Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego w RP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego w RP."— Zapis prezentacji:

1 Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego w RP

2 Podstawa Programowa nauczania religii zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę hermeneutyczną uznaje się Pismo Święte jako w pełni wystarczającą i nieomylną normę poznania, wiary i posłuszeństwa. Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę hermeneutyczną uznaje się Pismo Święte jako w pełni wystarczającą i nieomylną normę poznania, wiary i posłuszeństwa.

3 Wiązanie wiary z życiem Dialog pomiędzy różnymi rodzajami wiedzy i rzeczywistości, podkreślając podmiotowość jednostki i wiążąc wiarę z życiem Dialog pomiędzy różnymi rodzajami wiedzy i rzeczywistości, podkreślając podmiotowość jednostki i wiążąc wiarę z życiem

4 Treści Podstawy Programowej - SP Podstawowe wiadomości dotyczące Boga- Ojca i Bożego stworzenia. Podstawowe wiadomości dotyczące Boga- Ojca i Bożego stworzenia. Podstawowe wiadomości dotyczące Jezusa Chrystusa, jego misji i przykładu życia. Podstawowe wiadomości dotyczące Jezusa Chrystusa, jego misji i przykładu życia. Biblia – Stary i Nowy Testament jako Księga święta. Biblia – Stary i Nowy Testament jako Księga święta. Istota i rodzaje modlitwy. Istota i rodzaje modlitwy. Zasady uczestnictwa w nabożeństwie. Zasady uczestnictwa w nabożeństwie.

5 Święta kościelne i ich znaczenie. Święta kościelne i ich znaczenie. Dekalog – wartości religijne i etyczne w życiu człowieka. Dekalog – wartości religijne i etyczne w życiu człowieka. Godność i odpowiedzialność człowieka w świetle Ewangelii. Godność i odpowiedzialność człowieka w świetle Ewangelii. Uczeń w środowisku szkoły, grupy koleżeńskiej i rodziny Uczeń w środowisku szkoły, grupy koleżeńskiej i rodziny

6 Treści Podstawy Programowej – Gimn. Osoba Ducha Świętego i Jego działania w świecie. Osoba Ducha Świętego i Jego działania w świecie. Osoba i dzieło Jezusa Chrystusa. Osoba i dzieło Jezusa Chrystusa. Grzech i jego skutki. Odkupienie w Chrystusie. Grzech i jego skutki. Odkupienie w Chrystusie. Królestwo Boże i życie w Jego chwale. Królestwo Boże i życie w Jego chwale. Autorytet Pisma Świętego jako normy życia i źródła wartości moralno-etycznych. Autorytet Pisma Świętego jako normy życia i źródła wartości moralno-etycznych. Biblijne wzorce osobowe inspiracją dla wierzących. Biblijne wzorce osobowe inspiracją dla wierzących.

7 Osobiste świadectwa wiary. Osobiste świadectwa wiary. Wartości moralne wyzwaniem dla chrześcijan. Wartości moralne wyzwaniem dla chrześcijan. Problemy i pytania egzystencjalne, odkrywanie świata wartości w świetle nauczania Ewangelii. Problemy i pytania egzystencjalne, odkrywanie świata wartości w świetle nauczania Ewangelii. Zachowania prospołeczne związane z otwarciem się na drugiego człowieka w świecie, pomoc drugiemu człowiekowi, zachowania społecznie akceptowane, Zachowania prospołeczne związane z otwarciem się na drugiego człowieka w świecie, pomoc drugiemu człowiekowi, zachowania społecznie akceptowane, Podstawowe problemy okresu adolescencji. Podstawowe problemy okresu adolescencji.

8 Treści Podstawy Programowej – Ponadgimn. Nauka o Biblii – zasada sola scriptura, inspiracja, autorzy, formowanie się kanonu ST i NT, przekłady Biblii, materiały do pracy z Biblią. Nauka o Biblii – zasada sola scriptura, inspiracja, autorzy, formowanie się kanonu ST i NT, przekłady Biblii, materiały do pracy z Biblią. Dzieło Ducha Świętego. Dzieło Ducha Świętego. Zasady wiary – antropologia biblijna, grzech, zbawienie. Zasady wiary – antropologia biblijna, grzech, zbawienie. Charakterystyka poszczególnych ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Charakterystyka poszczególnych ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Natura i dzieło Kościoła oraz Jego ustanowienia /Chrzest i Wieczerza Pańska/. Natura i dzieło Kościoła oraz Jego ustanowienia /Chrzest i Wieczerza Pańska/.

9 Zagadnienia z zakresu historii, organizacji i obowiązków oraz przywilejów członków Kościoła zielonoświątkowego. Zagadnienia z zakresu historii, organizacji i obowiązków oraz przywilejów członków Kościoła zielonoświątkowego. Apologetyka – pytania o prawdy wiary. Apologetyka – pytania o prawdy wiary. Geografia biblijna. Geografia biblijna. Dzieje ludów biblijnych. Dzieje ludów biblijnych. Życie religijne Żydów. Życie religijne Żydów.

10 Świat wartości w świetle nauczania Ewangelii. Świat wartości w świetle nauczania Ewangelii. Chrześcijanin wobec konfliktów i trudności. Chrześcijanin wobec konfliktów i trudności. Człowiek wobec życia – zagadnienia etyczne, wartość życia w miłości. Człowiek wobec życia – zagadnienia etyczne, wartość życia w miłości. Zagadnienie rodziny. Zagadnienie rodziny. Zagadnienia i pytania egzystencjalne. Zagadnienia i pytania egzystencjalne.

11 Programy nauczania – wiek przedszkolny Wydawnictwo: Misja Pokoleń Wydawnictwo: Misja Pokoleń wiek wiek wiek wiek 3 lata 4 lata 5 lat 6 lat

12 Programy nauczania – okres wczesnoszkolny Misja Pokoleń Misja Pokoleń Kl. I - Boże cuda. Kl. I - Boże cuda. Kl. II - Boże przebaczenie. Kl. II - Boże przebaczenie. Kl. III - Początki. Kl. III - Początki. BSM – Edukacja Biblijna BSM – Edukacja Biblijna 1. Kl. I - Poznanie Boga. 1. Kl. I - Poznanie Boga. 2. Kl. II - Od poznania Boga do posłuszeństwa. 2. Kl. II - Od poznania Boga do posłuszeństwa. 3. Kl. III - Na co dzień z Bogiem. 3. Kl. III - Na co dzień z Bogiem.

13 Programy nauczania – SP kl. IV-VI Misja Pokoleń - tłumaczenia Kl. IV - Bóg działa. Kl. IV - Bóg działa. Kl. V - Królowie i prorocy. Kl. V - Królowie i prorocy. Kl. VI - Bóg powołuje. Kl. VI - Bóg powołuje. Misja Pokoleń – A. Kuźnik Kl. IV -Izrael jak rozdarty płaszcz; Królestwo Boże wśród nas. Kl. IV -Izrael jak rozdarty płaszcz; Królestwo Boże wśród nas. Kl. V - Izrael. Czas upadku i niewoli; Jezus Panem życia i śmierci. Kl. V - Izrael. Czas upadku i niewoli; Jezus Panem życia i śmierci.

14 Programy nauczania – SP kl. IV-VI BSM – Edukacja Biblijna BSM – Edukacja Biblijna KL IV - N. Kłapa Prowadzeni przez Boga. KL IV - N. Kłapa Prowadzeni przez Boga. Kl. V - N. Kłapa Obdarowani przez Boga. Kl. V - N. Kłapa Obdarowani przez Boga. Kl. VI - N. Kłapa Używani przez Boga. Kl. VI - N. Kłapa Używani przez Boga.

15 Programy nauczania – gimnazjum Misja Pokoleń - tłumaczenia Misja Pokoleń - tłumaczenia Kl. I - Blisko z Bogiem. Kl. I - Blisko z Bogiem. Kl. II - Chrystus we mnie. Kl. II - Chrystus we mnie. Kl. III – Dałeś mi Słowo. Kl. III – Dałeś mi Słowo.

16 Programy nauczania – gimnazjum Wydawnictwo TE-EM. WST - Pod. Kier. Elżbiety Bednarz Kl. I - Ja i Bóg na co dzień. Kl. I - Ja i Bóg na co dzień. Kl. II - Ja i Bóg w działaniu. Kl. II - Ja i Bóg w działaniu. Kl. III - Ja i Bóg a wyzwania współczesnego świata. Kl. III - Ja i Bóg a wyzwania współczesnego świata.

17 Programy nauczania – szkoły ponadgimnazjalne Wydawnictwo TE-EM. WST Wydawnictwo TE-EM. WST E. Bednarz, R Tomaszewski. E. Bednarz, R Tomaszewski. Kl. I - Zielone Światło. Pismo Święte, Kościół i świat wartości młodego człowieka. Kl. I - Zielone Światło. Pismo Święte, Kościół i świat wartości młodego człowieka. Kl. II -, Zielone Światło. Księgi Biblii, Duch Święty i Chrzest wiary oraz zagadnienia etyczne. Kl. II -, Zielone Światło. Księgi Biblii, Duch Święty i Chrzest wiary oraz zagadnienia etyczne. Kl. III - Zielone Światło. Dzieje ludów biblijnych, apologetyka oraz zagadnienie rodziny i pytania o życie. Kl. III - Zielone Światło. Dzieje ludów biblijnych, apologetyka oraz zagadnienie rodziny i pytania o życie.

18 Program o tematyce niepełnosprawności Scenariusze lekcji biblijnych o tematyce niepełnosprawności dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, praca zbiorowa pod red. Elżbiety Bednarz, Scenariusze lekcji biblijnych o tematyce niepełnosprawności dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, praca zbiorowa pod red. Elżbiety Bednarz, Warszawskie Seminarium Teologiczne. Warszawa 2009. Warszawskie Seminarium Teologiczne. Warszawa 2009.

19 Podręczniki dla nauczycieli Bednarz E., Przewodnik metodyczny dla nauczycieli katechetów, WST Warszawa 2011. Bednarz E., Przewodnik metodyczny dla nauczycieli katechetów, WST Warszawa 2011. Bednarz E., Edukacja religijna dziecka głębiej upośledzonego umysłowo z uwzględnieniem zielonoświątkowego profilu konfesyjnego, WST Warszawa 2006. Bednarz E., Edukacja religijna dziecka głębiej upośledzonego umysłowo z uwzględnieniem zielonoświątkowego profilu konfesyjnego, WST Warszawa 2006.

20 Dr Elżbieta Bednarz – dyrektor Służby Katechetycznej Kościoła Zielonoświątkowego w RP Dr Elżbieta Bednarz – dyrektor Służby Katechetycznej Kościoła Zielonoświątkowego w RP www.katechetyka.pl www.katechetyka.pl www.katechetyka.pl ebed63@o2.pl ebed63@o2.pl ebed63@o2.pl Dyrektor Instytutu Katechetycznego - Warszawskie Seminarium Teologiczne Dyrektor Instytutu Katechetycznego - Warszawskie Seminarium Teologiczne www.wst.edu.pl www.wst.edu.pl www.wst.edu.pl


Pobierz ppt "Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego w RP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google