Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie"— Zapis prezentacji:

1 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Filologia polska

2 Filologia polska Nauka humanistyczna, badająca polski język i polską literaturę. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.

3 Studia pierwszego stopnia
stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) specjalności: - nauczycielska - dziennikarska - komunikacja kulturowa i media - edytorsko-redaktorska

4 Studia drugiego stopnia
stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) specjalności: - nauczycielska - dziennikarska - komunikacja kulturowa i media - logopedia oświatowa

5 Sylwetka absolwenta Absolwent otrzymuje pogłębioną wiedzę humanistyczną oraz uzyskuje ugruntowaną i rozszerzoną o wielorakie konteksty wiedzę kierunkową w zakresie literatury, językoznawstwa, polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego. Potrafi dostrzegać związki literatury, języka ze współczesną kulturą, wartościować zjawiska z wykorzystaniem różnych metodologii, form gatunkowych wypowiedzi; umie opisać tendencje rozwojowe języka polskiego, literatury, obiegi kultury.

6 Specjalność nauczycielska
kwalifikacja do nauczania języka polskiego w placówkach oświatowych (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) poszerzona wiedza w zakresie dydaktyki literatury i języka polskiego znajomość metod samokształcenia i samodoskonalenia umiejętność oryginalnego opracowywania zajęć dydaktycznych

7 Specjalność dziennikarska
umiejętności związane z przygotowywaniem i opracowywaniem tekstów medialnych w zakresie redakcji, korekty i komputerowej edycji tekstu poznanie warunków i metod pracy w mediach i szeroko rozumianej sferze komunikacji publicznej umiejętność rozumienia i analizy dyskursów medialnych

8 Komunikacja kulturowa i media
umiejętność interpretowania znaczeń procesów komunikacyjnych kompetencje związane z planowaniem i tworzeniem projektów medialnych oraz innymi sferami działań w kulturze o charakterze animacyjnym czy reklamowym umiejętność analizowania funkcji instytucji tworzących, rozpowszechniających i przechowujących informacje

9 Specjalność edytorsko-redaktorska
kompetencje teoretyczne i praktyczne z zakresu edytorstwa i redakcji wydawnictw książkowych i elektronicznych uzyskanie wiedzy na temat specyfiki i funkcjonowania współczesnego rynku wydawniczego, komunikacji publicznej, tekstologii i zasad edytorstwa umiejętności z zakresu merytorycznego i komputerowego przygotowania publikacji oraz prac redaktorskich

10 Logopedia oświatowa możliwość podjęcia pracy nauczyciela logopedy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, w placówkach wychowania przedszkolnego i placówkach oświatowych, w świetlicach środowiskowych możliwość uczestniczenia w działaniach zespołów korekcyjno-kompensacyjnych możliwość samodzielnej pracy z dziećmi i młodzieżą

11 Specjalność nauczycielska Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy w szkolnictwie i placówkach oświatowych. Specjalność dziennikarska Absolwent jest przygotowany do funkcjonowania na rynku mediów w zakresie przekazu informacji w instytucjach, urzędach i innych placówkach, a także przy obsłudze medialnej różnego typu placówek.

12 Komunikacja kulturowa i media Absolwent jest przygotowany do uczestniczenia w animowaniu wydarzeń kulturalnych, tworzenia społecznych strategii komunikacyjnych, kształtowania wizerunku podmiotów społecznych, generowania procesów twórczych ze szczególnym uwzględnieniem tekstów medialnych, wykorzystywania elektronicznych środków przekazu, obsługi systemów multimedialnych.

13 Specjalność edytorsko-redaktorska
Absolwent jest przygotowany do pracy w wydawnictwach jako: edytor, korektor, redaktor oraz w sferze komunikacji publicznej: instytucjach, działach promocji firm, redakcjach jako redaktor czasopism, biuletynów, portali internetowych.

14 Logopedia oświatowa Absolwent jest przygotowany do działań podejmowanych przez logopedę w zakresie: - prowadzenia badań określających stan mowy - diagnozy - prognozowania terapii - prowadzenia terapii (indywidualnej i grupowej) - doradztwa logopedycznego - współpracy z nauczycielami, pedagogami i psychologami - usprawniania procesu komunikacji - rozwijania i uzupełniania wiedzy fachowej poprzez uczestnictwo w różnego typu szkoleniach.

15 Nasi absolwenci Po ukończeniu studiów na kierunku filologia polska możesz być kim tylko zechcesz.  Wielu naszych absolwentów realizuje się w życiu zawodowym. Spójrzmy na nich:

16 Robert Dorosławski Dyrektor naczelny częstochowskiego Teatru im. Adama Mickiewicza Reżyser i scenarzysta Laureat wielu nagród

17 Arkadiusz Frania Poeta Prozaik Krytyk literacki Członek Związku Literatów Polskich Dzieła: na przykład mnie nie ma, powiedz mi siebie, na zimnym uczynku

18 Beata Grzanka Dyrektor Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego

19 Łukasz Sośniak Dziennikarz muzyczny Fotograf, fotoreporter Twórca portalu muzycznego

20 Publikacje pracowników Instytutu Filologii Polskiej

21 Adam Regiewicz, Katechezy w obrazach
Adam Regiewicz, Katechezy w obrazach. Kerygmatyczne czytanie filmu, Kraków 2012

22 Artur Żywiołek, Mesjański LOGOS Europy
Artur Żywiołek, Mesjański LOGOS Europy. Mariana Zdziechowskiego i Stanisława Brzozowskiego dyskursy o kulturze Zachodu, Częstochowa 2012

23 Adam Regiewicz, Kino a kultura w świecie antropologii współczesnej
Adam Regiewicz, Kino a kultura w świecie antropologii współczesnej. Próba interpretacji kerygmatycznej, Lublin 2011

24 Lucyna Rożek, Paradygmaty lekturowe
Lucyna Rożek, Paradygmaty lekturowe. Szkice o literaturze polskiej i rosyjskiej, Częstochowa 2011

25 Dariusz Kosiński, Anna Wypych-Gawrońska, Anna Stafiej, Agnieszka Marszałek, Małgorzata Sugiera, Joanna Leśnierowska, Słownik wiedzy o teatrze, Bielsko-Biała 2005

26 Anna Wypych-Gawrońska, Lwowski teatr operowy i operetkowy w latach , Universitas, Kraków Nagroda „Teatralna Książka Roku 1999”

27 Agnieszka Czajkowska, Artur Żywiołek, Prze - pisane i za - pisane
Agnieszka Czajkowska, Artur Żywiołek, Prze - pisane i za - pisane. Wybrane problemy współczesnej literatury polskiej, Częstochowa 2005

28 Elżbieta Wróbel, Dwudziestolecie znane i nieznane
Elżbieta Wróbel, Dwudziestolecie znane i nieznane. Szkice o prozie międzywojennej, Częstochowa 2012

29 Adam Regiewicz, Joanna Warońska, Widowiskowość i audiowizualność w dobie ponowoczesności, Częstochowa 2012

30 Poradnia językowa Celem poradni jest pomoc studentom, pracownikom naszej uczelni oraz wszystkim zainteresowanym częstochowianom w problemach w posługiwaniu się polszczyzną, m.in. w zakresie ortografii, interpunkcji, odmiany wyrazów, użycia frazeologizmów, a także objaśniania znaczenia i pochodzenia wyrazów.

31 Studenckie konferencje naukowe
Studenci filologii polskiej biorą udział w międzyuczelnianych konferencjach naukowych. Często sami są ich organizatorami. Tak było w przypadku X Międzyuczelnianej Konferencji Naukowej Język-Teatr-Literatura.

32 Studenckie Koło Teatralne „naJana”
Przedstawienia teatralne Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży Czytanie dramatu Sekcje: aktorska, muzyczna i techniczna

33 Koło Literackie „Anafora”
Spotkania i dyskusje literackie Działalność wydawnicza Konkursy literackie Promocje książek Popularyzacja inicjatyw artystycznych

34 Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
 Urządzanie odczytów publicznych, zebrań, sesji i innych imprez naukowych i kulturalnych Inspirowanie rozwoju lokalnego życia kulturalnego 

35 „Częstochowa do kryminału” – cykl spotkań w Cafe Belg
Poszukiwanie związków literatury i geografii w kontekście przestrzeni w badaniach kulturowych i literaturoznawczych Spotkania z autorami kryminałów

36 Muzyczna strona IFP Pracownicy naszego instytutu są wszechstronnie uzdolnieni. Jedną z ich wielu pasji jest muzyka, czego efektem jest zespół „oldschoolblues” (prof. Adam Regiewicz, dr hab. Artur Żywiołek i in.).

37 FILOLOGIA POLSKA ZAPRASZA
Przygotowały: Katarzyna Kopcik, Katarzyna Kowal studentki II roku 2°


Pobierz ppt "Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google