Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Upowszechnianie rezultatów projektów mobilności instytucjonalnej konferencja 11 czerwca 2014 RODN „WOM” w Katowicach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Upowszechnianie rezultatów projektów mobilności instytucjonalnej konferencja 11 czerwca 2014 RODN „WOM” w Katowicach."— Zapis prezentacji:

1 Upowszechnianie rezultatów projektów mobilności instytucjonalnej konferencja 11 czerwca 2014 RODN „WOM” w Katowicach

2 Promocja a upowszechnianie PROMOCJA I INFORMACJA – działania zmierzające do upowszechniania informacji o projekcie, o tym że jest realizowany. Przedmiotem NIE SĄ REZULTATY lecz informacje, idee, wartości. UPOWSZECHNIANIE REZULTATÓW – planowy proces mający na celu przekazywanie informacji na temat rezultatów projektu i możliwościach ich wykorzystania odpowiednim osobom i instytucjom.

3 Rezultaty projektów REZULTATY - efekty działań realizowanych w ramach projektów Rezultaty twarde Rezultaty miękkie Produkty

4 REZULTATY MIĘKKIE  nabycie nowych umiejętności zawodowych  rozwój umiejętności pracy w zespole  przełamanie bariery językowej  zwiększenie motywacji do doskonalenia zawodowego  wzrost kompetencji międzykulturowych  podniesienie jakości oferty edukacyjnej placówki  rozwój kompetencji związanych z zarządzaniem projektem

5 REZULTATY TWARDE  podniesienie poziomu j. angielskiego z B1 na B2  uzyskanie nowych uprawnień w określonym zakresie  nawiązanie współpracy z określonymi podmiotami  wdrożenie nowych rozwiązań w zarządzaniu placówką  wdrożenie nowych metod w nauczaniu  wprowadzenie nowej formy zajęć pozalekcyjnych

6 PRODUKTY  prezentacje  publikacje  raporty  konspekty zajęć  materiały instrukcyjne dot. nowych technik i metod kształcenia  zalecenia dla przełożonych, władz lokalnych i oświatowych

7 Wykorzystanie rezultatów i waloryzacja Wykorzystywanie rezultatów projektu – to planowy proces mający na celu przekonanie użytkowników końcowych do przyjęcia i zastosowania wyników projektu Waloryzacja – upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów Cel waloryzacji – wzmocnienie wartości osiąganych rezultatów poprzez upowszechnienie i wykorzystywanie oraz wprowadzenie ich na trwałe do praktyki edukacyjnej

8 Czym nie jest upowszechnianie? umieszczeniem czegokolwiek na stronie internetowej, wierząc, że użytkownicy jakoś dowiedzą się, że można to na niej znaleźć wysłaniem informacji prasowej do mediów z nadzieją, że zostanie wykorzystana w przekazie medialnym wydrukowaniem raportu w dużym nakładzie z założeniem, że ludzie sami przyjdą i będą o niego pytać

9 Strategia upowszechniania Jakie są CELE upowszechniania (wskaźniki)? Jakie są CELE upowszechniania (wskaźniki)? CO będziemy upowszechniać i wykorzystywać? CO będziemy upowszechniać i wykorzystywać? DO KOGO należy skierować przekaz? DO KOGO należy skierować przekaz? JAKIE metody upowszechniania zastosować? JAKIE metody upowszechniania zastosować? KTO będzie odpowiedzialny za realizację działań? KTO będzie odpowiedzialny za realizację działań? KIEDY (na którym etapie projektu) upowszechniać? KIEDY (na którym etapie projektu) upowszechniać? Jakie ZASOBY jesteśmy w stanie przeznaczyć na ten cel? Jakie ZASOBY jesteśmy w stanie przeznaczyć na ten cel? JAK MIERZYĆ efekty upowszechniania? JAK MIERZYĆ efekty upowszechniania?

10 Cele upowszechniania – reguła SMART KONKRETNE (Specific, simple) – jednoznacznie sformułowane i nie pozostawiające miejsca na luźną interpretację MIERZALNE (Measurable) – każdy cel musi mieć swój wskaźnik, na podstawie którego będzie określona jego realizacja OSIĄGALNE (Attainable) – możliwe do wykonania lub urzeczywistnienia przy dostępnych zasobach ISTOTNE (Relevant) – cele mają określoną wartość dla projektu OKREŚLONE W CZASIE (Timebound) – powinien zostać określony horyzont czasowy, jakiego dotyczy wskaźnik, jak również częstotliwość jego pomiaru

11 Co i w jaki sposób upowszechniamy? Produkty – kontakty osobiste, strona internetowa, konferencje i seminaria, wysyłka Przyrost wiedzy i umiejętności zawodowych uczestników – prezentacje na radzie pedagogicznej, lekcje pokazowe, seminaria i konferencje, artykuły w prasie branżowej, kontakty osobiste Zmiana postaw uczestników, rozwój umiejętności miękkich – Internet, kontakty osobiste, konferencje i seminaria, artykuły Wzrost kompetencji w dziedzinie zarządzania projektami mobilności – Internet, kontakty osobiste, seminaria i konferencje

12 Grupy docelowe upowszechniania Adresaci upowszechniania: osoby, które nie miały możliwości bezpośrednio uczestniczyć w mobilności zagranicznej Kto może być zainteresowany? Kto może odnieść korzyści z ich wykorzystania? Kadra edukacyjna/dyrekcja/pracownicy w danej instytucji Nauczyciele i dyrektorzy innych placówek Rodzice Władze lokalne, regionalne, krajowe Kuratoria oświaty Stowarzyszenia i fundacje

13 Kto upowszechnia? Konieczność ustalenia kto jest odpowiedzialny za poszczególne działania upowszechniające – podział zadań Jakie osoby i instytucje spośród głównych interesariuszy projekt mogą nam pomóc upowszechniać jego rezultaty?

14 Zasoby potrzebne do upowszechniania upowszechnianie wymaga zarówno czasu, jak i przeznaczenia określonych zasobów finansowych i ludzkich na działania z nim związane każde z działań upowszechniających należy odpowiednio wycenić i zapewnić na nie środki w budżecie wkład pracy osób zaangażowanych w działania powinien być oszacowany i wpisany do planu pracy oraz do budżetu projektu

15 Mierzenie efektów upowszechniania wybranie sposobu, w jaki będziemy mierzyć jakość i efektywność działań upowszechniających ustalenie, jaki stopień osiągnięcia celów upowszechniania możemy uznać za zadowalający RODZAJE WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWE JAKOŚCIOWE Liczba uczestników konferencji Opinie uczestników na temat Liczba instytucji, które otrzymały publikację działań upowszechniających Liczba pobrań dokumentów i ich użyteczności

16 Trwałość projektu Co na trwałe zmienił projekt w Państwa szkole/środowisku? W jaki sposób zamierzają Państwo zapewnić trwałość projektu i jego rezultatów, także po jego zakończeniu?

17 przykłady publikacje konferencje strona internetowa prezentacje


Pobierz ppt "Upowszechnianie rezultatów projektów mobilności instytucjonalnej konferencja 11 czerwca 2014 RODN „WOM” w Katowicach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google