Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katowice, 13.11.2012 Rok działalności Stowarzyszenia Grupy KOPEX „CHCEMY POMÓC” Katowice, 13.11.2012 Nina Krystoń Prezes Zarządu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katowice, 13.11.2012 Rok działalności Stowarzyszenia Grupy KOPEX „CHCEMY POMÓC” Katowice, 13.11.2012 Nina Krystoń Prezes Zarządu."— Zapis prezentacji:

1 Katowice, 13.11.2012 Rok działalności Stowarzyszenia Grupy KOPEX „CHCEMY POMÓC” Katowice, 13.11.2012 Nina Krystoń Prezes Zarządu

2 Katowice, 13.11.2012 Misja, wizja i cele Stowarzyszenia MISJA: SKUTECZNIE POMAGAĆ INNYM GŁÓWNE cele: Prowadzenie działań ukierunkowanych na integrację i aktywizację pracowników wszystkich spółek Grupy Kopex Prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej i dobroczynnej przede wszystkim na rzecz pracowników i ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej Wspieranie, promocja i pomoc w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionej z rodzin o niskich dochodach Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

3 Katowice, 13.11.2012 Jak realizujemy nasze cele? Cykl 5 spotkań „Przez śmiech do lepszego małżeństwa” Pierwszy temat: Czym różni się mózg kobiety od mózgu mężczyzny? www.youtube.com/watch?v=aZBhyPiyeOs Warsztaty dla Pań: Jak budować poczucie pewności siebie? Realizowane przy współpracy z Specjalistą ds. wizażu i Panią psycholog. Kolejne spotkania, to inauguracja rozpoczęcia działalności naszego Stowarzyszenia podczas koncertów w ZZM S.A w Zabrzu i Tagor S.A. w Tarnowskich Górach.

4 Katowice, 13.11.2012 Realizacja celów 20 stycznia tego roku nasze najmłodsze dzieci mogły razem ze swoimi rodzicami bawić się na Balu Karnawałowym. Radość, zabawa, śmiech i taniec towarzyszyły nam do wieczora, aż rodzice padli ze zmęczenia.

5 Katowice, 13.11.2012 Kibicowaliśmy również przez cały sezon siatkarzom Jastrzębskiego Węgla, wyjazdy mogliśmy zorganizować dzięki współpracy z Działem Marketingu Dobrą okazją na spotkanie był również Dzień Kobiet, słowa zachęty, podziękowania jak i docenienia wraz z piękną różą sprawiły Panią ogromną przyjemność Z okazji obchodzonego 15 maja Międzynarodowego Dnia Rodzin Stowarzyszenie Grupy Kopex Chcemy Pomóc, przy współpracy z Fundacją Humanites zachęcało wszystkich do spędzenia tego szczególnego dnia w gronie najbliższych Realizacja celów c.d. …

6 Katowice, 13.11.2012 Dzień Dziecka zwrócił nam uwagę jak wiele jest dzieci, które potrzebują opieki i wsparcia. Pracownicy dołączyli się do paczek przekazanych Świetlicy w Mysłowicach „Fabryka Uśmiechów” 14 lipca br. po raz pierwszy pracownicy spółki Kopex wraz z rodzinami uczestniczyli w żeglarsko-kajakowej imprezie integracyjnej zorganizowanej z inicjatywy Aleksandry Puzyno, pracownika działu komunikacji i marketingu Kopex S.A. w ramach naszego Stowarzyszenia. Uczestnicy mieli okazję nabrać nieco prędkości i poczuć wiatr we włosach pływając na jachcie żeglarskim czy kajakach, choć byli i tacy, którzy woleli zażywać kąpieli słonecznej. Bardziej odważni próbowali udowodnić, że chodzenie po wodzie jest możliwe. Śmiałkowie wchodzili do dmuchanej kuli zwanej Waterball, dzięki której spacer po stawie to była pestka. Realizacja celów c.d. …

7 Katowice, 13.11.2012 Konkurs Fotograficzny zorganizowany z inicjatywy Adama Lacha, zaktywizował pracowników Grupy Kopex oraz ich dzieci. Szanse na nagrody miał każdy kto wysłał max 5 fotografii w temacie wakacji, sportu i przyrody. Ujawniły się talenty małych i dużych. Realizacja celów c.d. …

8 Katowice, 13.11.2012 Konkurs Fotograficzny Nagrody w kategorii wiekowej „Dzieci” I miejsce – Eryk Primula (lat 12) za pracę pt.: „Drzemka przed kąpielą” - aparat kompaktowy dla dzieci firmy Nikon, II miejsce – Hanna Pietrucha (lat 13) za pracę pt.: „Odpoczynek po upalnym dniu” - zestaw książek edukacyjnych o tematyce fotograficznej, III miejsce – Dawid Szewczuk (lat 14) za pracę pt.: „Kolonie w Grecji, przed naszym hotelem” - bilety do kina dla całej rodziny;

9 Katowice, 13.11.2012 Konkurs Fotograficzny Nagrody w kategorii wiekowej „Młodzież i Dorośli” I miejsce – Mariusz Skwarek za pracę pt.: „Freestyle” - aparat kompaktowy Olympus serii Tough, II miejsce – Adrian Wawroś za pracę pt.: „Zachód słońca” - program do obróbki zdjęć Adobe Photoshop Elements 10, III miejsce – Izabella Czyszczoń za pracę pt.: „Wodne dzieci” - roczna prenumerata miesięcznika ‘Digital Camera’,

10 Katowice, 13.11.2012 Konkurs Fotograficzny Nagroda specjalna Prezesa Stowarzyszenia „Chcemy pomóc” Aneta Primula za pracę pt.: „Mam rybę”

11 Katowice, 13.11.2012 Realizacja celów - zagadnienia Spotkania tematyczne Program stypendialny Pomoc finansowa- zapomogi Konkursy Wolontariat Współpraca z organizacjami poza rządowymi Szkolenia Porady doradcy-mediatora Porady prawne Porady finansowe (długi, komornik)

12 Katowice, 13.11.2012 Rok działalności Stowarzyszenia Grupy KOPEX „CHCEMY POMÓC” Katowice, 13.11.2012 Krystian Korus Członek Zarządu

13 Katowice, 13.11.2012 Realizacja celów – zagadnienia związane z pomocą socjalną Działania Zespołu ds. pomocy finansowo – ekonomicznej: 1.postawa organizacyjna działania - procedura udzielania zapomóg przyjęta uchwałą Zarządu 3/1/2012 r. w dniu 24.01.2012 r. 2.udzielanie zapomóg finansowych: –rozpatrywano łącznie 11 pism i wniosków, –udzielono 6 zapomóg na łączną kwotę 5600 zł. –zapomogi dotyczyły głownie pomocy osobom chorym na przewlekłe choroby, w jednym przypadku trudnej sytuacji życiowej pracownika, 3.osoby zaangażowane przy identyfikacji potrzeb w zakresie pomocy oraz przy dokumentowaniu wniosków.

14 Katowice, 13.11.2012 Realizacja celów – zagadnienia związane z organizacją prac Zarządu Stowarzyszenia 1.Procedury i regulaminy opracowane:  opracowano dwie procedury: opracowywanie i modyfikacja procedur, udzielania zapomóg,  opracowano trzy regulaminy: Regulamin Zarządu, przyznawania stypendiów, Konkursu fotograficznego „Wakacje z rodzinką” 2.Procedury i regulaminy do opracowania:  związane z polityką ochrony danych osobowych z dniem 1.11.2012 r. powołano Administratora Bezpieczeństwa informacji, wyznaczono termin do 31.12.2012 r. na opracowanie przez ABI projektu niezbędnych procedur  związane z sygnalizowanymi projektami udzielania porad prawnych czy doradczych

15 Katowice, 13.11.2012 Realizacja celów – zagadnienia związane z organizacją prac Zarządu Stowarzyszenia cd. 3.Stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicznego  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie: Art. 20 ust. 1 - Organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa (…) która spełnia łącznie następujące wymagania: (…) pkt. 1 prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogólu społeczności lub określonej grupy podmiotów pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa (…) Art. 22 ust. 1 – Organizacja pozarządowa (…) może uzyskać status organizacji pożytku publicznego pod warunkiem iż działalność, o której mowa w Art,. 20 ust 1 pkt.1 i ust 2 prowadzona jest nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata.

16 Katowice, 13.11.2012 Rok działalności Stowarzyszenia Grupy KOPEX „CHCEMY POMÓC” Katowice, 13.11.2012 Kamil Górski Koordynator ds. systemu stypendialnego


Pobierz ppt "Katowice, 13.11.2012 Rok działalności Stowarzyszenia Grupy KOPEX „CHCEMY POMÓC” Katowice, 13.11.2012 Nina Krystoń Prezes Zarządu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google