Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czym odwrócić uwagę dzieci i młodzieży od „blasku świata”? Czym odwrócić uwagę dzieci i młodzieży od „blasku świata”? Praca rodzica, nauczyciela i Zboru.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czym odwrócić uwagę dzieci i młodzieży od „blasku świata”? Czym odwrócić uwagę dzieci i młodzieży od „blasku świata”? Praca rodzica, nauczyciela i Zboru."— Zapis prezentacji:

1 Czym odwrócić uwagę dzieci i młodzieży od „blasku świata”? Czym odwrócić uwagę dzieci i młodzieży od „blasku świata”? Praca rodzica, nauczyciela i Zboru Elżbieta Bednarz

2 Żyjemy w czasach większych swobód, ale ograniczonej wolności wewnętrznej

3 Plan wystąpienia : 1. Rodzic – wychowanie 2. Nauczyciel – Przykład wiary - Zaangażowanie/pasja - Zaangażowanie/pasja - Przekaz, treści i sposób prowadzenia - Przekaz, treści i sposób prowadzenia - Czas poza szkółką - Czas poza szkółką

4 3. Zbór - Przykład - Forma dla dzieci i młodzieży – co oferuje? - Forma dla dzieci i młodzieży – co oferuje? 4. Szkoła chrześcijańska

5 Wpływ rodzica na postępowanie i wybory dziecka Biblia: „Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości” - Prz 22,6 Wychowanie to praca, która przynosi rezultat Przykład wychowania: Mojżesz Daniel Proces wychowania /styl – M. Ziemska typologie postaw rodzicielskich.

6

7 Rozumna swoboda 1. Obdarzenie dziecka zaufaniem. 2. Swoboda, którą posiada dziecko - kontrolowana przez rodziców. Nie może być ona od razu całkowita, ale w miarę rozwoju i dorastania dziecka powinna być większa, aż do całkowitego usamodzielnienia.

8 Styl liberalny  Styl liberalny - rodzice zostawiają swojemu dziecku całkowitą swobodę.  Wychowanie niekonsekwentne.  Wpojenie norm i zasad moralnych zaczyna się w tym systemie wychowania późno, opóźniony jest także proces socjalizacji dziecka.

9  Rodzice spełniają wszystkie marzenia i zachcianki dziecka.  Rodzice są zaślepieni i nie widzą żadnych wad w swoim dziecku.  Często brak zainteresowania rodzica dzieckiem, co będzie skutkować nieograniczoną swobodą dziecka.

10  Dziecko wychowywane w stylu liberalnym nie potrafi samo określić zasad postępowania czy reguł moralnych, które obowiązują w otaczającym je świecie.  Dziecko takie będzie miało trudności w przystosowaniu się do nowych reguł panujących np. w przedszkolu, szkole, społeczeństwie.

11 Styl liberalny>Rodzice>Dzieci Styl Liberalny Zachowania rodziców Zachowania dzieci

12 Styl autorytatywny >Rodzice>Dzieci Styl Autorytatywny Zachowania rodziców Zachowania dzieci

13 Nauczyciel – przykład wiary >wolność w Chrystusie

14 Nauczyciel posiada duchowe przygotowanie Słowo Słowo Modlitwa Modlitwa

15 Nauczyciel jest drzewem, którego owoce są widoczne:  Możemy nauczać trochę, mówiąc o tym, czego uczymy  Możemy nauczać więcej, jeśli będziemy czynić, to o czym uczymy  Możemy nauczać najwięcej, jeśli będziemy tacy, jak uczymy

16 PRZYWÓDCA Relacja z Bogiem Wzorzec Jezus Posłuszny Słowu Pomaga ludziom rozpoznać ich dary Motywuje do wzrostu i służby Jest pośród swych ludzi Opiekun Służy innym Kieruje ludzi w kierunku Boga

17

18 Mój nauczyciel = Mój pasterz Mój nauczyciel : - Daje mi to, czego potrzebuję - Prowadzi mnie do miejsca odpoczynku - Odnawia moja siłę - Prowadzi mnie po właściwych drogach - Przeprowadza mnie przez ciemną dolinę śmierci i nie będę się lękać - Chroni mnie i pociesza - Przygotowuje dla mnie ucztę…

19 Nauczyciel - Zaangażowanie/pasja/autentyczność  Film

20  Film – 2 przykład

21 Bądź sobą – nie oszukasz młodzieży!

22 Przekaz i sposób prowadzenia Metody podające Bierna aktywność Czynne zaangażowanie Metody aktywizujące

23 Nauczyciel – czas poza szkółką  obozy;  spotkania dodatkowe;  misje;  projekty;  działania sportowe;  formy.

24 Przykład: misje 1. Gubin – Armia Zbawienia; Obóz dla uchodźców 2. Szkoła Samuel – misje wśród potrzebujących w ośrodkach i na ulicy

25 Misje  Film

26 Efekty: 1. Rozwój wiary. Ukochanie Boga i drugiego człowieka /wiara=synteza życia/ 2. Zachęcenie do zaangażowania w służbie. 3. Przygotowanie do służby. 4. Relacje.

27 Efekty: 1. Zdrowo, właściwie spędzany czas. 2. Dobre relacje z liderem i rówieśnikami. 3. Nauka dobrego współzawodnictwa - kształtowanie charakteru – postaw. 4. Przeciwdziałanie nieprawidłowo spędzanego czasu i w złym towarzystwie

28 Różne formy ewangelizacji/socjalizacji - rap  film

29 Zmieniaj sposoby nauczania

30 Zorganizuj spotkanie rodzinne 1. Przyprowadzanie młodych do Chrystusa. 2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społ. 3. Uczenie postaw/prawidłowych zachowań. 4. Socjalizacja, rozwijanie zdolności itp.. Bóg dawcą marzeń – Dzień Rodziny

31 Pobiegnij z nimi

32 Szkoła niedzielna - nauczanie Etap wczesnoszkolny - klasa III Blok: WOLNY CZAS DZIECKA BOŻEGO  Telewizja czy wizja  Internet pożyteczny ale też niebezpieczny  Gry komputerowe czy planszowe (czas, treści, uzależnienie)

33 MODA CZY GRZECH (J. Szmaglińska)  Topienie Marzanny – pogańskie tradycje  Czy wszystkie zabawki są odpowiednie dla dziecka Bożego?  Andrzejki, haloween - czy to zabawa?

34 Etap wczesnoszkolny - klasa II - Dziesięć Bożych zasad  Skąd się wzięło dziesięcioro przykazań?  Jest tylko jeden Bóg – I Przykazanie  Nie czynimy obrazów Boga i nie kłaniamy się im – II Przykazanie  Bóg jest Święty – szanujemy Jego Imię – III Przykazanie  Niedzielę poświęcamy Panu- IV Przykazanie  Kochamy swoich rodziców i opiekunów i jesteśmy im posłuszni - V Przykazanie  Nie wyrządzamy krzywdy drugiemu człowiekowi- VI Przykazanie  Mężowie, żony dochowują sobie wierności nawzajem – VII Przykazanie  Nie zabieramy rzeczy cudzych – VIII Przykazanie  Zawsze mówimy prawdę- IX Przykazanie  Nie zazdrościmy innym – X Przykazanie

35  Gimnazjum: Tożsamość człowieka w Bogu Nie ulegaj presji świata, Bóg da Ci siłę Nie ulegaj presji świata, Bóg da Ci siłę Jesteś wyjątkowy w oczach Boga Jesteś wyjątkowy w oczach Boga Zaspokojenie naszych pragnień jest w Bogu Zaspokojenie naszych pragnień jest w Bogu W Bogu liczy się czystość W Bogu liczy się czystość Nie wszystko, co słyszysz jest prawdą Nie wszystko, co słyszysz jest prawdą Wolność – to nie znaczy, że wszystko mi wolno Wolność – to nie znaczy, że wszystko mi wolno

36  Podstawowe problemy okresu dojrzewania Wolność, a odpowiedzialność Wolność, a odpowiedzialność Komunikacja interpersonalna (przyjaciele, rodzina i nauczyciele) Komunikacja interpersonalna (przyjaciele, rodzina i nauczyciele) Autorytety w moim życiu Autorytety w moim życiu

37  Bóg obdarzył nas wzrokiem i słuchem Czy każda muzyka, którą słucham jest dobra? Czy każda muzyka, którą słucham jest dobra? Jaki wpływ ma na mnie telewizja? Jaki wpływ ma na mnie telewizja? Czy wszystko, co czytam i przeglądam w internecie ma na mnie dobry wpływ? Czy wszystko, co czytam i przeglądam w internecie ma na mnie dobry wpływ?

38 Nowy program kl. III SP  MODA CZY GRZECH (Joanna Szmaglińska)  Topienie Marzanny – pogańskie tradycje  Czy wszystkie zabawki są odpowiednie dla dziecka Bożego?  Andrzejki, haloween czy to zabawa?  WOLNY CZAS DZIECKA BOŻEGO (Jakub Wierzbicki)  Telewizja czy wizja  Internet pożyteczny ale też niebezpieczny  Gry komputerowe czy planszowe (czas, treści, uzależnienie)

39 Zbór – co oferuje?  Kościół dla dorosłych  Kościół dla dzieci  Kościół dla młodzieży  Zaangażowanie w służbę

40 I pozostaje jeszcze…  Szkoła chrześcijańska Chrystus w centrum edukacji

41 Wizja  Nasz wspólny cel to wszechstronny rozwój twojego dziecka, aby żyjąc w zgodzie ze Słowem Bożym brało odpowiedzialność za siebie i pozytywnie wpływało na życie innych.

42 Cel i misja  Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości (Prz 22,6).  Kształcenie chrześcijańskie, oparte na przesłaniu Słowa Bożego - proces polegający na prowadzeniu dziecka ku Bogu poprzez nauczanie, przykład i modlitwę.

43 Pomoc we właściwych wyborach Kształcenie na wysokim poziomie Postawę nauczycieli /naśladowanie/ Przedszkole i Szkoła Samuel Oferuje:

44 /Wysokie wyniki w testach zewnętrznych – SP /skala 1- 9/ - tylko 4% szkół

45 B. wysoki poziom znajomości j. angielskiego – wynik egzaminu zewnętrznego – GIMN.

46 Porównanie średnich wyników egzaminów gimnazjalnych w latach 2012, 2013 i 2014 Rok201220132014 średni wynik dla Polski 57,20%58,00%56,50% średni wynik dla woj. mazowieckiego 59,48%60,56%59,10% średni wynik dla Warszawy 66,86%68,48%68,00% średni wynik dla Pragi Południe 65,26%66,92%66,20% średni wynik dla Gimnazjum Samuel 77,62%76,06%78,30% tylko absolwenci Szkoły Podstawowej Samuel 85,14%

47 równorzędni partnerzy w wychowaniu dzieci odpowiedzialność za nauczanie i wychowanie chrz.dziecka zasięg i płaszczyzny oddziaływania Czy szkoła Ciebie tak uczy? To tak Cię uczą w domu? RODZINASZKOŁA Relacje rodzina - szkoła

48 Istota chrześcijańskiego systemu opiekuńczo- wychowawczego Podmiotowe podejście do dzieci Organizacja środowiska wychowawczego, w którym dzieci czują się dobrze, mogą poznawać Boga, uczyć się Go kochać i stopniowo dorastają do …doskonałości. Aktywne uczestnictwo dzieci Różne formy organizacji życia dziecięcej społeczności

49 Spójność działań szkoły i domu rodzinnego ku wychowaniu chrz.  Wspólne zasady i cele wychowania chrześcijańskiej oparte na akceptacji oraz realizacji fundamentalnych wartości chrześcijańskich opartych na Biblii.

50 Cel edukacji i wychowania  Równomierny i zrównoważony rozwój ucznia w sześciu dziedzinach: intelektualnej, duchowej, fizycznej, artystycznej, emocjonalnej i społecznej.

51 Wizja absolwenta  Kształcimy dzieci, które w przyszłości będą miały pozytywny wpływ na społeczeństwo i Kościół ze względu na swoje posłuszeństwo Chrystusowi

52 Nie zgadzamy się z…  Z wprowadzeniem świata magii, czarów, który posiada niszczący wpływ na stan duchowy i emocjonalny dziecka

53 Nie lansujemy mody i bogactwa

54 Jakie są Twoim zdaniem najmocniejsze strony szkoły?  chrześcijański charakter szkoły  edukacja z wartościami  kameralny charakter szkoły: małe klasy i związane z tym indywidualne podejście do uczniów /ponad 50%/.  Bardzo wysokie wyniki kształcenia

55 Inne powody:  Chrześcijańskie wzorce  języki obce – uczniowie b. dobrze znają język; udział w projektach międzynarodowych  Atmosfera  Bezpieczeństwo

56 Wnioski:  Wolność prowadzi do niewoli!  Czy pragniesz dla swojego dziecka życia za kratami?

57 Co możemy zrobić? – zespolić siły !!! Dom rodzinny Kościół Szkoła Chrześcijańska Szkoła niedzielna – nauczyciel

58 I na koniec…najważniejsze  Kto daje wolność?  Kto uwalnia z więzów?  Piosenka / rap


Pobierz ppt "Czym odwrócić uwagę dzieci i młodzieży od „blasku świata”? Czym odwrócić uwagę dzieci i młodzieży od „blasku świata”? Praca rodzica, nauczyciela i Zboru."

Podobne prezentacje


Reklamy Google