Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RC (UK) LEKI. RC (UK) Cel wykładu Poznanie wskazań, dawek, działania leków używanych w resuscytacji Poznanie wskazań, dawek, działania niektórych leków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RC (UK) LEKI. RC (UK) Cel wykładu Poznanie wskazań, dawek, działania leków używanych w resuscytacji Poznanie wskazań, dawek, działania niektórych leków."— Zapis prezentacji:

1 RC (UK) LEKI

2 RC (UK) Cel wykładu Poznanie wskazań, dawek, działania leków używanych w resuscytacji Poznanie wskazań, dawek, działania niektórych leków używanych w leczeniu groźnych zaburzeń rytmu

3 RC (UK) Epinephryna Wskazania: Wszystkie mechanizmy zatrzymania krążenia Bradykardia Sytuacje szczególne: –anaphilaksja

4 RC (UK) Epinephryna Dawkowanie: 1 mg dożylnie 10 ml 1:10,000 (1 ml 1:1,000) co 2-3 minuty w trakcie resuscytacji 2-3 mg dotchawiczo 2–10 mcg min -1 w bradykardii opornej na atropinę 0.5ml 1:1,000 i.m., 3-5 ml 1:10,000 i.v. w anaphilaksji, w zależności od stanu pacjenta

5 RC (UK) Epinephryna Działanie:  agonista kurczy naczynia krwionośne  SVR  przepływu mózgowego i wieńcowego  agonista  częstości pracy serca  siły skurczu  zapotrzebowania O 2 mięśnia sercowego (może pogłębiać niedokrwienie)

6 RC (UK) Atropina Wskazania: Asystolia Objawowa bradykardia PEA (częstość < 60 uderzeń min -1 )

7 RC (UK) Atropina Dawkowanie: Asystolia / PEA (częstość < 60 uderzeń min -1 ) –3 mg i.v., jednorazowo –6 mg dotchawiczo Bradykardia –0.5 mg i.v., powtarzane w razie potrzeby do dawki max. 3 mg

8 RC (UK) Atropina Działanie: Hamuje napięcie nerwu błędnego Poprawia automatykę węzła zatokowo- przedsionkowego Poprawia przewodnictwo przedsionkowo- komorowe

9 RC (UK) Amiodaron Wskazania: Nawracające VF / VT Stabilna hemodynamicznie VT Inne oporne na leczenie tachyarytmie

10 RC (UK) Amiodaron Dawkowanie: Nawracające VF / VT –300 mg w 20 ml 5% glukozy, bolus i.v. Stabilne hemodynamicznie tachyarytmie – 150 mg w 20 ml 5% glukozy w ciągu 10 minut –powtórzyć 150 mg jeśli jest potrzeba –300 mg w 100 ml 5% glukozy w ciągu 1 godziny

11 RC (UK) Amiodarone Działanie: Wydłużenie czasu trwania potencjału czynnościowego Wydłużenie odstępu Q-T Umiarkowane działanie inotropowo ujemne – może powodować hipotensję

12 RC (UK) Magnez Wskazania: Migotanie komór oporne na defibrylację (przy podejrzeniu hipomagnezemii) Tachyarytmie komorowe (przy podejrzeniu hipomagnezemii) Torsades de pointes

13 RC (UK) Magnez Dawkowanie: Migotanie komór oporne na defibrylację 2 - 4 ml 50% (4 - 8 mmol) i.v. w ciągu 1-2 min można powtórzyć po 10-15 minutach Inne sytuacje 5 ml 50% (10 mmol) i.v. w ciągu 30 minut

14 RC (UK) Magnez Działanie: Działa depresyjnie w obrębie układu nerwowego i miokardium Działa jak fizjologiczny bloker kanału wapniowego

15 RC (UK) Lignokaina Wskazania: Nawracające VF / VT – kiedy amiodaron jest niedostępny Stabilny hemodynamicznie VT – jako alternatywa dla amiodaronu

16 RC (UK) Lignokaina Dawkowanie: Nawracające VF / VT – 100 mg i.v. – następne bolusy 50 mg, max 200 mg Stabilny hemodynamicznie VT – 50 mg i.v. – następne bolusy 50 mg, max 200 mg Dawkę należy zredukować u osób starszych i w przypadkach niewydolności wątroby

17 RC (UK) Dwuwęglan sodu Wskazania: Ciężka kwasica metaboliczna (pH < 7.1) Hyperkaliemia Sytuacje szczególne –Zatrucie trójcyklicznymi antydepresantami

18 RC (UK) Dwuwęglan sodu Dawkowanie: 50 mmol (50 ml 8.4% roztworu) i.v.

19 RC (UK) Dwuwęglan sodu Działanie: Lek alkalizujący (podnosi pH) Inne możliwe działania: –Podnosi pCO 2 –Hamuje uwalnianie O 2 do tkanek –Osłabia kurczliwość mięśnia sercowego –Powoduje hypernatremię –Osłabia działanie adrenaliny

20 RC (UK) Calcium Działanie: Niezbędny dla normalnego skurczu kardiomiocytu Przedawkowanie może powodować zaburzenia rytmu serca Mechanizm spustowy śmierci komórek niedokrwionego miokardium Przedawkowanie może prowadzić do uszkodzenia komórek OUN

21 RC (UK) Calcium Wskazania: PEA spowodowane: –ciężką hiperkaliemią –ciężką hipokalcemią –Przedawkowaniem blokerów kanału wapniowego Dawkowanie 10 ml 10% CaCl 2 (6.8 mmol) Nie należy podawać bezpośrednio po dwuwęglanach

22 RC (UK) Adenozyna Wskazania: Częstoskurcz o wąskich zespołach QRS o niepewnej etiologii Napadowy częstoskurcz nadkomorowy

23 RC (UK) Adenozyna Dawkowanie: 6 mg dożylnie, w szybkim wstrzyknięciu Jeśli jest potrzeba kolejne trzy dawki 12 mg należy podać w odstępie 1-2 minut

24 RC (UK) Adenozyna Działanie: Zwalnia przewodzenie w węźle zatokowo-przedsionkowym Może być używana tylko pod kontrolą EKG

25 RC (UK) Naloxon Dawkowania: 0.2 - 2.0 mg i.v. Może zaistnieć konieczność ponownego podania leku do max dawki 10 mg Może być konieczna podaż leku w ciągłej infuzji

26 RC (UK) Naloxon Wskazania: Przedawkowanie opioidów Depresja oddechowa spowodowana podawaniem opioidów

27 RC (UK) Naloxon Działanie: Antagonista receptorów opioidowych Odwraca wszystkie efekty podania opioidów szczególnie depresję oddechową i wpływ na OUN Może wywoływać zespół odstawienie u osób uzależnionych

28 RC (UK) Pytania ?

29 RC (UK) Podsumowanie Wskazania, dawki, działanie leków używanych w resuscytacji Wskazania, dawki, działanie niektórych leków używanych w leczeniu groźnych zaburzeń rytmu


Pobierz ppt "RC (UK) LEKI. RC (UK) Cel wykładu Poznanie wskazań, dawek, działania leków używanych w resuscytacji Poznanie wskazań, dawek, działania niektórych leków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google