Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czym odwrócić uwagę dzieci i młodzieży od „blasku świata”?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czym odwrócić uwagę dzieci i młodzieży od „blasku świata”?"— Zapis prezentacji:

1 Czym odwrócić uwagę dzieci i młodzieży od „blasku świata”?
Praca rodzica, nauczyciela i Zboru Elżbieta Bednarz

2 Żyjemy w czasach większych swobód, ale ograniczonej wolności wewnętrznej

3 Plan wystąpienia: 1. Rodzic – wychowanie
2. Nauczyciel – Przykład wiary - Zaangażowanie/pasja - Przekaz, treści i sposób prowadzenia - Czas poza szkółką

4 3. Zbór Przykład - Forma dla dzieci i młodzieży – co oferuje? 4. Szkoła chrześcijańska

5 Wpływ rodzica na postępowanie i wybory dziecka
Biblia: „Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości” - Prz 22,6 Wychowanie to praca, która przynosi rezultat Przykład wychowania: Mojżesz Daniel Proces wychowania /styl – M. Ziemska typologie postaw rodzicielskich.

6

7 Rozumna swoboda Obdarzenie dziecka zaufaniem.
Swoboda, którą posiada dziecko - kontrolowana przez rodziców. Nie może być ona od razu całkowita, ale w miarę rozwoju i dorastania dziecka powinna być większa, aż do całkowitego usamodzielnienia.

8 Styl liberalny Styl liberalny - rodzice zostawiają swojemu dziecku całkowitą swobodę. Wychowanie niekonsekwentne. Wpojenie norm i zasad moralnych zaczyna się w tym systemie wychowania późno, opóźniony jest także proces socjalizacji dziecka.

9 Rodzice spełniają wszystkie marzenia i zachcianki dziecka.
Rodzice są zaślepieni i nie widzą żadnych wad w swoim dziecku. Często brak zainteresowania rodzica dzieckiem, co będzie skutkować nieograniczoną swobodą dziecka.

10 Dziecko wychowywane w stylu liberalnym nie potrafi samo określić zasad postępowania czy reguł moralnych, które obowiązują w otaczającym je świecie. Dziecko takie będzie miało trudności w przystosowaniu się do nowych reguł panujących np. w przedszkolu, szkole, społeczeństwie.

11 Styl liberalny>Rodzice>Dzieci

12 Styl autorytatywny >Rodzice>Dzieci

13 Nauczyciel – przykład wiary >wolność w Chrystusie

14 Nauczyciel posiada duchowe przygotowanie
Słowo Modlitwa

15 Nauczyciel jest drzewem, którego owoce są widoczne:
Możemy nauczać trochę, mówiąc o tym, czego uczymy Możemy nauczać więcej, jeśli będziemy czynić, to o czym uczymy Możemy nauczać najwięcej, jeśli będziemy tacy, jak uczymy

16 PRZYWÓDCA Relacja z Bogiem Wzorzec Jezus Jest pośród swych ludzi
Motywuje do wzrostu i służby PRZYWÓDCA Służy innym Kieruje ludzi w kierunku Boga Posłuszny Słowu Pomaga ludziom rozpoznać ich dary Opiekun

17

18 Mój nauczyciel = Mój pasterz
- Daje mi to, czego potrzebuję - Prowadzi mnie do miejsca odpoczynku - Odnawia moja siłę - Prowadzi mnie po właściwych drogach Przeprowadza mnie przez ciemną dolinę śmierci i nie będę się lękać - Chroni mnie i pociesza - Przygotowuje dla mnie ucztę…

19 Nauczyciel - Zaangażowanie/pasja/autentyczność
Film

20 Film – 2 przykład

21 Bądź sobą – nie oszukasz młodzieży!

22 Przekaz i sposób prowadzenia
Metody podające Bierna aktywność Czynne zaangażowanie Metody aktywizujące

23 Nauczyciel – czas poza szkółką
obozy; spotkania dodatkowe; misje; projekty; działania sportowe; formy.

24 Przykład: misje Gubin – Armia Zbawienia; Obóz dla uchodźców
Szkoła Samuel – misje wśród potrzebujących w ośrodkach i na ulicy

25 Misje Film

26 Efekty: Rozwój wiary. Ukochanie Boga i drugiego człowieka /wiara=synteza życia/ Zachęcenie do zaangażowania w służbie. Przygotowanie do służby. Relacje.

27 Efekty: Zdrowo, właściwie spędzany czas.
Dobre relacje z liderem i rówieśnikami. Nauka dobrego współzawodnictwa - kształtowanie charakteru – postaw. Przeciwdziałanie nieprawidłowo spędzanego czasu i w złym towarzystwie

28 Różne formy ewangelizacji/socjalizacji - rap
film

29 Zmieniaj sposoby nauczania

30 Zorganizuj spotkanie rodzinne
Przyprowadzanie młodych do Chrystusa. Przeciwdziałanie wykluczeniu społ. Uczenie postaw/prawidłowych zachowań. Socjalizacja, rozwijanie zdolności itp.. Bóg dawcą marzeń – Dzień Rodziny

31 Pobiegnij z nimi

32 Szkoła niedzielna - nauczanie
Etap wczesnoszkolny - klasa III Blok: WOLNY CZAS DZIECKA BOŻEGO Telewizja czy wizja Internet pożyteczny ale też niebezpieczny Gry komputerowe czy planszowe (czas, treści, uzależnienie)

33 MODA CZY GRZECH (J. Szmaglińska)
Topienie Marzanny – pogańskie tradycje Czy wszystkie zabawki są odpowiednie dla dziecka Bożego? Andrzejki, haloween - czy to zabawa?

34 Etap wczesnoszkolny - klasa II - Dziesięć Bożych zasad
Skąd się wzięło dziesięcioro przykazań? Jest tylko jeden Bóg – I Przykazanie Nie czynimy obrazów Boga i nie kłaniamy się im – II Przykazanie Bóg jest Święty – szanujemy Jego Imię – III Przykazanie Niedzielę poświęcamy Panu- IV Przykazanie Kochamy swoich rodziców i opiekunów i jesteśmy im posłuszni - V Przykazanie Nie wyrządzamy krzywdy drugiemu człowiekowi- VI Przykazanie Mężowie, żony dochowują sobie wierności nawzajem – VII Przykazanie Nie zabieramy rzeczy cudzych – VIII Przykazanie Zawsze mówimy prawdę- IX Przykazanie Nie zazdrościmy innym – X Przykazanie

35 Gimnazjum: Tożsamość człowieka w Bogu
Nie ulegaj presji świata, Bóg da Ci siłę Jesteś wyjątkowy w oczach Boga Zaspokojenie naszych pragnień jest w Bogu W Bogu liczy się czystość Nie wszystko, co słyszysz jest prawdą Wolność – to nie znaczy, że wszystko mi wolno

36 Podstawowe problemy okresu dojrzewania
Wolność, a odpowiedzialność Komunikacja interpersonalna (przyjaciele, rodzina i nauczyciele) Autorytety w moim życiu

37 Bóg obdarzył nas wzrokiem i słuchem
Czy każda muzyka, którą słucham jest dobra? Jaki wpływ ma na mnie telewizja? Czy wszystko, co czytam i przeglądam w internecie ma na mnie dobry wpływ?

38 Nowy program kl. III SP MODA CZY GRZECH (Joanna Szmaglińska)
Topienie Marzanny – pogańskie tradycje Czy wszystkie zabawki są odpowiednie dla dziecka Bożego? Andrzejki, haloween czy to zabawa? WOLNY CZAS DZIECKA BOŻEGO (Jakub Wierzbicki) Telewizja czy wizja Internet pożyteczny ale też niebezpieczny Gry komputerowe czy planszowe (czas, treści, uzależnienie)

39 Zbór – co oferuje? Kościół dla dorosłych Kościół dla dzieci
Kościół dla młodzieży Zaangażowanie w służbę

40 I pozostaje jeszcze… Szkoła chrześcijańska

41 Wizja Nasz wspólny cel to wszechstronny rozwój twojego dziecka, aby żyjąc w zgodzie ze Słowem Bożym brało odpowiedzialność za siebie i pozytywnie wpływało na życie innych.

42 Cel i misja Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości (Prz 22,6). Kształcenie chrześcijańskie, oparte na przesłaniu Słowa Bożego - proces polegający na prowadzeniu dziecka ku Bogu poprzez nauczanie, przykład i modlitwę.

43 Przedszkole i Szkoła Samuel
Oferuje: Pomoc we właściwych wyborach Postawę nauczycieli /naśladowanie/ Kształcenie na wysokim poziomie

44 /Wysokie wyniki w testach zewnętrznych – SP /skala 1-9/ - tylko 4% szkół

45 B. wysoki poziom znajomości j
B. wysoki poziom znajomości j. angielskiego – wynik egzaminu zewnętrznego – GIMN.

46 średni wynik dla Polski średni wynik dla Gimnazjum Samuel
Porównanie średnich wyników egzaminów gimnazjalnych w latach 2012, 2013 i 2014 Rok 2012 2013 2014 średni wynik dla Polski 57,20% 58,00% 56,50% średni wynik dla woj. mazowieckiego 59,48% 60,56% 59,10% średni wynik dla Warszawy 66,86% 68,48% 68,00% średni wynik dla Pragi Południe 65,26% 66,92% 66,20% średni wynik dla Gimnazjum Samuel 77,62% 76,06% 78,30% tylko absolwenci Szkoły Podstawowej Samuel 85,14%

47 Relacje rodzina - szkoła
równorzędni partnerzy w wychowaniu dzieci To tak Cię uczą w domu? Czy szkoła Ciebie tak uczy? odpowiedzialność za nauczanie i wychowanie chrz.dziecka RODZINA SZKOŁA zasięg i płaszczyzny oddziaływania

48 Istota chrześcijańskiego systemu opiekuńczo-wychowawczego
ciepły, sprzyjający dzieciom klimat Organizacja środowiska wychowawczego, w którym dzieci czują się dobrze, mogą poznawać Boga, uczyć się Go kochać i stopniowo dorastają do …doskonałości. Różne formy organizacji życia dziecięcej społeczności Aktywne uczestnictwo dzieci Podmiotowe podejście do dzieci 48

49 Spójność działań szkoły i domu rodzinnego ku wychowaniu chrz.
Wspólne zasady i cele wychowania chrześcijańskiej oparte na akceptacji oraz realizacji fundamentalnych wartości chrześcijańskich opartych na Biblii.

50 Cel edukacji i wychowania
Równomierny i zrównoważony rozwój ucznia w sześciu dziedzinach: intelektualnej, duchowej, fizycznej, artystycznej, emocjonalnej i społecznej.

51 Wizja absolwenta Kształcimy dzieci, które w przyszłości będą miały pozytywny wpływ na społeczeństwo i Kościół ze względu na swoje posłuszeństwo Chrystusowi

52 Nie zgadzamy się z… Z wprowadzeniem świata magii, czarów, który posiada niszczący wpływ na stan duchowy i emocjonalny dziecka

53 Nie lansujemy mody i bogactwa

54 Jakie są Twoim zdaniem najmocniejsze strony szkoły?
chrześcijański charakter szkoły edukacja z wartościami kameralny charakter szkoły: małe klasy i związane z tym indywidualne podejście do uczniów /ponad 50%/. Bardzo wysokie wyniki kształcenia

55 Inne powody: Chrześcijańskie wzorce języki obce – uczniowie b. dobrze znają język; udział w projektach międzynarodowych Atmosfera Bezpieczeństwo

56 Wnioski: Wolność prowadzi do niewoli!
Czy pragniesz dla swojego dziecka życia za kratami?

57 Co możemy zrobić? – zespolić siły !!!

58 I na koniec…najważniejsze
Kto daje wolność? Kto uwalnia z więzów? Piosenka / rap


Pobierz ppt "Czym odwrócić uwagę dzieci i młodzieży od „blasku świata”?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google