Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polkowice - tu warto mieszkać !

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polkowice - tu warto mieszkać !"— Zapis prezentacji:

1 Polkowice - tu warto mieszkać !
Temat: Polkowice - tu warto mieszkać ! Autorzy: Małgorzata Kaczmarek Dorota Gołębiowska

2 Krótka historia miasta
Dzieje Polkowic sięgają V w.p.n.e. Z tego okresu znaleziono na obszarze dzisiejszego miasta wyroby z brązu, charakterystyczne dla kultury łużyckiej. Prawa miejskie uzyskały Polkowice najprawdopodobniej w 1265 roku z rąk księcia Konrada Głogowskiego. Stary herb Polkowic

3 Krótka historia miasta
Do rozwoju osadniczego miasta przyczynili się osadnicy holenderscy, którzy budowali tutaj wiatraki – młyny. W 1830 roku w Polkowicach były 174 domy mieszkalne i 218 budynków gospodarczych. Wiatrak - młyn

4 Krótka historia miasta
W drugiej połowie XIX w. Polkowice przekształciły się z ośrodka rolniczo-rzemieślniczego w miasto uprzemysłowione. Polkowice przed II wojną światową znajdowały się w granicach Niemiec (III Rzesza). Rynek

5 Krótka historia miasta
II wojna światowa spowodowała niemal doszczętne zniszczenie i wyludnienie miasta. Ponownie prawa miejskie odzyskały Polkowice w 1966 roku. Od tej pory rozpoczęły nowy etap rozwojowy związany z przemysłem miedziowym. Rynek

6 Krótka historia miasta
Ulica Targowa (obecnie)

7 Plan miasta Powrót

8 Ciekawe miejsca Nowe budynki wybudowane w latach dziewięćdziesiątych
Zespół Szkół

9 Ciekawe miejsca Nowe budynki wybudowane w latach dziewięćdziesiątych
Ulica Fryderyka Chopina

10 Ciekawe miejsca Nowe obiekty Basen kąpielowy

11 Ciekawe miejsca Nowe obiekty AQUAPARK

12 Ważniejsze urzędy Urząd Gminy

13 Ważniejsze urzędy Starostwo Powiatowe w Polkowicach

14 Ważniejsze zakłady pracy
Zakłady Górnicze „Rudna” Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” Spółdzielnia Mieszkaniowa „CUPRUM” Zakład Energetyczny Zakład Energetyki Cieplnej Volkswagen Motor Polska Zakład Hydrotechniczny

15 Ważniejsze zakłady pracy
Zakłady Górnicze „Rudna”

16 Ważniejsze zakłady pracy
Zakład Hydrotechniczny - zajmuje się zagospodarowaniem odpadów powstałych w wyniku eksploatacji rud miedzi

17 Ważniejsze zakłady pracy
Volkswagen Motor Polska

18 Służby porządkowe i ratownicze
Pogotowie Ratunkowe Komenda Powiatowa Policji Komenda Powiatowa Straży Pożarnej Jednostka Gaśniczo – Ratownicza Państwowej Straży Pożarnej Komenda Straży Miejskiej Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna

19 Edukacja 1. Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki
2. Zespół Szkół (ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych) 3. Gimnazjum nr 1 9. Przedszkole Miejskie nr 4 4. Gimnazjum nr 2 10. Przedszkole Miejskie nr 5 5. Szkoła Podstawowa nr 1 6. Szkoła Podstawowa nr 2 6. Szkoła Podstawowa nr 3 7. Przedszkole Miejskie nr 2 8. Przedszkole Miejskie nr 3

20 Instytucje i stowarzyszenia niosące pomoc dzieciom
Ośrodek Pomocy Społecznej Polkowice ul. Lipowa 1, tel Ośrodek zajmuje się: dożywianiem dzieci, świadczeniem usług opiekuńczych, udzielaniem pomocy finansowej, zapewnianiem posiłków oraz ubrań osobom potrzebującym, udzielaniem schronienia bezdomnym, profilaktyką i rozwiązywaniem problemów społecznych (m.in. alkoholizm).

21 Instytucje i stowarzyszenia niosące pomoc dzieciom
Ośrodek Pomocy Społecznej

22 Instytucje i stowarzyszenia niosące pomoc dzieciom
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Polkowice ul. Targowa 1 tel Poradnia udziela dzieciom, młodzieży pomocy psychologiczno - pedagogicznej: badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne (badanie rozwoju dzieci, stopnia zaburzeń rozwojowych, badania określające zdolności i zainteresowania, kierunki kształcenia). Udziela pomocy edukacyjnej, wychowawczej i rewalidacyjnej. Prowadzi terapię logopedyczną, pedagogiczną, psychoterapię, socjoterapię, terapię rodzin. Organizuje doradztwo i konsultacje dla rodziców i nauczycieli.

23 Instytucje i stowarzyszenia niosące pomoc dzieciom
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

24 Instytucje i stowarzyszenia niosące pomoc dzieciom
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Polkowice ul. Rynek 19, tel Komisja : reaguje na sygnały rodziny, sąsiadów odnośnie osób nadużywających alkoholu, rozpoznaje sytuację osób pijących, wskazuje możliwości leczenia , terapii, szczególną troską otacza rodziny z małymi dziećmi, organizuje letni wypoczynek dzieciom z rodzin mających problem alkoholowy.

25 Instytucje i stowarzyszenia niosące pomoc dzieciom
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

26 Instytucje i stowarzyszenia niosące pomoc dzieciom
Ośrodek Pomocy Psychologicznej przy Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych ul. K.B.Kominka7, tel W Ośrodku znajdują się poradnie: Poradnia Terapii Uzależnień, Poradnia Psychologiczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego. Poradnia Terapii Uzależnień Terapia uzależnienia od alkoholu Terapia uzależnienia od narkotyków Terapia uzależnień od jedzenia, nikotyny, komputera Terapia ofiar przemocy Terapia sprawców przemocy Terapia dzieci i rodziców osób uzależnionych Poradnia Psychologiczna zajmuje się rozpoznawaniem i psychoterapią zaburzeń lękowych i emocjonalnych, zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Poradnia Zdrowia Psychicznego zajmuje się diagnozą i terapią dorosłych.

27 Instytucje i stowarzyszenia niosące pomoc dzieciom
Ośrodek Pomocy Psychologicznej przy Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych

28 Instytucje i stowarzyszenia niosące pomoc dzieciom
Stowarzyszenie Charytatywne „Żyć Godnie” ul. Kominka 1a, prezes – Mariola Kośmider Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz osób niepeł-nosprawnych: dofinansowanie wypoczynku dzieci, stwarzanie możliwości uczestnictwa w terapii zajęciowej, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny, środki ortopedyczne, pomoc finansowa najbardziej potrzebującym, organizowanie samopomocy całodziennej wśród ludzi najciężej poszkodowanych.

29 Instytucje i stowarzyszenia niosące pomoc dzieciom
Stowarzyszenie Charytatywne Przyjaciół Dzieci „Słoneczko” ul. Bracka 1, prezes – Eugeniusz Kicaj Stowarzyszenie zajmuje się przede wszystkim promocją dzieci zdolnych i utalentowanych. Organizuje również pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom, min. wyposażenie w podręczniki, przybory szkolne, ubrania, a także - letni wypoczynek.

30 Dziękujemy za uwagę !!! Autorzy: Małgorzata Kaczmarek
Dorota Gołębiowska


Pobierz ppt "Polkowice - tu warto mieszkać !"

Podobne prezentacje


Reklamy Google