Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przewodnik po zasadach odbywania praktyk w Instytucie Polityki Społecznej Październik 2013 CC-BY-ND Ł. Szewczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przewodnik po zasadach odbywania praktyk w Instytucie Polityki Społecznej Październik 2013 CC-BY-ND Ł. Szewczyk."— Zapis prezentacji:

1 Przewodnik po zasadach odbywania praktyk w Instytucie Polityki Społecznej Październik 2013 CC-BY-ND Ł. Szewczyk

2 Cel odbywania praktyk: poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej praktycznego wykorzystania, zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego, kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki, poznanie zasad funkcjonowania rynku pracy.

3 Podstawowe informacje: Od roku akademickiego 2013/2014 uległy zmianie zasady odbywania praktyk w IPS Student na studiach I i II stopnia odbywa praktyki fakultatywnie (do tej pory praktyki zawodowe były obowiązkowe na studiach I stopnia) Należy zarejestrować się na praktyki przez system USOS zgodnie z zasadami jakie obowiązują w związku z rejestracją na przedmioty swobodnego wyboru (tak samo jak na wykłady monograficzne oferowane przez IPS) Bez wymaganej rejestracji punkty ECTS za odbytą praktykę nie będą egzekwowane Po zarejestrowaniu, odbyciu praktyki, uzyskaniu podpisu u Pełnomocnika oraz złożeniu niezbędnych dokumentów w dziekanacie student otrzymuje 5 ECTS w ramach modułu swobodnego wyboru (student na każdym roku studiów musi uzyskać określoną liczbę punktów ECTS w ramach modułu swobodnego i ograniczonego wyboru) 5 ECTS za odbycie praktyki student może otrzymać tylko raz w ciągu toku studiów I stopnia bądź II stopnia Nie ma możliwości zaliczenia praktyk na studiach II stopnia i uzyskania 5 ECTS na podstawie odbytych już praktyk obowiązkowych zaliczonych na studiach I stopnia Czas trwania : - polityka społeczna 120 h - nauki o rodzinie 120 h

4 Wszystkie istotne informacje wraz ze wzorami dokumentów znajdują się na stronie www.ips.uw.edu.pl/studia/praktyki-zawodowe

5 Sposoby zaliczenia praktyk 1.Indywidualna praktyka w określonym wymiarze czasu 2.Praca zawodowa 3.Wolontariat (odbyty nie wcześniej niż 3 lata od rozpoczęcia studiów) 4.Własna działalność gospodarcza 5.Działalność w ramach Uniwersytetu (koła naukowe, udział w badaniach, promocja, itp.) 6.Działalność społeczna (stowarzyszenia, fundacje, władza samorządowa)

6 UWAGA Podejmowane działania w ramach praktyk powinny być zgodne z profilem studiów. W przypadku gdy nie jesteście Państwo pewni czy wasze zadania będą uwzględnione proszę o kontakt z Instytutowym Pełnomocnikiem ds. praktyk

7 Cztery podstawowe kroki w przypadku praktyki indywidualnej (wybieranej w 85% przypadków) 1.Wybór praktyki i skontaktowanie się z praktykodawcą 2.Podpisanie odpowiednich dokumentów 3.Odbywanie stażu 4.Otrzymanie zaświadczenia i uzyskanie wpisu

8 Krok pierwszy Wybieracie miejsce w którym chcecie praktykować: –indywidualnie uwzględniając wasze preferencje –korzystając z bazy: praktyki.wdinp.uw.edu.pl –korzystając z bazy: www.biurokarier.uw.edu.pl –korzystając z innych źródeł np. portalu ngo.pl –konsultując się pełnomocnikiem ds. praktyk

9 Krok drugi Pobieracie ze strony internetowej wzór porozumienia indywidualnego

10 Krok drugi cd. Wypełniacie porozumienie edytując je, drukujecie w trzech egzemplarzach i dajecie do podpisu praktykodawcy Przychodzicie na dyżur Pełnomocnika ds. praktyk WAŻNE – należy być przynajmniej tydzień przed rozpoczęciem praktyk tak by Pełnomocnik zdążył dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia!

11 Krok drugi cd. W przypadku korzystania z oferty praktyk Wydziału nie jest konieczne podpisywanie indywidualnych porozumień, ale trzeba zgłosić się do Pełnomocnika w celu uzyskania skierowania. Indywidualne porozumienie powinno zostać podpisane w przewidzianej przez Instytut formie – inny wzór porozumienia będzie wymagał aprobaty prawników UW (czasem takie wzory narzucają instytucje).

12 Krok trzeci Odbywacie praktyki zobowiązując się do: –przestrzegania zasad odbywania praktyki określonych przez Uniwersytet, –przestrzegania ustalonego przez organizatora praktyk porządku i dyscypliny pracy, –przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej, –przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony poufności danych w zakresie określonym przez organizatora praktyk.

13 Krok czwarty Na zakończenie stażu otrzymujecie zaświadczenie, w którym musi znaleźć się: –Oznaczenie praktykodawcy (pieczęć) –Termin odbywania stażu –Zakres godzinowy (120 h PS, 120 h NoR) –Zakres obowiązków –Opinia o praktykancie –Podpis opiekuna praktyk z ramienia instytucji

14 Krok czwarty cd. Można pobrać wzór zaświadczenia i dać do uzupełnienia

15 Krok czwarty cd. Wraz z PODANIEM do Pełnomocnika należy zgłosić się na dyżur w celu uzyskania wpisu: –Podanie można napisać osobiście (szczególnie cenione!) bądź skorzystać ze wzoru oczywiście znów ze strony internetowej

16 Krok czwarty cd. w Regulaminie jest zapis o konieczności złożenia sprawozdania z odbytej praktyki. Dlatego należy zgłaszać się OSOBIŚCIE z kompletem dokumentów w celu dopełnienia tego wymogu w formie ustnej.

17 Zaliczanie na podstawie pracy zawodowej, społecznej czy wolontariatu Obowiązują bardzo zbliżone zasady. Należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym działalność oraz podaniem o zaliczenie. W przypadku pracy zawodowej należy okazać do wglądu umowę o pracę (dzieło, zlecenie) wraz z zakresem obowiązków bądź przynieść zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu.

18 Internetowa baza praktyk Więcej informacji o dostępnych praktykach znajduje się w Bazie Praktyk WDINP pod adresem: www.praktyki.wdinp.uw.edu.pl

19 Informacje końcowe Pełnomocnik ds. praktyk zawodowych w IPS: Łukasz Szewczyk, adres mailowy: lucki_szew@poczta.onet.pl


Pobierz ppt "Przewodnik po zasadach odbywania praktyk w Instytucie Polityki Społecznej Październik 2013 CC-BY-ND Ł. Szewczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google