Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

20 LAT WSPÓLNIE CO ZMIENIŁO SIĘ W POWIECIE MALBORSKIM OD WYBORÓW SAMORZĄDU W 1990 ROKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "20 LAT WSPÓLNIE CO ZMIENIŁO SIĘ W POWIECIE MALBORSKIM OD WYBORÓW SAMORZĄDU W 1990 ROKU."— Zapis prezentacji:

1 20 LAT WSPÓLNIE CO ZMIENIŁO SIĘ W POWIECIE MALBORSKIM OD WYBORÓW SAMORZĄDU W 1990 ROKU

2 „ KRÓTKA HISTORIA SAMORZĄDU ” Za symboliczną datę narodzin polskiego samorządu lokalnego uważa się 27 maja 1990r. Tego dnia odbyły się pierwsze w powojennej historii Polski całkowicie wolne wybory do władz lokalnych. Powołany na mocy ustawy z 8 marca 1990r. samorząd terytorialny był w powojennej historii Polski czymś jakościowo nowym. W okresie PRL też działały pochodzące z wyborów ciała przedstawicielskie, aczkolwiek wybory te nie były wykonywane na zasadach demokracji, a także często fałszowane. Urzędnik będący na wyższej pozycji mógł unieważnić ustawy urzędników na niższym szczeblu, co groziło uczynieniem z idei samorządności fikcji. Nie istniało również rozróżnienie między administracją państwową a władzami czysto lokalnymi. Reforma samorządowa z 1990r. wprowadziła jasny podział w tej kwestii. Opierano się częściowo na wzorach przedwojennych, m.in. w nazwach urzędów, po 40-letniej przerwie w Polsce pojawiły się tytuły jak np. wójt i burmistrz.

3 „Jak to było za czasów PRL ?” Zakupy żywności, mebli, urządzeń oraz samochodów... - w sklepach nie zawsze dostępne były produkty, - trzeba było stać w długich kolejkach, a nie zawsze można było kupić to, co się chciało, - większość artykułów była „na kartki”, był to miesięczny przydział na jakiś produkt, - meble przywożono raz na jakiś czas, kupowało się to co było dostępne, ponieważ wybór był ograniczony, - na samochód trzeba było oszczędzać wiele lat, a i tak szanse na zdobycie wymarzonego modelu były znikome, - funkcjonowały „Peweksy”, w których można było kupić zagraniczne towary, - artykuły, np. słodycze, były więcej warte niż się za nie płaciło. Za wyświadczenie usług można było załatwiać interesy; w takich warunkach (zob. Powyższe punkty) kwitła korupcja. Dzięki wprowadzeniu reformy administracyjnej teraźniejszy demokratyczny samorząd może skutecznie walczyć z korupcją.

4 Dzięki inwestycjom i działalnościom samorządu, Malbork staje się miastem nowoczesnym. Chodniki i drogi są odnawiane oraz budowane są nowe lokale, dzięki czemu mieszkańcy mają większą ofertę spędzania wolnego czasu.

5 W 1998r. Powiat malborski staję się jednostką administracji samorządowej, w związku z czym otrzymuję m.in. Samodzielność prawną i uczestniczy w realizacji działań publicznych. „O samorządzie terytorialnym powiatu malborskiego”

6 PUP : Państwowy Urząd Pracy jest pośrednikiem samorządu terytorialnego powiatu malborskiego z mieszkańcami, którzy szukają pracy. Nasz powiat jest szczególnie zagrożony bezrobociem. Dzięki sprawnemu funkcjonowaniu PUP, liczba bezrobotnych spadła z 8021 do 5990 osób. Aktualnie stopa bezrobocia wynosi 24,8 %. W porównaniu z ubiegłymi latami zauważalny jest spadek bezrobocia na naszych terenach.

7 Placówki opiekuńczo-wychowawcze i szkoły : W Malborku znajdują się dwie takie placówki, Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny „Na Skarpie” i Placówka Rodzinna. Utrzymywane są w całości ze środków powiatu. Wielokrotnie dokonywano tam remontów poszczególnych pomieszczeń i zmiany wyposażenia. Samorząd terytorialny powiatu malborskiego finansowo wspomaga placówki oświaty w miastach i wsiach, należących do naszego powiatu. Finansuje rozmaite projekty i programy oraz wspomaga remonty i modernizację szkół.

8 PFRON: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomaga ludziom niepełnosprawnym prowadzić normalne życie, m.in. dofinansowuje do protez, pomaga w likwidacji barier w komunikowaniu się, organizuje szkolenia i spotkania.

9 Szpital : Na początku wynik finansowy szpitala był ujemny. Potem powstał program restrukturyzacji ( SPZOZ), dzięki któremu zadłużenie szpitala powoli się zmniejsza, a warunki leczenia pacjentów polepszyły się.

10 Rewolucje na ul. Kościuszki ;) Jak widać, na głównej ulicy Malborka nastąpiły wielkie zmiany. Nasze miasto cały czas jest unowocześniane !

11 Źródła dochodów samorządu: - Unia Europejska, - Samorządy terytorialne, - Urząd Marszałkowski, - Projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z programów przedakcesyjnych, - Fundusze strukturalne.

12 Opinia publiczna Czym byłby ów projekt, gdyby nie badania opinii publicznej :) ? W końcu wszelkie reformy, prawa i obowiązki są dla ludzi, aby społeczeństwo funkcjonowało sprawniej. Pewna nauczycielka języka polskiego z malborskiego gimnazjum uważa, że samorządy terytorialne i wolne wybory doprowadziły do tego, że Malbork się rozwinął. Nastąpiły diametralne zmiany w architekturze, zaspokajanie kulturalnych potrzeb mieszkańców Malborka stało się jednym z priorytetów. W ciągu 10 lat odbył się szereg uroczystości, z każdym rokiem wydarzeń kulturalnych przybywa. Wpływają one korzystnie zarówno na mieszkańców, jak i gospodarkę. Owe imprezy okolicznościowe przyciągają coraz większą liczbę turystów. Według pani nauczycielki, zmiany, które zaszły w ciągu 20 lat są jak najbardziej pozytywne, a samorząd terytorialny ma w tym ogromny udział.

13 Według pani pedagog z malborskiego gimnazjum od momentu pierwszych wyborów, zmieniło się wszystko. Pani pedagog w 1990 r. Znajdowała się w komisji w malborskim szpitalu. Pacjenci wiązali z wolnym wyborem ogromne nadzieje, co motywowało do głosowania. Te wybory nie różniły się bardzo od naszych współczesnych wyborów, ludzie wrzucali swoje głosy do urny, a po godz.22.00 były one liczone w Urzędzie Miasta. Po 20 latach jest widoczny efekt wprowadzonych zmian. Pani pedagog dodaje także, że w Malborku brakuje naprawdę niewielu rzeczy. Dzięki powstaniu Samorządów terytorialnych nastąpił szereg pozytywnych zmian. Inne pytane osoby również sądzą, że wiele się zmieniło dzięki nowemu systemowi władzy. Widzą także wady, ale twierdzą że są one do zlikwidowania ( np. zły stan wody lub brak średnich zakładów pracy ). Jeśli nasze władze będą działały sprawnie, to i te minusy niedługo znikną. Wierzą, że samorządy terytorialne mogą przyczynić się do nastąpienia kolejnych pozytywnych zmian w powiecie.

14 Malbork teraz i kiedyś

15 KONIEC


Pobierz ppt "20 LAT WSPÓLNIE CO ZMIENIŁO SIĘ W POWIECIE MALBORSKIM OD WYBORÓW SAMORZĄDU W 1990 ROKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google