Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LEKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LEKI."— Zapis prezentacji:

1 LEKI

2 Cel wykładu Poznanie wskazań, dawek, działania leków używanych w resuscytacji Poznanie wskazań, dawek, działania niektórych leków używanych w leczeniu groźnych zaburzeń rytmu

3 Epinephryna Wskazania: Wszystkie mechanizmy zatrzymania krążenia
Bradykardia Sytuacje szczególne: anaphilaksja

4 Epinephryna Dawkowanie:
1 mg dożylnie 10 ml 1:10,000 (1 ml 1:1,000) co 2-3 minuty w trakcie resuscytacji 2-3 mg dotchawiczo 2–10 mcg min-1 w bradykardii opornej na atropinę 0.5ml 1:1,000 i.m., 3-5 ml 1:10,000 i.v. w anaphilaksji, w zależności od stanu pacjenta

5 Epinephryna Działanie:  agonista kurczy naczynia krwionośne  SVR
 przepływu mózgowego i wieńcowego  agonista  częstości pracy serca  siły skurczu  zapotrzebowania O2 mięśnia sercowego (może pogłębiać niedokrwienie)

6 Atropina Wskazania: Asystolia Objawowa bradykardia
PEA (częstość < 60 uderzeń min-1)

7 Atropina Dawkowanie: Asystolia / PEA (częstość < 60 uderzeń min-1)
3 mg i.v., jednorazowo 6 mg dotchawiczo Bradykardia 0.5 mg i.v., powtarzane w razie potrzeby do dawki max. 3 mg

8 Atropina Działanie: Hamuje napięcie nerwu błędnego
Poprawia automatykę węzła zatokowo-przedsionkowego Poprawia przewodnictwo przedsionkowo-komorowe

9 Amiodaron Wskazania: Nawracające VF / VT Stabilna hemodynamicznie VT
Inne oporne na leczenie tachyarytmie

10 Amiodaron Dawkowanie: Nawracające VF / VT
300 mg w 20 ml 5% glukozy, bolus i.v. Stabilne hemodynamicznie tachyarytmie 150 mg w 20 ml 5% glukozy w ciągu 10 minut powtórzyć 150 mg jeśli jest potrzeba 300 mg w 100 ml 5% glukozy w ciągu 1 godziny

11 Amiodarone Działanie:
Wydłużenie czasu trwania potencjału czynnościowego Wydłużenie odstępu Q-T Umiarkowane działanie inotropowo ujemne – może powodować hipotensję

12 Magnez Wskazania: Migotanie komór oporne na defibrylację
(przy podejrzeniu hipomagnezemii) Tachyarytmie komorowe Torsades de pointes

13 Magnez Dawkowanie: Migotanie komór oporne na defibrylację
2 - 4 ml 50% (4 - 8 mmol) i.v. w ciągu 1-2 min można powtórzyć po minutach Inne sytuacje 5 ml 50% (10 mmol) i.v. w ciągu 30 minut

14 Magnez Działanie: Działa depresyjnie w obrębie układu nerwowego i miokardium Działa jak fizjologiczny bloker kanału wapniowego

15 Lignokaina Wskazania: Nawracające VF / VT
kiedy amiodaron jest niedostępny Stabilny hemodynamicznie VT jako alternatywa dla amiodaronu

16 Lignokaina Dawkowanie: Nawracające VF / VT 100 mg i.v.
następne bolusy 50 mg, max 200 mg Stabilny hemodynamicznie VT 50 mg i.v. następne bolusy 50 mg, max 200 mg Dawkę należy zredukować u osób starszych i w przypadkach niewydolności wątroby

17 Dwuwęglan sodu Wskazania: Ciężka kwasica metaboliczna (pH < 7.1)
Hyperkaliemia Sytuacje szczególne Zatrucie trójcyklicznymi antydepresantami

18 Dwuwęglan sodu Dawkowanie: 50 mmol (50 ml 8.4% roztworu) i.v.

19 Dwuwęglan sodu Działanie: Lek alkalizujący (podnosi pH)
Inne możliwe działania: Podnosi pCO2 Hamuje uwalnianie O2 do tkanek Osłabia kurczliwość mięśnia sercowego Powoduje hypernatremię Osłabia działanie adrenaliny

20 Calcium Działanie: Niezbędny dla normalnego skurczu kardiomiocytu
Przedawkowanie może powodować zaburzenia rytmu serca Mechanizm spustowy śmierci komórek niedokrwionego miokardium Przedawkowanie może prowadzić do uszkodzenia komórek OUN

21 Calcium Wskazania: PEA spowodowane: ciężką hiperkaliemią
ciężką hipokalcemią Przedawkowaniem blokerów kanału wapniowego Dawkowanie 10 ml 10% CaCl2 (6.8 mmol) Nie należy podawać bezpośrednio po dwuwęglanach

22 Adenozyna Wskazania: Częstoskurcz o wąskich zespołach QRS o niepewnej etiologii Napadowy częstoskurcz nadkomorowy

23 Adenozyna Dawkowanie: 6 mg dożylnie, w szybkim wstrzyknięciu
Jeśli jest potrzeba kolejne trzy dawki 12 mg należy podać w odstępie 1-2 minut

24 Adenozyna Działanie: Zwalnia przewodzenie w węźle zatokowo-przedsionkowym Może być używana tylko pod kontrolą EKG

25 Naloxon Dawkowania: 0.2 - 2.0 mg i.v.
Może zaistnieć konieczność ponownego podania leku do max dawki 10 mg Może być konieczna podaż leku w ciągłej infuzji

26 Naloxon Wskazania: Przedawkowanie opioidów
Depresja oddechowa spowodowana podawaniem opioidów

27 Naloxon Działanie: Antagonista receptorów opioidowych
Odwraca wszystkie efekty podania opioidów szczególnie depresję oddechową i wpływ na OUN Może wywoływać zespół odstawienie u osób uzależnionych

28 Pytania ?

29 Podsumowanie Wskazania, dawki, działanie leków używanych w resuscytacji Wskazania, dawki, działanie niektórych leków używanych w leczeniu groźnych zaburzeń rytmu


Pobierz ppt "LEKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google