Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Innowacja organizacyjna „Klik… i wiem wszystko” z zakresu historii i społeczeństwa oraz technologii informacyjnej Alicja Krupska, Ewa Oleszczak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Innowacja organizacyjna „Klik… i wiem wszystko” z zakresu historii i społeczeństwa oraz technologii informacyjnej Alicja Krupska, Ewa Oleszczak."— Zapis prezentacji:

1 Innowacja organizacyjna „Klik… i wiem wszystko” z zakresu historii i społeczeństwa oraz technologii informacyjnej Alicja Krupska, Ewa Oleszczak

2 Innowacja organizacyjna „Klik… i wiem wszystko” z zakresu historii i społeczeństwa oraz technologii informacyjnej jest rozszerzeniem programu nauczania historii i społeczeństwa „Historia wokół nas” z wykorzystaniem technologii informacyjnej i metod aktywizujących. Innowacja została zaakceptowana przez Kuratorium Oświaty w Łodzi.

3 Innowacja jest realizowana od 1 września 2011 r. podczas zajęć obowiązkowych (2 godziny dydaktyczne) ujętych w tygodniowym planie pracy. Ze względu na liczebność klasy (25 osób) oraz liczbę komputerów uczniowskich w pracowni informatycznej (10 stanowisk) nastąpił podział uczniów na 2 grupy (łącznie 4 godziny dla klasy). W ramach zajęć dodatkowych realizowane są warsztaty twórcze, wycieczki oraz lekcje muzealne. Realizacja zagadnień opiera się w dużej mierze o metody aktywizujące związane z technologią informacyjną, między innymi projekt i WebQuest.

4 Cele naszych działań: rozbudzanie zainteresowania przeszłością, poznanie najbliższego środowiska (regionu), zachęcanie uczniów do poznawania historii własnej rodziny (rysowanie drzewa genealogicznego), miejscowości, społeczności lokalnej (poznanie zwyczajów), poszerzanie wiedzy na temat świadomego korzystania z oprogramowania, przestrzegania praw autorskich, podporządkowania się netykiecie, zachęcanie uczniów do zdobywania i porządkowania potrzebnych informacji, przekształcania ich na użyteczne wiadomości i umiejętności, rozwijanie wyobraźni, osobowości i indywidualnych uzdolnień ucznia oraz rozbudzenie jego zainteresowań.

5 W ramach innowacji zrealizowałyśmy następujące działania:

6 „Oto my”

7 Piktogram

8 Tradycje świąteczne Ozdoby świąteczne

9 Stroje regionalne

10 Jestem nadwornym pisarzem

11 Wędrujemy… Cmentarz Żydowski

12 Co wiem o moim mieście? Miejsca i zabytki, które warto poznać. Pracując metodą WebQuest uczniowie (w grupach) przygotowali: Stronę gazety „Pałace ziemi obiecanej” Prezentację „Fabryczne imperium” Plakat „Wielokulturowa Łódź–miasto czterech religii” Collage „Zielone salony miasta” Zaproszenie „Dla każdego coś miłego”

13 „Pałace ziemi obiecanej”

14 FABRYCZNE IMPERIUM W Łodzi było wiele fabryk. Najbardziej znane z nich to: Izraela Poznańskiego, Karola Scheiblera, Wilhelma Lurkensa, Aleksandra Schichta, Henryka Grohmana, Ludwika Geyera. Fabryka Izraela Poznańskiego Fabryka Ludwika Geyera Fabryka Henryka Grohmana Fabryka Aleksandra Schichta Fabryka Wilhelma Lurkensa Fabryka Karola Schiblera

15 „Wielokulturowa Łódź– miasto czterech religii”

16 „Zielone salony miasta”

17 „Dla każdego coś miłego”

18 Międzynarodowa współpraca partnerska W ramach projektu eTwinning nawiązana została współpraca partnerska szkół europejskich. Przy użyciu różnych narzędzi multimedialnych uczniowie wymieniali informacje na temat: „Najciekawsze miejsca w moim mieście”.

19 Otrzymany certyfikat

20 Konkurs „ Spotkania z Europą Wschodnią” Już od kilku lat uczniowie naszej szkoły uczestniczą w międzynarodowym Konkursie „ Spotkania z Europą Wschodnią”. Konkurs ma ponad pięćdziesięcioletnie tradycje i jest organizowany przez rząd landu Nadrenia Północna Westfalia w Niemczech. Pod naszym kierunkiem uczniowie przygotowali prace tematycznie związane z Łodzią i regionem. Warsztaty twórcze

21 „Artystyczny krajobraz” – praca przygotowana przez Julię Sikorę 4a i Gabrielę Pisarską 6b

22


Pobierz ppt "Innowacja organizacyjna „Klik… i wiem wszystko” z zakresu historii i społeczeństwa oraz technologii informacyjnej Alicja Krupska, Ewa Oleszczak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google