Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

mgr Marta Mularczyk Kierownik projektu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "mgr Marta Mularczyk Kierownik projektu"— Zapis prezentacji:

1 mgr Marta Mularczyk Kierownik projektu
„Wdrożenie nowoczesnych modeli zarządzania jakością w Uniwersytecie Gdańskim (MODEL_UG)” 16 maja 2014r. mgr Marta Mularczyk Kierownik projektu

2 Okres realizacji: 01. 03. 2013r. – 28. 02. 2015r. Budżet: 5. 996
Okres realizacji: r. – r. Budżet: ,00 zł Stopień dofinansowania: 100% kosztów netto, vat niekwalifikowany Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

3 Schemat organizacyjny projektu

4 Cel główny projektu: Podniesienie jakości kształcenia w UG od roku akademickiego 2014/15 poprzez realizację programu rozwojowego dotyczącego poprawy zarządzania uczelnią. Cele szczegółowe projektu: Poprawa efektywności zarządzania jakością w obszarach: - zarządzania jakością kształcenia - zarządzania finansami - zarządzania kadrami - zarządzania majątkiem - zarządzania ryzykiem Podniesienie kompetencji kadry kierowniczej UG.

5 Zadanie 1. Wdrożenie modelu zarządzania jakością kształcenia
W ramach zadania utworzono nową jednostkę organizacyjną: Dział Jakości Kształcenia - który jest odpowiedzialny za monitorowanie i zapewnianie warunków do stałego podnoszenia jakości kształcenia w UG. Nowa jednostka organizuje i nadzoruje badania ewaluacyjne i analizy, w tym monitoring losów absolwentów UG. Cele Zadania: Stworzenie przez Centrum Informatyczne 4 narzędzi informatycznych: do badań kontekstowych, do oceny pracy ze studentami, do badania opinii dotyczącej kształcenia, do badania losów absolwentów. oraz wdrożenie narzędzia informatycznego do uaktualniania sylabusów. Kierownik zadania: mgr Anna Kietrys - Tusk

6 Zadanie 2. Wdrożenie modelu zarządzania finansami
W ramach zadania utworzono Dział Kontrolingu (obecnie w organizacji) podlegający Kwestor. Zostaną wdrożone nowe rozwiązania z zakresu budżetowania i kontrolingu, finansów i księgowości oraz zarządzania finansowego projektami. Cele Zadania: zakup i wdrożenie 3 modułów zintegrowanego informatycznego systemu wspomagania zarządzania uczelnią, wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów finansowo – księgowych, utworzenie stanowisk ds. kontrolingu w jednostkach organizacyjnych UG. Kierownik zadania: mgr Olga Dziubek

7 Zadanie 3. Wdrożenie modelu zarządzania kadrami
W ramach zadania wdrożone zostaną zmiany w obsłudze kadrowo – płacowej pracowników UG. Cele Zadania: zakup i wdrożenie 1 modułu zintegrowanego informatycznego systemu wspomagania zarządzania uczelnią, wprowadzenie elektronicznego systemu obsługi wniosków Wydziałowych Komisji Oceniających (dot. nauczycieli akademickich), wprowadzenie elektronicznej akceptacji dokumentów płacowych, wprowadzenie elektronicznej rejestracji i rozliczania czasu pracy. Kierownik zadania: mgr Jolanta Moś

8 Zadanie 4. Wdrożenie modelu zarządzania majątkiem
Zadanie zakłada zmianę procedur przepływu informacji dotyczących nieruchomości oraz rozszerzenie Działu Zarządzania Nieruchomościami UG. Cele Zadania: stworzenie przez Centrum Informatyczne modułu do zarządzania majątkiem (nieruchomościami), utworzenie procedury obiegu informacji dot. nieruchomości, przygotowanie zarządzenia dot. certyfikacji budynków dydaktyczno –naukowych. Kierownik zadania: Ewa Soter

9 Zadanie 5. Wdrożenie modelu zarządzania ryzkiem
Zadanie zakłada utworzenie Sekcji Zarządzania Ryzykiem. W ramach zadania powstaje system kompleksowego zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Gdańskim. Celem jego funkcjonowania będzie identyfikacja oraz zarządzanie najważniejszymi zagrożeniami oraz szansami UG. Cele Zadania: stworzenie przez Centrum Informatyczne narzędzia informatycznego do zarządzania ryzykiem, utworzenie bazy aktów prawnych dot. zarządzania ryzykiem, utworzenie bazy formularzy do rejestrowania zdarzeń związanych z zarządzaniem ryzykiem. Kierownik zadania: dr Jacek Winiarski

10 Zadanie 6. Szkolenia dla kadry zarządzającej
Przeprowadzenie 7 szkoleń tematycznych (1 lub 2-dniowych): w roku 2013: Komercjalizacja wiedzy, Zarządzanie ryzykiem, Nowelizacja ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Zarządzanie własnością intelektualną. w roku 2014: Zarządzanie jakością kształcenia we współpracy z otoczeniem gospodarczo – społecznym, Pozyskiwanie funduszy z programów Unii Europejskiej Kontrola zarządcza, zarządzanie finansami wobec zmian w finansowaniu nauki.

11 Korzyści z realizacji projektu
Wzrost jakości zarządzania Uczelnią poprzez: stworzenie warunków do podnoszenia jakości kształcenia, zwiększenie kontroli nad budżetem, usprawnienie procesów decyzyjnych, usprawnienie przepływu informacji, eliminacja konieczności wielokrotnego wprowadzania dokumentu do systemu, zebranie informacji dot. nieruchomości w czytelnej strukturze danych, stworzenie możliwości zapobiegania negatywnym konsekwencjom ryzyk, możliwość lepszego wykorzystania szans.

12 Kontakt: Biuro Projektu – Rektorat UG, pok. 106 tel.: (58)523-25-64
Dziękuję za uwagę! Kontakt: Biuro Projektu – Rektorat UG, pok. 106 tel.: (58)


Pobierz ppt "mgr Marta Mularczyk Kierownik projektu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google