Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Funkcje Autorzy: Piotr Romanowski Marcin Warszewski kl. III b Gimnazjum Nr 2 w Trzebini.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Funkcje Autorzy: Piotr Romanowski Marcin Warszewski kl. III b Gimnazjum Nr 2 w Trzebini."— Zapis prezentacji:

1 Funkcje Autorzy: Piotr Romanowski Marcin Warszewski kl. III b Gimnazjum Nr 2 w Trzebini

2 Spis treści  C o to jest funkcja? C o to jest funkcja?  Dziedzina i zbiór wartości funkcji Dziedzina i zbiór wartości funkcji  P rzykłady funkcji liczbowych i nieliczbowych P rzykłady funkcji liczbowych i nieliczbowych  P rzykłady funkcji liniowych i nieliniowych P rzykłady funkcji liniowych i nieliniowych  O dczytywanie własności funkcji z wykresu O dczytywanie własności funkcji z wykresu  F unkcje na codzień F unkcje na codzień  S posoby opisu funkcji S posoby opisu funkcji

3 Co to jest funkcja? W codziennym życiu możemy zauważyć wiele funkcji. Każdy banknot ma swój unikalny kod. Nie ma dwóch takich samych kodów seryjnych. Więc można powiedzieć, że każdy banknot (x) ma przypisany tylko jeden kod seryjny (y). X – zbiór banknotów, Y – zbiór kodów seryjnych Podsumowując: Funkcja jest to przyporządkowanie każdemu elementowi x zbioru X dokładnie jednego elementu y zbioru Y. Spis treści

4 Dziedzina i zbiór wartości Odwołując się do poprzedniego slajdu, zbiór banknotów (zbiór X) możemy nazwać dziedziną funkcji. Natomiast jeden banknot w tym zbiorze nazywa się argumentem funkcji x. Jak zapewne pamiętasz każdy banknot ma swój unikalny kod, nazywamy go wartością funkcji y. Zbiór kodów seryjnych (zbiór Y) nazywamy zbiorem wartości funkcji. Podsumowując: Zbiór X na którym określona jest funkcja, nazywamy dziedziną funkcji. Element x zbioru X nazywamy argumentem funkcji. Zbiór Y nazywamy zbiorem wartości funkcji. Element y zbioru Y nazywamy wartością funkcji. Spis treści

5 Sposoby opisywania funkcji Każdą funkcje można przedstawić na kilka sposobów, oto one: Opis słowny Wzór Tabelka Wykres Graf Spis treści

6 Opis słowny Często jadąc z rodzicami autem, zastanawiamy się ile km przejedziemy w określonym czasie. Możemy tę sytuację opisać słownie. Zastanawiamy się jaka jest zależność drogi (s) od czasu (t), gdy samochód jedzie ze stałą prędkością 60 km/h Dalej Spis treści Spis sposobów

7 Wzór Aby obliczyć ile przejdziemy km w danym czasie, możemy zastosować wzór. W tym przypadku będzie on następujący: s = 60 t s – przebyta droga t – czas w jakim pokonaliśmy przebytą drogę Spis treści DalejSpis sposobów

8 Tabela Za pomocą wzoru możemy obliczyć dane do tabeli. Dalej Spis treści Spis sposobów

9 Wykres Dane które zebraliśmy w tabeli możemy pokazać w sposób bardziej wizualny – wykres. Dalej Spis treści Spis sposobów

10 Graf Graf jest to następny wizualny sposób pokazania funkcji. Spis treści Spis sposobów

11 Funkcja liczbowa Z funkcjami można spotkać się także w świecie przyrody. Jedną z takich funkcji może być zależność wzrostu drzew (np. dębów), od ich wieku. Podsumowując: Jeśli mamy funkcje w której X i Y są zbiorami liczbowymi, to tę funkcje nazywamy funkcją liczbową. Dalej Spis treści

12 Funkcja nieliczbowa Czy wiesz że codziennie mamy styczność z funkcją ? A dokładniej z funkcją nieliczbową ? Przychodząc do szkoły nauczyciel czyta z dziennika listę obecności. Wtedy każdemu nazwisku i imieniu (x) jest przyporządkowany odpowiedni numer (y). Tak więc np. Jasiu Kowalski (x) ma numer w dzienniku 13 (y). Podsumowując: Jeśli mamy funkcje w której conajmniej jeden ze zbiorów X lub Y nie jest liczbowy, to tę funkcje nazywamy funkcją nieliczbową. Wstecz Spis treści

13 Funkcja liniowa Dziedziną funkcji liniowej jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych. Ogólny wzór funkcji liniowej to y = ax + b, gdzie a,b są współczynnikami liczbowymi. Funkcja liniowa może być stała, rosnąca lub malejąca. a – mówi o tym czy funkcja jest rosnąca malejąca czy stała, ale także o kącie nachylenia wykresu funkcji do osi xstałarosnącamalejąca b – wyznacza punkt przecięcia wykresu z osią y - (0,b) Dalej Spis treści

14 Funkcja stała Funkcja liniowa y=ax+b jest stała, gdy: a = 0 Dalej Funkcja jest stała gdy każdemu argumentowi jest przypisana ta sama wartość. Spis treści

15 Funkcja rosnąca DalejWstecz Funkcja jest rosnąca, gdy dla coraz większych argumentów funkcja przyjmuje coraz większe wartości Funkcja liniowa y=ax+b jest rosnąca, gdy: a > 0 Spis treści

16 DalejWstecz Funkcja jest malejąca, gdy dla coraz większych argumentów funkcja przyjmuje coraz mniejsze wartości Funkcja liniowa y=ax+b jest malejąca, gdy: a < 0 Funkcja malejąca Spis treści

17 Funkcja kwadratowa Wykres funkcji kwadratowej nazywamy parabolą. Dziedziną funkcji kwadratowej jest zbiór liczb rzeczywistych. WsteczDalej Spis treści

18 Jeszcze inna funkcja nieliniowa Wykres funkcji y=a/x+b, gdzie x≠0 nazywamy hiperbolą. Wstecz Spis treści

19 Miejsce zerowe Każdy argument dla którego funkcja przyjmuje wartość 0, nazywamy miejscem zerowym tej funkcji. Dalej Spis treści

20 Odczytywanie argumentów z wykresu Patrząc na wykres chcemy sprawdzić dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje wartość 4 (y = 4). DalejWstecz Spis treści

21 Odczytywanie wartości z wykresu Patrząc na wykres chcemy sprawdzić dla jakiej wartości funkcja przyjmuje argument 2 (x = 2). Wstecz Spis treści

22 Funkcje na codzień Funkcje mogą przydać się między innym do prostych zadań matematycznych np. określenia zależności kwoty jaką zapłacimy za taksówkę od ilości przejechanych kilometrów. Powiedzmy, że za sam przyjazd taksówki musimy zapłacić 5 zł, natomiast za każdy przejechany kilometr 3 zł, więc wzór tej funkcji będzie następujący: y = 5 + 3x. y – poniesiony koszt x – liczba przejechanych kilometrów Spis treści


Pobierz ppt "Funkcje Autorzy: Piotr Romanowski Marcin Warszewski kl. III b Gimnazjum Nr 2 w Trzebini."

Podobne prezentacje


Reklamy Google