Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2014 w województwie mazowieckim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2014 w województwie mazowieckim."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2014 w województwie mazowieckim

2 Realizacja programów w latach 2009 – 2012 w województwie mazowieckim 264 zrealizowane zadania (157 przez gminy i 107 przez powiaty) 260,1 mln zł przekazanych w ramach udzielonych dotacji (123,8 mln zł dla gmin i 136,3 mln zł dla powiatów) 561,3 mln zł – łączna wartość wykonanych zadań (265,8 mln zł przez gminy i 295,5 mln zł przez powiaty) 873 km – łączna długość dróg objętych zrealizowanymi zadaniami (prawie 407 km dróg gminnych i ponad 466 km dróg powiatowych)

3 Realizacja programów w latach 2009 – 2012 w poszczególnych województwach

4

5

6 Przewidywane efekty realizacji programów w województwie mazowieckim na koniec 2013 roku 308 zrealizowanych zadań (182 przez gminy i 126 przez powiaty) 308,3 mln zł przekazanych w ramach udzielonych dotacji (ok. 146 mln zł dla gmin i ok. 163 mln zł dla powiatów) km – łączna długość dróg objętych zrealizowanymi zadaniami (ok. 468 km dróg gminnych i ok. 543 km powiatowych)

7 Zadania gminne Zadania powiatowe

8 Terminy dotyczące naboru w 2013 roku do 30 września – nabór wniosków o dofinansowanie zadań do 31 października – ogłoszenie wstępnej listy rankingowej ocenionych wniosków do 30 listopada – ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej po rozpatrzeniu zastrzeżeń do wstępnej listy oraz przekazanie listy zakwalifikowanych wniosków do zatwierdzenia przez ministra administracji i cyfryzacji do 20 grudnia – zatwierdzenie listy zakwalifikowanych wniosków przez ministra administracji i cyfryzacji

9 Poziom dofinansowania i liczba zadań 50 % wartości - maksymalny poziom dofinansowania z budżetu państwa jednego zadania 3 mln zł – maksymalna wartość dotacji jednego zadania powiat ziemski i miasto na prawach powiatu mogą otrzymać dotacje na realizację 2 zadań, natomiast gminy na 1 zadanie

10 Ocena wniosków o dofinansowanie Oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój dokonuje pięcioosobowa komisja powoływana przez wojewodę mazowieckiego, w skład której wchodzą: 1 osoba wyznaczona przez zarząd województwa mazowieckiego 1 przedstawiciel dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 1 osoba wyznaczona przez komendanta wojewódzkiego policji 2 osoby powołane przez wojewodę mazowieckiego

11 Środki finansowe na realizację zadań w 2014 roku 1 miliard złotych – przewidywane wydatki budżetu państwa na dotacje dla wszystkich województw 96,4 mln zł – przewidywana wartość dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego po 48,2 mln zł – przewidywane dofinansowanie dla zadań obejmujących drogi powiatowe i gminne w województwie mazowieckim

12 Wszystkie dokumenty i informacje dotyczące naboru wniosków na 2014 rok dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na stronie internetowej pod banerem Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych.

13 Zadania gminne Zadania powiatowe


Pobierz ppt "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2014 w województwie mazowieckim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google