Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Życie nastolatka. 2 Dorastanie nastolatka 1. W młodości rodzi się sfera wewnętrzna – DUCHOWE WNĘTRZE (pamięć, rozum wola). 2. Podstawowe pytanie nastolatka:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Życie nastolatka. 2 Dorastanie nastolatka 1. W młodości rodzi się sfera wewnętrzna – DUCHOWE WNĘTRZE (pamięć, rozum wola). 2. Podstawowe pytanie nastolatka:"— Zapis prezentacji:

1 1 Życie nastolatka

2 2 Dorastanie nastolatka 1. W młodości rodzi się sfera wewnętrzna – DUCHOWE WNĘTRZE (pamięć, rozum wola). 2. Podstawowe pytanie nastolatka: co zrobić, by życie nie było powierzchownym, żeby żyć życiem głębokim? 3. Nastolatek ma prowadzić stały dialog z sobą samym, poznawać siebie. 4. Nastolatek w okresie pokwitania potrzebuje pomocy DOROSŁYCH w poznawaniu siebie, żeby odkryć w czym się zmienia i dlaczego. 5. Nastolatek musi się nauczyć MĄDRZE MYŚLEĆ i ODPOWIEDZIALNIE KOCHAĆ.

3 3 1. Negatywne bunty, zmniejszona zdolność do wysiłku, 2. Nieakceptowanie obowiązków i brak odpowiedzialności, 3. Oddalenie się od rodziców na rzecz kolegów, 4. Idealizowanie zachowań spontanicznych, 5. Kierowanie się zachciankami i pożądaniami, Najczęstsze problemy nastolatków

4 4 6. Brak poszanowania dla zasad dobrego wychowania, 7. Totalne wyluzowanie, 8. Niezliczone ucieczki od rzeczywistości (seks, narkotyki, alkohol, Internet, muzyka), 9. Fascynacja modą i nowinkami, konsumizm stwarzający sztuczne potrzeby materialne.

5 5 Charakterystyka nastolatków 1. Ekranizacja życia 2. Pokolenie mediów: zalew informacji pozbawiony znaczenia 3. Wyobcowane pokolenie: abdykacja rodziców 4. Pokolenie doświadczenia a nie logiki: myślenie emocjami 5. Hedonizacja i konsumpcjonizm 6. Nastawienie na rozrywkę 7. Świat presji seksualnej: dobry grunt dla głodu miłości

6 6 Ekranizacja życia Trzy podstawowe ekrany: 1. Telewizja 2. Internet 3. Komórka

7 7 Pokolenie mediów 1. Wiedza (np. o Kościele) pochodzi z mediów, telewizji, Internetu, kina. 2. Śledzenie strumienia informacyjnego na temat wydarzeń zastępuje udział w wydarzeniach – możliwość manipulacji. 3. Dezintegracja i dezorganizacja życia rodzinnego (komputer, telewizor w każdym pokoju) 4. Pozorne bycie razem podczas oglądania tych samych programów TV w tym samym pomieszczeniu (brak krytycznych rozmów o tym, jakie wartości są przekazywane).

8 8 Wyobcowane pokolenie 1. Brak jasnego określania KIM JESTEM. 2. Zanik autorytetu rodzicielskiego: rodzic staje się kumplem. 3. Brak ojców w wychowaniu. 4. Styl on-line ale pozbawieni więzi. 5. Poszukiwanie akceptacji u rówieśników. 6. Moralna próżnia. 7. Inny język niż w świecie dorosłych

9 9 Propozycje rozwiązania problemów 1. Rozwiązania powinny pochodzić od rodziców, 2. Nastolatek musi znać i wypełniać swe obowiązki, 3. Nastolatek musi od siebie wymagać i kształtować wolę, 4. Należy dużo rozmawiać z nastolatkiem o tym co myśli, co czuje, co jest dla niego ważne, w co wierzy,

10 10 Propozycje rozwiązania problemów 5. Uczyć nastolatka krytycznego osądu rzeczywistości, 6. Nastolatek musi być uczony wybierania dobra i decydowania na własną rękę, 7. Nastolatek musi uczyć się rozpoznawać i kontrolować własne i cudze uczucia, 8. Należy nastolatka zachęcać do refleksji przed podejmowaniem działania.

11 11 1. Budować głębokie więzi z dziećmi: afirmacja, akceptacja, uznanie, czułość, dostępność, dyscyplina. 2. Uzasadniać istnienie niezmiennych, obiektywnych prawd. 3. Chronić i uodporniać na atak bezbożnej kultury (media, Internet, moda). 4. Być żywym świadkiem a nie tylko nauczycielem. 5. Stwarzać okazje do doświadczenia Boga w domu: wspólna modlitwa, rozmowy o Bogu. 6. Być entuzjastą i radosnym w wychowaniu. Zadanie rodziców i wychowawców

12 12 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Opracował Ks. Marcin Kozyra


Pobierz ppt "1 Życie nastolatka. 2 Dorastanie nastolatka 1. W młodości rodzi się sfera wewnętrzna – DUCHOWE WNĘTRZE (pamięć, rozum wola). 2. Podstawowe pytanie nastolatka:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google