Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Gospodarki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Gospodarki"— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Gospodarki
Departament Promocji i Współpracy Dwustronnej

2 Instrumenty promocji eksportu
Ze względu na sposób finansowanie wyróżniamy dwa rodzaje instrumentów promocji eksportu: Instrumenty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych; Instrumenty finansowane z budżetu państwa. Ministerstwo Gospodarki 2

3 Instrumenty promocji eksportu
Zasady realizacji i dofinansowania instrumentów promocji eksportu finansowanych w ramach środków pochodzących z budżetu państwa określone zostały w krajowych aktach prawnych i stanowią bezzwrotną pomoc publiczną. Ministerstwo Gospodarki 3

4 Instrumenty promocji eksportu
Instrumenty promocji eksportu finansowane z budżetu państwa (1): rozporządzenie RM z dnia r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na JRE (Dz. U Nr 211, poz. 1542, zmienione Dz. U Nr 160, poz. 1263); rozporządzenie RM z dnia r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych (Dz. U Nr 210, poz. 1522, zmienione Dz. U Nr 160, poz. 1266); Ministerstwo Gospodarki 4

5 Instrumenty promocji eksportu
Instrumenty promocji eksportu finansowane z budżetu państwa (2): rozporządzenie RM z dnia r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na JRE (Dz. U Nr 211, poz. 1543, zmienione Dz. U Nr 160, poz. 1265); rozporządzenie RM z dnia r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na JRE (Dz. U Nr 211, poz. 1544, zmienione Dz. U Nr 160, poz. 1264). Ministerstwo Gospodarki 5

6 Instrumenty promocji eksportu
Wykluczenia - rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, tj. nieprzetworzone produkty żywnościowe. Ministerstwo Gospodarki

7 Instrumenty promocji eksportu
Wszystkie instrumenty promocyjne w formule de minimis – ograniczenie pomocy do wysokości Euro / 3 lata Rozporządzenia Rady Ministrów - tryb obejmuje: Wniosek beneficjenta o udzielenie pomocy publicznej na 30 dni przed imprezą Podpisanie umowy między beneficjentem a MG Realizację projektu przez beneficjenta Złożenie rozliczenia do MG Refundację części kosztów realizacji projektu Ministerstwo Gospodarki

8 Instrumenty promocji eksportu
Warunki uzyskania pomocy – przedsiębiorca: nie posiada zaległości podatkowych i zaległości z tytułu składek wobec ZUS; nie otrzymał pomocy publicznej na realizację tego przedsięwzięcia z innych źródeł (do wysokości limitu 50% kosztów netto kwalifikujących się do udzielenia pomocy); w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie otrzymał pomocy de minimis, której wartość brutto, łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekraczałaby równowartość 200 tys. euro, Ministerstwo Gospodarki

9 Branżowe projekty promocyjne
Dofinansowanie kosztów udziału w branżowym projekcie promocyjnym - rozporządzenie RM z dnia r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na JRE (Dz. U Nr 211, poz. 1542, zmienione Dz. U Nr 160, poz. 1263) Branżowy projekt promocyjny: zgłoszony przez grupę co najmniej 4 przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w Polsce; w ramach tej samej branży lub kilku pokrewnych branż lub grup towarowych; działalność promocyjna – co najmniej 2 działania tj.: pokazy, degustacje, wystawy, prezentacje, demonstracje, spotkania branżowe, konferencje prasowe, szkolenia, seminaria oraz warsztaty. Ministerstwo Gospodarki

10 Branżowe projekty promocyjne
Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych realizacji projektu, max PLN na projekt Pomoc dla jednego przedsiębiorcy – max PLN Koszty kwalifikowane: - transport eksponatów; - wynajem powierzchni wystawienniczej, sali; - zabudowa powierzchni, montażu, scenografii; - obsługa techniczna; - przygotowanie i druk zaproszeń, materiałów informacyjnych i reklamowych; - przejazd i zakwaterowanie przedstawiciela przedsiębiorstwa uczestniczącego w projekcie; - zadania zlecone i usługi wynikające ze specyfiki projektu. Ministerstwo Gospodarki

11 Dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatu wyrobu
Dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatu wyrobu -rozporządzenie RM z dnia r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych (Dz. U Nr 210, poz. 1522, zmienione Dz. U Nr 160, poz. 1266): adresat pomocy - MSP; refundacja do 50 tyś złotych na przedsiębiorcę; refundacja do 50% kosztów związanych z uzyskaniem certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych. Ministerstwo Gospodarki

12 Dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatu wyrobu
Pomoc obejmuje koszty: usług doradczych, przygotowania i tłumaczenia dokumentacji technicznej, transportu i ubezpieczenia próbek i dokumentacji technicznej, przeprowadzenie audytu, przeprowadzenia badań certyfikacyjnych, koszty wydania i wystawienia certyfikatu wyrobu. Ministerstwo Gospodarki

13 Dofinansowanie kosztów wydawnictw promocyjnych
Dofinansowanie publikacji wydawnictw - rozporządzenie RM z dnia r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na JRE (Dz. U Nr 211, poz. 1543, zmienione Dz. U Nr 160, poz. 1265): Wydawnictwo musi mieć charakter zbiorowy: branżowy (stowarzyszenie, izba gospodarcza), geograficzny (gmina, województwo) Ministerstwo Gospodarki

14 Dofinansowanie kosztów wydawnictw promocyjnych
pomoc obejmuje koszty zakupu papieru, druku, składu, łamania i naświetlania, tłoczenia płyt, oprawy oraz koszty tłumaczenia przedsięwzięcia wydawniczego; wydawnictwo jest pozytywnie ocenione pod kątem przydatności do promocji przez MG (przeznaczenie, sposób dystrybucji, nakład, wersje językowe, budżet i źródła finansowania, niezbędność pomocy; refundacja obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych realizacji danego wydawnictwa; dotacji udziela się do wyczerpania środków budżetowych. Ministerstwo Gospodarki

15 Dofinansowanie kosztów przedsięwzięć promocyjnych
Dofinansowanie przedsięwzięć promocyjnych -rozporządzenie RM z dnia r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na JRE (Dz. U Nr 211, poz. 1544, zmienione Dz. U Nr 160, poz. 1264). Dofinansowanie kosztów organizacji: konferencji, seminariów, zbiorowych pokazów oraz prezentacji wyrobów „S”. Refundacja obejmuje do 50% kosztów realizacji danego przedsięwzięcia; Ministerstwo Gospodarki

16 Dofinansowanie kosztów przedsięwzięć promocyjnych
Projekty są objęte pomocą pod warunkiem promocyjnego charakteru projektu: - charakter proeksportowy i zbiorowy, - efekty, zasięg, źródła finansowania, - doświadczenie organizatorów, - niezbędność pomocy. Koszty kwalifikowane to: koszty wynajęcia sali wraz z wyposażeniem, nagłośnienia, obsługi technicznej, dodatkowego oświetlenia, druku materiałów informacyjnych i konferencyjnych, tłumaczenia oraz inne koszty wynikające ze specyfiki projektu. Dotacji udziela się do wyczerpania środków budżetowych. Ministerstwo Gospodarki

17 Ministerstwo Gospodarki
Dziękuję za uwagę Joanna Gajda Ministerstwo Gospodarki, Departament Promocji i Współpracy Dwustronnej Pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa Tel: Fax: Ministerstwo Gospodarki


Pobierz ppt "Ministerstwo Gospodarki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google