Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Parki Narodowe w Województwie Podlaskim. Parki narodowe W wojewodztwie podlaskim znajdują się 4 parki narodowe : Białowieski Park Narodowy Biebrzański.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Parki Narodowe w Województwie Podlaskim. Parki narodowe W wojewodztwie podlaskim znajdują się 4 parki narodowe : Białowieski Park Narodowy Biebrzański."— Zapis prezentacji:

1 Parki Narodowe w Województwie Podlaskim

2 Parki narodowe W wojewodztwie podlaskim znajdują się 4 parki narodowe : Białowieski Park Narodowy Biebrzański Park Narodowy Narwiański Park Narodowy Wigierski Park Narodowy

3 Białowieski Park Narodowy Białowieski Park Narodowy - park narodowy położony w północno-wschodniej części Polski, w województwie podlaskim, zajmujący powierzchnię 105,17 km². Powstał on1932r Znany z ochrony najlepiej zachowanego fragmentu Puszczy Białowieskiej, ostatniego w Europie fragmentu lasu pierwotnego oraz liczącej kilkaset sztuk, największej na świecie wolnościowej populacji żubra. Flora i fauna

4 Flora i fauna Białowieskiego PN Puszcza Białowieska jest najlepiej zachowanym lasem naturalnym na Niżu Europejskim. Ponad 2/3 powierzchni parku zajmują lasy liściaste. Największą powierzchnię zajmują lasy grądowe, które rosną na najżyźniejszych glebach puszczy. W miejscach zalewanych przez kilka miesięcy wodą, rosną olsy i łęgi. W suchszych miejscach rosną natomiast bory sosnowe, świerkowe i mieszane. Ogólnie flora parku liczy 1000 gatunków rośli n. Puszcza Białowieska jest środowiskiem życia dla olbrzymiej jak na naszą strefę klimatyczną liczby gatunków zwierząt. Poczynając od bezkręgowców: pierwotniaków, płazińców, obleńców, brzuchorzęsków, mięczaków, dżdżownic, niesporczaków, pająków, roztoczy, wijów, owadów i wielu innych, aż po kręgowce: ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki – dotychczas stwierdzono w Puszczy obecność ponad 12 tysięcy gatunków zwierząt.

5 Biebrzański Park Narodowy Biebrzański Park Narodowy – jeden z 23 parków narodowych Polski, utworzony w 1993. Największy park w Polsce o powierzchni 59 223 ha, położony na terenach Kotliny Biebrzańskiej w województwie podlaskim. Siedziba Parku znajduje się w Osowcu- Twierdzy, gmina Goniądz. Na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego spotyka się zbiorowiska wodne, bagienne, torfowiskowe, szuwary, a także zbiorowiska leśne (olsy, brzeziny, łęgi). Szczególnie cenna jest duża grupa zbiorowisk mechowiskowyc h. Flora i Fauna

6 Flora i Fauna Biebrzańskiego PN Najbardziej charakterystyczne lęgowe gatunki ptaków to: batalion, wodniczka, dubelt, ksz yk,, biegus zmienny, żuraw, rybitwa białoskrzydła i białowąsa, puchacz, orlik krzykliwy oraz sowa błotna. Najbardziej charakterystycznym ssakiem Biebrzańskiego PN jest łoś, który jedynie tu przetrwał okres II wojny światowej. Natomiast w podziemiachbudowli wojskowych znajdują się duże zimowiska nietoperzy. Szata roślinna odznacza się ogromną różnorodnością, wysokim stopniem naturalności i obecnością wielu rzadkich gatunków, jak storczyki, rosiczki,i widłaki

7 Wigierski Park Narodowy Wigierski Park Narodowy – jeden z największych parków narodowych w Polsce. Utworzony 1 stycznia 1989 roku. Park utworzony został na obszarze 14956 hektarów. Aktualna jego powierzchnia wynosi 14988 ha. Jest on położony na północnym skraju Puszczy Augustowskiej, największego, zwartego kompleksu leśnego na Nizinie Środkowoeuropejskiej, który wraz z lasami na terytorium Litwy iBiałorusi pokrywa obszar około 300 tysięcy hektarów. Flora i fauna

8 Flora i Fauna Wigierskiego PN Wśród roślin rosnących w Parku aż 75 taksonów objętych jest ochroną gatunkową, W Parku żyją aż 22 gatunki storczyków (łącznie w Polsce ok. 50), w tym krytycznie zagrożony miodokwiat krzyżowy oraz kukuczka kapturkowata. Na początku XXI wieku realizowano projekt polegający na przesiedleniu kilkudziesięciu okazów storczyków z ich stanowisk macierzystych na nowo wybrane miejsca Na terenie Parku stwierdzono występowanie 297 gatunków kręgowców, w tym 32 gatunki ryb, 12 gatunków płazów, 5 gatunków gadów, 205 gatunkówptaków oraz 46 gatunków ssaków. W miejscowości Tartak znajduje się wylęgarnia ryb, produkująca materiał zarybieniowy dla wód Parku.

9 Narwiański Park Narodowy Narwiański Park Narodowy został utworzony w1996 r. Park znajduje się w północno- wschodniej Polsce, w województwie podlaskim, na zachód od Białegostoku Flora i Fauna

10 Flora i fauna w Narwińskim PN Park jest siedliskiem bardzo wielu zagrożonych gatunków ptaków, m.in. bielika i bojownika bataliona. Można tu też spotkać m.in. gronostaje, tchórze. Występuje tu chroniony motyl dzienny strzępotek edypus. Płynąca wieloma korytami rzeka Narew, a szczególnie z dopływami Awissy i Strugi na odcinku Suraż – Rzędziany tworzy unikalne krajobrazy nazywane "Polską Amazonią". Park chroni rozległą, silnie zabagnioną i pokrytą szuwarami dolinę rzeki Narwi, dzielącej się tu na wiele koryt. Narwiański Park Narodowy to jedyny w Polsce park narodowy, w którym nie ma wydzielonego obszaru ochrony ścisłej


Pobierz ppt "Parki Narodowe w Województwie Podlaskim. Parki narodowe W wojewodztwie podlaskim znajdują się 4 parki narodowe : Białowieski Park Narodowy Biebrzański."

Podobne prezentacje


Reklamy Google