Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RC (UK) SZCZEGÓLNE PRZYPADKI ZATRZYMANIA KRĄŻENIA 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RC (UK) SZCZEGÓLNE PRZYPADKI ZATRZYMANIA KRĄŻENIA 2."— Zapis prezentacji:

1 RC (UK) SZCZEGÓLNE PRZYPADKI ZATRZYMANIA KRĄŻENIA 2

2 RC (UK) Cel i zakres informacji Hipotermia Utonięcie Zatrucie Ciąża Porażenie prądem Anafilaksja Stan satmatyczny Uraz Poznanie odmienności w sposobie resuscytacji w szczególnych okolicznościach takich jak:

3 RC (UK) Ciąża: przyczyny zatrzymania krążenia u ciężarnych Krwawienie Zatorowość płucna Zator płynem owodniowym Odklejenie łożyska Eclampsia Toksyczne działanie leków

4 RC (UK) Resuscytacja w ciąży Dwie osoby do resuscytacji Wczesne zaangażowanie położnika i neonatologa

5 RC (UK) Drogi oddechowe ryzyko zachłyśnięcia Manewr Sellicka Intubacja dotchawicza (trudności): – gruba szyja – powiększenie sutków – obrzęk górnych dróg oddechowych

6 RC (UK) Wentylacja Trudna gdyż: Uniesiona przepona Mogą być potrzebne wysokie ciśnienia

7 RC (UK) Krążenie Pozycja na wznak powoduje ucisk żyły głównej dolnej Przesuń macicę stosując: –worki z piaskiem lub klin –ręczne przesunięcie –Pochylenie na lewy bok Uzupełnienie płynów Wczesną interwencję chirurgiczną w przypadku krwawienia

8 RC (UK) Cięcie cesarskie ze wskazań nagłych w trzecim trymestrze ciąży, jeżeli 5 minutowa resuscytacja nie przynosi rezultatu

9 RC (UK) Porażenie prądem

10 RC (UK) Porażenie prądem Prąd elektryczny (AC): –źródła domowy –zagrożenia przemysłowe Porażenie piorunem (DC)

11 RC (UK) Czynniki wpływające na ciężkość urazu Typ prądu i droga przez organizm –zmienny (AC) – częstsze migotanie komór –stały (DC) – częstsza asystolia Napięcie Wielkość dostarczonej energii Opór elektryczny tkanek Powierzchnia i czas narażenia

12 RC (UK) Oparzenie elektryczne

13 RC (UK) Porażenie piorunem Depolaryzacja mięśnia sercowego –asystolia lub migotanie komór Porażenie mięśni oddechowych może spowodować zatrzymanie oddechu Duży zakres uszkodzeń w zakresie układu nerwowego

14 RC (UK) Zachowaj ostrożność Wyłącz / odizoluj źródło Duże napięcie grozi: –łuk elektryczny –rozprzestrzenia się poprzez podłoże

15 RC (UK) Resuscytacja Wczesny BLS oraz ALS Wczesna intubacja w przypadku oparzeń w obrębie głowy / szyi Porażenie mięśni może utrzymywać się do 30 minut po zadziałaniu prądu o wysokim napięciu

16 RC (UK) Wskazania do hospitalizacji Zatrzymanie krążenia Utrata przytomności Zmiany w EKG Uszkodzenia / oparzenia tkanek miękkich

17 RC (UK) Anafilaksja Anafilaksja – reakcja nadwrażliwości z udziałem IgE Reakcja anafilaktoidalna – podobna reakcja lecz niezależna od nadwrażliwości Objawy i postępowanie w obu przypadkach jest podobne

18 RC (UK) Objawy kliniczne Obrzęk naczyniowy – obrzęk krtani Wysypka (pokrzywka / rumień) Hipotensja –rozszerzenie i wzrost przepuszczalności naczyń krwionośnych Skurcz oskrzeli Nieżyt nosa, zapalenie spojówek Ból brzucha, wymioty i biegunka

19 RC (UK) Resuscytacja Usuń prawdopodobny czynnik wywołujący Wysoki przepływ tlenu Adrenalina –zapaść, stridor, etc - 0.5 ml 1:1000 i.m. –zagrażający życiu wstrząs - 1:10,000 i.v. miareczkowana Płyny Leki antyhistaminowe - H 1, rozważ H 2 Hydrokortyzon i wziewnie agoniści 2

20 RC (UK) Consider when compatible history of severe allergic-type reaction with respiratory difficulty and/or hypotension especially if skin changes present Tlen Stridor, świszczący oddech, wysiłek oddechowy lub kliniczne wykładniki wstrząsu Adrenalina 1:1000 roztwór 0.5 ml (500 mikrograów) i.m. Powtarzaj co 5 minut jeżeli nie przynosi poprawy Leki antyhistaminowe (chlorpfeniraminn) 10-20 mg powoli i.v. DODATKOWO We wszystkich przypadkach ciężkiej lub nawracającej reakcji oraz u pacjentów z astmą podaj hydrokortyzon 100-500 mg i.m./lub powoli i.v. Jeżeli kliniczne objawy wstrząsu nie ustępują pomimo podawanych leków podaj 1-2 litry płynów i.v. Szybkie przetoczenie może być konieczne.

21 RC (UK) Ostrożnie: wczesne nawroty Groźnie przebiegające reakcje z powolnym początkiem Reakcje u astmatyków z obciążonym wywiadem Kontynuacja wchłaniania alergenu Wcześniejszy wywiad dotyczący dwufazowych reakcji

22 RC (UK) Acute severe asthma W dużym stopniu odwracalna Zgon możliwy do uniknięcia –pacjenci późno wzywają pomoc –opieszałość reakcji personelu medycznego –przedwczesne wypisywanie do domu

23 RC (UK) Astma a zatrzymanie krążenia Hipoksja –skurcz oskrzeli –Obrzęk śluzówki Zaburzenia rytmu serca –hipoksja –toksyczne działanie leków Odma prężna

24 RC (UK) Objawy bezpośredniego zagrożenia życia Cisza nad płucami Sinica Bradykardia Hipotensja Wyczerpanie Śpiączka Hipoksja, kwasica, +/- hiperkapnia

25 RC (UK) Postępowanie (1) Wysokie stężenia tlenu Wziewnie agoniści receptora 2 Wczesne wdrożenie sterydów Podskórnie adrenalina 300 g Wziewnie leki o działaniu cholinolitycznym, aminofilina i.v. Płyny

26 RC (UK) Wentylacja mechaniczna tylko gdy pozostały metody leczenia nie przynoszą rezultatu Uzyskanie w pełni prawidłowych parametrów gazometrii może być niemożliwe Postępowanie (2)

27 RC (UK) Resuscytacja pacjentów u których wystąpiło zatrzymanie krążenia w przebiegu astmy Trudności w wentylacji płuc –Maska twarzowa wypełnianie żołądka –Wczesna intubacja Zagrożenie odmą prężną Trudności w efektywnym masażu Wentylacja z przedłużoną fazą wdechu Rozważ bezpośredni masaż serca

28 RC (UK) Zatrzymanie krążenia związane z urazem Przyczyny: Poważne uszkodzenia mózgu Hipowolemia, hipoksja Uszkodzenie ważnych dla życia narządów Odma prężna Tamponada serca Wcześniejsze problemy zdrowotne nakładające się na uraz

29 RC (UK) Resuscytacja pacjentów z urazami Rozpoznaj i lecz zagrażające życiu uszkodzenia nim dojdzie do zatrzymania krążenia Zabezpiecz kręgosłup szyjny Hipoksja i/lub hipowolemia rozkojarzenie elektromechaniczne Tlen, zatamowanie krwawienia, płyny Torakotomia w przypadku zatrzymaniu krążenia towarzyszącemu drążącemu urazowi klatki piersiowej

30 RC (UK) Bezpośredni masaż serca: Wskazania Podczas operacji w obrębie klatki piersiowej Rozkojarzenie elektromechoniczne u pacjenta z drążącym urazem klatki piersiowej Niestbilna klatka piersiowa Rozdęte płuca

31 RC (UK) Pytania?

32 RC (UK) Podsumowanie Szybkie i właściwe postępowanie może zapobiec nagłemu zatrzymaniu krążenia Zaawansowane czynności resuscytacyjne wymagają modyfikacji w szczególnych przypadkach nagłego zatrzymania krążenia


Pobierz ppt "RC (UK) SZCZEGÓLNE PRZYPADKI ZATRZYMANIA KRĄŻENIA 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google