Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polski system współpracy rozwojowej spotkanie 28 lutego 2011 POLSKA USA Szwajcaria Kanada Chiny Szwecja Francja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polski system współpracy rozwojowej spotkanie 28 lutego 2011 POLSKA USA Szwajcaria Kanada Chiny Szwecja Francja."— Zapis prezentacji:

1 Polski system współpracy rozwojowej spotkanie 28 lutego 2011 POLSKA USA Szwajcaria Kanada Chiny Szwecja Francja

2 Plan spotkania Sposoby raportowania – pomoc udzielana przez PL a ODA Stan prac nad ustawą o współpracy rozwojowej Wieloletni program współpracy rozwojowej Dyskusja dotycząca współpracy pomiędzy MSZ a resortami

3 ODA – Official Development Aid DAROWIZNY, DOTACJE, POZYCZKI 1) POMOC UDZIELANA PRZEZ INSTYTUCJE SEKTORA PUBLICZNEGO (rządy, agencje rządowe, również władze lokalne) 2) UDZIELANA W CELU ROZWOJU GOSPODARCZEGO I BUDOWY DOBROBYTU KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ 3) UDZIELANA BEZZWROTNIE LUB NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH (POZYCZKI JEDYNIE JEŚLI POSIADAJĄ ELEMENT GRANTU >=25%)

4 Czego może dotyczyć współpraca rozwojowa? Redukcja ubóstwa Trwały rozwój społeczno gospodarczy Przestrzeganie prawa człowieka Edukacja rozwojowa Ochrona ofiar konfliktów, klęsk, katastrof Ochrona środowiska naturalnego Wspieranie stabilności Promocja globalnego bezpieczeństwa Promocja dobrego rządzenia Budowa rządów prawa Promocja społeczeństwa obywatelskiego Promocja demokracji …

5 Polski system współpracy rozwojowej ODA WSPARCIE DEMOKRACJI POMOC HUMANITARNA adresowana do krajów z listy DAC OECD, realizowana we współpracy z krajami biorcami realizowana bez wiedzy i współpracy z lokalnymi władzami sprawne reagowanie na zaistniałe sytuację z lub bez udziału lokalnych władz

6 Jak wspólnie raportujemy ODA? Pozostałe środki publiczne w wysokości 38,31 mln PLN stanowiły składki poszczególnych resortów na rzecz organizacji międzynarodowych, programów, funduszy m.in. Systemu Narodów Zjednoczonych

7 Stan prac nad ustawą Założenia do projektu ustawy przyjęte 15 lutego 2011r. Środki zarówno w budżecie MSZ jak i w rezerwie Większa elastyczność w dysponowaniu środkami, Democracy Fund Rada Programowa Współpracy Rozwojowej

8 Dlaczego program 5cio-letni? 5.7.1 Wieloletni program współpracy rozwojowej Rada Ministrów co pięć lat w drodze uchwały przyjmuje przedłożony przez ministra właściwego ds. zagranicznych Wieloletni program współpracy rozwojowej, zwany dalej „Programem”, lub aktualizuje program z poprzedniego okresu. Program w szczególności precyzuje cele i priorytety geograficzne i tematyczne polskiej współpracy rozwojowej. Program może ponadto określać zasady współpracy rozwojowej z poszczególnymi krajami priorytetowymi lub w ramach poszczególnych sektorów. Program obejmuje okresy nie krótsze niż pięć lat i podlega co najmniej jednemu okresowemu przeglądowi. Minister właściwy ds. zagranicznych poddaje projekt programu pod konsultacje społeczne oraz uzgodnienia międzyresortowe.

9 Dlaczego program 5cio-letni? Możliwość strategicznego planowania Większa przewidywalność pomocy dla beneficjentów i grantobiorców Chęć realizacji dłuższych i bardziej złożonych projektów pomocowych Możliwość ujęcia w jednym dokumencie priorytetów pomocowych całego rządu Możliwość ewaluacji pomocy i łatwiejsze raportowanie

10 misja i wizja systemu pomocy założenia długofalowe narzędzia pomocy, podział środków, etc. strategia oraz narzędzia pomocy Co jest naszym specialite de la maison? Czy sektory powinny być przekrojowe, czy ograniczone terytorialnie? pomoc humanitarna obszary tematyczne w jakich obszarach Polska pomoc powinna być obecna? Jak opisać obszary/kraje priorytetowe? obszary geograficzne Program 5cio-letni – jakie obszary?

11 DWR Ambasady Dep. Teryt. DWPR INNI w MSZ RESORTY otoczenie biznesu organizacje pozarządowe Program 5cio-letni – z kim?

12 Wspóln a wizja Warstaty Interesariusze WSTEPNY HARMONOGRAM PRAC NAD WIELOLETNIM PROGRAM WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ 2012-2016 MARZEC 2011Spotkania grup roboczych w trzech obszarach KWIECIEŃ 2011 Zakończenie prac nad projektem ustawy Spotkania grup roboczych i prace nad concept notes MAJ 2011Konsultacje concept notes CZERWIEC 2011 Konsultacje społeczne dotyczące projektu Wieloletniego programu LIPIEC 2011Zakończenie prac nad Wieloletnim programem JESIEŃ 2011Przyjęcie ustawy o współpracy rozwojowej przez sejm RP, Przyjęcie Wieloletniego programu współpracy rozwojowej przez Radę Ministrów

13 Tematy do dyskusji Jakie projekty realizowane będą przez resorty w 2011r. oraz w latach 2012-2016? (skala projektów) Jakie priorytety geograficzne i tematyczne widzą państwo w perspektywie wieloletnich projektów? W jaki sposób gotowi byliby państwo włączyć się w prace nad wieloletnim programem? W jakiej formie chcieliby Państwo współpracować w przyszłości? W jaki sposób najefektywniej raportować polską oficjalną pomoc?


Pobierz ppt "Polski system współpracy rozwojowej spotkanie 28 lutego 2011 POLSKA USA Szwajcaria Kanada Chiny Szwecja Francja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google