Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

II TURA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PRZEGLĄD ISTOTNYCH PROBLEMÓW GOSPODARKI WODNEJ DLA OBSZARU DORZECZA WISŁY W POLSCE GRUPA DYSKUSYJNA 3 a „Woda nie jest.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "II TURA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PRZEGLĄD ISTOTNYCH PROBLEMÓW GOSPODARKI WODNEJ DLA OBSZARU DORZECZA WISŁY W POLSCE GRUPA DYSKUSYJNA 3 a „Woda nie jest."— Zapis prezentacji:

1 II TURA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PRZEGLĄD ISTOTNYCH PROBLEMÓW GOSPODARKI WODNEJ DLA OBSZARU DORZECZA WISŁY W POLSCE GRUPA DYSKUSYJNA 3 a „Woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie.” Ramowa Dyrektywa Wodna PROWADZĄCY dr Tomasz Sowiński

2 Zjawiska ekstremalne: powódź i susza Wezbrania powodziowe Susza hydrologiczna Ochrona przed powodzią Przeciwdziałanie skutkom suszy Z J A W I S K A E K S T R E M A L N E Wezbrania powodziowe Ochrona przed powodzią lokalne systemy ostrzeżeń; miejskie, gminne, powiatowe plany ochrony przeciwpowodziowej; zabezpieczenia; obwałowania rzek; regulacja rzek; suche zbiorniki wodne, poldery itp.; nieinwestycyjne systemy ochrony przeciwpowodziowej. Susza hydrologiczna Przeciwdziałanie skutkom suszy zbiorniki retencyjne; zwiększenie naturalnej retencji zlewni; międzyzlewniowe przerzuty wody.

3 OBSZARY DORZECZY W POLSCE Dorzecze Jarft RZEKI PRZYMORZA ? Dorzecze Świeżej Dorzecze Pregoły powierzchnia w granicach Polski: powierzchnia w granicach Polski: 374,1 km 2 powierzchnia w granicach Polski: 7 519,8 km 2 rzeka główna; długość: Jarft; 14,2 km rzeka główna; długość: Świerza; 65 km rzeka główna; długość: Pregoła; 125 km Dorzecze Ücker Dorzecze Niemna powierzchnia w granicach Polski: 8,5 km 2 powierzchnia w granicach Polski: 2511,6 km 2 rzeka główna; długość: Ücker; 103 km rzeka główna; długość: Niemen; 937 Dorzecze Wisły powierzchnia w granicach Polski: 183 203 km 2 rzeka główna; długość: Wisła; 1047,5 km położenie na terytorium polski: 87,5 % Dorzecze Odry powierzchnia w granicach Polski: 106 821 km 2 rzeka główna; długość: Odra; 854,3 km Dorzecze Łaby Dorzecze Dunaju Dorzecze Dniestru powierzchnia w granicach Polski: 239,8 km2 powierzchnia w granicach Polski: 382,6 km 2 powierzchnia w granicach Polski: 206,8 km2 rzeka główna; długość: Łaba; 1 165 km rzeka główna; długość: Dunaj; 2 850 km rzeka główna; długość: Dniestr; 1 352 km2

4 Wstępna lista IP dla dorzecza Wisły 1-9 OCHRONA PRZED POWODZIĄ NIEDOSTATECZNA SANITACJA OBSZARÓW WIEJSKICH I REKREACYJNYCH ODPROWADZANIE NIEOCZYSZCZONYCH I NIEDOSTATECZNIE OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH ORAZ WÓD CHŁODNICZYCH PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM SUSZY ZANIECZYSZCZENIA POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ROLNICZYCH ZABURZENIA CIĄGŁOŚCI BIOLOGICZNEJ RZEK I POTOKÓW NADMIERNE ROZDYSPONOWANIE ZASOBÓW WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH ZAŚMIECENIE KORYT RZEK I POTOKÓW NIEDOSTATECZNA EDUKACJA I ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA SPOŁECZEŃSTWA

5 Wstępna lista IP dla dorzecza Wisły 10-16 SYSTEM OPŁAT I DOPŁAT BRAK DOSTATECZNEGO FINANSOWANIA GOSPODARKI WODNEJ WSPÓŁDZIAŁANIE INSTYTUCJI W ZAKRESIE WYDAWANIA POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH I KONTROLI GOSPODAROWANIA WODAMI, PROBLEMY ORGANIZACYJNO KOMPETENCYJNE UTRUDNIAJĄCE SPRAWNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI WODNYMI; ROZPROSZONA STRUKTURA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI WODNYMI NIESPÓJNOŚĆ I NIEJEDNOZNACZNOŚĆ PRZEPISÓW PRAWNYCH I DALSZE ………………………………………………………………………

6 Inne IP mające znaczenie także w zakresie tematyki dyskusji grupy 3 a Aspekty społeczne Występujące konflikty interesów użytkowników, Niedostateczna edukacja i świadomość ekologiczna społeczeństwa, Aspekty ekonomiczne i finansowe Nieodpowiedni system opłat i dopłat, Brak jasnego systemu finansowania gospodarki wodnej, Aspekty organizacyjne Brak współdziałania instytucji w zakresie wydawania pozwoleń wodnoprawnych i kontroli gospodarowania wodami, bałagan kompetencyjny utrudniający sprawne zarządzanie zasobami wodnymi, rozproszona struktura zarządzania zasobami wodnymi, Brak systemu przekazywania i udostępniania danych dot. gospodarki wodnej, utrudniony obieg informacji; brak spójności pomiędzy bazami danych o środowisku w różnych instytucjach Aspekty prawne Niespójność i niejednoznaczność przepisów prawnych, Brak legislacyjnych rozwiązań promujących proekologiczne kierunki w zagospodarowaniu przestrzennym

7 KILKA OBRAZÓW ŻYWIOŁU

8

9

10 ALE MOŻE BYĆ INACZEJ ! ! !

11 ALBO TAK…

12 WNIOSKI GRUPY 3 A Zjawiska ekstremalne: powódź i susza Wezbrania powodziowe Susza hydrologiczna Ochrona przed powodzią Przeciwdziałanie skutkom suszy Brak zasadniczych uwag do listy IP przedstawionej w materiałach wyjściowych Najczęściej potwierdzane IP to: konieczność ochrony przed powodzią i przeciwdziałanie skutkom suszy zaśmiecenie koryt rzek i potoków niedostateczna edukacja i świadomość ekologiczna społeczeństwa Niewłaściwy system opłat i dopłat oraz brak właściwego finansowania gospodarki wodnej Brak współdziałania instytucji w zakresie wydawania pozwoleń wodnoprawnych i kontroli gospodarowania wodami, egzekucji obowiązującego prawa problemy organizacyjno kompetencyjne utrudniające sprawne zarządzanie zasobami wodnymi, wynikające w znacznym stopniu z: Rozproszonej struktury zarządzania zasobami wodnymi niespójność i niejednoznaczność przepisów prawnych i dalsze ………………………………………………………………………

13 PROBLEMATYKA UZUPELNIAJACA LISTĘ IP JEDEN ZARZĄDCA - GOSPODARZ ! ! ! KONIECZNOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANIA ADMINISTRACJI WSZYSTKICH SZCZEBLI I SPECJALNOŚCI WPROWADZENIE SYSTEMU WZAJEMNEJ INFORMACJI SŁUŻB ZMIANA DEFINICJI POWODZI I WPROWADZENIE DO NIEJ ZGODNIE Z DYREKTYWĄ PRZECIWPOWODZIOWĄ POJĘĆ: ROZTOPY i OPADY, KTÓRYCH OBECNIE NIE OBEJMUJE ZMIANA POJECIA: PRZECIWDZIAŁANIE, NA ZAGOSPODAROWANIE ZJAWISK POWODZIODZIOWYCH NALEŻY ZMIENIĆ (ZAKTUALIZOWAĆ) NORMY PROJEKTOWE DOT. POWODZI ORAZ NORMY PROJEKTOWE SYSTEMÓW KANALIZACJI ODPROWADZJACEJ WODY OPADOWE Z OBSZARÓW ZURBANIZOWANYCH PRZYWRÓCENIE I KONTYNUACJA PROGRAMU TZW. MAŁEJ RETENCJI WPROWADZENIE SZEROKOPOJĘTEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI INWESTORÓW ZA SKUTKI WYWOŁANE REALIZACJĄ ICH BUDOWLI PRZYWRÓCIĆ LODOŁAMACZE NA WIŚLE!

14 DALSZE IP ZGASZANE PODCZAS DYSKUSJI W GRUPIE 3 A PROBLEMATYKE SUSZY HYDROLOGICZNEJ TRZEBA PRZEDE WSZYSTKIM MONITOROWAĆ WŁAŚCIWA RETENCJA PRZECIWPOWODZIOWA MOŻE W PEWNYM STOPNIU ROZWIĄZAĆ TAKŻE PROBLEMY TERENÓW OBJĘTYCH SUSZĄ KONIECZNOŚĆ ZAKAZU ZABUDOWY NA TERENACH ZAGROŻONYCH POWODZIOWO, ZWŁASZCZA PODGORSKICH UZNAĆ BOBRY ZA ZWIERZĘTA ŁOWNE! (A PRZYNAJMIEJ JE ODLOWIĆ NA TERENACH TAM, WALÓW I OBIEKTÓW HYDROTECHNICZNYCH) PRZENIEŚĆ PUNKT CIĘŻKOSCI KONSULTACJI SPOLECZNYCH DOT. OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ I SZEROKOPOJETEJ OCHRONY PRZYRODY (W TYM Z ORGANIZACJAMI PROEKOLOGICZNYMI I INNYMI NGO’sami NA ETAP PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO NO I TAK ŻEBY JESZCZE TO WSZYSTKO BYŁO… ZA CO ZREALIZOWAĆ ! ! ! CZEGO MINISTROWI, PREZESOWI, SOBIE I PAŃSTWU ŻYCZĘ ! ! !

15 Istnieją i powinny istnieć różnice w poglądach dotyczących gospodarowania wodami i zasobami przyrody. Tylko rzeczowa dyskusja i poszukiwanie kompromisu, a nie zwalczanie poglądów swoich adwersarzy pomoże znaleźć satysfakcjonujące wszystkich rozwiązanie. Dokładajmy wszelkich starań by poszukiwać rozwiązań ponad podziałami. Chętnie słuchajmy konstruktywnych opinii i propozycji, dyskutujmy. To pozwala wybrać najlepsze z możliwych rozwiązań. Człowiek-przyroda-Natura 2000-gospodarka-zrównoważony rozwój… TO NAPRAWDĘ DA SIĘ POGODZIĆ JEŚLI TYLKO SIĘ CHCE!!! Życzę nam wszystkim byśmy w przyszłości mogli poczuć pełną satysfakcję z z uzdrowienia– gospodarki – środowiska - gospodarki wodnej RZECZYPOSPOLITEJ

16 DZIEKUJĘ PAŃSTWU


Pobierz ppt "II TURA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PRZEGLĄD ISTOTNYCH PROBLEMÓW GOSPODARKI WODNEJ DLA OBSZARU DORZECZA WISŁY W POLSCE GRUPA DYSKUSYJNA 3 a „Woda nie jest."

Podobne prezentacje


Reklamy Google