Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2014 w województwie mazowieckim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2014 w województwie mazowieckim."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2014 w województwie mazowieckim

2 Realizacja programów w latach 2009 – 2012 w województwie mazowieckim 264 zrealizowane zadania (157 przez gminy i 107 przez powiaty) 260,1 mln zł przekazanych w ramach udzielonych dotacji (123,8 mln zł dla gmin i 136,3 mln zł dla powiatów) 561,3 mln zł – łączna wartość wykonanych zadań (265,8 mln zł przez gminy i 295,5 mln zł przez powiaty) 873 km – łączna długość dróg objętych zrealizowanymi zadaniami (prawie 407 km dróg gminnych i ponad 466 km dróg powiatowych)

3 Realizacja programów w latach 2009 – 2012 w poszczególnych województwach

4

5

6 Przewidywane efekty realizacji programów w województwie mazowieckim na koniec 2013 roku 308 zrealizowanych zadań (182 przez gminy i 126 przez powiaty) 308,3 mln zł przekazanych w ramach udzielonych dotacji (ok. 146 mln zł dla gmin i ok. 163 mln zł dla powiatów) 1 011 km – łączna długość dróg objętych zrealizowanymi zadaniami (ok. 468 km dróg gminnych i ok. 543 km powiatowych)

7 Zadania gminne Zadania powiatowe

8 Terminy dotyczące naboru w 2013 roku do 30 września – nabór wniosków o dofinansowanie zadań do 31 października – ogłoszenie wstępnej listy rankingowej ocenionych wniosków do 30 listopada – ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej po rozpatrzeniu zastrzeżeń do wstępnej listy oraz przekazanie listy zakwalifikowanych wniosków do zatwierdzenia przez ministra administracji i cyfryzacji do 20 grudnia – zatwierdzenie listy zakwalifikowanych wniosków przez ministra administracji i cyfryzacji

9 Poziom dofinansowania i liczba zadań 50 % wartości - maksymalny poziom dofinansowania z budżetu państwa jednego zadania 3 mln zł – maksymalna wartość dotacji jednego zadania powiat ziemski i miasto na prawach powiatu mogą otrzymać dotacje na realizację 2 zadań, natomiast gminy na 1 zadanie

10 Ocena wniosków o dofinansowanie Oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój dokonuje pięcioosobowa komisja powoływana przez wojewodę mazowieckiego, w skład której wchodzą: 1 osoba wyznaczona przez zarząd województwa mazowieckiego 1 przedstawiciel dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 1 osoba wyznaczona przez komendanta wojewódzkiego policji 2 osoby powołane przez wojewodę mazowieckiego

11 Środki finansowe na realizację zadań w 2014 roku 1 miliard złotych – przewidywane wydatki budżetu państwa na dotacje dla wszystkich województw 96,4 mln zł – przewidywana wartość dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego po 48,2 mln zł – przewidywane dofinansowanie dla zadań obejmujących drogi powiatowe i gminne w województwie mazowieckim

12 Wszystkie dokumenty i informacje dotyczące naboru wniosków na 2014 rok dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na stronie internetowej www.mazowieckie.pl pod banerem Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych.

13 Zadania gminne Zadania powiatowe


Pobierz ppt "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2014 w województwie mazowieckim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google