Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zachowania ludzkie w organizacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zachowania ludzkie w organizacji"— Zapis prezentacji:

1 Zachowania ludzkie w organizacji
Ćwiczenia nr 1

2 Bernadetta Kulinowska Biuro Doradztwa Personalnego WSIiZ
pokój nr RA6 tel

3 Zagadnienia Lp. Treści kształcenia realizowane w ramach ćwiczeń
Cw1 Relacje interpersonalne w strukturach organizacyjnych i ich znaczenie dla kształtowania zachowań ludzkich indywidualnych, grupowych i organizacyjnych. Metody: ćwiczenia przedmiotowe, giełda pomysłów, studium przypadku Cw2 Przywództwo w strukturach organizacyjnych (władza, pozycja, mobbing, molestowanie seksualne) a zachowania ludzkie indywidualne, grupowe i organizacyjne. Metody: ćwiczenia przedmiotowe, studium przypadku, panel dyskusyjny Cw3 Kultura organizacyjna a zachowania ludzkie indywidualne, grupowe i organizacyjne. Cw4 Komunikacja interpersonalna i praca zespołowa a zachowania ludzkie indywidualne, grupowe i organizacyjne. Metody: ćwiczenia przedmiotowe, studium przypadku, symulacja Cw5 Rozwiązywanie problemów interpersonalnych jednostkowych i społecznych (źródła, skutki, fazy, strategie, modele) a zachowania ludzkie indywidualne, grupowe i organizacyjne.

4 Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach: 4 spotkania / 5 spotkań w przypadku, gdy student nie był obecny na zajęciach więcej niż jeden raz, proszony jest o kontakt mailowy z prowadzącym w celu ustalenia rekompensaty za nadprogramową nieobecność (dodatkowe zadanie) praca z kejsami (5) – na zajęciach studenci w grupach pracują z kesjem; jeśli nie wypracują rozwiązania / rozwiązań w trakcie zajęć są zobligowani przesłać rozwiązanie drogą elektroniczną na konto prowadzącego w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu zajęć.

5 Zachowania organizacyjne a zarządzanie zasobami ludzkimi
Nie są to dziedziny tożsame chociaż obie dotyczą zarządzania ludźmi w organizacji. ZZL zajmuje się bardziej narzędziami zapewniającymi realizację polityki kadrowej (procesu kadrowego), np. rekrutacja, selekcja, zatrudnianie, motywowanie, szkolenie, zwalnianie. Zachowania ludzkie w organizacji skupiają się raczej na wskazaniu jakie uwarunkowania indywidualne, grupowe i społeczne należy wziąć pod uwagę, by poznać i kontrolować zachowania ludzi w organizacji.

6 Źródło: S. P. Robbins „Zachowania w organizacji”, PWE Warszawa 2004

7 Źródło: S. P. Robbins „Zachowania w organizacji”, PWE Warszawa 2004

8 Relacje interpersonalne
Dobra komunikacja wewnątrz organizacji, czyli dobre relacje interpersonalne zwiększają zaangażowanie pracowników i ich efektywność, jak również jest elementem komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym.

9 Relacje interpersonalne
Uwarunkowania zachowań indywidualnych (np. postawy, zachowania, wartości, osobowość, potrzeby, motywy, percepcja) Uwarunkowania zachowań organizacyjnych (wprowadzanie zmian, kultura organizacyjna) Uwarunkowania zachowań grupowych (zespoły pracownicze, komunikacja, konflikty)

10 Uwarunkowania zachowań indywidualnych
Postawy – nastawienie, stosunek człowieka wobec siebie i otaczającego go świata

11 OGÓLNA POSTAWA WOBEC PRACY =ZADOWOLENIE Z PRACY
Co sprzyja? Intelektualne wyzwania, sprawiedliwe wynagrodzenia, odpowiednie warunki pracy, przychylni współpracownicy

12 POSTAWY ŻYCIOWE Ja jestem OK. - Ty jesteś OK. - mocna, zdrowa realistyczna postawa "wygrywającego" (osobowość integralna, asertywna) Ja nie jestem OK. - Ty jesteś OK. - postawa osoby bezradnej, z poczuciem niższości, wycofującej się Ja jestem OK. - Ty nie jesteś OK. - postawa osoby, która czuje wyższość nad innymi, bardzo często przejawia się agresją i apodyktycznością Ja nie jestem OK. - Ty nie jesteś OK. - postawa przegrywającego, osoby, która utraciła radość i sens życia.

13 Uwarunkowania zachowań indywidualnych
Zachowanie Określona aktywność, działalność podmiotu, który wykorzystując specyficzne cechy swojej osobowości, reaguje na określone warunki otoczenia – zmienia je lub przystosowuje się do nich; Zachowanie w miejscu pracy przejawia się w osiąganej przez nich wydajności, współudziale w realizacji celów firmy oraz w nawiązywaniu więzi partnerskich i koleżeńskich;

14 Uwarunkowania zachowań indywidualnych
Motywy Są różne definicje, aczkolwiek ich wspólnym mianownikiem jest to, że oznaczają one wystąpienie w człowieku gotowości do zmierzania ku określonym celom; Ta gotowość może być mniej lub bardziej świadoma, mniej lub bardziej sprecyzowana, ale przede wszystkim jest to kategoria dynamiczna, ulegająca ciągłym przemianom, którą można kształtować, i na którą można i należy oddziaływać.

15 Uwarunkowania zachowań indywidualnych
Potrzeby: siła kierująca postępowaniem ludzi; w powszechnym rozumieniu potrzeba utożsamiana jest z odczuciem braku czegoś lub niemożnością zachowania się określony sposób, niezaspokojenia albo też pożądania określonych przedmiotów lub zachowań

16 Koncepcja hierarchii potrzeb Abrahama Maslowa
Samorealizacji Uznania Przynależności Bezpieczeństwa Fizjologiczne

17 Uwarunkowania zachowań indywidualnych
Wartości: Są wyrazem podstawowych przekonań Percepcja: To sposób postrzegania otaczającego świata Mapa nie jest terenem

18 Uwarunkowania zachowań indywidualnych
Błędy w procesie percepcji: Efekt halo Błąd atrybucji Mechanizm projekcji Uleganie stereotypom Błąd ideału Efekt kontrastu Efekt pierwszeństwa Błąd tendencji centralnej Błąd łagodności Efekt żalu Efekt nastroju Kierowanie się przesłankami pozamerytorycznymi

19 Uwarunkowania zachowań indywidualnych
Osobowość: osobisty wyróżnik danej osoby, wyznacznik jej zachowania; jest kombinacją cech psychologicznych, za pomocą których ją klasyfikujemy Model Wielkiej Piątki: Neurotyczność Ekstrawersja Sumienność Ugodowość Otwartość na doświadczenia

20 Uwarunkowania zachowań indywidualnych

21 Uwarunkowania zachowań indywidualnych
Sześć dalszych cech osobowości, które bardziej bezpośrednio mogą służyć do wyjaśnienia i przewidywania zachowań w organizacji. Są to: poczucie umiejscowienia kontroli makiawelizm poczucie własnej wartości automonitoring skłonność do podejmowania ryzyka osobowość typu A

22 Uwarunkowania zachowań indywidualnych
Emocje Silne uczucia skierowane na kogoś, na coś Z pojęciem emocje ściśle związana jest inteligencja emocjonalna – umiejętność panowania nad własnymi emocjami, wykorzystania ich w zależności od sytuacji, a także umiejętność rozumienia, odczytywania odczuć i emocji innych ludzi i odpowiednia reakcja na nie; inteligencja emocjonalna jest bardzo bliska pojęciu dojrzałości życiowej. Nie jest wrodzona, można się jej uczyć i rozwijać, kształcić przez całe życie;

23 Uwarunkowania zachowań indywidualnych
Asertywność: To specyficzny styl zachowania. To stanowcze bezpośrednie, konsekwentne wyrażanie swoich poglądów, opinii, postaw, dążeń, uczuć, szanując przy tym stanowisko drugiej osoby, respektując jej prawa i osobistą godność.

24 Chcę … (oczekiwania na przyszłość)
Komunikat JA Czuję … (wyrażenie swoich emocji) …  Kiedy Ty …. (opis sytuacji oparty na faktach) …  Ponieważ … (wyrażenie swojej potrzeby, wyjaśnienie) …  Chcę … (oczekiwania na przyszłość)

25 Komunikat JA Czuję Kiedy Ty Ponieważ Chcę Jestem zdenerwowana
kiedy muszę czekać na Ciebie, gdy się spóźniasz ponieważ nie wiem co się z Tobą dzieje i za ile się pojawisz chciałabym, abyś w przyszłości wysłał do mnie sms’a, że się spóźnisz i napisał za ile faktycznie przyjdziesz Czuję się przygnębiony kiedy słyszę, że nie zostałem nagrodzony ponieważ osiągnąłem bardzo dobre wyniki Chciałbym, żebyś w przyszłości to docenił Jestem smutna i rozczarowana gdyż przygotowałam Ci, a nie zostałam doceniona ponieważ spędziłam nad nim dwie godziny chciałabym, abyś w przyszłości powiedział chociaż dziękuję Czuje się nieszanowana kiedy się całujemy, a Ty odbierasz telefon ponieważ daję Ci siebie i swoje uczucie chciałabym, abyś wyciszał dźwięk i abyśmy czasami mieli chwilę naprawdę tylko dla siebie Bardzo się złoszczę kiedy prowadzę samochód, a Ty pouczasz mnie jak jechać ponieważ robię to najlepiej jak potrafię i również dbam o nasze auto chciałabym, abyś mnie częściej chwalił i wspierał


Pobierz ppt "Zachowania ludzkie w organizacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google