Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HerbY: Informacje Ogólne Park Narodowy "Bory Tucholskie" utworzono 1 lipca 1996 roku. Ochron ą obj ę to powierzchni ę 4613,05 ha lasów, jezior, ł ą k.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HerbY: Informacje Ogólne Park Narodowy "Bory Tucholskie" utworzono 1 lipca 1996 roku. Ochron ą obj ę to powierzchni ę 4613,05 ha lasów, jezior, ł ą k."— Zapis prezentacji:

1

2 HerbY:

3 Informacje Ogólne Park Narodowy "Bory Tucholskie" utworzono 1 lipca 1996 roku. Ochron ą obj ę to powierzchni ę 4613,05 ha lasów, jezior, ł ą k i torfowisk. Park le ż y w północno- ś rodkowej cz ęś ci kraju, w województwie pomorskim, powiat chojnicki, w najwi ę kszym w Polsce kompleksie le ś nym:Borach Tucholskich.

4 mapa

5 Fauna W Borach Tucholskich występuje aż 206 gatunków porostów. Świadczy to o tym, że środowisko jest tu mało zanieczyszczone. W jeziorkach parku dostrzec można z łatwością grzybień biały. W parku rośnie także borówka czarna, mącznica lekarska, Bagno zwyczajne trzcinnik prosty, bożyca czarna i owadożerna rosiczka. Obficie występują tu różne gatunki grzybów, stanowiące przedmiot jesiennych zbiorów na skalę wręcz przemysłową

6 borówka bagienna

7 m ą cznica lekarska

8 bagno zwyczajne

9 trzcinnik prosty

10 bo ż yca czarna

11 Owadożerna rosiczka

12 Fauna Na obszarze Parku stwierdzono wyst ę powanie: 144 gatunków ptaków(108 l ę gowych) 25 gatunków ryb 43 gatunki ssaków 13 gatunków płazów 6 gatunków gadów.

13 Ż ubr

14 lis

15 Zimorodek

16 Jenota

17 Ry ś

18 Jaszczurka Zwinka

19 Do rzedko spotykanych nalerzą : Orzeł bielik, Rybołów, żuraw, Łabędź niemy, Czapla siwa, głuszec, Puchacz, Bocian czarny, Rzęsorek mniejszy Wilk.

20 Wody Wody powierzchniowe s ą obok rze ź by terenu i szaty ro ś linnej podstawowym elementem krajobrazu Borów Tucholskich. Jest to obszar wybitnie jeziorny. S ą to jeziora długie i w ą skie Charakteryzuj ą si ę niewielk ą cho ć zró ż nicowana gł ę boko ś ci ą oraz nieregularn ą lini ą brzegow ą

21 Ciekawostki Bory Tucholskie to najwi ę kszy obszar le ś ny w Polsce, o powierzchni około 2,5 tysi ą ca km2. Rozległe bory sosnowe rosn ą na jałowych, piaszczystych glebach, dzi ę ki czemu unikn ę ły losu innych pradawnych lasów, które wycinano pod upraw ę roln ą

22 Krajobraz Borów Tucholskich ukształtował si ę w epoce lodowcowej, ponad dziesi ęć tysi ę cy lat temu. Tworz ą go k ę py morenowe, liczne jeziora oraz wij ą ce si ę zakolami doliny dwóch rzek: Brdy i Wdy, a w nich malownicze kaskady i progi kamienne.

23 Ciekawe miejsca

24 Akwedukt w Fojutowie

25 Kr ę gi kamienne w Odrach

26 Dzi ę kuje za uwaG ę


Pobierz ppt "HerbY: Informacje Ogólne Park Narodowy "Bory Tucholskie" utworzono 1 lipca 1996 roku. Ochron ą obj ę to powierzchni ę 4613,05 ha lasów, jezior, ł ą k."

Podobne prezentacje


Reklamy Google