrocławianie Mikołajowi Kopernikowi

23 Pomnik świeckiego Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego
w ogrodach Papieskiego Wydziału Teologicznego przy ul. Katedralnej

24 Na cokole pomnika napis:
Pomnik Jana Pawła II (ul. Litewska) Na cokole pomnika napis: "POKÓJ TOBIE POLSKO, OJCZYZNO MOJA".

25 Papież Jana XXIII, granitowy pomnik na niskim cokole przy ulicy Świętego Marcina. Na cokole wykuty jest tytuł jednej z jego encyklik - Pacem in terris ("Pokój na ziemi"). Jest to jedyny w Polsce pomnik tego papieża i jednocześnie jedyny w Polsce pomnik osoby duchownej ufundowany nie z funduszy kościelnych czy składek społecznych, lecz przez władze PRL Pomnik stanowi wyraz hołdu społeczeństwa polskiego dla pierwszego zwierzchnika Kościoła katolickiego, który uznał prawa Polski do Wrocławia i całych ziem zachodnich odzyskanych po stuleciach.

26 Pomnik kardynała B. Kominka na tle kościoła NMP na Piasku

27 Pomnik Ofiar I Wojny Światowej
Na dziedziniec między Ossolineum a Maciejówką wróciła po ponad 60 latach rzeźba Chrystusa autorstwa Theodora von Gosena. Wieńczy ona pomnik poświęcony nauczycielom i uczniom sławnego katolickiego Gimnazjum Świętego Macieja, którzy polegli w czasie I wojny światowej

28 Pomnik śląskiego poety okresu baroku, Angelusa Silesiusa,
urodzonego w 1624 r we Wrocławiu. Jego prawdziwe imię i nazwisko to Johannes Schefler. Jednym z najistotniejszych dzieł artysty jest „Anielski Wędrowiec”. Obecność Angelusa na dziedzińcu Ossolineum nie jest przypadkowa. Każdego roku, we Wrocławiu, wręczana jest Literacka Nagroda Europy Środkowej Angelus.

29 Pomnik Karola Linneusza (1707-1778)
szwedzkiego przyrodnika Wybudowany został w 1871 roku , a jego odsłonięcie nastąpiło 23.V.1871 r. Jest to pomnik portretowy. Pomnik znajduje się we wrocławskim Ogrodzie Botanicznym, w dziale systematyki roślin . Usytuowany jest wmiejscu zbiegania się kilku alej ogrodowych. Pomnik wykonany został z piaskowca. Ma formę popiersia ustawionego na postumencie z cegieł o wysokości 2 m. Na cokole tym widnieje podpis: "Linné". U dołu postumentu znajduje się także inskrypcja dotycząca fundatora.

30 Pomnik Sokratesa na Wyspie Bielarskiej

31 Amor na Pegazie w Parku Staromiejskim

32

33 Fontanna z Szermierzem (niem
Fontanna z Szermierzem (niem. Fechterbrunnen) przed Uniwersytetem Wrocławskim . Zaprojektowana została przez Hugo Lederera ( ), profesora berlińskiej Akademii Sztuk Pięknych a ustawiono ją na placu Uniwersyteckim 26 listopada 1904 roku.

34 Fontanna z Szermierzem
W samym środku pl. Uniwersyteckiego po środku okrągłego, płytkiego basenu umieszczony jest marmurowy cokół ozdobiony rzeźbami przedstawiającymi dwie siedzące, nagie kobiety. Czaszę fontanny dekorują cztery maski, w których ustach znajdują się miejsca wylewu wody. Studenci zwykli mówić, że maski te przedstawiają twarze profesorów wrocławskiej uczelni, a wyciekająca z nich woda ma symbolizować „potok słów", wydobywający się z ust prowadzących co mniej ciekawsze wykłady.

35 Fontanna z Szermierzem
Zwieńczenie fontanny stanowi wykonana z brązu, pozieleniała ze względu na patynę, figura młodego, nagiego mężczyzny, który, stojąc w harmonijnej i spokojnej pozie kontrapostu, trzyma w dłoni modną w początkach wieku szpadę o wygiętej głowni.

36 z prawej: człowiek siedzi na pokonanym zwierzęciu ("Zwycięstwo").
Fontanna z rzeźbami - alegoriami Walki i Zwycięstwa - na pl. Jana Pawła II we Wrocławiu. Odsłonięta w sierpniu Z lewej strony: atleta walczący z lwem ("Walka"); z prawej: człowiek siedzi na pokonanym zwierzęciu ("Zwycięstwo").

37 Pomnik Atomu przy Wydziale Chemii Politechniki Wrocławskiej

38 Fontanna przed Instytutem Niskich Temperatur Rzeźba, prawdopodobnie nimfy, uosabiającej siły przyrody i jej piękno (oficjalna nazwa brzmi: ,,Kochankowie").

39 Pomnik Anonimowego Przechodnia
pomnik stojący z dwóch stron skrzyżowania ulic Świdnickiej i Piłsudskiego. Składa się z 14 odlanych z brązu postaci. Został odsłonięty w nocy z 12 na 13 grudnia 2005 roku

40

41 Pomnik Bohaterów Powstania Węgierskiego to pomnik upamiętniający powstańców węgierskich z 1956 roku. Pomnik położony w obrębie Nadodrza odsłonięto Rzeźba ma formę trójkolorowej, rozdartej flagi węgierskiej. Zamocowana jest do postumentu. Na nim umieszczono podpisy w 3 językach: polskim, węgierskim i angielskim.

42 Pomnik ku czci Chińczyków z Tian'anmen upamiętniający Chińczyków z placu Tian'anmen, na którym w 1989 roku doszło do manifestacji i protestów chińskich studentów. 4 czerwca 1989 na plac wkroczyła chińska armia. Użyto czołgów i broni maszynowej Zginęło 241 osób a 7000 zostało rannych. Pomnik ma formę płyty z brukiem, na której leży przewrócony rower, przez bruk prowadzi wyraźny ślad po gąsienicy czołgowej, a rower wciśnięty jest w bruk. Zlokalizowany jest na Placu Dominikańskim i Ulicy Oławskiej.

43 Pomnik Rozstrzelanych Zakładników z Nowego Sącza – żelbetowa rzeźba plenerowa przy Alei Juliusza Słowackiego. Rzeźba pełniąca obecnie jedynie funkcje dekoracyjne jest w rzeczywistości modelem w skali 1:2 pomnika poświęconego pamięci zakładników rozstrzelanych w czasie okupacji hitlerowskiej w Nowym Sączu, autorstwa Władysława Hasiora.

44 Pomnik Wspólnej Pamięci - monument poświęcony pamięci mieszkańców Wrocławia których mogiły zostały zlikwidowane w latach powojennych. Pomnik Wspólnej Pamięci znajduje się dokładnie w miejscu w którym wcześniej stało wrocławskie krematorium. Od strony ulicy Grabiszyńskiej prowadzi do niego długa aleja z żywopłotem rozpoczynająca się granitową bramą z łacińską nazwą pomnika Monumentum Memoriae Communis. Pomnik wykonany jest z granitu, ma kształt muru złożonego z 32 fragmentów o nierównych zakończeniach. Do całości dołączonych jest kilkanaście zachowanych poniemieckich płyt nagrobnych. Cztery części tworzące pomnik odpowiadają poszczególnym kategoriom cmentarzy w dawnym Wrocławiu: katolickim, ewangelickim, komunalnym i żydowskim. Po środku znajduje się pozioma płyta z listą wszystkich zlikwidowanych po roku 1945 cmentarzy we Wrocławiu. Całość liczy sobie 60 m długości. Całkowita wysokość wynosi 4 metry.

45 Pomnik Ku Czci Zwierząt Rzeźnych - grupa rzeźb zwierząt rzeźnych na ulicy Stare Jatki
Pomnik przedstawiający grupę zwierząt odlanych z brązu: kozę, koguta z jajkiem, królika, gęś i świnię oraz kamienny rynsztok, ma upamiętniać rolę jaką na przestrzeni wieków pełniła ulica Stare Jatki. Od 1242 roku na ulicy skupiały się zakłady rzeźnicze od których nadano nazwę całemu kwartałowi miasta Wrocławia. Przy pomniku znajduje się tablica z napisem Ku czci Zwierząt Rzeźnych - Konsumenci a przy wejściu znajduje się tablica tablica ku czci prostych działań (1+1=2) autorstwa Geta Stankiewicza

46

47 Pomarańczowej Alternatywy
Papa Krasnal – Pomnik Pomarańczowej Alternatywy – pomnik z brązu, wystawiony we Wrocławiu w latach 90-tych dla upamiętnienia ruchu Pomarańczowej Alternatywy, działającego w tym mieście w okresie stanu wojennego. Pomnik mieści się na deptaku ul. Świdnickiej, obok przejścia podziemnego pod ul. Kazimierza Wielkiego, przy zegarze, tradycyjnym miejscu spotkań Wrocławian, a zarazem miejscu, od którego zaczynała się większość happeningów – akcji Pomarańczowej Alternatywy. Cokołem tego miniaturowego pomnika jest półkulista bryła, która jest powiększonym czubkiem ludzkiego palca.

48 Powodzianka – pomnik autorstwa wrocławskiego rzeźbiarza Stanisława Wysockiego, został odsłonięty w pierwszą rocznicę powodzi. Upamiętnia wysiłek wrocławian w walce z powodzią tysiąclecia w lipcu 1997. Przedstawia kobietę dźwigającą książki i oddaje hołd wszystkim bezimiennym wolontariuszom, którzy przez wiele dziesiątków godzin zabezpieczali miasto, jego zabytki i dorobek przed katastrofalną falą powodziową – tak jak osoby ratujące przed zalaniem zasoby biblioteczne Uniwersytetu, zagrożone płynącą tuż obok rzeką. Wysiłek ten okazał się skuteczny – mimo niemałych szkód materialnych najcenniejsze zasoby miasta nie zostały stracone. Pomnik wystawiony jest przy wschodnim przylądku wyspy Kępa Mieszczańska, w miejscu rozwidlenia rzeki Odra na dwa ramiona: Odrę Południową i Odrę Północną, przy Mostach Uniwersyteckich, niespełna sto metrów od gmachu głównego Uniwersytetu Wrocławskiego.

49 Węzełek – rzeźba przy ul. Czystej odsłonięta w 2004
Węzełek – rzeźba przy ul. Czystej odsłonięta w 2004.Poświęcona jest ludziom, którzy zmuszeni zostali do opuszczenia swoich domów i szukania ich w nowym miejscu.

50 Węzełek, druga część rzeźby - pęk kluczy w fontannie obok, które nie pasują do żadnych drzwi.

51 Do zobaczenia www.rotfl.com.pl
Prezentację uzupełniła (na podst.WEB) jokoretsina: nowymi i dodatkowymi zdjęciami pomników wrocławskich oraz objaśnieniami w języku polskim Połączono cz.VIII i IX prezentacji Muzyka: Richard Clayderman - Feelings


Pobierz ppt "Vratislavia moje miejsce na Ziemi POMNIKI VIII, IX."

Podobne prezentacje


Reklamy Google