Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizowane przez LGD „Qwsi”.  Stowarzyszenie LGD „Qwsi” powstało w 2008 r. (rejestracja w KRS w lutym 2009 r.) w celu realizacji 4 osi priorytetowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizowane przez LGD „Qwsi”.  Stowarzyszenie LGD „Qwsi” powstało w 2008 r. (rejestracja w KRS w lutym 2009 r.) w celu realizacji 4 osi priorytetowej."— Zapis prezentacji:

1 organizowane przez LGD „Qwsi”

2  Stowarzyszenie LGD „Qwsi” powstało w 2008 r. (rejestracja w KRS w lutym 2009 r.) w celu realizacji 4 osi priorytetowej PROW 2007-2013.  Zarząd Województwa Dolnośląskiego dnia 09.06.2009 r. podjął decyzję o wyborze 19 dolnośląskich lokalnych grup działania do realizacji LSR – Stowarzyszenie LGD „Qwsi” zajęło 19 miejsce.  W dniu 15.01.2013 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie akceptacji listy krajowej dotyczącej wyboru LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań – Stowarzyszenie LGD „Qwsi” zajęło 3 miejsce w województwie dolnośląskim i 28 w kraju (na 154 LGD, które wzięły udział w konkursie w zakresie dodatkowych zadań).

3  Misją Lokalnej Grupy Działania „Qwsi” jest szeroko pojęta poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich, poprzez odnowę i rozwój wsi oraz zwiększenie jej atrakcyjności turystycznej.  Stowarzyszenie LGD „Qwsi” jest trójsektorowym partnerstwem aktywnych mieszkańców, działających na rzecz zrównoważonego rozwoju naszego regionu.  Stowarzyszenie „Qwsi” działa jako Lokalna Grupa Działania. Jest to partnerstwo trójsektorowe, skupiające w swoich szeregach przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego, jako podmioty zamieszkałe, prowadzące swoją działalność lub działania na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), czyli na obszarze 6 gmin powiatu ząbkowickiego, tj. Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok.

4  Stowarzyszenie LGD „Qwsi” może na swoim terenie zorganizować trzy rodzaje wizyt studyjnych: „Turystyka – sposób na życie” – przykłady tworzenia ofert turystyki aktywnej na obszarach wiejskich jako instrumenty aktywizacji mieszkańców oraz promocji miejscowości, „Produkty lokalne” – przykłady kultywowania tradycyjnych zawodów i rzemiosła oraz tworzenia produktów lokalnych jako instrumenty aktywizacji mieszkańców oraz promocji miejscowości, „Dobre praktyki w zakresie wdrażania Programu Leader przez LGD Qwsi”.

5  Zapewniamy: noclegi i wyżywienie w komfortowym pensjonacie, zwiedzanie Kopalni Złota, Średniowiecznego Parku Techniki, jedynej w Polsce Krzywej Wieży, spływ pontonowy Przełomem Bardzkim, warsztaty i prezentacje nt. funkcjonowania oferty turystycznej, zapoznanie z efektami projektów turystycznych realizowanych ze środków PROW.

6  zapewniamy: noclegi i wyżywienie w komfortowym pensjonacie, warsztaty rękodzielnicze, pszczelarskie, prezentacja gospodarstwa ekologicznego i produktów ekologicznych, dobre praktyki wspierania produktów lokalnych przez LGD, zapoznanie z efektami projektów dot. produktów lokalnych realizowanych ze środków PROW, zwiedzanie atrakcji turystycznych, które stanowią „produkt lokalny”.

7  zapewniamy: noclegi i wyżywienie w komfortowym pensjonacie, krótka historia wdrażania podejścia Leader na terenie LGD, przegląd w terenie najciekawszych projektów realizowanych ze środków PROW, warsztaty dla uczestników, zwiedzanie największych atrakcji turystycznych.

8  Wizyty studyjne zaplanowane są dla grup 15 – osobowych, 3 – dniowe (2 noclegi).  Istnieje możliwość dostosowania oferty do możliwości finansowych Zamawiającego oraz uwzględnienia w programie dodatkowych atrakcji.

9 Fot. LGD Qwsi

10

11

12

13

14 Jarmark Ziemi Ząbkowickiej Fot. LGD Qwsi

15 Jarmark Ziemi Ząbkowickiej Fot. LGD Qwsi

16 Jarmark Ziemi Ząbkowickiej Fot. LGD Qwsi


Pobierz ppt "Organizowane przez LGD „Qwsi”.  Stowarzyszenie LGD „Qwsi” powstało w 2008 r. (rejestracja w KRS w lutym 2009 r.) w celu realizacji 4 osi priorytetowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google