Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Jakie wsparcie dyrekcji szkoły, nauczycieli i innych dorosłych jest potrzebne uczniom chcącym rozwijać samorządy w swoich szkołach?”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Jakie wsparcie dyrekcji szkoły, nauczycieli i innych dorosłych jest potrzebne uczniom chcącym rozwijać samorządy w swoich szkołach?”"— Zapis prezentacji:

1 „Jakie wsparcie dyrekcji szkoły, nauczycieli i innych dorosłych jest potrzebne uczniom chcącym rozwijać samorządy w swoich szkołach?”

2 Nauczyciele pomagają nam wspinać się na szczeble naszej drogi życiowej i albo skorzystamy z tej drabiny, albo szczeble się pod nami załamują. W tym wypadku wybór należy do nas. Człowiek powinien wyznaczać sobie cel w życiu i jeśli do tego celu będzie podążał systematycznie, drobnymi krokami, zawsze jest w stanie go osiągnąć. Nauczyciele mówią - załóż buty kiedy idziesz przez ogień! Ale niektórzy tego nie rozumieją. Próbują z uporem maniaka iść w ogień, raniąc sobie stopy, raniąc życie, siebie samego, swoją rodzinę. Przy okazji ranią wszystkich, którym zależy na ich wychowaniu edukacji i ogólnie mówiąc rozwoju osobistym. Nauczyciele postawiają jeden warunek- nauka i od nas zależy, czy chcemy skorzystać z ich pomocy. A jeśli będziemy mieli na tyle pokory, by wszystko, co nam dane, przyjąć, osiągniemy sukces. Trzeba tylko zacząć wchodzić w dorosłe życie i zacząć działać ażeby iść do przodu. Nie wolno stać w miejscu, bo wówczas się cofamy.

3 Często zapominamy o tym, że dojście do swojej pozycji w życiu to nie czysty przypadek, ale nauka i praca. Będąc w gimnazjum powinniśmy już być w pełni świadomi, iż to jak się teraz zachowujemy, jak pracujemy będzie mało wpływ na naszą przyszłość. Uczyć się i pracować trzeba nie za karę, ale dla przyjemności, tylko wówczas przynosi to korzyści. Każdy człowiek ma jakieś marzenia, jakiś cel w życiu. Dla jednych to dom, samochód a dla innych dobra praca. Tymczasem wszystkie pragnienia można sobie zapewnić prawidłowo kształtując swoje drogi życiowe.

4 Nie odbiegamy od tematu debaty; Cenimy wszystkie opinie; Wypowiadamy się kulturalnie; Mówimy za siebie nie za innych; Krytykujemy wypowiedź a nie osobę; Nie przekrzykujemy się;

5 „Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim(…)” Janusz Korczak(1878-1942) pedagog, autor książek dla dzieci

6 Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie, jednak aby sprawnie funkcjonował trzeba wyłonić władze, czyli przedstawicieli uczniów, którzy będą reprezentować nasze interesy wobec nauczycieli, rodziców i władz oświatowych.

7 Władze SU to zwykle:  rada samorządu, która podejmuje najważniejsze decyzje, uchwala budżet;  zarząd, na czele którego stoi zwykle przewodniczący, który na bieżąco kieruje pracą samorządu oraz reprezentuje go na zewnątrz;  sekcje;  komisja rewizyjna, która kontroluje działanie samorządu i rozlicza go z wykonanej pracy;

8 przedstawia dyrektorowi, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących uczniów; zgłaszana poprawki do statutu szkoły; opiniuje program wychowawczy; współorganizuje życie kulturalne szkoły i redaguje szkolną gazetkę; gdy Dyrektor przygotowuje ocenę pracy nauczyciela, może również poprosić Samorząd o opinię w tej sprawie; wystawia opinię uczniowi, któremu grozi wydalenie ze szkoły; wnioskuje (razem z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców) o nadanie szkole imienia;

9 kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz; sprawuje opiekę nad uczniami; sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami; przewodniczy Radzie Pedagogicznej; podejmuje decyzje dotyczące wydawania pieniędzy na pomoce naukowe, remonty itd. zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

10 w jej skład wchodzą wszyscy pracujący w szkole nauczyciele; zatwierdza plan pracy szkoły; zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów; przygotowuje projekt statutu szkoły; opiniuje plan finansowy; podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy szkoły ponadpodstawowej;

11 Instytucja rzecznika ma na celu chronić interesy pojedynczych uczniów, jak i uprawnienia całego samorządu uczniowskiego. SU ma prawo powołać instytucję szkolnego Rzecznika Praw Ucznia wg samodzielnie określonych zasad– to od nas zależy czy powierzymy tę funkcję koledze ze szkoły czy też dorosłemu, który zadba o nasze interesy. Jedną z najistotniejszych rzeczy, jaką powinniśmy się kierować przy jego wyborze jest wiedza z zakresu prawa, a w szczególności praw człowieka, dziecka i ucznia oraz podstawowych dokumentów i aktów, zapewniających naszą ochronę.

12 rozważa sprawy uczniów, którzy przypuszczają, że łamane są prawa ucznia; rozstrzyga, czy zażalenia uczniów są zasadne i występuje w obronie pokrzywdzonego; przedstawia sprawę dyrekcji i radzie pedagogicznej i prosi o jej rozwiązanie; w razie konieczności wnosi sprawę łamania praw ucznia w wyższe instancje (np. do kuratorium oświaty, Rzecznika Praw Dziecka); przewodniczy sekcji ds. praw ucznia; zajmuje się promocją praw ucznia i informowaniem uczniów o ich prawach;

13 Możecie do niej wrzucać kartki i zwracać się ze swoimi problemami, troskami oraz innymi sprawami związanymi nie tylko ze szkołą, ale także sprawami, które Was nurtują, ciekawią czy niepokoją. Skrzynka wisi obok gabinetu pedagoga szkolnego. Masz problem, podziel się nim. Postaramy się Tobie pomóc i rozwiązać nurtujące Ciebie i nas sprawy.

14

15 Budżet SU : zestawienie planowanych na dany okres dochodów i wydatków. Celem sporządzania budżetu jest racjonalizacja wydatków. Budżet stanowi podstawę finansowego planowania przedsięwzięć oraz dostarcza najważniejszych informacji potrzebnych do kontroli prowadzonej działalności.

16 Organizacja „ Dnia Ciacha”; Organizacja dyskotek ( wstęp za drobną opłatą); Procentowy odpis od wpłat na Radę Rodziców zapewniony w statucie szkoły; SU, jako nieformalna grupa młodzieży, może pozyskiwać środki z europejskiego programu Młodzież w działaniu w ramach akcji 1.2 – Inicjatywy młodzieżowe. www.ceo.org.pl

17 Gimnazjum nr 3 im. Mikołaja Kopernika W Obornikach Marianna Kuźniak Oskar Tomczak


Pobierz ppt "„Jakie wsparcie dyrekcji szkoły, nauczycieli i innych dorosłych jest potrzebne uczniom chcącym rozwijać samorządy w swoich szkołach?”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google