Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania"— Zapis prezentacji:

1 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
Koncepcja Outsourcingu Gr. ZZ – 5 / Vl Nr Indeksu 22431 Warszawa 2014 Ewelina Księżak

2 Spis treści 1) Outsourcing 2) Insourcing 3) Cele outsourcingu
4) Przedmiot outsourcingu 5) Motywy stosowania outsourcingu 6) Proces wdrażania outsourcingu 7) Rodzaje i kryteria outsourcingu 8) Etapy outsourcingu 9) Korzyści outsourcingu 10) Zagrożenia outsourcingu 11) Błędy popełniane w procesie stosowani i wdrażania Outsourcingu 11) Zalety i wady w porównaniu outsourcingu z insourcingiem

3 OUTsourcing Outsourcing - Wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, niektórych realizowanych przez nie samodzielnie funkcji i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom

4 INsourcing Insourcing - przekazanie procesów lub działań biznesowych jednostki, realizowanych w ramach działalności gospodarczej przez zewnętrznych usługodawców/dostawców do wewnętrznej, wyodrębnionej i wyspecjalizowanej komórki organizacyjnej. 2)

5 Cele ogóle outsourcingu
Cele ekonomiczne Zwiększenie przychodów Redukcja kosztów Poprawa wyników ekonomicznych Ograniczenie ryzyka ekonomicznego Cele organizacyjne „Odchudzenie” struktury organizacyjnej Uproszczenie struktur i procedur organizacyjnych Cele strategiczne Koncentracja na problemach strategicznych Zwiększenie swobody strategicznej działalności Zwiększenie skuteczności i efektywności działalności Zwiększenie elastyczności działalności Dostęp do Know - How Cele rynkowe Poprawa pozycji konkurencyjnej Zwiększenie skali działalności Koncentracja działalności Cele motywacyjne Obiektywizacja wyników ekonomicznych Uproszczenie działania ekonomicznego Rozwój przedsiębiorczości Silniejsza motywacja

6 Przedmiot outsourcingu
Z zakresu informatyki Konserwacje i naprawy sprzętu Rozwój aplikacji Przetwarzanie danych Z zakresu logistyki Kontrola spedycji Pośrednictwo spedycyjne Leasing Zarządzanie i prowadzanie bazy pojazdów Z zakresu operacji pomocniczych Konsulting Rekrutacja Szkolenia Relokacja zasobów ludzkich Ochrona fizyczna Reklama

7 Proces wdrażania outsourcingu
1 Sprecyzowanie celów i wymagań 2 Określenie potencjalnych dostawców, stopnia ich zainteresowania kontraktem 3 Rozmowy z kierownictwem i głównymi zainteresowanymi stronami 4 Wstępna selekcja dostawców i przekazanie im informacji i warunków 5 Ocena odpowiedzi dostawców i dalsze rozmowy 6 Wyznaczenie i szkolenie zespołu ds. zarządzania kontraktem 7 Negocjowanie kontraktu i uzgodnienie charakterystyki świadczonej usługi 8 Okres przejściowy wyznaczony przez wcześniejsze etapy procesu 9 Zarządzanie kontraktem w sposób uzgodniony z dostawcą w fazie negocjacyjnej

8 Rodzaje i kryteria outsourcingu
Kryteria podziału Rodzaj wydzielanych funkcji Rodzaj wydzielanej działalności Rodzaj outsourcingu wg funkcji Cel wydzielenia Złożoność wydzielanych funkcji Trwałość wydzielenia Miejsce wykonywania usługi outsourcingowej Forma podporządkowania Zakres wydzielenia Outsourcing zagraniczny Inne rodzaje outsourcingu Pojęcia pokrewne Alternatywne działania organizacyjne Rodzaje outsourcingu Outsourcing funkcji: pomocniczych, kierowniczych, podstawowych Outsourcing działalności: ubocznej, pomocniczej, zasadniczej Outsourcing usług: informatycznych, finansowych, świadczonych lokalnie i centralnie, Outsourcing: logistyki, zasobów ludzkich, naprawczy, dostosowawczy, rozwojowy, strategiczny, taktyczny, całkowity, częściowy(selektywny), sprzedaż i najem zwrotny, budowlany, wirtualny, podwykonawstwo, kooperacja przedsiębiorstw, leasing pracowniczy, kontraktowanie pracy Outsourcing pojedynczych funkcji Outsourcing procesów / Business Process Outsourcing(BPO), Outsourcing obszarów funkcjonalnych Outsourcing kapitałowy(wewnętrzny) outsourcing kontraktowy (zewnętrzny) szczególny przypadek samozatrudnienie Wydzielenie wewnętrzne Offshore outsourcing,, Nearshore outsourcing, Onshore outsourcing, Do-it-yourself offshore, CoSourcing Business Transformational Outsourcing (BTO), Knowledge Process Outsourcing (KPO)

9 Etapy outsourcingu Określenie celów outsourcingu
Faza koncepcyjna Określenie celów outsourcingu Analiza kosztów i korzyści z wdrożenia metody outsourcingu Analiza szans i ryzyka związanych z wdrożeniem outsourcingu Faza realizacyjna Stworzenie harmonogramu wdrożenia Poinformowanie pracowników o planowanym wdrożeniu metody outsourcingu Typowanie potencjalnych partnerów outsourcingowych (firm usługowych) Opracowanie zapytań ofertowych i wybór firm, do których zapytania zostaną przesłane Negocjowanie warunków umowy Wybór firmy usługowej Opracowanie harmonogramu rozpoczęcia współpracy Faza operacyjna Realizacja pierwszych zleceń Zaawansowana współpraca Kontrola wykorzystania outsourcingu i wprowadzanie ewentualnych modyfikacji

10 Korzyści outsourcingu
Obniżenie kosztów operacyjnych - Dostęp do wiedzy eksperckiej  Uwolnienie zasobów i potencjału firmy Ograniczenie ryzyka  Zwiększenie bezpieczeństwa  3)

11 Zagrożenia outsourcingu
Wystąpienie możliwości uzależnienia się od dostawcy Nieuzyskanie spodziewanych obniżek kosztów Niemożność zachowania wysokiej jakości przy dużym udziale obcych komponentów Możliwość poniesienia strat wynikających z niesolidności kooperantów Niewykorzystanie szans z uzyskania większej operacyjnej elastyczności przy zaspokojeniu potrzeb klientów Ujemne stosunki społeczne związane z redukcją personelu Ryzyko wzrostu kosztów

12 Błędy popełniane w procesie stosowani i wdrażania Outsourcingu
Niewłaściwy dobór kryteriów wyboru dostawcy, kierowanie się wyłącznie kryterium cenowym Zbyt pośpiesznie przygotowywany kontrakt Słabe relacje nabywca-dostawca podczas życia projektu Nie stosowanie charakterystyki świadczonych usług (Service Level Agreement) Nadmierna koncentracja na technologii i finansach, pomijanie aspektu personalnego 4)

13 Zalety i wady w porównaniu outsourcingu z insourcingiem
Stopień kontroli Ochrona prawna Koszt Koszty pracy Ryzyko utraty kluczowych kompetencji Outsourcing Niski Niska Niski/Wysoki Niskie Wysokie Insourcing Wyższy Wyższa Wyższe Niższe

14 Bibliografia http://pl.wikipedia.org/wiki/Outsourcing
Charles L. Gay: Outsourcing strategiczny: koncepcja, modele i wdrażanie. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002.  Michał Trocki: Outsourcing. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 13.  . Murphy, S. Ker i S. Chen. U.S. and Worldwide Outsourcing Markets and Trends, , International Data Corporation. W. Rogowski. Błędna "5" outsourcingu. „CIO Magazyn Dyrektorów IT”, 2006.


Pobierz ppt "Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google