Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dyrektor szkoły powierza kierownikom zespołów przedmiotowych opracowanie listy tematów projektów edukacyjnych (po 5 z każdego przedmiotu) do 30 kwietnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dyrektor szkoły powierza kierownikom zespołów przedmiotowych opracowanie listy tematów projektów edukacyjnych (po 5 z każdego przedmiotu) do 30 kwietnia."— Zapis prezentacji:

1

2 Dyrektor szkoły powierza kierownikom zespołów przedmiotowych opracowanie listy tematów projektów edukacyjnych (po 5 z każdego przedmiotu) do 30 kwietnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym odbywają się projekty edukacyjne, do 31 maja roku poprzedzającego rok szkolny, w którym odbywają się prezentacje projektów edukacyjnych uczniowie klas II mają prawo zgłosić nauczycielowi własną propozycję tematu, nauczyciel przedstawia temat zaproponowany przez ucznia zespołowi przedmiotowemu, a członkowie zespołu podejmują decyzję o akceptacji lub odrzuceniu tematu, o podjętej decyzji nauczyciel powiadamia ucznia w formie pisemnej w terminie do 15 czerwca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym odbywają się prezentacje projektów edukacyjnych.

3 Dyrektor szkoły zobowiązuje wychowawców klas realizujących projekty edukacyjne do przedstawienia uczniom ostatecznej listy tematów w trzecim tygodniu czerwca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym odbywają się prezentacje projektów edukacyjnych, nauczyciele poszczególnych przedmiotów omawiają na zajęciach tematy i cele edukacyjne projektów, uczniowie własnoręcznym podpisem potwierdzają zapoznanie się z listą tematów.

4 do 30 września uczniowie klas III dokonują ostatecznego wyboru tematu oraz tworzą zespoły 3 – 6 osobowe do realizacji projektów edukacyjnych, w przypadku trudności uczniów z doborem zespołu nauczyciel/wychowawca sam ustala skład grupy lub stosuje metodę losową.

5 nauczyciele-opiekunowie: - opracowują instrukcję dla uczniów - ustalają czas wykonania projektu, - ustalają kryteria oceny efektu końcowego i procesu pracy nad projektem, nauczyciele i uczniowie wspólnie ustalają - sposób dokumentowania pracy nad projektem - standard efektu końcowego.

6 nauczyciele zobowiązują się do konsultacji w wyznaczonych terminach oraz do oceny zgodnie z przyjętymi kryteriami (załącznik 1), uczniowie zobowiązują się do wykonania projektu w określonym czasie.

7 określenie czynności, zadań do wykonania, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wykonanie zadania, wyznaczenie terminu wykonania zadania uzyskanie akceptacji nauczyciela.

8 zespoły realizujące projekty edukacyjne do 15 maja przygotowują wykaz niezbędnego sprzętu do prezentacji i składają go w sekretariacie szkoły, w prezentacji mogą uczestniczyć uczniowie klas II i III oraz zaproszeni goście.


Pobierz ppt "Dyrektor szkoły powierza kierownikom zespołów przedmiotowych opracowanie listy tematów projektów edukacyjnych (po 5 z każdego przedmiotu) do 30 kwietnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google