Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KIG WARSZAWA 14 KWIETNIA 2011 ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2011 … wybrane zagadnienia w kontekście efektywności energetycznej HERBERT LEOPOLD GABRYŚ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KIG WARSZAWA 14 KWIETNIA 2011 ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2011 … wybrane zagadnienia w kontekście efektywności energetycznej HERBERT LEOPOLD GABRYŚ"— Zapis prezentacji:

1 KIG WARSZAWA 14 KWIETNIA 2011 ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2011 … wybrane zagadnienia w kontekście efektywności energetycznej HERBERT LEOPOLD GABRYŚ hlg@onet.pl

2 … dziś – POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO ROKU 2030 … a jutro – PLAN DZIAŁAŃ DLA PRZEJŚCIA DO KONKURENCYJNEJ i NISKOEMISYJNEJ GOSPODARKI W 2050 ROKU !!! … dziś – PAKIET KLIMATYCZNO - ENERGETYCZNY UE

3 2011 ELEKTROENERGETYKA W POLSCE … z bilansu energii za 2010 rok wybrane wyniki i porównania

4 … bilans energii za 2010 rok jest wart zauważenia – nawet w skróconej formule – bowiem choć potwierdza znaną relację konsumpcji energii elektrycznej i sytuacji gospodarczej to nie przenosi dotychczasowych proporcji z tych zmian na produkcję i to w sytuacji ożywienia gospodarczego ! … warto przy tym zauważyć te zmiany w kontekście struktury paliwowej produkcji energii elektrycznej ! 2011 ELEKTROENERGETYKA W POLSCE

5 … roczne zmiany w krajowym zużyciu energii elektrycznej przez odbiorców finalnych wobec zmian produktu krajowego brutto [%] … zmiany konsumpcji energii elektrycznej (z konsumpcją własną energetyki) … PKB rok do roku [%] - 2 0 2 4 6 8 - 4 - 6 1993 1994 19951996 1997 19981999 2000 2001 2002 20032004 2005 2006 2007 2008 2009 - 0,3 3,52 0,2 3,3 0,8 2,9 1,1 1,8 3,7 - 0,8- 0,7 -1,7 2,36 0,6 2,27 - 2,89% 3,8%* 4,48% 1,8% * … szacunek HLG 2010 2011 ELEKTROENERGETYKA W POLSCE

6 1 234567891011 12 miesiące … zużycie krajowe energii elektrycznej* w układzie miesięcznym w latach 2007-2010 [TWh] 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 11,5 12,5 13,5 14,5 2010 * w/g PSE OPERATOR z KSE w trakcie prowadzenia ruchu marzec szacowany HLG 2009 2007 2008 2011 ELEKTROENERGETYKA W POLSCE

7 … produkcja energii elektrycznej brutto w Polsce w latach 1998 do 2010* oraz zużycie w latach 2005 do 2010 [TWh] 2011 ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 130 135 140 145 150 155 160 165 199819992000200120022003200420052006200720082009 2010 * … opracowanie własne na podstawie ARE S.A. ze sprawozdań G 10.m PRODUKCJA ZUŻYCIE

8 - W BRUNATNEGO EC- GAZOWEEC- RAZEM - W KAMIENNEGO EC - W KAMEL EKTROWNIE PRZEMYSŁOWE EL EKTROWNIE : węglu kamiennym * … opracowanie własne na podstawie mater ARE S.A. … produkcja energii elektrycznej 2010 rok [GWh]* 2009 2010 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 EL NA WĘGLU BRUNATNYM 31,55% EL NA WĘGLU KAMIENNYM 45,06% EC ZAWODOWE 13,59% EC NIEZALEŻNE 1,60% EL WODNE 2,21% OZE 1,75 % EL PRZEMYSŁOWE CIEPLNE 4,22% 2011 ELEKTROENERGETYKA W POLSCE

9 * … szacunek HLG na podst III kw z mater ARE S.A. … udział w produkcji z OZE w ogólnej produkcji energii elektrycznej za 2010 roku [%]* 2011 ELEKTROENERGETYKA W POLSCE WIATR 0,92% WSWPÓŁSPALANIE 3,24% POZOSTAŁE OZE 2,67% POZOSTAŁE 93,17% ENERGIA Z WIATRU WSPÓŁSPALANIE POZOSTAŁE OZE III KW 2010 [ %] DYNAMIKAIII KW 2009 [ % ] 0,640,92 143,7 % 2,613,24 124,1 % 2,232,62 117,5%

10 2011 ELEKTROENERGETYKA W KRAJACH OECD - produkcja energii elektrycznej w 2010 roku była większa o 3,4% w stosunku do roku 2009 EL.NA PALIWA KONWEN. 63% EL.NUKLEARNE 21% EL.WODNE 13% OZE 3%

11 2011 ELEKTROENERGETYKA W KRAJACH OECD - produkcja energii elektrycznej wg rodzaju paliwa w roku 2010 [TWh] ELEKTROWNIE : KONWENCJONALNE NUKLEARNE WODNE OZE 0 100 200 300 400 500 600 700 AUSTRIACZECHYFRANCJANIEMCYWŁOCHYSŁOWACJASZWECJAANGLIAPOLSKA

12 2011 ELEKTROENERGETYKA W POLSCE … rok 2010 w elektroenergetyce w Polsce to rok wyraźnie większego zużycia węgla kamiennego ze znaczącym zwiększeniem jego importu ! … t o w P o l s c e t e n d e n c j a t r w a ł a n a c o n a j m n i e j k i l k a – k i l k a n a ś c i e l a t !

13 ZMNIEJSZENIE DO 2020 ROKU EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH CO NAJMNIEJ O 20% W PORÓWNANIU DO ROKU 1990 Z MOŻLIWOŚCIĄ GŁĘBSZYCH REDUKCJI DO 30%, ZWIĘKSZENIE DO 2020 ROKU UDZIAŁU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH DO 20% CAŁKOWITEGO ZUŻYCIA ENERGII FINALNEJ W UE ZWIĘKSZENIE DO 2020 ROKU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ O 20% … przypomnijmy Pakiet Klimatyczno – Energetyczny UE

14 iea RAPORT* * IEA PARYŻ 09 LISTOPADA 2010 WORLD ENERGY OUTLOOK 2010

15 … w tym stanie rzeczy to rządy krajów świata bardziej niezależnie niż do tej pory będą decydować o skali i sposobie realizacji przyjętych zobowiązań wobec podwójnie trudnych wyzwań ze zmian klimatycznych i zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego ! iea WORLD ENERGY OUTLOOK 2010 RAPORT* * IEA PARYŻ 09 LISTOPADA 2010 … w raporcie prezentowane jako SCENARIUSZ NOWYCH POLITYK ! ENERGETYKA ŚWIATA JEST W BEZPRECEDENSOWEJ NIEPEWNOŚCI BO CHOĆ OSTATNIE KILKANAŚCIE MIESIĘCY ŚWIADCZY O ODBUDOWIE GOSPODARKI PO CZASIE KRYZYSU TO PROGNOZY NA NAJBLIŻSZE LATA SĄ WYSOCE NIEPEWNE !!!

16 iea WORLD ENERGY OUTLOOK 2010 RAPORT* * IEA PARYŻ 09 LISTOPADA 2010 … światowe zapotrzebowanie na energię pierwotną w podziale na scenariusze [Mtoe] 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000 1980200820202035 NOWYCH POLITYK DOTYCHCZASOWY „450” SCENARIUSZE :

17 iea WORLD ENERGY OUTLOOK 2010 RAPORT* * IEA PARYŻ 09 LISTOPADA 2010 … udział poszczególnych źródeł energii w światowym zapotrzebowaniu na energię pierwotną w podziale na scenariusze [%] SCENARIUSZ „450” PROJEKCJA 2035 SCENARIUSZ NOWYCH POLITYK PROJEKCJA 2035 SCENARIUSZ DOTYCHCZASOWY PROJEKCJA 2035 ROK 2008 STAN RZECZY 0%20%40%60%80%100% WĘGIEL ROPA GAZ EN NUKLEARNA EN.WODNA BIOMASA POZOSTAŁE OZE

18 iea WORLD ENERGY OUTLOOK 2010 RAPORT* * IEA PARYŻ 09 LISTOPADA 2010 … światowe zapotrzebowanie na węgiel wg Scenariusza Nowych Polityk (kamienny, brunatny, koks) [Mtce] 1980200820202035 1 3791 6121 4521 021 1 1813 1244 2134 600 2 5604 7365 6655 621 46%66%74%82% KRAJE OECD KRAJE POZA OECD RAZEM UDZIAŁ KRAJÓW POZA OECD

19 iea WORLD ENERGY OUTLOOK 2010 RAPORT* * IEA PARYŻ 09 LISTOPADA 2010 … końcowe zużycie energii elektrycznej wg Scenariusza Nowych Polityk [TWh] 1980200820202035 4 7399 24410 33911 566 9717 57512 84118 736 5 71016 81923 18030 302 KRAJE OECD KRAJE POZA OECD ŚWIAT RAZEM

20 iea WORLD ENERGY OUTLOOK 2010 RAPORT* * IEA PARYŻ 09 LISTOPADA 2010 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 198019851990199520002005201020152020202520302035 … produkcja energii elektrycznej z węgla w podziale na regiony wg Scenariusza Nowych Polityk [TWh] CHINY INDIE KRAJE POZA OECD OECD

21 iea WORLD ENERGY OUTLOOK 2010 RAPORT* * IEA PARYŻ 09 LISTOPADA 2010 … emisja CO 2 związana z energią w podziale na paliwa wg Scenariusza Nowych polityk [Gt] 0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 4,0 198019851990199520002005201020152020202520302035 GAZ ROPA WĘGIEL

22 iea WORLD ENERGY OUTLOOK 2010 RAPORT* * IEA PARYŻ 09 LISTOPADA 2010 … profil wiekowy i zainstalowane moce energetyki termalnej i jądrowej w podziale na regiony w 2008 [GW] WĘGIEL GAZ ROPA EN NUKLEARNA 0 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 PONAD 50 LAT WIEK : 150350550750 0 MOCE [GW] : 0 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 PONAD 50 LAT WIEK : 150350550750 0 MOCE [GW] : KRAJE OECD KRAJE POZA OECD

23 … stan rzeczy elektroenergetyki w Polsce nie tylko z wymogów Pakietu Klimatycznego UE wyznacza wyraźną - niezwykle konieczną zmianę dotychczasowych tendencji inwestycyjnych na miarę zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego kraju ! * IEA PARYŻ 09 LISTOPADA 2010 … w związku z raportem* iea WORLD ENERGY OUTLOOK 2010 RAPORT*

24 * IEA PARYŻ 09 LISTOPADA 2010 … w związku z raportem* iea WORLD ENERGY OUTLOOK 2010 RAPORT* 73% 71% 75% 63% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % ELEKTROWNIESIECI PRZESYŁOWE SIECI DYSTRYBUCYJNE CIEPŁOWNICTWO … dekapitalizacja infrastruktury elektroenergetyki w Polsce** [%] ** opracowano na podstawie prezentacji : - K. ŻMIJEWSKI W-WA 27 STYCZNIA 2011 … p r z y p o m n i j m y s o b i e !

25 ZASOBY WĘGLA KAMIENNEGO I BRUNATNEGO W POLSCE STANOWIĄ O ICH ZNACZENIU W UBEZPIECZENIU ENERGETYCZNYM POLSKI ALE TAKŻE SĄ ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO UE ! … ten stan rzeczy wyznacza wyraźną rozbieżność pomiędzy wymaganiami ekologicznymi ze strategii UE a rzeczywistością polskiej elektroenergetyki ! * IEA PARYŻ 09 LISTOPADA 2010 … w związku z raportem* iea WORLD ENERGY OUTLOOK 2010 RAPORT* POZOSTAŁE 0,6% OZE 18,8% 40,87 TWh WĘGIEL KAMIENNY 35,8% 77,83 TWh PALIWO JĄDROWE 15,7% 34,13 TWh PRODUKTY NAFTOWE 1,5% GAZ ZIEMNY 6,6% WĘGIEL BRUNATNY 21,0% 45,65 TWh … z Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku

26 … RAPORT TO NIE TYLKO ZBIÓR ANALIZ i PROGNOZ DOTYCZĄCYCH ENERGETYKI ŚWIATA ALE CO ISTOTNIEJSZE DLA POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI TO OBRAZ EWOLUOWANIA WYMAGAŃ UE W CAŁYM OBSZARZE RELIZACJI STRATEGII ENERGETYCZNEJ NA NAJBLIŻSZE LATA !!! … to przede wszystkim niezwykle kosztowne wyzwania dla polskiej gospodarki i społeczeństwa w szczególności z kosztów pozyskania uprawnień do emisji CO 2 !!! iea WORLD ENERGY OUTLOOK 2010 RAPORT* * IEA PARYŻ 09 LISTOPADA 2010

27 … trudnym do przyjęcia jest jednak polityka klimatyczna UE a w szczególności sposób jej wdrażania przez KE ! … w związku z raportem iea WORLD ENERGY OUTLOOK 2010 RAPORT* … polityka energetyczna UE jest dla Polski do zaakceptowania i korzystna

28 … główne cechy unijnej polityki klimatycznej UE : … w związku z raportem* iea WORLD ENERGY OUTLOOK 2010 RAPORT* … podstawy naukowe - sporne i kwestionowane … cele – niejasne, wątpliwe, nieprzekonujące … legislacja – nieprzejrzysta i zaskakująca … logika – systemowo sprzeczna w założeniach … rynek – zachowania nieprzewidywalne … finanse – nieprzejrzyste z domniemaniem ukrytych celów … *… opracowano na podstawie wystąpienia w KIG 28 lutego 2011 B. Jankowski Badania Systemowe „EnergSys”

29 … istotne dla Polski elementy z polityki klimatycznej UE : … w związku z raportem* iea WORLD ENERGY OUTLOOK 2010 RAPORT* *… opracowano na podstawie wystąpienia w KIG 28 lutego 2011 B. Jankowski Badania Systemowe „EnergSys” … wybiórczość kosztów i korzyści w produkcji energii elektrycznej w aspekcie międzynarodowym … wyraźna dyskryminacja technologii paliw stałych – dekarbonizacja … przymuszanie do niesprawdzonych i wątpliwych także w aspekcie ekologicznym technologii CCS … wprowadzanie mechanizmów quasi podatkowych … podwyższanie kosztów pozyskania uprawnień do emisji CO 2 poprzez aukcjoning … ryzyko utraty przychodów z aukcji …

30 * IEA PARYŻ 09 LISTOPADA 2010 … w związku z raportem* iea WORLD ENERGY OUTLOOK 2010 RAPORT* … z Pakietu Klimatycznego dla Polski w dłuższym okresie bez dodatkowych zobowiązań sygnalizowanych w raporcie najczęściej szacowane skutki : - zwiększenie cen energii elektrycznej kupowanej od producentów o około 60% wobec scenariusza bez pakietu klimatycznego ! - pomniejszenie PKB do 2020 roku o około 7,4% a później do 2030 roku o około 15,0% ! - koszty dostosowania struktur technologicznych i paliwowych w 2010 roku około 2 mld zł do 8 – 10 mld zł rocznie po 2020 roku ! - koszty pośrednie to pomniejszenie PKB o 154 mld zł do 2020 roku aby powiększyć się do 2030 roku do ponad 503 mld zł ! - zmniejszenie dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych o około 10% w 2030 roku przy zwiększeniu udziału energii w budżetach domowych z 11% do prawie 15% ! - … … w t y m s t a n i e r z e c z y n i e j e s t t o j u ż p r o b l e m t y l k o e l e k t r o e n e r g e t y k i w P o l s c e a l e p r z e d e w s z y s t k i m g o s p o d a r k i i p o l i t y k i s p o ł e c z n e j p a ń s t w a ! ! !

31 KIG STANOWISKO KIG W SPRAWIE PAKIETU KLIMATYCZNO – ENERGETYCZNEGO i POLITYKI KLIMATYCZNEJ UE NA CZAS SZCZEGÓLNY POLSKIEJ PREZYDENCJI – wybrane fragmenty !

32 KIG Działając w imieniu naszych członków z obszaru polskiej gospodarki wyrażamy poważne zaniepokojenie skutkami i kosztami wdrożenia w Polsce od roku 2013 postanowień Pakietu Klimatyczno – Energetycznego związanych nie tylko z zakupem uprawnień emisyjnych na aukcji. Jak wykazały dotychczasowe analizy wprowadzenie w życie wszystkich jego zasad będzie miało niekorzystny wpływ na polską gospodarkę:  spowoduje skokowy wzrost cen energii elektrycznej i ciepła,  pogorszy konkurencyjność polskiej gospodarki, co w konsekwencji doprowadzi do utraty wielu miejsc pracy,  doprowadzi do zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego,  znacząco pogorszy warunki życia społeczeństwa

33 KIG Wdrażanie w takiej sytuacji Pakietu Klimatyczno – Energetycznego bez mechanizmów kompensujących wzrost kosztów stanowi strategiczne zagrożenie dla całych sektorów polskiej gospodarki ze względu na skumulowanie się wielu niekorzystnych zjawisk Temu zagrożeniu należy się stanowczo przeciwstawić niesie bowiem trudne do oszacowania niekorzystne skutki społeczne !!

34 KIG … Krajowa Izba Gospodarcza zwraca się do Rządu Polskiego o podjęcie na forum unijnym, a także krajowym zdecydowanych działań dla zahamowania rosnących kosztów gospodarczych i społecznych z eskalowania polityki klimatycznej. Dotyczy to kilku krajów UE, ale przede wszystkim Polski ze specyficznej, bo znaczącej konsumpcji paliw stałych … ostatnie awarie elektrowni jądrowych w Japonii stwarzają okoliczności do podjęcia takich działań ale także dla istotnych przemyśleń strategicznych !!!

35 KIG W przypadku niepowodzenia tych inicjatyw wnioskujemy o przygotowanie przez rząd skutecznych działań zmierzających do pomniejszenia zagrożeń płynących z kosztów wdrażanego Pakietu Klimatyczno – Energetycznego w tym podjęcia działań legislacyjnych podważających zasadność ich podejmowania w strukturach UE ! … przykładem podobnych działań podjętych na forum unijnym była niedawna pomoc finansowa dla zagrożonych krajów strefy Euro, która została podjęta wbrew aktualnemu stanowi prawnemu może być ona precedensem na który może powołać się Polska !!! … jedną z możliwości wymagających rozważenia jest też przygotowanie rozwiązań prawnych pozwalających na złagodzenie oddziaływania prawa unijnego na terenie Polski w sytuacji zagrożenia ważnego interesu społecznego lub gospodarczego !

36 … jutro – PLAN DZIAŁAŃ DLA PRZEJŚCIA DO KONKURENCYJNEJ i NISKOEMISYJNEJ GOSPODARKI W 2050 ROKU ! – jak może być ?

37 … istotne ze zbioru sygnalizowanych działań niskoemisyjnej polityki gospodarczej UE na rok 2050 ( wybrane ): … i co dalej ? iea WORLD ENERGY OUTLOOK 2010 RAPORT Redukcja emisji gazów cieplarnianych tu CO 2 w stosunku do roku 1990 : ENERGIA - 7 - 54 do - 68 - 93 do - 99 200520302050 PRZEMYSŁ - 20 - 34 do - 40 - 83 do - 87 TRANSPORT* + 30 + 20 do - 9 - 83 do - 87 * … z lotnictwem bez transportu morskiego MIESZKALNICTWO i USŁUGI - 12 - 37 do - 53 - 88 do - 91 !!!

38 HERBERT LEOPOLD GABRYŚ DZIĘKUJĘ ! W OPRACOWANIU WYKORZYSTANO : 1- OPRACOWANIA WŁASNE HLG 2- OPRACOWANIA ARE S.A. W TYM INTERNET CIRE 3- MAT PSE OPERATOR S.A. 4 - WORLD ENERGY OUTLOOK 2009 - RAPORT IEA, LISTOPAD 2010. 5 - MONTHLY ELECTRICITY STATISTICS - OECD/IEA, SEPTEMBER 2010 … więcej hlg@onet.pl


Pobierz ppt "KIG WARSZAWA 14 KWIETNIA 2011 ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2011 … wybrane zagadnienia w kontekście efektywności energetycznej HERBERT LEOPOLD GABRYŚ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google