Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania Koncepcja Outsourcingu Gr. ZZ – 5 / Vl Nr Indeksu 22431 Warszawa 2014 Ewelina Księżak 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania Koncepcja Outsourcingu Gr. ZZ – 5 / Vl Nr Indeksu 22431 Warszawa 2014 Ewelina Księżak 1."— Zapis prezentacji:

1 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania Koncepcja Outsourcingu Gr. ZZ – 5 / Vl Nr Indeksu 22431 Warszawa 2014 Ewelina Księżak 1

2 Spis treści 1) Outsourcing 2) Insourcing 3) Cele outsourcingu 4) Przedmiot outsourcingu 5) Motywy stosowania outsourcingu 6) Proces wdrażania outsourcingu 7) Rodzaje i kryteria outsourcingu 8) Etapy outsourcingu 9) Korzyści outsourcingu 10) Zagrożenia outsourcingu 11) Błędy popełniane w procesie stosowani i wdrażania Outsourcingu 11) Zalety i wady w porównaniu outsourcingu z insourcingiem 2

3 OUTsourcing Outsourcing - Wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, niektórych realizowanych przez nie samodzielnie funkcji i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom 31)http://www.golime.co/blog/bid/139956/4-Facts-About-Transitioning-IT-Outsourcing-For-Your-Company

4 INsourcing Insourcing - przekazanie procesów lub działań biznesowych jednostki, realizowanych w ramach działalności gospodarczej przez zewnętrznych usługodawców/dostawców do wewnętrznej, wyodrębnionej i wyspecjalizowanej komórki organizacyjnej. 42) https://fisher.osu.edu/blogs/gradlife/2013/02/

5 Cele ogóle outsourcingu 5 Cele strategiczne Koncentracja na problemach strategicznych Zwiększenie swobody strategicznej działalności Zwiększenie skuteczności i efektywności działalności Zwiększenie elastyczności działalności Dostęp do Know - How Cele rynkowe Poprawa pozycji konkurencyjnej Zwiększenie skali działalności Koncentracja działalności Cele ekonomiczne Zwiększenie przychodów Redukcja kosztów Poprawa wyników ekonomicznych Ograniczenie ryzyka ekonomicznego Cele organizacyjne „Odchudzenie” struktury organizacyjnej Uproszczenie struktur i procedur organizacyjnych Cele motywacyjne Obiektywizacja wyników ekonomicznych Uproszczenie działania ekonomicznego Rozwój przedsiębiorczoś ci Silniejsza motywacja

6 Przedmiot outsourcingu 6 Konserwacje i naprawy sprzętu Rozwój aplikacji Przetwarzanie danych Z zakresu informatyki Kontrola spedycji Pośrednictwo spedycyjne Leasing Zarządzanie i prowadzanie bazy pojazdów Z zakresu logistyki Konsulting Rekrutacja Szkolenia Relokacja zasobów ludzkich Ochrona fizyczna Reklama Z zakresu operacji pomocniczych

7 Proces wdrażania outsourcingu 7 1 Sprecyzowanie celów i wymagań 2 Określenie potencjalnych dostawców, stopnia ich zainteresowania kontraktem 3 Rozmowy z kierownictwem i głównymi zainteresowanymi stronami 4 Wstępna selekcja dostawców i przekazanie im informacji i warunków 5 Ocena odpowiedzi dostawców i dalsze rozmowy 6 Wyznaczenie i szkolenie zespołu ds. zarządzania kontraktem 7 Negocjowanie kontraktu i uzgodnienie charakterystyki świadczonej usługi 8 Okres przejściowy wyznaczony przez wcześniejsze etapy procesu 9 Zarządzanie kontraktem w sposób uzgodniony z dostawcą w fazie negocjacyjnej

8 Rodzaje i kryteria outsourcingu 8 Kryteria podziału Rodzaj wydzielanych funkcji Rodzaj wydzielanej działalności Rodzaj outsourcingu wg funkcji Cel wydzielenia Złożoność wydzielanych funkcji Trwałość wydzielenia Miejsce wykonywania usługi outsourcingowej Forma podporządkowania Zakres wydzielenia Outsourcing zagraniczny Inne rodzaje outsourcingu Pojęcia pokrewne Alternatywne działania organizacyjne Rodzaje outsourcingu Outsourcing funkcji: pomocniczych, kierowniczych, podstawowych Outsourcing działalności: ubocznej, pomocniczej, zasadniczej Outsourcing usług: informatycznych, finansowych, świadczonych lokalnie i centralnie, Outsourcing: logistyki, zasobów ludzkich, naprawczy, dostosowawczy, rozwojowy, strategiczny, taktyczny, całkowity, częściowy(selektywny), sprzedaż i najem zwrotny, budowlany, wirtualny, podwykonawstwo, kooperacja przedsiębiorstw, leasing pracowniczy, kontraktowanie pracy Outsourcing pojedynczych funkcji Outsourcing procesów / Business Process Outsourcing(BPO), Outsourcing obszarów funkcjonalnych Outsourcing kapitałowy(wewnętrzny) outsourcing kontraktowy (zewnętrzny) szczególny przypadek samozatrudnienie Wydzielenie wewnętrzne Offshore outsourcing,, Nearshore outsourcing, Onshore outsourcing, Do-it-yourself offshore, CoSourcing Business Transformational Outsourcing (BTO), Knowledge Process Outsourcing (KPO)

9 Etapy outsourcingu 9 Faza koncepcyjna Określenie celów outsourcingu Analiza kosztów i korzyści z wdrożenia metody outsourcingu Analiza szans i ryzyka związanych z wdrożeniem outsourcingu Faza realizacyjna Stworzenie harmonogramu wdrożenia Poinformowanie pracowników o planowanym wdrożeniu metody outsourcingu Typowanie potencjalnych partnerów outsourcingowych (firm usługowych) Opracowanie zapytań ofertowych i wybór firm, do których zapytania zostaną przesłane Negocjowanie warunków umowy Wybór firmy usługowej Opracowanie harmonogramu rozpoczęcia współpracy Faza operacyjna Realizacja pierwszych zleceń Zaawansowana współpraca Kontrola wykorzystania outsourcingu i wprowadzanie ewentualnych modyfikacji

10 Korzyści outsourcingu 1.Obniżenie kosztów operacyjnych - 2.Dostęp do wiedzy eksperckiej 3.Uwolnienie zasobów i potencjału firmy 4.Ograniczenie ryzyka 5.Zwiększenie bezpieczeństwa 103) http://pracodawca.pl/category/hrm/

11 Zagrożenia outsourcingu 1.Wystąpienie możliwości uzależnienia się od dostawcy 2.Nieuzyskanie spodziewanych obniżek kosztów 3.Niemożność zachowania wysokiej jakości przy dużym udziale obcych komponentów 4.Możliwość poniesienia strat wynikających z niesolidności kooperantów 5.Niewykorzystanie szans z uzyskania większej operacyjnej elastyczności przy zaspokojeniu potrzeb klientów 6.Ujemne stosunki społeczne związane z redukcją personelu 7.Ryzyko wzrostu kosztów 11

12 Błędy popełniane w procesie stosowani i wdrażania Outsourcingu 1.Niewłaściwy dobór kryteriów wyboru dostawcy, kierowanie się wyłącznie kryterium cenowym 2.Zbyt pośpiesznie przygotowywany kontrakt 3.Słabe relacje nabywca-dostawca podczas życia projektu 4.Nie stosowanie charakterystyki świadczonych usług (Service Level Agreement) 5.Nadmierna koncentracja na technologii i finansach, pomijanie aspektu personalnego 124) http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid=9786996EF7EA4A28BB41A19E7BE5C77C

13 Zalety i wady w porównaniu outsourcingu z insourcingiem 13 Stopień kontroliOchrona prawnaKosztKoszty pracy Ryzyko utraty kluczowych kompetencji Outsourcing NiskiNiskaNiski/WysokiNiskieWysokie Insourcing WyższyWyższaNiski/WysokiWyższeNiższe

14 Bibliografia 1)http://pl.wikipedia.org/wiki/Outsourcing 2)http://www.writersblockadminservices.co.uk/save-your-time-and-money-by- outsourcing/ 3)https://fisher.osu.edu/blogs/gradlife/2013/02/ 4)Charles L. Gay: Outsourcing strategiczny: koncepcja, modele i wdrażanie. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002. 5)Michał Trocki: Outsourcing. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 13. 6). Murphy, S. Ker i S. Chen. U.S. and Worldwide Outsourcing Markets and Trends, 1998-2003., 1999. International Data Corporation. 7)W. Rogowski. Błędna "5" outsourcingu. „CIO Magazyn Dyrektorów IT”, 2006. 8)http://www.utrzymanieruchu.pl/menu-gorne/artykul/article/akademia- maintechu-przeslanki-i-zagrozenia-outsourcingu-dzialu-utrzymania-ruchu/ 9)http://mfiles.pl/pl/index.php/Outsourcing 10)http://pl.wikipedia.org/wiki/Insourcing 11)http://www.academia.edu/3069509/Rodzaje_outsourcingu_i_kierunki_jego_w ykorzystania 12)http://www.bssce.com/zalety_outsourcingu1.php 13)http://www.matejun.pl/bw-proces_outsourcingu.htm 14


Pobierz ppt "Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania Koncepcja Outsourcingu Gr. ZZ – 5 / Vl Nr Indeksu 22431 Warszawa 2014 Ewelina Księżak 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google