Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ćwiczenia nr 1 ZACHOWANIA LUDZKIE W ORGANIZACJI. Bernadetta Kulinowska Biuro Doradztwa Personalnego WSIiZ pokój nr RA6 tel. 017 866 12 59

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ćwiczenia nr 1 ZACHOWANIA LUDZKIE W ORGANIZACJI. Bernadetta Kulinowska Biuro Doradztwa Personalnego WSIiZ pokój nr RA6 tel. 017 866 12 59"— Zapis prezentacji:

1 Ćwiczenia nr 1 ZACHOWANIA LUDZKIE W ORGANIZACJI

2 Bernadetta Kulinowska Biuro Doradztwa Personalnego WSIiZ pokój nr RA6 tel. 017 866 12 59 e-mail: bkulinowska@wsiz.rzeszow.pl

3 LP.LP.T REŚCI KSZTAŁCENIA REALIZOWANE W RAMACH ĆWICZEŃ CW1CW1 Relacje interpersonalne w strukturach organizacyjnych i ich znaczenie dla kształtowania zachowań ludzkich indywidualnych, grupowych i organizacyjnych. Metody: ćwiczenia przedmiotowe, giełda pomysłów, studium przypadku CW2CW2 Przywództwo w strukturach organizacyjnych (władza, pozycja, mobbing, molestowanie seksualne) a zachowania ludzkie indywidualne, grupowe i organizacyjne. Metody: ćwiczenia przedmiotowe, studium przypadku, panel dyskusyjny CW3CW3 Kultura organizacyjna a zachowania ludzkie indywidualne, grupowe i organizacyjne. Metody: ćwiczenia przedmiotowe, studium przypadku, panel dyskusyjny CW4CW4 Komunikacja interpersonalna i praca zespołowa a zachowania ludzkie indywidualne, grupowe i organizacyjne. Metody: ćwiczenia przedmiotowe, studium przypadku, symulacja CW5CW5 Rozwiązywanie problemów interpersonalnych jednostkowych i społecznych (źródła, skutki, fazy, strategie, modele) a zachowania ludzkie indywidualne, grupowe i organizacyjne. Metody: ćwiczenia przedmiotowe, studium przypadku, symulacja ZAGADNIENIA

4  obecność na zajęciach: 4 spotkania / 5 spotkań  w przypadku, gdy student nie był obecny na zajęciach więcej niż jeden raz, proszony jest o kontakt mailowy z prowadzącym w celu ustalenia rekompensaty za nadprogramową nieobecność (dodatkowe zadanie)  praca z kejsami (5) – na zajęciach studenci w grupach pracują z kesjem; jeśli nie wypracują rozwiązania / rozwiązań w trakcie zajęć są zobligowani przesłać rozwiązanie drogą elektroniczną na konto prowadzącego w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu zajęć. WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

5  Nie są to dziedziny tożsame chociaż obie dotyczą zarządzania ludźmi w organizacji.  ZZL zajmuje się bardziej narzędziami zapewniającymi realizację polityki kadrowej (procesu kadrowego), np. rekrutacja, selekcja, zatrudnianie, motywowanie, szkolenie, zwalnianie.  Zachowania ludzkie w organizacji skupiają się raczej na wskazaniu jakie uwarunkowania indywidualne, grupowe i społeczne należy wziąć pod uwagę, by poznać i kontrolować zachowania ludzi w organizacji. ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE A ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

6 Źródło: S. P. Robbins „Zachowania w organizacji”, PWE Warszawa 2004

7

8 Dobra komunikacja wewnątrz organizacji, czyli dobre relacje interpersonalne zwiększają zaangażowanie pracowników i ich efektywność, jak również jest elementem komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym. RELACJE INTERPERSONALNE

9 Relacje interpersonalne Uwarunkowania zachowań indywidualnych (np. postawy, zachowania, wartości, osobowość, potrzeby, motywy, percepcja) Uwarunkowania zachowań organizacyjnych (wprowadzanie zmian, kultura organizacyjna) Uwarunkowania zachowań grupowych (zespoły pracownicze, komunikacja, konflikty)

10 Postawy – nastawienie, stosunek człowieka wobec siebie i otaczającego go świata UWARUNKOWANIA ZACHOWAŃ INDYWIDUALNYCH

11 OGÓLNA POSTAWA WOBEC PRACY =ZADOWOLENIE Z PRACY Co sprzyja?  Intelektualne wyzwania, sprawiedliwe wynagrodzenia, odpowiednie warunki pracy, przychylni współpracownicy

12 POSTAWY ŻYCIOWE Ja jestem OK. - Ty jesteś OK. - mocna, zdrowa realistyczna postawa "wygrywającego" (osobowość integralna, asertywna) Ja nie jestem OK. - Ty jesteś OK. - postawa osoby bezradnej, z poczuciem niższości, wycofującej się Ja jestem OK. - Ty nie jesteś OK. - postawa osoby, która czuje wyższość nad innymi, bardzo często przejawia się agresją i apodyktycznością Ja nie jestem OK. - Ty nie jesteś OK. - postawa przegrywającego, osoby, która utraciła radość i sens życia.

13 Zachowanie  Określona aktywność, działalność podmiotu, który wykorzystując specyficzne cechy swojej osobowości, reaguje na określone warunki otoczenia – zmienia je lub przystosowuje się do nich;  Zachowanie w miejscu pracy przejawia się w osiąganej przez nich wydajności, współudziale w realizacji celów firmy oraz w nawiązywaniu więzi partnerskich i koleżeńskich; UWARUNKOWANIA ZACHOWAŃ INDYWIDUALNYCH

14 Motywy  Są różne definicje, aczkolwiek ich wspólnym mianownikiem jest to, że oznaczają one wystąpienie w człowieku gotowości do zmierzania ku określonym celom;  Ta gotowość może być mniej lub bardziej świadoma, mniej lub bardziej sprecyzowana, ale przede wszystkim jest to kategoria dynamiczna, ulegająca ciągłym przemianom, którą można kształtować, i na którą można i należy oddziaływać. UWARUNKOWANIA ZACHOWAŃ INDYWIDUALNYCH

15 Potrzeby:  siła kierująca postępowaniem ludzi;  w powszechnym rozumieniu potrzeba utożsamiana jest z odczuciem braku czegoś lub niemożnością zachowania się określony sposób, niezaspokojenia albo też pożądania określonych przedmiotów lub zachowań UWARUNKOWANIA ZACHOWAŃ INDYWIDUALNYCH

16 KONCEPCJA HIERARCHII POTRZEB ABRAHAMA MASLOWA Samorealizacji Uznania Przynależności Bezpieczeństwa Fizjologiczne

17 Wartości: Są wyrazem podstawowych przekonań Percepcja: To sposób postrzegania otaczającego świata UWARUNKOWANIA ZACHOWAŃ INDYWIDUALNYCH Mapa nie jest terenem

18 Błędy w procesie percepcji:  Efekt halo  Błąd atrybucji  Mechanizm projekcji  Uleganie stereotypom  Błąd ideału  Efekt kontrastu  Efekt pierwszeństwa  Błąd tendencji centralnej  Błąd łagodności  Efekt żalu  Efekt nastroju  Kierowanie się przesłankami pozamerytorycznymi UWARUNKOWANIA ZACHOWAŃ INDYWIDUALNYCH

19 Osobowość:  osobisty wyróżnik danej osoby, wyznacznik jej zachowania;  jest kombinacją cech psychologicznych, za pomocą których ją klasyfikujemy Model Wielkiej Piątki:  Neurotyczność  Ekstrawersja  Sumienność  Ugodowość  Otwartość na doświadczenia UWARUNKOWANIA ZACHOWAŃ INDYWIDUALNYCH

20

21 Sześć dalszych cech osobowości, które bardziej bezpośrednio mogą służyć do wyjaśnienia i przewidywania zachowań w organizacji. Są to:  poczucie umiejscowienia kontroli  makiawelizm  poczucie własnej wartości  automonitoring  skłonność do podejmowania ryzyka  osobowość typu A UWARUNKOWANIA ZACHOWAŃ INDYWIDUALNYCH

22 Emocje Silne uczucia skierowane na kogoś, na coś Z pojęciem emocje ściśle związana jest inteligencja emocjonalna – umiejętność panowania nad własnymi emocjami, wykorzystania ich w zależności od sytuacji, a także umiejętność rozumienia, odczytywania odczuć i emocji innych ludzi i odpowiednia reakcja na nie; inteligencja emocjonalna jest bardzo bliska pojęciu dojrzałości życiowej. Nie jest wrodzona, można się jej uczyć i rozwijać, kształcić przez całe życie; UWARUNKOWANIA ZACHOWAŃ INDYWIDUALNYCH

23 Asertywność: To specyficzny styl zachowania. To stanowcze bezpośrednie, konsekwentne wyrażanie swoich poglądów, opinii, postaw, dążeń, uczuć, szanując przy tym stanowisko drugiej osoby, respektując jej prawa i osobistą godność. UWARUNKOWANIA ZACHOWAŃ INDYWIDUALNYCH

24  Czuję … (wyrażenie swoich emocji) …  Kiedy Ty …. (opis sytuacji oparty na faktach) …  Ponieważ … (wyrażenie swojej potrzeby, wyjaśnienie) …  Chcę … (oczekiwania na przyszłość) KOMUNIKAT JA

25 CzujęKiedy TyPonieważChcę Jestem zdenerwowanakiedy muszę czekać na Ciebie, gdy się spóźniasz ponieważ nie wiem co się z Tobą dzieje i za ile się pojawisz chciałabym, abyś w przyszłości wysłał do mnie sms’a, że się spóźnisz i napisał za ile faktycznie przyjdziesz Czuję się przygnębionykiedy słyszę, że nie zostałem nagrodzony ponieważ osiągnąłem bardzo dobre wyniki Chciałbym, żebyś w przyszłości to docenił Jestem smutna i rozczarowana gdyż przygotowałam Ci, a nie zostałam doceniona ponieważ spędziłam nad nim dwie godziny chciałabym, abyś w przyszłości powiedział chociaż dziękuję Czuje się nieszanowanakiedy się całujemy, a Ty odbierasz telefon ponieważ daję Ci siebie i swoje uczucie chciałabym, abyś wyciszał dźwięk i abyśmy czasami mieli chwilę naprawdę tylko dla siebie Bardzo się złoszczękiedy prowadzę samochód, a Ty pouczasz mnie jak jechać ponieważ robię to najlepiej jak potrafię i również dbam o nasze auto chciałabym, abyś mnie częściej chwalił i wspierał KOMUNIKAT JA


Pobierz ppt "Ćwiczenia nr 1 ZACHOWANIA LUDZKIE W ORGANIZACJI. Bernadetta Kulinowska Biuro Doradztwa Personalnego WSIiZ pokój nr RA6 tel. 017 866 12 59"

Podobne prezentacje


Reklamy Google