Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno Pamiętaj, abyś dzień święty święcił Czcij ojca swego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno Pamiętaj, abyś dzień święty święcił Czcij ojca swego."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno Pamiętaj, abyś dzień święty święcił Czcij ojca swego i matkę swoją Nie zabijaj Nie cudzołóż Nie kradnij Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu Nie pożądaj żony bliźniego swego Ani żadnej rzeczy, która jego jest

4 DEKALOG Wyjścia GÓRA SYNAJ ( p.n.Ch.)

5 1 Wtedy 1 Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: 2 «Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

6 3Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie !

7 4 Nie 4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!

8 5 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. 6 Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

9 7 Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.

10 8 Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić.

11 9 Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. 10 Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram.

12 11 W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.

13 12 Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.

14 13 Nie będziesz zabijał.

15 14 Nie będziesz cudzołożył.

16 15 Nie będziesz kradł.

17 16 Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.

18 17 Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła,

19 ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego».

20 Co to jest DEKALOG? Co to jest DEKALOG? Dekalog (z gr. deka logoi, dziesięć przykazań) inaczej Dziesięć przykazań to zbiór podstawowych nakazów moralnych obowiązujących pierwotnie wyznawców judaizmu, a następnie przejęty przez chrześcijan, dla których jest podstawowym kanonem wiary.

21 Powstał… Zgodnie z przekazem biblijnym oryginalny tekst dekalogu zapisany w Księdze Wyjścia, słowo po słowie został podyktowany przez Boga Mojżeszowi na górze Synaj. Treść dekalogu i innych słów Boga wygłoszonych na górze została spisana przez Mojżesza, natomiast to Bóg - nie Mojżesz - wyrył przykazania na kamiennych tablicach. Tekst dekalogu musiał zostać wyryty na kamiennych tablicach dwukrotnie, gdyż pierwszą tablicę z dekalogiem Mojżesz rozbił w gniewie widząc, jak Żydzi zaczęli pod jego nieobecność czcić złotego cielca.

22 Ważność… Dekalog zajmuje szczególne miejsce w nauce chrześcijańskiej, jest podstawą moralności chrześcijańskiej i tym, co odróżnia chrześcijan. Dekalog jest podstawowym elementem Nowego Przymierza, jego wartość i znaczenie podkreślone zostały przez Jezusa Chrystusa w słynnym kazaniu na Górze. Zawiera ono esencję nauki Jezusa - jest rozwinięciem 10 przykazań, dotyczy życia i prawa Bożego. Kazanie na Górze uchodzi za kodeks moralności chrześcijańskiej.

23 Dla mnie jest… Dla mnie jest… Dobrą radą Wskazówką Drogowskazem Pomocą Kierunkiem, którym pragnę podążać Drogą do nieba Zbawieniem Czystym życiem

24

25

26 Człowiek wybiera dobro lub zło. Przestrzegając przykazań wybiera dobro, wzrasta w swoim człowieczeństwie i staje się wolnym człowiekiem. Łamiąc Boże Prawo, wybiera zło i siebie pomniejsza. Grzech niszczy człowieka i odbiera mu wolność Jan Paweł II


Pobierz ppt "Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno Pamiętaj, abyś dzień święty święcił Czcij ojca swego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google