Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MODUŁY ANTE PORTAS INFORMACJA DLA II ROKU 2009/10 na spotkanie 6 listopada 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MODUŁY ANTE PORTAS INFORMACJA DLA II ROKU 2009/10 na spotkanie 6 listopada 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 MODUŁY ANTE PORTAS INFORMACJA DLA II ROKU 2009/10 na spotkanie 6 listopada 2009 r.

2 MODUŁY (PAR. 10 ZASAD STUDIOWANIA) Studia w ramach modułu: 1.4 socjologie szczegółowe : 2.seminarium badawcze; 3.seminarium licencjackie; 4.pięć semestrów przedmiotów dowolnych (także w postaci przedmiotów dwusemestralnych); 5. DO TEGO SPOZA MODUŁU cztery przedmioty dowolne (w tym przedmioty ogólnouniwersyteckie i z innych modułów). Cztery moduły 1.Sprawy publiczne, problemy społeczne (koordynator: Paweł Poławski) 2.Zróżnicowanie kulturowe współczesnego świata (koordynator: Aleksandra Grzymała-Kazłowska) 3.Polityka i demokracja (koordynator: Przemysław Sadura) 4.Media, komunikacja (koordynator: Sławomir Mandes)

3 PILOTAŻ ZAINTERESOWAŃ Po pilotażu pierwsze wybory: 1.Media i Komunikacja - 56 osób 2.Problemy społeczne, sprawy publiczne - 14 osób 3.Zróżnicowanie kulturowe współczesnego świata - 6 osób 4.Polityka i demokracja - 5 osób. Rozkład drugich wyborów w zasadzie równy Limit miejsc: 40 na moduł (tyle miejsc na dwóch seminariach badawczych)

4 ZAPISY NA MODUŁY Przez USOS od 7 do 12 listopada (na zasadzie zgłaszania próśb rejestracyjnych) Uprawnienia mają tylko studenci II roku socjologii 12 XI zamknięcie list chętnych W razie nadmiaru zgłoszeń selekcja W module Media i komunikacja selekcja na podstawie eseju (sprawdza koordynator, temat będzie podany 12 XI, termin składania: 15 XI) Po selekcji akceptacja zgłoszeń i lista przyjętych 20 XI na stronie www Dla odrzuconych druga tura rejestracji od 24 XI (w razie nadmiaru zgłoszeń selekcja)

5 PIERWSZEŃSTWO ZAPISU Student modułu ma pierwszeństwo zapisu na zajęcia w module (między studentami modułu w razie nadmiaru selekcja według preferencji prowadzących) Na każdych zajęciach w każdym module 3 zarezerwowane miejsca dla studentów ITS (przy nadmiernej liczbie chętnych co najmniej 3 ITS-owców się dostanie). Kolejność preferencji w zapisach: – na ogół miejsc minus 3 najpierw studenci modułu, potem ITS, potem spoza modułu; – na 3 miejsca najpierw ITS, jeśli się nie zgłoszą - modułowcy, jeśli i ci się nie zgłoszą, szerokie koła. – w praktyce w tym semestrze tylko seminaria badawcze. – pilnowaniem zajmie się pani Anna Pławczyk przy rejestracji.

6 ITS (PAR. 9 ZASAD STUDIOWANIA) Próg średniej w tym roku 4,3. Do 10 listopada podanie o ITS, podpisane przez opiekuna ITS. Program ITS ustalany z opiekunem na każdy semestr do zakończenia giełdy wymiany miejsc w grupach w rejestracji na dany semestr. Program (wraz z formą zaliczania zajęć) zatwierdza dyrektor Program można zmienić po rozpoczęciu semestru za zgodą dyrektora (w szczególnie uzasadnionych wypadkach).

7 ZALETY ITS Korzyść: możliwość wybierania przedmiotów z różnych modułów i spoza modułów (trzeba zaliczyć tylko przedmioty obowiązkowe i seminarium badawcze) Brak obowiązku zaliczania socjologii szczegółowych (mogą być zamiast nich inne przedmioty fakultatywne) Możliwość wskazania dowolnego przedmiotu jako seminarium licencjackiego Większa elastyczność Współpraca z tutorem

8 WADY ITS Konieczność samodzielnego precyzowania swoich zainteresowań Konieczność samodzielnego ustalania planu W razie rezygnacji z seminarium licencjackiego konieczna większa samodzielność w przygotowywaniu pracy licencjackiej Brak pierwszeństwa w zapisach na zajęcia z modułów poza limitem 3 miejsc

9 RUCHY MIĘDZY MODUŁAMI/ITS Do końca drugiego tygodnia czwartego semestru możliwa zmiana modułu (zgoda dyrektora) Z ITS na moduł przejść nie można Po IV semestrze można przejść na ITS (warunek: średnia w górnych 15% i zaliczenie roku do VI)

10 MISH Mishowcy mogą studiować na module albo tak, jak student ITS (według własnego wyboru) Zapisy dla MISH prowadzi dyrektor (można się zgłaszać mailem) W razie nadmiaru zgłoszeń z IS na moduł liczba chętnych MISH-owców będzie redukowana proporcjonalnie do redukcji studentów IS


Pobierz ppt "MODUŁY ANTE PORTAS INFORMACJA DLA II ROKU 2009/10 na spotkanie 6 listopada 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google