Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Gospodarki Departament Promocji i Współpracy Dwustronnej www.mg.gov.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Gospodarki Departament Promocji i Współpracy Dwustronnej www.mg.gov.pl."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Gospodarki Departament Promocji i Współpracy Dwustronnej www.mg.gov.pl

2 www. mg.gov.pl www.eksporter.gov.pl Ministerstwo Gospodarki Instrumenty promocji eksportu Ze względu na sposób finansowanie wyróżniamy dwa rodzaje instrumentów promocji eksportu:  Instrumenty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych;  Instrumenty finansowane z budżetu państwa.

3 www. mg.gov.pl www.eksporter.gov.pl Ministerstwo Gospodarki Instrumenty promocji eksportu Zasady realizacji i dofinansowania instrumentów promocji eksportu finansowanych w ramach środków pochodzących z budżetu państwa określone zostały w krajowych aktach prawnych i stanowią bezzwrotną pomoc publiczną.

4 www. mg.gov.pl www.eksporter.gov.pl Ministerstwo Gospodarki Instrumenty promocji eksportu Instrumenty promocji eksportu finansowane z budżetu państwa (1): 1. rozporządzenie RM z dnia 31.10.2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na JRE (Dz. U. 2007 Nr 211, poz. 1542, zmienione Dz. U. 2009 Nr 160, poz. 1263); 2. rozporządzenie RM z dnia 31.10.2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych (Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522, zmienione Dz. U. 2009 Nr 160, poz. 1266);

5 www. mg.gov.pl www.eksporter.gov.pl Ministerstwo Gospodarki Instrumenty promocji eksportu Instrumenty promocji eksportu finansowane z budżetu państwa (2): 3. rozporządzenie RM z dnia 31.10.2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na JRE (Dz. U. 2007 Nr 211, poz. 1543, zmienione Dz. U. 2009 Nr 160, poz. 1265); 4. rozporządzenie RM z dnia 31.10.2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na JRE (Dz. U. 2007 Nr 211, poz. 1544, zmienione Dz. U. 2009 Nr 160, poz. 1264).

6 www. mg.gov.pl www.eksporter.gov.pl Ministerstwo Gospodarki Instrumenty promocji eksportu Wykluczenia - rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, tj. nieprzetworzone produkty żywnościowe.

7 www. mg.gov.pl www.eksporter.gov.pl Ministerstwo Gospodarki Instrumenty promocji eksportu Wszystkie instrumenty promocyjne w formule de minimis – ograniczenie pomocy do wysokości 200 000 Euro / 3 lata Rozporządzenia Rady Ministrów - tryb obejmuje: 1.Wniosek beneficjenta o udzielenie pomocy publicznej na 30 dni przed imprezą 2. Podpisanie umowy między beneficjentem a MG 3. Realizację projektu przez beneficjenta 4. Złożenie rozliczenia do MG 5. Refundację części kosztów realizacji projektu

8 www. mg.gov.pl www.eksporter.gov.pl Ministerstwo Gospodarki Instrumenty promocji eksportu Warunki uzyskania pomocy – przedsiębiorca: 1.nie posiada zaległości podatkowych i zaległości z tytułu składek wobec ZUS; 2.nie otrzymał pomocy publicznej na realizację tego przedsięwzięcia z innych źródeł (do wysokości limitu 50% kosztów netto kwalifikujących się do udzielenia pomocy); 3.w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie otrzymał pomocy de minimis, której wartość brutto, łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekraczałaby równowartość 200 tys. euro,

9 www. mg.gov.pl www.eksporter.gov.pl Ministerstwo Gospodarki Dofinansowanie kosztów udziału w branżowym projekcie promocyjnym - rozporządzenie RM z dnia 31.10.2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na JRE (Dz. U. 2007 Nr 211, poz. 1542, zmienione Dz. U. 2009 Nr 160, poz. 1263) Branżowy projekt promocyjny:  zgłoszony przez grupę co najmniej 4 przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w Polsce;  w ramach tej samej branży lub kilku pokrewnych branż lub grup towarowych;  działalność promocyjna – co najmniej 2 działania tj.: pokazy, degustacje, wystawy, prezentacje, demonstracje, spotkania branżowe, konferencje prasowe, szkolenia, seminaria oraz warsztaty. Branżowe projekty promocyjne

10 www. mg.gov.pl www.eksporter.gov.pl Ministerstwo Gospodarki Branżowe projekty promocyjne Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych realizacji projektu, max 100.000 PLN na projekt Pomoc dla jednego przedsiębiorcy – max. 8000 PLN Koszty kwalifikowane: - transport eksponatów; - wynajem powierzchni wystawienniczej, sali; - zabudowa powierzchni, montażu, scenografii; - obsługa techniczna; - przygotowanie i druk zaproszeń, materiałów informacyjnych i reklamowych; - przejazd i zakwaterowanie przedstawiciela przedsiębiorstwa uczestniczącego w projekcie; - zadania zlecone i usługi wynikające ze specyfiki projektu.

11 www. mg.gov.pl www.eksporter.gov.pl Ministerstwo Gospodarki Dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatu wyrobu Dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatu wyrobu - rozporządzenie RM z dnia 31.10.2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych (Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522, zmienione Dz. U. 2009 Nr 160, poz. 1266): adresat pomocy - MSP; refundacja do 50 tyś złotych na przedsiębiorcę; refundacja do 50% kosztów związanych z uzyskaniem certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych.

12 www. mg.gov.pl www.eksporter.gov.pl Ministerstwo Gospodarki Dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatu wyrobu Pomoc obejmuje koszty: usług doradczych, przygotowania i tłumaczenia dokumentacji technicznej, transportu i ubezpieczenia próbek i dokumentacji technicznej, przeprowadzenie audytu, przeprowadzenia badań certyfikacyjnych, koszty wydania i wystawienia certyfikatu wyrobu.

13 www. mg.gov.pl www.eksporter.gov.pl Ministerstwo Gospodarki Dofinansowanie kosztów wydawnictw promocyjnych Dofinansowanie publikacji wydawnictw - rozporządzenie RM z dnia 31.10.2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na JRE (Dz. U. 2007 Nr 211, poz. 1543, zmienione Dz. U. 2009 Nr 160, poz. 1265): Wydawnictwo musi mieć charakter zbiorowy:  branżowy (stowarzyszenie, izba gospodarcza),  geograficzny (gmina, województwo)

14 www. mg.gov.pl www.eksporter.gov.pl Ministerstwo Gospodarki Dofinansowanie kosztów wydawnictw promocyjnych  pomoc obejmuje koszty zakupu papieru, druku, składu, łamania i naświetlania, tłoczenia płyt, oprawy oraz koszty tłumaczenia przedsięwzięcia wydawniczego;  wydawnictwo jest pozytywnie ocenione pod kątem przydatności do promocji przez MG (przeznaczenie, sposób dystrybucji, nakład, wersje językowe, budżet i źródła finansowania, niezbędność pomocy;  refundacja obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych realizacji danego wydawnictwa;  dotacji udziela się do wyczerpania środków budżetowych.

15 www. mg.gov.pl www.eksporter.gov.pl Ministerstwo Gospodarki Dofinansowanie kosztów przedsięwzięć promocyjnych Dofinansowanie przedsięwzięć promocyjnych - rozporządzenie RM z dnia 31.10.2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na JRE (Dz. U. 2007 Nr 211, poz. 1544, zmienione Dz. U. 2009 Nr 160, poz. 1264). Dofinansowanie kosztów organizacji:  konferencji, seminariów,  zbiorowych pokazów oraz prezentacji wyrobów „S”. Refundacja obejmuje do 50% kosztów realizacji danego przedsięwzięcia;

16 www. mg.gov.pl www.eksporter.gov.pl Ministerstwo Gospodarki Dofinansowanie kosztów przedsięwzięć promocyjnych Projekty są objęte pomocą pod warunkiem promocyjnego charakteru projektu: - charakter proeksportowy i zbiorowy, - efekty, zasięg, źródła finansowania, - doświadczenie organizatorów, - niezbędność pomocy. Koszty kwalifikowane to: koszty wynajęcia sali wraz z wyposażeniem, nagłośnienia, obsługi technicznej, dodatkowego oświetlenia, druku materiałów informacyjnych i konferencyjnych, tłumaczenia oraz inne koszty wynikające ze specyfiki projektu. Dotacji udziela się do wyczerpania środków budżetowych.

17 www. mg.gov.pl www.eksporter.gov.pl Ministerstwo Gospodarki Dziękuję za uwagę Joanna Gajda Ministerstwo Gospodarki, Departament Promocji i Współpracy Dwustronnej Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Tel: +4822 693 53 64 Fax: +4822 693 40 19 joanna.gajda@mg.gov.pl


Pobierz ppt "Ministerstwo Gospodarki Departament Promocji i Współpracy Dwustronnej www.mg.gov.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google